Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

FW: Comhdháil Oideachais/Educational Conference Chonra dh na Gaeilge

Expand Messages
 • Cris Ní Choisdealbha
  A Chara, Leagan Béarla ar lean/English Version Follows Ar an 14 Iúil, in Amharclann Emmet Choláiste na Tríonóide, seolfaidh an tAire Oideachais agus
  Message 1 of 1 , Jul 7, 2005
  • 0 Attachment
   A Chara,   Leagan Béarla ar lean/English Version Follows   Ar an 14 Iúil, in Amharclann Emmet Choláiste na Tríonóide, seolfaidh an tAire Oideachais agus Eolaíochta Mary Hannifin Comhdháil Idirnáisiúnta Oideachais, ar mhúineadh agus ar fhoghlaim teangacha agus ar na bealaí is fearr chun polasaí Chomhairle na hEorpa ar dhaoine a fhágann an scoil a bheith líofa i dtrí theanga a thabhairt i bhfeidhm, go hoifigiúil. Is iad Conradh na Gaeilge a bheidh ag reáchtáil na Comhdhála agus beidh saineolaithe ag labhairt ann as eagraíochta difriúla oideachais as gach cearn den tír, ina measc Caoimhe Máirtín, iar-Cheann Choláiste Naomh Muire, Marino, chomh maith le saineolaithe ón tSualainn agus ó Thír na mBascach. Iniata tá clár ama an lae agus cóip de na mórphointe a bheidh ag teacht chun cinn de thoradh na Comhdhála.   Má bhíonn tuilleadh eolais uait cuir glaoch orm in Ard-Oifig an Chonartha ar 01 4757401 nó cuir ríomhphost chugam ag jamie@... <mailto:jamie@...> .   On July 14th, in the Emmet Theatre in Trinity College Dublin, The Minister for Education and Science Mary Hannifin will officialy open an International Educational Conference on Language Teaching and Learning and on how best to realise the Council of Europe policy of school leavers being proficient in three languages. Conradh na Gaeilge will host this conference which will have experts speaking from various educational organisations throughout Ireland, including Caoimhe Máirtín former head of St. Mary's Teacher Training College, Marino, as well as experts from Sweden and The Basque Country. Enclosed is a copy of the time table and the main points this conference will be outlining.   For further information you can call me in Conradh na Gaeilge's headquarters on 01 4757401 or, alternatively, by e-mail at jamie@....

   Le gach dea-mhéin,

   Jamie Ó Tuama

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.