Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

2962A long poem in ancient folkspraak

Expand Messages
 • bonesplitter@email.com
  Aug 2, 2003
   I just find this old file on my computer, it is one of the earliest thing i wrote in folkspraak, must be almost a year old, it is a translation of the damish national poem "Guldhornene" + a nice introduction i made, i post it here for your enjoyment, perhaps i should retranslate it. You will probably see that it doesn't rhime anymore (the original dansih poem did,) but i am not a poet so i am not good at tranlslating poems so that they keep their poetic value, however it still looks like a poem.
   There is a english translation too, that i made at the same time as the poem, i havent' checked how correct it is.


   Christian


   Dit ere en digt Von Adam Öehlenschlagger, det storste dansk Poet.
   De digt ere in 1802 skreibed, det war det first gross romanitsk digt in Danemark, dets grondlag ere tu ehre de Natur, det panteistisk siht aup kristendom. De digt kritisere det rationel, det ere nit de, hú aspire ond suke, hú finde de Hornens. Det ere de frauken, ond de dansk Son von Natur, hú kan de Hornens finden.
   De Twe Guldhornes worde finded bi Gallehus Bi de stadt Møgeltønder in Judland. In de jahrens 1639 Ond 1734 von Frauken ”Kirsten Svendsdatter” Ond ”Jerk Lassen”
   Nakdat de havde worded von Dansk Koningens bruked als Drinkenhornens, Worde de in en Musem setzed ( In de digt, sehe wi, dat Oehlenschlager kritisere dit; Oehlenschlager finde, dat de skalde haven wared bruked for Jesus ond God tu ehren. In Jahr 1802 wordte De Guldhornes stehled von en man, hú makde de Guldhornens tu Guldpengens. Fore Oehlenschlager havde skreibed de digt,
   Finde man nit de guldhornens wigtig, men efter ere de worded en symbol aup de danske Aldtid,
   Dansk fatterlandslieve ond det romantisk periode.
   Dit Digt, Ond ander Digtens von Oehlenschlager sprake von nit allejn en nordisk folkgemenskap, men auk en gemenskap mit Deutskland ( Oehlenschlager, have mange Digtens aup Deutsk skreibed), Ond hie finde det nik gud, wann Deutskland( Preussen) Ond Danemark makde guar in 1848.

   De Guldhornens ere auk en symbol von folksgemenskap, ond Germansk Spraakgemeinskap kande man sagen, wijl Der aup de Guldhornes ere en von de erste exemplarens von en germansk spraak( Ond det erste eksempel von en Nordgermansk spraak.
   Der stehe aup det klejn Guldhorn ” Ek Hlewagastir holijer horna tawido” dat ere in Danish
   „Jeg Lægæst fra Holt gjorde Hornet“ FS „Ik Lægæst (LeeGast ?) Von Holt makde De Horn”
   but it might also mean; ”jeg lægæst Holtes søn gjorde hornet” FS- ”Ik Lægæst Son von Holte makde de Horn” Men in realitet weite man nit wat ”tawido” bedeute.

   Her ere de Digt.

   De aspire ond suke
   In ald Bukens.
   In oppened hogens.
   Mit speidende oye
   Aup swertens ond Skildens
   In mulded wallens.

   Aup Runesteinens
   Bi vorfallende beinens.

   Diedens von aldtid
   Aned trylle;
   De sik in dunkel haile,
   De ald Skriftens.
   De blick stirre,
   Sik de Danke Vorwirre.
   In dunkel de fumle
   „ Ji ald ald
   vorgehde dagens,
   wann det skinnde in de Nord
   Wann De Himmel War aup erd
   Geb en liht turück”

   de Wolk suse
   de Nagt bruse
   de Grabhog sukke
   de Rose sik stenge
   De hogere Regionens
   Tone.
   De sik treffe, De sik treffe
   De hellik Hogens
   Kampffarved Rote
   Mit Sternliht in oye.

   Ji, hú fammle in dunkel
   Skal finden
   En aldende relik
   Dat skal kommen und svinden
   Dets guld seidens
   Skal de Präg beare
   Von de aldste Tidens.
   Von dat kan ji lernen
   Mit andagtsful Ehren
   Ji ons Bot belohnen.
   Det skohneste skon
   En Mäje
   Skal De hellikdom finden
   Dan singe de und gehe
   De Lufttonens svinde.

   Hryfaxe De svarte
   Prusten ond ducken
   Ond in De Zea sik begrave.
   Portens von morgen
   Delling opene
   Ond skinfaxe gehe
   In skinnende Liht
   Aup De Himmelwöhlving
   .

   Ond Fogelens singe.
   DeuPerlens bade
   Blumstblatens
   Dat de Wind rocke.
   Ond aup leht Fietens
   En Mäje tanze
   hith tu de Feld

   Violens bi har seid
   Har RoseBacke brende
   Shie habe Liliëhandens
   Leht als en hind
   Mit frolik Mind
   Shie sveben ond smile
   Ond wijl shie renne
   Ond an Lieve denke-
   Shie falle.
   Ond stirre ond skoue
   Gulden liht,
   Ond rote und tremble
   Ond zittrende neme
   Mit vunderende gejst,
   Av svarte Erd,
   Mit sneuweit Hand
   Det rot Guld

   En leht Thonner
   Donnere!
   De Gansk Nord
   Vundere!

   Ond dartu de gehe
   In stor flockens,
   Ond grabe und suke
   De skat grosser tu maken

   Men kejn Guld!
   Deres Hop habe Bedryged.
   De sehe allejn det Erd
   wervon de nemed ere.

   En Sekel gehe. !!

   Over klippetinnens
   Det igen bruse.
   De Stormenses portens
   Worde mit makt breked
   Over de bergens in Norweg
   Tu de Dalens in Danemark.
   In De hallens von Himmel
   De weis Aldens
   Sik igen treffen.

   Tu de selden feu
   Hú ons Geben vorstehe
   Hú Erd nit binde
   Men hús sjel sik hoge
   Tu det evik tinne
   Hú fiele det Hoge
   In naturs oye,
   hú anbittende zittre
   For guddomsliht,
   In zonnes, in violens
   In det klejnste, in det storste,
   Hú brennende durste
   Nak De Leiv von leif
   Hú- Oh groot gejst
   Von de svinned tidens!
   Seh din Guddomsiht
   Aup de seidens von de helikdom,
   For dem ere ons stand igen hoered.
   Son von Natur
   Ukenned, in lohn
   Men wie sin fatter
   Kraftful ond gros
   werkende in sin feld
   Hem wille wi hailen
   Hie skal igen finden!”
   Dan singe de ond svinde.

   Hrymfaxe De swarte
   Prusten ond ducken
   Ond sik in De Zie begrave.
   Morgens portens
   Delling opne
   Ond Skinfaxe gehe
   In skinnende Liht
   Aup De Himmelwöhlwing

   Bi huslik skoug
   De Oxenens drage
   De sver plouw
   Over swart Erd

   Dan stande De Plouw
   Ond Ehrangst fahre
   Durk de Skoug
   De vogelsang
   Plotslik stoppe.
   Hellik stillhet.
   All fille.

   Det klinge in Erd
   Det ald Guld

   Twe Glimt von alddagens
   Funkle in neu tidens
   Selsomlik komde de turück
   Mit mysteriens aup rot seidens

   Mystisk hellikdom ere
   In deres ald zign ond markens
   GuddomsGlorien fille
   De vunderens von evikhet.

   Ehr dem, wijl de tid gehe!
   Snart miskeen de ere forsvined
   Jesu blot aup De alter von God
   Fillde dem, als Blot in Gruv.

   Men ji allejn sehe deres liht
   Nit det ehrful Hoge
   Setze dem als Pragt tu sehen
   For en grau ond gradik oye

   De Himmel svarte, Stormens donnerde
   Sikker Stund du ere kommed
   Det de gebde, de nemde turück
   Eviklik De hellikdom svindte


   They aspire and search
   In old books,
   In opened burial mounds
   With scouting eye.
   Upon swords and shields
   In earthy ramparts
   Upon Rune stones
   Amongst crumbling bones.

   Achievements of ancient times,
   Unseen enchant.
   But in darkness they (let them self be praised),
   The old writings.
   The eye stares,
   The mind confuses itself.
   In darkness they fumble.
   “Ye old old
   long gone days
   when it shone in Scandinavia
   When heaven was on earth
   Send us as sign (send back a sign)

   The sky whistle
   The night roar
   The burial mound sighs
   The upper regions
   Appear!
   They gather, they gather
   The wise high-ones,
   Coloured red by battles
   With starlight in their eyes.

   “You who search blindly
   Shall find
   An ancient relic
   Which will come and go
   Its golden sides
   Will wear the signs
   Of ancient times.
   By that you can learn
   With humble honour
   Our gift to appreciate.
   The fairest fair
   A maid
   Shall find the relic.
   Then they sing and go
   The images fade.

   Hrymfaxe the black
   Snorts and ducks
   And in the ocean buries itself.
   The gates of morning
   Delling opens
   And Skinfaxe walks
   On the bow of heaven.

   And the birds sing
   Dew pearls wash
   Flower leaves,
   that the winds rock.
   And gaily
   A maid dances
   To the field.

   Violets around her
   Her rosecheek burns
   She has hands of fleur-de lis.
   Light as a hind
   With joyful thoughts
   She floats and smiles,
   And while she runs
   And thinks of love
   She falls!
   And stares and looks
   Golden flames,
   And blossoms and trembles
   And shaking raises
   With wondering spirit
   Of the black humus
   The red gold.

   A quiet thunder
   Thunders!
   The entire north
   Wonders.

   And dither they come
   In large groups
   And dig and seek
   The treasure to enlarge
   But no gold.
   They have been deceived by their hopes.
   They only see the earth
   From where they have been taken.

   A century passes!!

   Over mountain peeks
   Again it roars
   The gates of storm
   Broken by power.
   Over the mountains of Norway
   To the valleys of Danmark
   In the heavenly halls
   The wise old-ones
   Once again gather.

   For the rare few
   Who understand our gidt
   Who are not bound by the shackles of earth.
   But whose souls fly
   To the peek of eternity
   Who understand the fine
   In nature’s eye
   Who tremble in worship
   For the beams of the god,
   In suns, in violets,
   In the smallest, and the greatest
   Who passionately thirst
   After the life of life
   Who- oh great spirit
   Of ancient times!
   Behold your godly look
   On the sides of the relic.
   For their sake shall our stay again be heard!
   The son of nature
   Unknown unknown
   But as his forefathers
   Big and strong
   Working in his field
   Him shall we honour
   He shall again find!
   Then they sing and disappear

   Hrymfaxe the black
   Snorts and ducks
   And in the ocean buries itself.
   The gates of morning
   Delling opens
   And Skinfaxe walks
   On the bow of heaven.

   At the fine forest
   The oxen pull
   The heavy plough
   Over the black earth

   Then the plough stops
   And fear flies
   Through the forest
   Flock of birds
   Suddenly silence
   Sacred silence
   Consecrates everything

   Then sounds in earth
   The old Gold

   Two sights from ancient times
   Shines I the new times
   Strangely they returned,
   With riddles on red sides

   Mystic sacristy around
   Their old signs and marks
   The halo of the god around
   The wonders of eternity
   Honour them, cause destiny does what it want
   Soon maybe they are gone
   Blood of Jesus on the alter of god
   Fill them as blood in the grove

   But you only see their light
   Not the honourable fine!
   Put them as splendour to be looked upon
   By a pale curious eye.

   Heaven darkens, storms thunder
   Certain hour, you have arrived
   What the gave they took again
   For eternity the relic has gone.

   --
   __________________________________________________________
   Sign-up for your own FREE Personalized E-mail at Mail.com
   http://www.mail.com/?sr=signup

   CareerBuilder.com has over 400,000 jobs. Be smarter about your job search
   http://corp.mail.com/careers