Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Logainmneacha • Place-Names

Expand Messages
 • Marion Gunn
  Cuireadh chuig ócáid seolta /Logainmneacha • Place-Names/ (Invitation to launch of /Logainmneacha • Place-Names/). Le dea-mhéin, mg ===============
  Message 1 of 1 , Sep 3, 2012
  • 0 Attachment
   Cuireadh chuig ócáid seolta /Logainmneacha • Place-Names/ (Invitation
   to launch of /Logainmneacha • Place-Names/).

   Le dea-mhéin,
   mg

   ===============

   • CUIREADH • INVITATION •

   Ba mhór ag An Siopa Leabhar agus ag Craobh na hÉireann den Chomdháil
   Cheilteach do chomhluadar ar ócáid seolta *LOGAINMNEACHA • PLACE-NAMES*,
   ina bhfuil cnuasach aistí i mBéarla leis na húdair seo a leanas: Simon
   Taylor (Alba), Jean-Yves Le Moing (Breizh), Hywel Wyn Owen (Cymru), Art
   Ó Maolfabhail (Éire), Craig Weatherhill (Kernow), George Broderick
   (Mannin), Jean-Yves Le Moing (gluais ilteangach
   logainmneacha).Eagarthóir: Marion Gunn. Foilsitheoir: eGteo (ISBN
   978-1-899082-04-9). Praghas: €35 (£30).

   Eagraíocht idirnáisiúnta is ea an Chomhdháil Cheilteach ina bhfuil sé
   chraobh náisiúnta: Alba, Breizh, Cymru, Éire, Kernow agus Mannin. Ag
   tionól 2009 na Comhdhála Ceiltí Idirnáisiúnta, roinn eolaithe ar
   logainmneacha sna tíortha sin ar fad a gcuid faisnéise go fial ar
   ghnáthbhaill de chuid na Comhdhála Ceiltí agus sna trí bhliain ar a lorg
   sin cuireadh a neart le chéile chun an cnuasach aistí seo a fhoilsiú mar
   threoirleabhar tagartha taistil agus mar uirlis taighde chun fónamh do
   chuairteoirí le spéis ar leith sna logainmneacha agus do mhuintir na
   dtíortha féin. Is é
   an tOllamh Liam Mac Mathúna a sheolfaidh an leabhar go hoifigiúil (fch.
   thíos sonraí na hócáide).

   *****

   The Celtic Bookshop and the Irish Branch of the Celtic Congress wish to
   welcome you to the launch of *LOGAINMNEACHA • PLACE-NAMES*, which is a
   collection of essays in English by the following authors: Simon Taylor
   (Alba/Scotland), Jean-Yves Le Moing (Breizh/Brittany), Hywel Wyn Owen
   (Cymru/Wales), Art Ó Maolfabhail (Éire/Ireland), Craig Weatherhill
   (Kernow/Cornwall), George Broderick (Mannin/Isle of Man), Jean-Yves Le
   Moing (multilingual glossary of place-names).Editor: Marion Gunn.
   Publisher: eGteo (ISBN 978-1-899082-04-9).
   Price: €35 euro (£30).

   The Celtic Congress is an international organization with six national
   branches: Alba, Breizh, Cymru, Éire, Kernow and Mannin. At the 2009
   assembly of the International Celtic Congress, experts in the
   place-names of all those countries generously shared their knowledge
   with ordinary members of the Celtic Congress and over the three years
   since then their work has been combined in this book of essays, to serve
   as a travel reference guide and research tool both for visitors
   interested in place-names and for the people of the countries
   themselves. Professor Liam Mac Mathúna of UCD will launch the book
   officially (event details below).


   *Dáta/Date:Déardaoin/Thursday 20 Meán Fómhair/September
   Am & Áit/Time & Place:19:30, An Siopa Leabhar,
   6 Sráid Fhearchair/Harcourt Street, BÁC 2
   www.ccheilteach.ie <http://www.ccheilteach.ie/> eolas@...


   ===============

   --
   Marion Gunn * eGteo (Estab.1991)
   27 Páirc an Fhéithlinn, Baile an
   Bhóthair, An Charraig Dhubh,
   Co. Átha Cliath, Éire/Ireland.
   * mgunn@... * eamonn@... *
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.