Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

145Mga libro ni ruth elinia s. mabanglo

Expand Messages
 • atafeh zanjani
  Nov 24, 2010
  • 0 Attachment
   Atafeh Halabisaz Zanjani
   11043318

   Mabanglo, Ruth Elynia S. Sa Dibdib ng Kagubatan. Manila : Solidaridad Publishing House, 1988.

   Mabanglo, Ruth Elynia S. Mga abong pangarap at iba pang dula. Manila : Kalikasan Pr., 1990.

   Mabanglo, Ruth Elynia S. Anyaya ng Imperylista:Mga Tula. Diliman,Lungsod ng Quezon : University of the Philippine Press, 1998

   Mabanglo, Ruth Elynia S. Daigdig sa pagitan : at iba pang dula. Manila : University of Santo Tomas Publishing House, 2002.

   Mabanglo, Ruth Elynia S. Kundiman ng Katipunan:Awit ni Andres at Oryang:tulang epiko. Diliman, Quezon City : University of the Philippines Press, 2002.

   Mabanglo, Ruth Elynia S. Panunuring Pampanitikan:textbook. Quezon City, Philippines: Phoenix Publishing House. (With Natalia Baltazar and Concepcion Javier)

   Mabanglo, Ruth Elynia S. Kung Di Man: Mga Tula ng Pag-ibig, 1970-1992.Pasig, Metro Manila, Philippines: Anvil Publishing, Inc., c1993. 115 pp

   Mabanglo, Ruth Elynia S. Supling: Mga Tula. Quezon City, Philippines : University of the Philippines Press, 1998

   Mabanglo, Ruth Elynia S. Mga Liham ni Pinay. Manila, Philippines: De La Salle University Press, c1990. 115 pp.