Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [Etnokultura] Stovykla Lenkijoje

Expand Messages
 • dziaugsmas@yahoo.com
  Tik prane¸«Žkit, ir m¸«és¸«ź kovos b¸«ériai pasireng¸«ø talkininkauti :} Taip pat kuriasi ¸«Ęvairios jaunimo organizacin¸«¶s
  Message 1 of 9 , Jun 22, 2007
  • 0 Attachment
   Tik praneškit, ir mūsų kovos būriai pasirengę talkininkauti :}
    
   Taip pat kuriasi įvairios jaunimo organizacinės struktūros, internetiniai tinklapiai (pvz., www.lietuviai.info , www.tautairtevyne.lt ), per kuriuos taip pat galima paskleisti informaciją.

   ----- Original Message ----
   From: Laimonas Gaurylius <laimonas555@...>
   To: etnokultura@yahoogroups.com
   Sent: Thursday, June 21, 2007 7:17:03 PM
   Subject: Re: [Etnokultura] Stovykla Lenkijoje

                              Laba diena,
    As manau, kad visas senoves paveldas, nesvarbu kur jis yra, nusipelno buti saugojamas. O tai, kad tiek daug atsirado entuziastu apsaugoti Lietuvos senoves kulturos paminklus, labai dziugina.
   Ketinu ateityje paskelbti Lietuvos kulturos paminklo nuotrauka, kuriam gresia rimtas sunaikinimo pavojus. Ta pati siulau daryti visiems. Lauksime, pirmiausiai, pagalbos is tu puikiu zmoniu, kurie isreiske  Lietuvos kulturos paminklu apsaugos butinybes  idejas.

                          Laimonas


   Inga Inga <zaliasaule@gmail. com> wrote:

   Nereklamuojame, tik skleidþiame informacijà :) O kad tai vertinama kritiðkai ir daromos iðvados, puiku!
    
   2007-06-21, dziaugsmas@yahoo. com <dziaugsmas@yahoo. com> raðë:
   Keista, þydø jaunimo ekspedicijos vyksta viena po kitos á Lenkijà, á holokausto lankytinas vietas, ir niekas ið jø negali prisidëti prie savo kapiniø sutvarkymo?? ? Þydai yra átakingiausia pasaulio etninë grupë (þr. Alfonsas Eidintas, Donatas Eidintas, "Þydai, Izraelis ir palestinieèiai" ), o mes dar uþ juos jø kapines turëtume tvarkyti... Skamba labai nelogiðkai tai, kà jûs reklamuojate.

    
   ----- Original Message ----
   From: Inga Inga <zaliasaule@gmail. com >
   To: etnokultura@ yahoogroups. com
   Sent: Tuesday, June 19, 2007 11:28:57 AM
   Subject: [Etnokultura] Stovykla Lenkijoje

   Sveiki,
    
   lenkø jaunimas ieðko 20 -25 m. ðiek tiek angliðkai kalbanèiø 4 lietuviø rugpjûèio mën. Lenkijoj organizuojamoj stovykloj senosioms þydø kapinëms restauruoti. Stovykla vyks 2 savaites. Viskas nemokamai!
    
   Susidomëjæ raðykite angliðkai el. paðtu Katarzynai Ososiñskai: k-osa@...
    
   Inga
    
   man reikia 4 lietuviu i workcamp'a, kuris rugpjucio menesio organizuoju lenkijoje. norim restauruoti senosios zydu kapines prie baltstogo. uz nieko ne reikia moketi, mes gausim pinigus is vokietijos. jeigu zinote ymoniu apie 20-25 mietu, kuri siek tiek kalba angliskai ir nori dvi savaites dirbti, parasykite man. geriausia angliskai :) kasia ososinska

    


   Sick sense of humor? Visit Yahoo! TV's Comedy with an Edge to see what's on, when.   Need a vacation? Get great deals to amazing places on Yahoo! Travel.
   Building a website is a piece of cake.
   Yahoo! Small Business gives you all the tools to get online.
  • Giedrius
   Atsiminkite viena svarbu dalyka: visa informacija apie kilnojamo ir nekilnojamo turto niokojima ir nesaugojima turi buti perduota pirmiausia oficialioms
   Message 2 of 9 , Jun 22, 2007
   • 0 Attachment
    Atsiminkite viena svarbu dalyka: visa informacija apie kilnojamo ir
    nekilnojamo turto niokojima ir nesaugojima turi buti perduota pirmiausia
    oficialioms institucijoms, ty paveldosaugos institucijoms, kas ir daroma
    kiekviena karta, jie jau pavargo nuo pranesimu.

    Antras punktas, tai asmenybes bruozas, kiek jis pasiruoses tai daryti, jei
    matai, kad kazkas negero kazka daro, tai sudrausmink, o ne kaip asilelis
    gerulis nuleidi ausis ir buni paklusnus niekdariui.

    Trecias dalykas, pvz Romuva praktikuoja tai ir skleidzia info, kad
    bandysime be talku ir kitu veiksmu derintis ir vieninga paminklu apsaugos
    zenkla, ir vietines romuvos apsiims ziureti objektus, ten ismeigdami savo
    prieziuros zenkla, ty uzrasas lentele PRIZIURI ROMUVA, ir paskirta
    bendruomene ar asmenys ta objekta tvarkys, kol kas ir taip tvarko,bet
    vieningas zenklas beprosal.


    dziaugsmas@... rašė:
    > Tik prane??ޫit, ir m??鳏?꠫ovos b??鲩ai pasireng??? talkininkauti :}
    >
    > Taip pat kuriasi ??ƶairios jaunimo organizacin???s strukt??鲯s,
    > internetiniai tinklapiai (pvz., www.lietuviai.info , www.tautairtevyne.lt
    > ), per kuriuos taip pat galima paskleisti informacij???.
    >
    >
    > ----- Original Message ----
    > From: Laimonas Gaurylius <laimonas555@...>
    > To: etnokultura@yahoogroups.com
    > Sent: Thursday, June 21, 2007 7:17:03 PM
    > Subject: Re: [Etnokultura] Stovykla Lenkijoje
    >
    > Laba diena,
    > As manau, kad visas senoves paveldas, nesvarbu kur jis yra, nusipelno
    > buti saugojamas. O tai, kad tiek daug atsirado entuziastu apsaugoti
    > Lietuvos senoves kulturos paminklus, labai dziugina.
    > Ketinu ateityje paskelbti Lietuvos kulturos paminklo nuotrauka, kuriam
    > gresia rimtas sunaikinimo pavojus. Ta pati siulau daryti visiems.
    > Lauksime, pirmiausiai, pagalbos is tu puikiu zmoniu, kurie isreiske
    > Lietuvos kulturos paminklu apsaugos butinybes idejas.
    >
    > Laimonas
    >
    >
    > Inga Inga <zaliasaule@gmail. com> wrote:
    > Nereklamuojame, tik skleid??Щame informacij??? :) O kad tai vertinama
    > kriti??ëai ir daromos i??öados, puiku!
    >
    > 2007-06-21, dziaugsmas@yahoo. com <dziaugsmas@yahoo. com> ra??Ï??:
    > Keista, ??йd??̠jaunimo ekspedicijos vyksta viena po kitos ??? Lenkij???,
    > ??? holokausto lankytinas vietas, ir niekas i??àj??̠negali prisid???ti
    > prie savo kapini??̠sutvarkymo?? ? ???ydai yra ???takingiausia pasaulio
    > etnin??? grup??? (??в. Alfonsas Eidintas, Donatas Eidintas, "???ydai,
    > Izraelis ir palestinie???iai" ), o mes dar u??Рjuos j??̠kapines
    > tur???tume tvarkyti... Skamba labai nelogi??ëai tai, k??? j??峊>
    reklamuojate.
    >
    >
    > ----- Original Message ----
    > From: Inga Inga <zaliasaule@gmail. com >
    > To: etnokultura@ yahoogroups. com
    > Sent: Tuesday, June 19, 2007 11:28:57 AM
    > Subject: [Etnokultura] Stovykla Lenkijoje
    >
    >
    > Sveiki,
    >
    > lenk??̠jaunimas ie??ëo 20 -25 m. ??éek tiek angli??ëai kalban???i??̠4
    > lietuvi??̠rugpj??叫?io m???n. Lenkijoj organizuojamoj stovykloj senosioms
    > ??йd??̠kapin???ms restauruoti. Stovykla vyks 2 savaites. Viskas
    > nemokamai!
    >
    > Susidom???j???ra??ùkite angli??ëai el. pa??ôu Katarzynai Ososi??гkai:
    > k-osa@...
    >
    > Inga
    >
    > man reikia 4 lietuviu i workcamp'a, kuris rugpjucio menesio organizuoju
    > lenkijoje. norim restauruoti senosios zydu kapines prie baltstogo. uz
    > nieko ne reikia moketi, mes gausim pinigus is vokietijos. jeigu zinote
    > ymoniu apie 20-25 mietu, kuri siek tiek kalba angliskai ir nori dvi
    > savaites dirbti, parasykite man. geriausia angliskai :) kasia ososinska
    >
    >
    >
    >
    >
    > Sick sense of humor? Visit Yahoo! TV's Comedy with an Edge to see what's
    > on, when.
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Need a vacation? Get great deals to amazing places on Yahoo! Travel.
    >
    >
    >
    >
    > ____________________________________________________________________________________
    > Now that's room service! Choose from over 150,000 hotels
    > in 45,000 destinations on Yahoo! Travel to find your fit.
    > http://farechase.yahoo.com/promo-generic-14795097
   • Laimonas Gaurylius
    Laba diena, Pirmiausia, turetu buti zenklas paminklas saugomas valstybes sie zenklai pradingsta ar netgi nepastatomi. Papildomai galetu buti ir kitokie
    Message 3 of 9 , Jun 29, 2007
    • 0 Attachment
                                               Laba diena,
     Pirmiausia, turetu buti zenklas "paminklas saugomas valstybes" sie zenklai  pradingsta ar netgi nepastatomi.  Papildomai galetu buti ir kitokie zenklai, bet iki siol kitokiu neteko matyti. Gal but ne viska zinau. Neaisku, ar tie kiti uzrasai juridiskai pades, ar bus autoritetingi vietiniam gyventojui. Paminklas paprastai buna sunaikinamas mikliai, pavyzdziui akmuo suskaldomas zvyrui, taigi tuo metu kai tas jau vyksta/ivyko, buna velu ka nors padaryti. Todel reikia pasirupinti, bent jau uzrasais, anksciau negu "kas nors bus dar daroma  ne taip". Beje  vienuose rajonuose uzrasai tvarkingi, kituose pavyzdziui Prienu, ju  daug kur nera. Ir daznai sunaikinus paminkla pats sunaikintojas sako: vaje, o as nezinojau.. Gal kas zino, kaip tame rajone pakelti valdininkams veja?  Akmuo virs 1 kubinio metro turio, siuo metu jis pripazistamas gamtos paminklu, o veliau neretai ishaiskeja, kad tai dar ir mitologinis sakralinis paminklas.
      Bet taip pat pradingsta paminklai kuriu turis virsija  10 kubiniu metru . Tai nemalonu. Jie sekmingai pergyveno  ir krytziuociu laikus, bet musu dienomis beatodairiskai naikinami, skaldomi i statybas ir kelius. Apskritai nuo ivairiu svarstymu ir demagogijos labai butu gerai pereiti prie konkreciu veiksmu. Ir butu gerai jeigu tokie pasiulymai atsirastu.
                                                  
                             Pagarbiai:  Laimonas

     Giedrius <giedrius@...> wrote:

     Atsiminkite viena svarbu dalyka: visa informacija apie kilnojamo ir
     nekilnojamo turto niokojima ir nesaugojima turi buti perduota pirmiausia
     oficialioms institucijoms, ty paveldosaugos institucijoms, kas ir daroma
     kiekviena karta, jie jau pavargo nuo pranesimu.

     Antras punktas, tai asmenybes bruozas, kiek jis pasiruoses tai daryti, jei
     matai, kad kazkas negero kazka daro, tai sudrausmink, o ne kaip asilelis
     gerulis nuleidi ausis ir buni paklusnus niekdariui.

     Trecias dalykas, pvz Romuva praktikuoja tai ir skleidzia info, kad
     bandysime be talku ir kitu veiksmu derintis ir vieninga paminklu apsaugos
     zenkla, ir vietines romuvos apsiims ziureti objektus, ten ismeigdami savo
     prieziuros zenkla, ty uzrasas lentele PRIZIURI ROMUVA, ir paskirta
     bendruomene ar asmenys ta objekta tvarkys, kol kas ir taip tvarko,bet
     vieningas zenklas beprosal.     Moody friends. Drama queens. Your life? Nope! - their life, your story.
     Play Sims Stories at Yahoo! Games.

    • Giedrius
     papasakosiu viena nutikima, kuris turbut atsakys i klausimus visus. yra toksai dalykas kaip kauno akmenu skaldykla, lampedziai. vienas zmogus skambina ir sako,
     Message 4 of 9 , Jun 29, 2007
     • 0 Attachment
      papasakosiu viena nutikima, kuris turbut atsakys i klausimus visus. yra
      toksai dalykas kaip kauno akmenu skaldykla, lampedziai. vienas zmogus
      skambina ir sako, kad sakes, vyrai, negaliu, sventas akmuo. akurat, su
      duobute. gerai, kad zmogus supratingas, paskambino, pasake, isvezem, pas
      save pastatem, saugom. tai kad tai yra asmenybes klausimas nr 1.
      tik veliau veikia visi kiti veiksniai. svarbus dalykas yra ir
      krikscionizacija. sunku zmogu net dabar ikalbinti, kad tai yra musu ir kad
      tai lietuviu ir sventa. jam sventa yra jonas, juozas, marija ir ona, na
      dar jezus. ne karta esu aprektas pagonimi viesame transporte ir net kauno
      savivaldybeje. tai kad niekuom daugiau gyvenime nesistebiu, tik stebiuosi,
      kad zmones, budami lietuviai, elgias kaip kokie vokieciai. cia labiausia
      gaila, gaila, kad identitetas asmens yra paskutineje vietoje, vienoje
      geroje vietoje :)


      Laimonas Gaurylius rašė:
      > Laba diena,
      > Pirmiausia, turetu buti zenklas "paminklas saugomas valstybes" sie
      > zenklai pradingsta ar netgi nepastatomi. Papildomai galetu buti ir
      > kitokie zenklai, bet iki siol kitokiu neteko matyti. Gal but ne viska
      > zinau. Neaisku, ar tie kiti uzrasai juridiskai pades, ar bus
      > autoritetingi vietiniam gyventojui. Paminklas paprastai buna
      > sunaikinamas mikliai, pavyzdziui akmuo suskaldomas zvyrui, taigi tuo
      > metu kai tas jau vyksta/ivyko, buna velu ka nors padaryti. Todel reikia
      > pasirupinti, bent jau uzrasais, anksciau negu "kas nors bus dar daroma
      > ne taip". Beje vienuose rajonuose uzrasai tvarkingi, kituose pavyzdziui
      > Prienu, ju daug kur nera. Ir daznai sunaikinus paminkla pats
      > sunaikintojas sako: vaje, o as nezinojau.. Gal kas zino, kaip tame
      > rajone pakelti valdininkams veja? Akmuo virs 1 kubinio metro turio,
      > siuo metu jis pripazistamas gamtos paminklu, o veliau neretai
      > ishaiskeja, kad tai dar ir mitologinis sakralinis paminklas.
      > Bet taip pat pradingsta paminklai kuriu turis virsija 10 kubiniu metru .
      > Tai nemalonu. Jie sekmingai pergyveno ir krytziuociu laikus, bet musu
      > dienomis beatodairiskai naikinami, skaldomi i statybas ir kelius.
      > Apskritai nuo ivairiu svarstymu ir demagogijos labai butu gerai pereiti
      > prie konkreciu veiksmu. Ir butu gerai jeigu tokie pasiulymai atsirastu.
      >
      >
      > Pagarbiai: Laimonas
      >
      > Giedrius <giedrius@...> wrote:
      >
      > Atsiminkite viena svarbu dalyka: visa informacija apie kilnojamo ir
      > nekilnojamo turto niokojima ir nesaugojima turi buti perduota pirmiausia
      > oficialioms institucijoms, ty paveldosaugos institucijoms, kas ir daroma
      > kiekviena karta, jie jau pavargo nuo pranesimu.
      >
      > Antras punktas, tai asmenybes bruozas, kiek jis pasiruoses tai daryti, jei
      > matai, kad kazkas negero kazka daro, tai sudrausmink, o ne kaip asilelis
      > gerulis nuleidi ausis ir buni paklusnus niekdariui.
      >
      > Trecias dalykas, pvz Romuva praktikuoja tai ir skleidzia info, kad
      > bandysime be talku ir kitu veiksmu derintis ir vieninga paminklu apsaugos
      > zenkla, ir vietines romuvos apsiims ziureti objektus, ten ismeigdami savo
      > prieziuros zenkla, ty uzrasas lentele PRIZIURI ROMUVA, ir paskirta
      > bendruomene ar asmenys ta objekta tvarkys, kol kas ir taip tvarko,bet
      > vieningas zenklas beprosal.
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      >
      > ---------------------------------
      > Moody friends. Drama queens. Your life? Nope! - their life, your story.
      > Play Sims Stories at Yahoo! Games.
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.