Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: law e ley

Expand Messages
 • Ray Bergmann
  ... antee ech se eble one pronunse lo /ey-malgrey-key-anteye/. Se nos nun forigan la -ey pro ke lo estan fonemicale la sama quale -e , chu quom nos faron
  Message 1 of 17 , Dec 31, 2000
   > Nos ne distigun fonemicale la sonos /e/ e /ey/. One skribun "e malgre ke
   antee" ech se eble one pronunse lo /ey-malgrey-key-anteye/.

   Se nos nun forigan la "-ey" pro ke lo estan fonemicale la sama quale "-e",
   chu quom nos faron cun "ley" (se /ley/ e /le/ estan variantos di la sama
   fonemo)? Ideze uzan la vorto "segun". Eble mixajo de "lau" e "segun"...
   Ho, mi sian! Nos ne uzan "lu" por nosas pronomes nun. Quale estun "lu" vice
   "lau"? Lu mi, estun bone, mi pensan.

   Nun, se /e/ e /ey/ estan variantos di la sama fonemo, do /i/ e /iy/ anke
   estun variantos di la sama fonemo
   "i". Vua vorto "siyan" ne povan esti distingata de "sian". Idezo uzan
   "sav-" por Espeza "sci-", e uzan "salv-" vice Espeza "sav-". Sed eble "si-"
   estan bona.
  • ro-esp
   ... Mi konfesas ne tute kompreni pri kio temas, sed ripetas la jenon: en trad la litero e estas prononcata law 3 manieroj: kiel muta e (sxva) fine de
   Message 2 of 17 , Jan 1 12:36 PM
    On Mon, 1 Jan 2001 17:55:34 +1000, Ray Bergmann wrote:

    >> Nos ne distigun fonemicale la sonos /e/ e /ey/. One skribun "e malgre ke
    > antee" ech se eble one pronunse lo /ey-malgrey-key-anteye/.

    Mi konfesas ne tute kompreni pri kio temas, sed ripetas la jenon:

    en trad la litero "e" estas prononcata law 3 manieroj:
    kiel "muta e" (sxva) fine de vorto;de,dume,agrable ktp(kaj ge-,sxajne)
    "normale" ; permesi, plej (!)
    "longe", antaw vokalo aw apostrofo; pleonasmo,veo,reagi ktp


    > Nun, se /e/ e /ey/ estan variantos di la sama fonemo, do /i/ e /iy/ anke
    > estun variantos di la sama fonemo

    Ni NL-anoj distingas longan "i"(la esp-an) disde mallongan (anglan).
    La cxiloka prononco de la dua estas preskaw normala "e", kaj ne utilas
    por mondlingvo.

    > Vua vorto "siyan" ne povan esti distingata de "sian".

    mi konsentas

    > Idezo uzan "sav-" por Espeza "sci-", e uzan "salv-" vice Espeza "sav-".

    Mi malemas sxangxi la signifon de senprobleme funkcianta vorto

    > Sed eble "si-" estan bona.

    Gxi ne bonas, egzakte cxar (kion ci jxus diris) gxi similas la jam
    tradician vorton "si" kaj ties derivajxojn.
    Tamen, utilus havi alternativan vorton por "sci-". La kastilia uzas
    "sab-" (miaguste tro ewropa), en esp-necenzurita (sxerce) uzatis la
    araba "arifi" (kiu law mi estas ne malbona,sed tamen elvokas iun
    senton). Mi atendas pli bonan proponon.
    gxis, Ronaldo


    > Se vin interesas ideoj pri la plibonigo de Esperanto, kaj se vi volas
    > partopreni vochdonojn por komune decidi pri kiuj proponoj pri ghia evoluigo
    > indas je akcepto kaj kiuj ne, ni invitas vin alighi al la asocio Novo, per
    > sendo de retmesagho indikanta tiun deziron al <esp-novo-owner@egroups.com>.
    > Por malaboni al esp-novo, mesaghu al <esp-novo-unsubscribe@egroups.com>.

    -- Arachne V1.62, NON-COMMERCIAL copy, http://arachne.cz/
   • Roy McCoy
    ... O la sono simple estu pli hispaneza ol espeza. Do, /ey-malgrey-key-anteye/ - /ey-malgrey-key-anteyeY/. Sed to mortigun la fonemo ey, hmm... ... Do ance vi
    Message 3 of 17 , Jan 1 4:41 PM
     Ray Bergmann scribin:

     > Nos ne distigun fonemicale la sonos /e/ e /ey/.

     O la sono simple estu pli hispaneza ol espeza.
     Do, /ey-malgrey-key-anteye/ -> /ey-malgrey-key-anteyeY/.
     Sed to mortigun la fonemo ey, hmm...

     > Se nos nun forigan la "-ey" pro ke lo estan fonemicale la sama quale "-e",
     > chu quom nos faron cun "ley" (se /ley/ e /le/ estan variantos di la sama
     > fonemo)? Ideze uzan la vorto "segun". Eble mixajo de "lau" e "segun"...
     > Ho, mi sian! Nos ne uzan "lu" por nosas pronomes nun. Quale estun "lu"
     > vice "lau"? Lu mi, estun bone, mi pensan.

     Do ance vi rimarcin to. Estin juste che mia unua renconto den "ley" pose,
     ce mi tele rimarcin. "Lu" semblan omnele pli bona ol "ley". Chu "pley"
     nun estu "ple", sed simile prononsata quele (mi provan la qu) antee?
     Mi nun controlan pri quas otras vortos devus altrighi... -ejo ne...
     trejni... mejlo... hejmo... kalejdoskopo... pejzagho... entute ne multas.

     > Vua vorto "siyan" ne povan esti distingata de "sian".

     "Siyi" estin omnande nur ulele (hmm, mi preferan "iele", e quale ne?
     "ul" sugestan "ulo") provizora. "Sii" pli eblan con "su" quele reflexiva
     pronomo.

     Roy
    • Ray Bergmann
     La kastilia uzas sab-
     Message 4 of 17 , Jan 2 8:10 AM
      La kastilia uzas
      "sab-"
      < "Sabi" ne estan nolbone, pli bone ol "sii".
     • Ray Bergmann
      ...
      Message 5 of 17 , Jan 2 8:10 AM
       > (hmm, mi preferan "iele", e quore ne?

       < Idezo usan "tala" anstate Espeza "tia" e uzan "tale" anstate Espeza
       "tiel". Por ta cozo me hezitan uzi "tale" por Espeza "tial". (Nun mi havan
       "cozo" anstate Espeza "kawzo"). Por signifi "por ta cozo" me provon "tore".

       Simile cele Idezo me anke uzan "tala" por Espeza "tia" e "quala?" por Espeza
       "kia?"sed me timan uzi "tale" por Espeza "tiel" pro la simileso cun "tala",
       do me preferan "tele" ca (vorto) estan plu simila al Espeza "tiel".
       Anstate:"io,iu,ia,ies,ie,ia,iel,iom,ial,iam" me havan:
       io,ia,iesa,ie,iala,iele,ionte,iore,iande; (e anke):
       celco,celca,celcie,celcala,celcele,celconte,..;
       singlo,singla,singlie,singlala,singlele,...;
       otro,otra,otresa,otrie,otrala,otrele,otronte,..;
       irgo,irga,irgesa,irgie,irgala, irgele,irgonte,..;
       nulo,nula,nulesa,nulie,nulala,nulele,nulonte,..;
       omno,omna,omnesa,omnie,omnala,omnele,omnonte,..;
       multo,multa,multesa,multie,multala,multele,...;
       dito,dita,ditesa,ditie,ditala,ditele,ditonte,..;
       to,ta,tesa,tie,tala,tele,tonte,tole,tande;
       co,ca,cesa,cie,cala,cele,conte,core,cande;
       quo,qua,quesa,quie,quala,quele,quonte,quore,quande.

       Que nos ne uzun a la "c-" grupo cande la frazo ne estan questiono? (QUE =
       CHU). Quore ne?

       Me concordan cun vu ce estan plu fasila uzi "ta (dita e data), ca, qua?,
       e.t.p." cele ed demonstrativa pronomo e adjectivo, e uzi la substantiva
       formo "quo?" nur por la senso "qua persono?" (Angleze "who?"). Nun "qua?"
       povan esti Anglese "what?" o "which?" ("qua individuo?"). Se oni volan
       diferentigi tas single oni devun aldoni "quu" por la senso (Angleze)
       "which?" e lasi "qua?" por (Angleze) "what?" (pronomo o adjectivo). En ta
       cazo oni havun ance "cu, tu, multu,omnu, nulu, aynu, aliu, singlu, celcu,
       iu" sed me ne sentas ce tas estan nesesa e tas estun ionte confuziga cele la
       nuna Espeza corelativos.
      • Ray Bergmann
       Anstate: io,iu,ia,ies,ie,ia,iel,iom,ial,iam me havan: uo,ui,ua,uesa,uire,uala,uele,uonte,uore,uande; (e anke):
       Message 6 of 17 , Jan 2 1:25 PM
        Anstate:"io,iu,ia,ies,ie,ia,iel,iom,ial,iam"
        me havan:
        uo,ui,ua,uesa,uire,uala,uele,uonte,uore,uande;
        (e anke):
        celco,celci,celca,celcire,celcala,celcele,celconte,..;
        singlo,singli,singla,singlire,singlala,singlele,...;
        otro,otri,otra,otresa,otrire,otrala,otrele,otronte,..;
        irgo,irgi,irga,irgesa,irgire,irgala,irgele,irgonte,..;
        nulo,nuli,nula,nulesa,nulire,nulala,nulele,nulonte,..;
        omno,omni,omna,omnesa,omnire,omnala,omnele,omnonte,..;
        multo,multi,multa,multesa,multire,multala,multele,...;
        cho,chi,cha,chesa,chire,chala,chele,chonte,chande;
        to,ti,ta,tesa,tire,tala,tele,tonte,tole,tande;
        co,ci,ca,cesa,cire,cala,cele,conte,core,cande;
        quo,qui,qua,quesa,quire,quala,quele,quonte,quore,
        quande.

        Que nos ne uzun a la "c-" grupo cande la frazo ne estan questiono? (QUE =
        CHU por questionos, sed nos retenan "chu" por Angleze "whether"). Quore ne?

        Me ne estan certa chu estan plu fasila uzi "ta, cha, ca, qua?,ua, omna,
        irga, otra, singla,celca, e multa" cele ed demonstrativa pronomo e
        adjectivo, e uzi la substantiva formo "quo?" nur por la senso "qua persono?"
        (Angleze "who?"). Tande "qua?" estun Anglese od "what?" ("qua ajo") o
        "which?" ("qua individuo?"). Se oni volan diferentigi tas single oni devun
        aldoni "qui" por la senso (Angleze) "which?" e lasi "qua?" por (Angleze)
        "what?" (pronomo o adjectivo) e "quo" por Angleza "who". En ta
        cazo oni havun ance la "individuajos": "ci, ti, chi, ui,celci, singli, nuli,
        irgi, otri, omni, multi" sed me ne saban ce tas estan nesesa o chu tas estun
        tele confuziga cele la nuna Espeza corelativos.

        ............
       • Roy McCoy
        ... Ance mi, almene sed ne nur en ta cazo. ... Ias vortos devan esti chanjitas, e oni devan acsepti ce to iquente ocazon en ayna reformo. Mi dirin anteye ce se
        Message 7 of 17 , Jan 2 4:15 PM
         ro-esp scribin:

         > Mi malemas sxangxi la signifon de senprobleme funkcianta vorto [sav-]

         Ance mi, almene sed ne nur en ta cazo.

         > Gxi ne bonas, egzakte cxar (kion ci jxus diris) gxi similas la jam
         > tradician vorton "si" kaj ties derivajxojn.

         Ias vortos devan esti chanjitas, e oni devan acsepti ce to iquente ocazon
         en ayna reformo. Mi dirin anteye ce se "su" estan la reflexiva pronomo,
         la problemo pri du si-os nolaperan. Sed mi nulande estin certa ce mi vere
         volan "su", e do mi, same quele Ronaldo, pretan consideri altra alternativo
         por "sci". Provizore mi restan che "mi sian" e "ule brosan suas dentos".

         Estan amuze, vidi tiu "ule" tibe. Cancam mi nulande en la vivo ech unufoye
         uzin la vorto "ule", nun ce aperan minaso ce lo estu nolebligita de nova
         persona pronomo, lo subite ijan tre cara al mi, e mi nepre volan conservi
         la eblo diri, exemple, ce ia... !!!!! ce ia staru en la strato ule!!!!!
         *Ia* staru - juste tibe oni volan uzi u-formo, chu ne? Hmm, iulo... ululo,
         ha ha! Yen, ance tibe, mi ne anteye dirin: Same ciel "si" tamen = "si",
         ech se la uzos estun omnande nolsamas, la ideze corelativa "ul" tamen =
         "ul", e i.a. tale mi ne shatan lo, e preferan la originala espeza "i"
         se ebla.

         Sed quom fari pri "ia staru"? Mi ne tuy sian, sed juste en dita ocazo
         venan al mi la ideo ce se - ley la revo de Rik [mi jus povin scribi
         "lufundamenta" en la Auxlang-listo e frapijin contre la yama senso de
         "lu" en espezo] - la corelativas finajos povan integriji con la cetero
         de la lengo, tande credeble ance la corelativas comensajos povan same
         integriji. To ebligan al mi esperi ce eble la nature simprezentanta [!]
         eblo "iulo" estan gramatice pravigebla.

         Roy
        • Roy McCoy
         ... Chu ech se la reflexivo estan su ? Mi vere ne havan alia bona calo nun por uzi su anstate si , ol ce to ebligan ce oni diru mi ne sian e simile en
         Message 8 of 17 , Jan 3 4:47 PM
          Ray Bergmann scribin:

          > "Sabi" ne estan nolbone, pli bone ol "sii".

          Chu ech se la reflexivo estan "su"?

          Mi vere ne havan alia bona calo nun por uzi "su" anstate "si", ol ce
          to ebligan ce oni diru "mi ne sian" e simile en N.E., tele escapante
          de la nolfasile prononsebla "mi ne scias" e tamen restante proxima.

          "Si" semblan al mi havi alia avantajo, ce lo convenigan parensas formos:
          (con)sienso, consio e simile. Chu oni "sabvolon" pri io? Chu oni "sabpovos"
          lengos?

          Roy
         • Roy McCoy
          ... Jen komento en normala h-Esperanto por eventualaj perpleksitaj perdighantoj en la listo. Temas pri tio, ke kiun ajn netradician sistemon de korelativoj oni
          Message 9 of 17 , Jan 3 5:47 PM
           Ray Bergmann scribin:

           > Idezo usan "tala" anstate Espeza "tia" e uzan "tale" anstate Espeza
           > "tiel". Por ta cozo me hezitan uzi "tale" por Espeza "tial".

           Jen komento en normala h-Esperanto por eventualaj perpleksitaj
           perdighantoj en la listo. Temas pri tio, ke kiun ajn netradician
           sistemon de korelativoj oni uzos tie chi, la rezulto estos malfacile
           komprenebla al signifa proporcio de la legantoj. Char mi ne konceptas
           praktikan kaj konvenan rimedon kontrau tio, mi povas nur averti pri
           la neeviteblo kaj esprimi bedauron pri ghi. Ankoraufoje, demando estas
           chiam perfekte en ordo, chu private al la "kulpulo", chu al la listo.

           Mi, same cele?/quele? Ray, spertan dubo e hezito pri diversas corelativas
           formos - do, des pli en ordo ce leganto havu dubos. Vere, devintun veni
           plias criticos ol til nun pri pluras aferos, char decos de homos estan
           risevantas la esp-novo-mesajos e do supozeble ance legan los. Yen unu
           imagebla critica propono: ce char la provizoras formos estan grandparte
           necompreneblas, tas cas uzan tetsas (tiuj kiuj uzas tiajn) provizore
           metu resumo pri suas corelativas elementos en la comenso o fino de suas
           mesajos. Ray yam abunde documentas suas provos, chu ne, e do same mi e
           alias corelativas experimentantos.

           Pri la supra hezito de Ray, mi devan diri ce se io functian bone en T.E.
           e la nura calo chanji lo estan ce lo conflictan con io en Ido, mi ne povan
           consideri tom adequata pravigo por la chanjo. Mi ne estan idisto e mi ne
           sentan ce mi shuldan io al ta lengo. La idistos, bedaurinde, havan simila
           sento pri Esperanto.... Semblan apta ocazo por compromisado - ni vidon.

           > Simile cele Idezo me anke uzan "tala" por Espeza "tia" e "quala?" por
           > Espeza "kia?"sed me timan uzi "tale" por Espeza "tiel" pro la simileso
           > cun "tala", do me preferan "tele" ca (vorto) estan plu simila al Espeza
           > "tiel".

           Tiom mi ade trovan iele confuza. Unu afero ca semblan al mi constatenda,
           estan ce Ido *ne havan* corelativos, e se oni havon corelativos en N.E.
           (cele semblan probabla), la idezas "corelativos" devan forfali omnacaze.
           To estan, ce se ex. "tala" e "quala" ne havan loco en la nova tabelo,
           los tute ne existu: estu nur la pure corelativa formo.

           > Anstate:"io,iu,ia,ies, ie, ia, iel, iom, ial, iam" me havan:
           > io, ia, iesa, ie, iala, iele, ionte,iore, iande

           Ho, vi tamen uzan "al", en Nov-Esperanta corelativaro, sed con senso
           de T.E.-corelativo. To memorigan pri uzi "li" por "shi" - simile nealloga
           ideo. Do, mi ne povan acsepti to.

           Vi metin "ia" dufoye. La unua devun ne esti tibe, chu? Mi credan ce vi
           bezonan ta "ib", cetere. Sen lo, la "i" de "ie" estan la comensa corelativa
           elemento, la "e" estan la adverba finajo, e do estan nula corelativa finajo.
           Ho, sed se la loc-elemento estun "ib" - por "tibe", "omnibe" etp - tande
           la "i"-formo estun "iibe", bla. Mi devan iente [mi preferan "ent" char ta
           formo ne estan partisipa quale "ant" e "ont"] dormi e provi denove morge.

           > dito,dita,ditesa,ditie,ditala,ditele,ditonte,..;
           > to,ta,tesa,tie,tala,tele,tonte,tole,tande;
           > co,ca,cesa,cie,cala,cele,conte,core,cande;
           > quo,qua,quesa,quie,quala,quele,quonte,quore,quande.

           Mi comprenan co/quo estan "dito", sed ne por quo vi uzan "co" e "quo".
           Chu vi bonvolos clarigi? Arigato.

           Roy
          • Ray Bergmann
           ... quo,qui,qua,quesa,quibe,quala,quele,quente,quare,quande. ... Quo? estan kio? en Kio estas tio? ( Quo estan to? ). Co estan kio en Me sian co le
           Message 10 of 17 , Jan 4 4:26 AM
            > cho/dito,...
            > > to,ti,ta,tesa,tibe,tala,tele,tente,tare,tande;
            > > co,ci,ca,cesa,cibe,cala,cele,conte,care,cande;
            quo,qui,qua,quesa,quibe,quala,quele,quente,quare,quande.
            >
            > Mi comprco/quo estan "dito", sed ne por quo vi uzan "co" e "quo".
            > Chu vi bonvolos clarigi? Arigato.

            "Quo?" estan "kio?" en "Kio estas tio?" ("Quo estan to?").
            "Co" estan "kio" en "Me sian co le pensan."
            "To" estan "tio", "dito" u "cho" estan "chi tio".
           • Roy McCoy
            ... Yen same cele mi aranjin hiere: io, iu, ia, ies, ie, ia, iel, iom, ial, iam uo, ui, ua, uesa, uire, uala, uele, uonte, uore, uande Nur tele mi
            Message 11 of 17 , Jan 4 4:49 PM
             Ray Bergmann scribin:

             > Anstate:"io,iu,ia,ies,ie,ia,iel,iom,ial,iam"
             > me havan:
             > uo,ui,ua,uesa,uire,uala,uele,uonte,uore,uande;

             Yen same cele mi aranjin hiere:

             io, iu, ia, ies, ie, ia, iel, iom, ial, iam
             uo, ui, ua, uesa, uire, uala, uele, uonte, uore, uande

             Nur tele mi povan havi superrigardo e vidi pri co teman.
             (Tamen, "Pri quo teman?" Mi ancore ne shatan la ideo devi
             omnande electi inter c- e qu-formo.)

             io, iu, ia, ies, ie, ia, iel, iom, ial, iam
             uo, ui, ua, uesa, uire, uala, uele, uonte, uore, uande
             > celco,celci,celca,[celcesa,]celcire,celcala,celcele,celconte,...

             La u estan unu eblo por corelativa i, yes, sed considero al la Rodoso-
             idealo (ce la corelativos havu la samas finajhos cele en la cetero de la
             lengo) semblan argumenti contre la i-finajho por corelativa u en T.E.

             Ance, mi restan confuzata e suspectan ce estan same che alias. Mi proponan
             ce por teni la eventuala corelativa reformo superrigardebla, ni provizore
             ellasu alias eblas elementos (celc, singl, otr, irg, mult etp) e tractu
             nur la bazas 5 + 9. Oni povun pli fasile aldoni alias elementos pose,
             cande la novas bazas formos estun pli claras.

             Se mi demandis antee pardonu, sed bv. diri (denove?) pri cale vi havan
             ed "ua" e "uala" por T.E. "ia".

             > Que nos ne uzun a la "c-" grupo cande la frazo ne estan questiono?
             > ... Quore ne?

             Ley mi, pro la troa proximeso inter rectas e nerectas demandos.
             "Li demandin al mi quom?/com? mi deziran." Alia coro [!!!!!] [?????] estan
             ce la manco de apartas formos tute ne consistigan aynele serioza problemo
             en T.E., e do ne vere bezonan solvo en N.E.

             > Me ne estan certa chu estan plu fasila uzi "ta, cha, ca, qua?,ua, omna,
             > irga, otra, singla,celca, e multa" cele ed demonstrativa pronomo e
             > adjectivo, e uzi la substantiva formo "quo?" nur por la senso "qua
             > persono?" (Angleze "who?"). Tande "qua?" estun Anglese od "what?"
             > ("qua ajo") o "which?" ("qua individuo?").

             Semblan al mi ce vi inversan la T.E.-corelativas o e u per tia pensado.
             Ley mia sento "quo" devan esti juste "qua ajo", dum "qua" devan esti
             "qua persono".

             > Se oni volan diferentigi tas single oni devun aldoni "qui" por la
             > senso (Angleze) "which?" e lasi "qua?" por (Angleze) "what?" (pronomo
             > o adjectivo) e "quo" por Angleza "who".

             Mi comensan compreni, arigato, sed vias corelativas finajos denove semblan
             disijantas de la necorelativas finajos - co estan, denove, contre presipa
             selo de dita reformo.

             Roy
            • Roy McCoy
             ... Denova arigato. Bv. plu scribi tiele, mi e probable alias interesizan pri vias spertos. Tamen mi, ciele vi rimarcan, estan nun uzanta nur c- e ne
             Message 12 of 17 , Jan 7 10:16 AM
              Ray Bergmann scribin:

              > "Quo?" estan "kio?" en "Kio estas tio?" ("Quo estan to?").
              > "Co" estan "kio" en "Me sian co le pensan."

              Denova arigato. Bv. plu scribi tiele, mi e probable alias interesizan
              pri vias spertos. Tamen mi, ciele vi rimarcan, estan nun uzanta nur c-
              e ne qu-formos, e cetere realdonanta la corelativa i (ci-, ti-,...) e
              tiele alrevenanta iente pli proxime al la originalas espezas formos.
              Ciele vi rimarcan ance, mi (1) rencontan foyas problemos e ancore ne
              havan definitiva sistemo propra, e (2) tute ne agan leysisteme con mia
              lastatempa recomendo ce oni provizore restu nur che la formos 5 + 9.
              Oni bv. pardoni mia neleysistemeso e leysembla hipocriteso.

              > "To" estan "tio", "dito" u "cho" estan "chi tio".

              Mi fine comprenin ce via u- estan nollongigo de la ideza/rayeza ul-,
              ciam vi eble consentin esti tro simila (t.e. identa) al -ul. E pose
              mi celcfoye provin uzi tiu u-, eble en "uibe" exemple. Sed hodie mi
              demandan chu "loc" estan vere tro longa por esti corelativa elemento,
              e do provizore provan ciloce, tiloce, iloce, chiloce, nulloce - e, ah,
              celcloce, singlloce? otrloce? Hmm, same ciele -ibe postulan avana litero
              alia ol i, -loce postulan avana vocalo, almene combine con elementos
              ciele singl- e otr-. Do mi eble tuy forlason -loce, chu o ne provizore.

              Mi plu studon via uzado e foye recontrolon vias yam metitas corelativas listos.

              Roy
             Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.