Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[Fwd: Alvoko]

Expand Messages
 • Esperanto-USA
  ... Subject: Alvoko Date: Thu, 1 Oct 2009 16:01:23 +0200 From: Zbigniew Galor To: Joel BROZOVSKY (Joel BROZOVSKY)
  Message 1 of 1 , Oct 1, 2009
  • 0 Attachment
   -------- Original Message --------
   Subject: Alvoko
   Date: Thu, 1 Oct 2009 16:01:23 +0200
   From: Zbigniew Galor <zbigniew.galor@...>
   To: Joel BROZOVSKY (Joel BROZOVSKY) <joelb@...>, Joel BROZOVSKY
   (Joel BROZOVSKY) <elna@...>   
   ------------------------------------------------------------------------
   ESTIMATO, SE VI JAM PLENIGIS LA ENKETILON "NI PRI UEA" , KORAJN DANKOJN
   AL VI!
   SE NE, JEN LA ALVOKO, KUN KIU NI NINRILATAS AL VI:
   ------------------------------------------------------------------------
   *Alvoko de la Sociscienca Esperanto-Grupo, *

   Sociscienca Esperanto-Grupo (SEG) alvokas ĉiujn esperantistojn, al kiuj
   gravas la stato de esperanto-movado, *plenigi la sociologian interretan
   enketilon, kaj proponi al viaj e-geamikoj same fari!*

   De UK en Bjalistoko venis jam pli ol ducent respondoj. Ĉiu plia
   respondo, kune kun via, pli fortigos la rezulton de la esploroj.

   Ne gravas ĉu vi membras ĉe iu ajn e-organizaĵo aü ne. Gravas via
   opinio.

   La enketilon */Ni pri UEA /*vi trovos sub nomo:

   *AÛ: _http://enketo.shortURL.com <http://enketo.shorturl.com/>_ * *
   AÛ: *Interlingvistikaj Studoj

   Respondi eblas ĝis la *fino de oktobro*.

   Mi antaÅ­dankas nome de SEG

   Zbigniew Galor

   * */NI/** **/pri UEA/** **/ /**- **PLENIGU LA SOCIOLOGIAN_ INTERRETAN _
   ENKETILON!** *

   * Limdato: 31.10.2009. Vi trovos ĝin sub nomo*

   * **AÛ: _http://enketo.shortURL.com <http://enketo.shorturl.com/>_ *
   * AÛ: *Interlingvistikaj Studoj

   * SENDU LA INFORMON AL VIAJ E-GEAMIKOJ!


   --
   Bill HARRIS
   Esperanto-USA
   www.esperanto-usa.org
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.