Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [Etnokultura] SOKIU STOVYKLA

Expand Messages
 • Arturas
  kaip tapti dalyviu, kad nereiketu moketi? A ... http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/ootolB/TM ... name=SOKIU_STOVYKLOS_ZEMELAPIS.PNG =====
  Message 1 of 2 , Jun 4, 2004
   kaip tapti dalyviu, kad nereiketu moketi?
   A

   --- KTKC <tkc@...> wrote: > Sveiki,
   > Birzelio 23-27 d. Moletu rajone Jaunakampio kaime
   > vyks tradiciniu
   > sokiu stovykla,kuria organizuoja sokiu puiki sokiu
   > specialiste
   > Dalia Urbanaviciene,su savo padejeju Ramunu.
   > Stiovyklos mokestis ~4 lt dienai.(dalyviams moketi
   > nereiks)
   > Siomis dienomis turetu pasirodyti tikslesne
   > stovyklos programa
   > internete. Ieskoti galima www.romuva.lt
   >
   > Vilma
   >
   > P.S. siunciu jums programos pirmini varianta:
   >
   > Bir¾elio 23 d.
   > Nuo 13 val. – atvykimas ir talka – stovyklavietìs
   > çrengimas,
   > pasiruo¹imas Rasos ¹ventei (aukuro çrengimas ant
   > piliakalnio,
   > apeiginiù „vartù“, „kupolìs“, did¾iosios lau¾avietìs
   > çrengimas ir kt.)
   > Nuo 18.30 val. – pirtis* talkininkams
   > Nuo 20.30 val. – tradiciniù ¹okiù vakaronì (i¹
   > prad¾iù pagrindinìje
   > aik¹telìje, vìliau persikeliant ç pae¾erê, ¹okiai
   > e¾ere)
   > Nuo 21.50 val. – ritualinis saulìs palydìjimas
   > dainomis ir
   > dþdmai¹iais (Labanoro dþdomis), po to vakarojimas
   > prie lau¾o
   > pae¾erìj.
   >
   > Bir¾elio 24 d.
   > Nuo 11 val. – vainikù, girliandù pynimas,
   > ¹ventvietìs puo¹imas ir
   > kiti baigiamieji pasiruo¹imo Rasos ¹ventei darbai;
   > naujai atvykusiù
   > stovyklos dalyviù çkurdinimas stovyklavietìje
   > 15–18 val. – Rasos ¹ventìs repertuaro ir tradiciniù
   > ¹okiù mokymasis
   > 20 val. – ¹ventìs prad¾ia
   > ©ventìs programa
   > Apeiginis ìjimas pro „vartus“ ir prausimasis
   > Apeiginìs dainos ir rateliai prie „kupolìs“
   > ¡¾uolo pagerbimo apeiga
   > Kupoliavimas ir bþrimai i¹ ¾olynù
   > Vainikù mìtymas ant kupolìs
   > 21.50 – ritualinis saulìs palydìjimas
   > Eisena ç piliakalnç, aukuro u¾degimas
   > Grç¾imas su deglais ç pagrindinê ¹okiù
   > aik¹telê, did¾iojo lau¾o
   > u¾degimas, sune¹tinìs vai¹ìs, ¹okiai ir dainos
   > Vainikù plukdymas e¾ere ir naktinìs maudynìs
   > Toliau têsiasi ¹okiai ir kitos linksmybìs
   > 05.45 – saulìs sutikimas
   >
   > Bir¾elio 25 d.
   > 12.30–15 val. – paskaitos apie lietuviù ir latviù
   > ¹okius, video
   > med¾iagos per¾iþra
   > 16–19 val. – praktiniai ¹okiù mokymai
   > 20–24 val. – tradiciniù ¹okiù vakaronì
   > (muzikantai?...)
   > 21.30–22.10 – ¹okiai e¾ere ir ritualinis saulìs
   > palydìjimas
   >
   > Bir¾elio 26 d.
   > 12–15 val. – paskaitos apie lietuviù, baltarusiù ir
   > lenkù ¹okius,
   > video med¾iagos per¾iþra
   > 16–19 val. – praktiniai ¹okiù mokymai
   > 20 val. – tradiciniù ¹okiù vakaronì (muzikantai?...)
   > 21.50 – ritualinis saulìs palydìjimas
   > 22.15 – modernizuoto folkloro koncertas-vakaronì
   >
   > Bir¾elio 27 d.
   > 12 val. – stovyklos u¾darymas pagrindinìje ¹okiù
   > aik¹telìje ir
   > pae¾erìje
   > Nuo 14 val. – aplinkos tvarkymas ir i¹vykimas
   >
   >
   > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor
   > --------------------~-->
   > Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion
   > Toolbar.
   > Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
   >
   http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/ootolB/TM
   >
   --------------------------------------------------------------------~->
   >
   >
   > jei norite ishsiregistruoti ish sios
   > e-konferencijos, siuskit laiska adresu:
   > etnokultura-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   > etnokultura-unsubscribe@yahoogroups.com
   >
   >
   >

   > ATTACHMENT part 2 image/png
   name=SOKIU_STOVYKLOS_ZEMELAPIS.PNG


   =====


   ____________________________________________________________
   Yahoo! Messenger - Communicate instantly..."Ping"
   your friends today! Download Messenger Now
   http://uk.messenger.yahoo.com/download/index.html
  • KTKC
   Sveiki, Birzelio 23-27 d. Moletu rajone Jaunakampio kaime vyks tradiciniu sokiu stovykla,kuria organizuoja sokiu puiki sokiu specialiste Dalia Urbanaviciene,su
   Message 2 of 2 , Jun 4, 2004
    Sveiki,
    Birzelio 23-27 d. Moletu rajone Jaunakampio kaime vyks tradiciniu
    sokiu stovykla,kuria organizuoja sokiu puiki sokiu specialiste
    Dalia Urbanaviciene,su savo padejeju Ramunu.
    Stiovyklos mokestis ~4 lt dienai.(dalyviams moketi nereiks)
    Siomis dienomis turetu pasirodyti tikslesne stovyklos programa
    internete. Ieskoti galima www.romuva.lt

    Vilma

    P.S. siunciu jums programos pirmini varianta:

    Birželio 23 d.
    Nuo 13 val. – atvykimas ir talka – stovyklavietės įrengimas,
    pasiruošimas Rasos šventei (aukuro įrengimas ant piliakalnio,
    apeiginių „vartų“, „kupolės“, didžiosios laužavietės įrengimas ir kt.)
    Nuo 18.30 val. – pirtis* talkininkams
    Nuo 20.30 val. – tradicinių šokių vakaronė (iš pradžių pagrindinėje
    aikštelėje, vėliau persikeliant į paežerę, šokiai ežere)
    Nuo 21.50 val. – ritualinis saulės palydėjimas dainomis ir
    dūdmaišiais (Labanoro dūdomis), po to vakarojimas prie laužo
    paežerėj.

    Birželio 24 d.
    Nuo 11 val. – vainikų, girliandų pynimas, šventvietės puošimas ir
    kiti baigiamieji pasiruošimo Rasos šventei darbai; naujai atvykusių
    stovyklos dalyvių įkurdinimas stovyklavietėje
    15–18 val. – Rasos šventės repertuaro ir tradicinių šokių mokymasis
    20 val. – šventės pradžia
    Šventės programa
    Apeiginis ėjimas pro „vartus“ ir prausimasis
    Apeiginės dainos ir rateliai prie „kupolės“
    Ąžuolo pagerbimo apeiga
    Kupoliavimas ir būrimai iš žolynų
    Vainikų mėtymas ant kupolės
    21.50 – ritualinis saulės palydėjimas
    Eisena į piliakalnį, aukuro uždegimas
    Grįžimas su deglais į pagrindinę šokių aikštelę, didžiojo laužo
    uždegimas, suneštinės vaišės, šokiai ir dainos
    Vainikų plukdymas ežere ir naktinės maudynės
    Toliau tęsiasi šokiai ir kitos linksmybės
    05.45 – saulės sutikimas

    Birželio 25 d.
    12.30–15 val. – paskaitos apie lietuvių ir latvių šokius, video
    medžiagos peržiūra
    16–19 val. – praktiniai šokių mokymai
    20–24 val. – tradicinių šokių vakaronė (muzikantai?...)
    21.30–22.10 – šokiai ežere ir ritualinis saulės palydėjimas

    Birželio 26 d.
    12–15 val. – paskaitos apie lietuvių, baltarusių ir lenkų šokius,
    video medžiagos peržiūra
    16–19 val. – praktiniai šokių mokymai
    20 val. – tradicinių šokių vakaronė (muzikantai?...)
    21.50 – ritualinis saulės palydėjimas
    22.15 – modernizuoto folkloro koncertas-vakaronė

    Birželio 27 d.
    12 val. – stovyklos uždarymas pagrindinėje šokių aikštelėje ir
    paežerėje
    Nuo 14 val. – aplinkos tvarkymas ir išvykimas
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.