Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: Meabhrúchán / Reminder

Expand Messages
 • Seán Mac Suibhne
  ... From: Mac Niallais, Eamonn Subject: Meabhrúchán / Reminder To: eolas@guthnag.com Date: Thursday, 1 December, 2011,
  Message 1 of 1 , Dec 1, 2011


   --- On Thu, 1/12/11, Mac Niallais, Eamonn <eamonn.macniallais@...> wrote:

   From: Mac Niallais, Eamonn <eamonn.macniallais@...>
   Subject: Meabhrúchán / Reminder
   To: eolas@...
   Date: Thursday, 1 December, 2011, 10:57

   English below:

   CRUINNIÚ AGÓIDE & EOLAIS   Cá háit:      Óstán Pillo

   Bóthar Áth Chinn

   Gaillimh   Cathain:     Dé hAoine, 02 Nollaig 2011   Cén t-am:   2.00 - 4.00in   Cad:              Cruinniú feachtais maidir leis an athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla & cinneadh an Rialtais deireadh a chur le hOifig reachtúil, neamhspleách an Choimisinéara Teanga   Cainteoirí:    Julian de Spáinn,

   Ard-Rúnaí Chonradh na Gaeilge

   agus

   Éamonn Mac Niallais,

   Urlabhraí Ghuth na Gaeltachta   D'fhógair an Rialtas le déanaí go bhfuil sé i gceist acu Oifig an Choimisinéara Teanga a dhúnadh mar oifig reachtúil neamhspleách, agus a chuid feidhmeanna ar fad a chur isteach faoi Oifig an Ombudsman mar chuid dá phlean athchóirithe don earnáil poiblí. Seo in ainneoin nach ndéanfar aon airgead a shábháil agus gur fógraíodh athbhreithniú poiblí díreach mí ó shin maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla, athbhreithniú a bhfuil ról agus feidhmeanna Oifig an Choimisinéara Teanga ag a chroílár. Tá cruinniú feachtais á eagrú ag Conradh na Gaeilge agus Guth na Gaeltachta chun pobal na Gaeilge agus na Gaeltachta a thabhairt le chéile agus a spreagadh chun gnímh leis an gcinneadh gan ciall seo a throid.   TUILLEADH EOLAIS:   Julian de Spáinn

   Ard-Rúnaí, Conradh na Gaeilge

   01 4757401 / 086 8142757

   Éamonn Mac Niallais

   Urlabhraí, Guth na Gaeltachta

   087 6387468

   ---------------------------------IRISH-LANGUAGE CAMPAIGN MEETING   Where:       Pillo Hotel

   Headford Road

   Galway   When:        Friday, 02 December 2011   What time: 2.00 - 4.00pm   What:           A campaign meeting regarding the review of the Official Languages Act & the Government's decision to close the independent statutory Office of the Language Commissioner, An Coimisinéir Teanga   Speakers:      Julian de Spáinn,

   General Secretary, Conradh na Gaeilge

   and

   Éamonn Mac Niallais,

   Spokesperson, Guth na Gaeltachta   The Government recently announced that it intends to close the independent statutory Office of the Language Commissioner, An Coimisinéir Teanga, and transfer its functions to the Office of the Ombudsman as part of the public sector reform plan. This is despite the fact that no financial savings will be made, and that a public consultation was announced only a month ago as part of a review of the Official Languages Act, a review which has the role and functions of the Office of An Coimisinéir Teanga at its core. Conradh na Gaeilge and Guth na Gaeltachta are organising a campaign meeting to bring the Irish-language and Gaeltacht community together to protest against this decision, and to agree on a common course of action.   MORE INFORMATION:   Julian de Spáinn

   General Secretary, Conradh na Gaeilge

   01 4757401 / 086 8142757

   Éamonn Mac Niallais

   Spokesperson, Guth na Gaeltachta

   087 6387468  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.