Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Mga Gawa ni Ruth Mabanglo

Expand Messages
 • rafaelB
  Mabanglo, Ruth. Ang Abong Pangarap, at iba pang Dula. Manila: Kalikasan Press, 1990. Print Mabanglo, Ruth. Anyaya ng Imperyalista: Mga tula. Quezon City:
  Message 1 of 1 , Nov 23, 2010
   Mabanglo, Ruth. Ang Abong Pangarap, at iba pang Dula. Manila: Kalikasan Press, 1990. Print

   Mabanglo, Ruth. Anyaya ng Imperyalista: Mga tula. Quezon City: University of the Philippines Press, 1998. Print

   Mabanglo, Ruth. Authentic Tagalog Video. Honolulu: University of Hawaii, 1997. Print

   Mabanglo, Ruth. Daigdig sa Pagitan, at iba pang Dula. Manila: University of Santo Tomas Publishing House, 2002. Print

   Mabanglo, Ruth. Kundiman ng Katipunan: Awit nina Andres at Oryang: Tulang Epiko. Quezon City: University of the Philippines Press, 2002. Print

   Mabanglo, Ruth. Kung di man: Mga Tula ng Pag-ibig. Pasig: Anvil Publishing, 1992. Print

   Mabanglo, Ruth. Mga Liham ni Pinay. Manila: De La Salle University Press, 1990. Print

   Mabanglo, Ruth. Mesa para sa isa: Iba't-ibang tula, 1991-2001. Manila: University of Santo Tomas Pubishing House, 2002. Print

   Mabanglo, Ruth. Panunuring Pampanitikan: Textbook. Manila: Alemar Phoenix Publishing House, 1979. Print

   Mabanglo, Ruth. Sa Dibdib ng Kagubatan. Manila: Solidaridad Publishing House, 1988. Print

   Mabanglo, Ruth. Supling: Mga tula. Quezon City: New Mercury Print, 1970. Print.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.