Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

143Mga Librong Isinulat ni Ruth Mabanglo

Expand Messages
 • Christine
  Nov 24, 2010
  • 0 Attachment

   1) Mabanglo, Ruth. Mga Abong Pangarap, at iba pang Dula. Manila: Kalikasan Press, 1990.Print.

   2) Mabanglo, Ruth. Anyaya ng Imperyalista: Mga Tula. Lungsod ng Quezon: University ofthe Philippines Press, 1998. Print.

   3) Mabanglo, Ruth. Authentic Tagalog Video. Honolulu: National Foreign LanguageResource Center, University of Hawaii, 1997. Print.

   4) Mabanglo, Ruth. Daigdig sa Pagitan, at iba pang Dula. Manila: University of SantoTomas Pub. House, 2002. Print.

   5) Mabanglo, Ruth. Kundiman ng Katipunan: Awit nina Andres at Oryang: Tulang Epiko. QuezonCity: University of the Philippines Press, 2002. Print.

   6) Mabanglo, Ruth. Kung Di Man: Mga Tula ng Pag-ibig, 1970-1992. Pasig : Anvil Pub., 1992.Print.

   7) Mabanglo, Ruth.  Mga Liham ni Pinay. Manila: De La Salle University Press, 1990.Print.

   8) Mabanglo, Ruth. Mesa para sa Isa: Iba't ibang Tula, 1991-2001. Manila: UST Pub.House, 2002. Print.

   9) Mabanglo, Ruth.  PanunuringPampanitikan: Textbook. Manila: Alemar-Phoenix Pub. House, 1979. Print.

   10) Mabanglo, Ruth. Sa Dibdib ng Kagubatan. Manila: Solidaridad Pub. House, 1988. Print.

   11) Mabanglo, Ruth. Supling: Mga Tula. Quezon City: New Mercury Print, 1970. Print.