Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Ceardlann Iriseoireachta

Expand Messages
 • Seán Mac Suibhne Y
  ó Marion Gunn: Ceardlann Iriseoireachta Tá colúnaíocht Ghaeilge ar an chuid is bisiúla de scríbhneoireacht na teanga inniu. Is í is mó a léitear. Ar
  Message 1 of 1 , Aug 2, 2005
  • 0 Attachment
   ó Marion Gunn:


   Ceardlann Iriseoireachta

   Tá colúnaíocht Ghaeilge ar an chuid is bisiúla de scríbhneoireacht na
   teanga inniu. Is í is mó a léitear. Ar mhaithe lena chur chun cinn ar
   bhonn réadúil mar chuid lárnach de shaol na Gaeilge, beidh ceardlann
   phraicticiúil á reachtáil againn ar an Ómaigh i Meán Fómhair agus
   i nDeireadh Fómhair na bliana seo.
   Más duine thú nár scríobh ach corrcholún sna nuachtáin nó duine nár
   foilsíodh órlach dá chuid, tá do sheans anois agat dul ag foghlaim na
   ceirde. Ag deireadh na ceardlainne, ba chóir go mbeadh, ar a laghad, alt
   infhoilsithe amháin agat. Is í Regina Uí Chollatáin, léachtóir san
   ábhar san Ollscoil Náisiúnta, Baile Átha Cliath, a bhéas i mbun na
   Ceardlainne agus beidh aoichainteoirí ann ar iriseoirí lánaimséaracha
   iad.
   Ceardlann cónaí le dhá mhodúl a bhéas ann, an chéad cheann ar an 23/24
   Meán Fómhair agus an dara ceann ar an 21/22 Deireadh
   Fómhair. Tá de bhuntáiste ag ceardlann dá shórt go dtig leat barr
   feabhais a chur ar do chuid oibre idir an dá am. Tosnóidh gach ceann de
   dá mhodúl tráthnóna Aoine le seisiún ar a mbeidh aoi-chainteoir ag a sé
   a chlog. Caithfidh muid dinnéar le chéile ina dhiaidh sin. Mairfidh
   cuid an tSathairn ó leathuair taréis a naoi ar maidin go leathuair
   taréis a ceathair. Ní bheidh le díol agat ach £40.00 ar gach ceann den dá
   mhodúl, is é sin le rá, leath chostais an ti ósta (íostas agus béilte
   san áireamh).

   Is féidir tuilleadh eolais a fháil ó stiúrthóir na Ceardlainne ag
   seoladh ríomhphoist ruichollatain@... agus ag 086-8060605. Beidh teora
   le líon an lucht freastail. Má suim agat dhul ann moltar an fhoirm
   iarratais atá san iatán a chomhlíonadh is a chur go luath chuig:

   Éigse Cholmcille/Ceardlann 2005
   f/c 102 Br. Culmore
   Doire BT48 7RY

   -------------------------------------------------------


   ---------- Forwarded Message ----------

   Subject: Ceardlann Iriseoireachta
   Date: Sun 31 Jul 2005 21:19
   From: Marion Gunn <mgunn@...>
   To: GAELIC-L@...

   Foinse: Aodh O Canainn <aodhoire@...>, 31 Iúil 2005.
   An fógra thíos á scaipeadh agam anois ar liostaí
   gaeilge-a@... agus gaelic-l@....
   mg

   --

   Marion Gunn * EGTeo (Estab.1991)
   27 Páirc an Fhéithlinn, Baile an
   Bhóthair, Co. Átha Cliath, Éire.
   * mgunn@... * eamonn@... *


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.