Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

kvieciame i konferencija

Expand Messages
 • Vilma
  KVIEČIAME Į UGDYMO ĮSTAIGŲ ETNINĖS KULTŪROS MOKYTOJŲ, FOLKLORO ANSAMBLIŲ VADOVŲ RESPUBLIKINĘ KONFERENCIJĄ „Etninės kultūros mokymo problemos ir
  Message 1 of 1 , Mar 29, 2006
  • 0 Attachment
   KVIEČIAME Į
   UGDYMO ĮSTAIGŲ ETNINĖS KULTŪROS MOKYTOJŲ, FOLKLORO ANSAMBLIŲ VADOVŲ
   RESPUBLIKINĘ KONFERENCIJĄ

   „Etninės kultūros mokymo problemos ir aktualijos šiuolaikiniame
   ugdymo procese“

   2006 m. balandžio 1 d.
   Kauno Maironio gimnazijoje (Gimnazijos g.3)

   9:00 – 10:00 dalyvių registracija

   10 – 10:15 konferencijos atidarymas
   Sveikinimai konferencijos dalyviams

   1. Dr. Libertas Klimka. Apie valstybės politiką etninės kultūros srityje.
   2.Vida Juškevičienė. Etninio ugdymo sistemos tobulinimo patirtis
   ikimokyklinėje įstaigoje.
   3. Kazimiera Kasiulevičienė. Pedagoginio darbo etnokultūros srityje
   patirtis.
   4. Laimutė Stasė Proškutė. Vaiko muzikinių gabumų ugdymas etninės
   muzikos pagrindu ankstyvuoju mokymo periodu.
   5. Jurga Daubabarienė. Tautinio auklėjimo svarba nūdienos pedagogikoje.
   6. Aušra Jankauskienė. Pradinių klasių moksleivių požiūris į
   lietuvių liaudies dainas bei jo kaitos tendencijos.
   7. Dr. Rimantas Sliužinskas. Praktinės mokymosi kankliuoti tradicinėmis
   kanklėmis metodikos problemos.
   8. Angelė Krištopaitienė. Mokykla – etnokultūros išsaugojimo ir
   puoselėjimo židinys.
   9. Rima Balčiuvienė. Etnokultūros elementai projekte „Klojimo
   teatras”.
   10. Laima Urnikienė. Videofilmo „Nevėžio žemės turtas”
   pristatymas.

   13:00 – 14:00 pietų pertrauka

   1. Petras Baršauskas. Etninės kultūros integravimo į ugdymo procesą
   sistema Jurbarko rajono Seredžiaus pagrindinėje mokykloje.
   2. Margarita Baršauskienė. Mokyklinių etnokultūrinių kraštotyrinių
   ekspedicijų organizavimo patirtis.
   3. Rasa Jurkienė. Jaunoji ekspedicija.
   4. Vida Kacevičienė. Projekto galimybės puoselėjant liaudies
   tradicijas pradinio ugdymo procese.
   5. Nijolė Vaitkuvienė. Tautosaka pradinių klasių pedagogodarbe.
   6.Vlada Čirvinskienė. Etnokultūros vieta ir reikšmė
   modernėjančioje XXI a. mokykloje.
   7. Greta Steponaitienė, Kristina Žemaitienė. Pedagoginio darbo
   etnokultūros srityje patirtis, sklaida, teorinės ir praktinės
   problemos.
   8. Praktikumas – Etninės kultūros ugdymo patirtis Kauno
   „Šilo“ pradinėje mokykloje (veda prad. kl. vyr. mokyt. Irena
   Lukauskienė ir Danguolė Birietaitė)

   17.00 - 17.30 kavos pertrauka
   17.30 - diskusijos, konferencijos uždarymas- koncertas
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.