Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fwd: Nuachtlitir #11: Iúil/Lúnasa 2011 | Newsletter #11: July/August 2011

Expand Messages
 • eolas
  ... Subject: Nuachtlitir #11: Iúil/Lúnasa 2011 | Newsletter #11: July/August 2011 Date: Tue, 26 Jul 2011 16:21:54 +0100 From: Gaelchultúr
  Message 1 of 1 , Aug 2, 2011
  • 0 Attachment
   Gaelchultúr - Nuachtlitir #11: Iúil/Lúnasa 2011

   -------- Original Message --------
   Subject:Nuachtlitir #11: Iúil/Lúnasa 2011 | Newsletter #11: July/August 2011
   Date:Tue, 26 Jul 2011 16:21:54 +0100
   From:Gaelchultúr <eolas@...>
   Reply-To:eolas@...
   Organization:Gaelchultúr
   To:<eolas@...>


   Gaelchultúr - Nuachtlitir #11: Iúil/Lúnasa 2011

   Gaelchultúr Nuachtlitir

   Tá réimse cúrsaí ar líne forbartha ag Gaelchultúr ar an suíomh ríomhfhoghlama ranganna.com, Gaeilge gan Stró! - Meánleibhéal 1 ina measc. Is féidir triail a bhaint as aonad samplach saor in aisce anseo. Tá os cionn 4,400 duine cláraithe le ranganna.com cheana féin; bí thusa linn freisin!

   Book cover
   Helen Hegarty, Éamonn Ó Dónaill

   Is áis atá an-éasca a úsáid é QuickGuide™ Irish Grammar ina ndírítear ar na príomhghnéithe de ghramadach na Gaeilge. Cuireann an dearadh nuálach agus an scéim dathanna ar chumas an úsáideora eolas a aimsiú go tapa, agus beidh na míniúcháin shoiléire sholéite ina gcabhair mhór acu siúd a úsáideann an Ghaeilge go rialta agus ag lucht foghlama na teanga araon.

   www.gaelchultur.com
   eolas@...
   (T) +353 (0) 1 484 5220

   Foirgneamh Filmbase,
   An Chuarshráid,
   Barra an Teampaill,
   Baile Átha Cliath 2,
   Éire

   Lean muid ar
   Facebook  Twitter

   Nuachtlitir #11: Iúil/Lúnasa 2011

   Fáilte!

   Tá fáilte romhat chuig eagrán mhí Iúil/Lúnasa de nuachtlitir Ghaelchultúir. Táimid chun sos a ghlacadh i mí Lúnasa agus an chéad eagrán eile a fhoilsiú i mí Mheán Fómhair 2011.

   Gaelchultúr
   Ranganna Gaeilge oíche

   An-ráchairt ar chúrsaí ar líne do mhúinteoirí

   Den tríú bliain as a chéile, tá Gaelchultúr ag tairiscint cúrsaí ar líne do mhúinteoirí bunscoile agus tá ráchairt níos mó orthu i mbliana ná mar a bhí riamh.

   Tuilleadh eolais anseo ...

    

   Dhá rang oíche saor in aisce!

   Cuirfear tús le téarma an fhómhair de ranganna Gaeilge oíche Ghaelchultúir an tseachtain dar tosach 19 Meán Fómhair 2011. Cúrsa dhá sheachtain déag a bheidh i gceist agus gheobhaidh foghlaimeoirí a chuirfidh áit in áirithe roimh dheireadh mhí Lúnasa dhá cheann de na ranganna sin saor in aisce!

   Tuilleadh eolais anseo ...

   Ranganna Gaeilge oíche
    
   Ranganna Gaeilge oíche

   Leigheas ag Gaelchultúr ar an bhfóibe gramadaí!

   Más duine tusa a bhfuil fóibe gramadaí air, b’fhiú duit smaoineamh ar thabhairt faoin Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge a bheidh á reáchtáil ag Gaelchultúr idir Meán Fómhair agus Nollaig i mbliana.

   Tuilleadh eolais anseo ...

    

   Margadh na Míosa ar siopa.ie:
   Bábóg Baby ar €24.99
   (an gnáthphraghas: €29.99)

   Is é Bábóg Baby, an chéad bhréagán ar domhan a labhraíonn Gaeilge, atá roghnaithe againn mar Mhargadh na Míosa ar siopa.ie.

   Tuilleadh eolais anseo ...

   Ranganna Gaeilge oíche
    
   Ranganna Gaeilge oíche

   Leabhair na chéad sraithe eile ar ClubLeabhar.com

   Tá ClubLeabhar.com, an club leabhar Gaeilge ar líne de chuid Ghaelchultúir, ag lorg moltaí maidir le leabhair na chéad sraithe eile.

   Tuilleadh eolais anseo ...

    

   An tAire Mac Fhionnlaoich i nGaelchultúr

   Thug an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD, cuairt ar Ghaelchultúr le déanaí, áit ar bhuail sé le hiardhalta dá chuid …

   Tuilleadh eolais anseo ...

   Ranganna Gaeilge oíche
    
   Ranganna Gaeilge oíche

   Fiche bliain ag fás

   Bhí idir chaint, cheol agus chéimeanna le cloisteáil ón gCuarshráid i mBarra an Teampaill Déardaoin, 21 Iúil ón slua de bhreis is céad duine a bhí i láthair ag Ceiliúradh Cultúrtha – imeacht cultúrtha saor in aisce don phobal a d’eagraigh Gaelchultúr mar chuid den fhéile Made in Temple Bar.

   Tuilleadh eolais anseo ...

    

   An Ghaeilge agus an cultúr Éireannach: acmhainní luachmhara

   Míníonn an Dr Fionbarra Ó Brolcháin cén saghas físe maidir leis an nGaeilge agus leis an gcultúr Éireannach atá le fáil sa leabhar atá scríofa aige féin agus James J. Kennelly: Capitalising on Culture, Competing on Difference.

   Tuilleadh eolais anseo ...

   Ranganna Gaeilge oíche
    
   Ranganna Gaeilge oíche

   Deiseanna oiliúna den scoth ar fáil sa Bhruiséil

   Mar a luadh san eagrán deireanach de Nuachtlitir Ghaelchultúir, bíonn deiseanna oiliúna íoctha ar fáil go leanúnach in institiúidí an Aontais Eorpaigh. Labhraíomar le déanaí le Deirdre Brophy, bean atá i mbun tréimhse oiliúna sa Choimisiún Eorpach faoi láthair, chun léargas a fháil ar an obair atá ar siúl aici agus ar an saol sa Bhruiséil.

   Tuilleadh eolais anseo ...

    

   Imeachtaí Gaeilge: Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

   Is liosta le háireamh na himeachtaí a bhíonn ar siúl i gCultúrlann McAdam Ó Fiaich, gan trácht ar na háiseanna atá ar fáil inti. Má tá tú ag tabhairt cuairte ar Bhéal Feirste an samhradh seo, mar sin, bí cinnte go mbuailfidh tú isteach chuig an áis iontach seo in iarthar na cathrach.

   Tuilleadh eolais anseo ...

   Ranganna Gaeilge oíche
    
   Ranganna Gaeilge oíche

   Comórtas

   Trí shíntiús trí mhí don chúrsa ar líne Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level le buachan.

   Tuilleadh eolais anseo ...

    

   Buaiteoirí chomórtas mhí an Mheithimh

   Comhghairdeas le buaiteoirí chomórtas mhí an Mheithimh!

   Tuilleadh eolais anseo ...

   Ranganna Gaeilge oíche
    
   Ranganna Gaeilge oíche

   Dátaí tábhachtacha

   Liosta de dhátaí tábhachtacha a bhaineann le himeachtaí de chuid Ghaelchultúir agus de chuid eagraíochtaí eile.

   Tuilleadh eolais anseo ...

    

   Nasc na míosa

   Is áis thar a bheith luachmhar é logainm.ie, an bunachar sonraí de logainmneacha na hÉireann, de bhrí go gcuireann sé ar chumas an phobail teacht go héasca ar leaganacha údarásacha Gaeilge agus Béarla d’áitainmneacha na tíre.

   Tuilleadh eolais anseo ...

   Ranganna Gaeilge oíche
    
   Ranganna Gaeilge oíche

   Leid theicniúil na míosa

   Tá naisc chuig neart áiseanna tagartha gramadaí le fáil ar leathanach acmhainní Gaeilge an Choimisiúin Eorpaigh.

   Tuilleadh eolais anseo ...

    
   Cóipcheart © 2010 Gaelchultúr Teoranta
   Gaelchultúr Newsletter

   Gaelchultúr provides a wide range of online courses on its e-learning site ranganna.com, including Irish the Easy Way! - Lower Intermediate. You can try a sample unit free of charge here. Over 4,400 people have joined ranganna.com already; bí thusa linn freisin!

   Book cover
   Helen Hegarty, Éamonn Ó Dónaill

   QuickGuide™ Irish Grammar is an easy-to-use resource which focuses on the main aspects of the grammar of the language. The unique design and colour scheme enable the user to find information quickly, and the jargon-free explanations make this an indispensable tool for both regular users of Irish and learners of the language.

   www.gaelchultur.com
   eolas@...
   (T) +353 (0) 1 484 5220

   Filmbase Building,
   Curved Street,
   Temple Bar,
   Dublin 2,
   Ireland

   Follow us at
   Facebook  Twitter

   Newsletter #11: July/August 2011

   Fáilte!

   You’re very welcome to the July/August edition of Gaelchultúr’s newsletter. We’ll be taking a break in August and publishing the next edition in September 2011.

   Gaelchultúr
   Ranganna Gaeilge oíche

   Online courses for teachers proving very popular

   For the third summer in a row Gaelchultúr is offering online courses for primary school teachers and they’re proving more popular than ever.

   More information here ...

    

   Two free evening classes!

   Gaelchultúr’s autumn term of Irish evening classes will begin the week commencing 19 September 2011. The course will run fur twelve weeks and learners who book a place before the end of August will get two of those classes free of charge!

   More information here ...

   Ranganna Gaeilge oíche
    
   Ranganna Gaeilge oíche

   Gaelchultúr’s cure for grammar phobia!

   If you’re suffering from grammar phobia, it might be worth your while doing Gaelchultúr’s intensive course in written Irish, Dianchúrsa Ullmhúcháin i gCruinneas na Gaeilge, which will run from September to December this year.

   More information here ...

    

   Deal of the Month on siopa.ie:
   Bábóg Baby for €24.99
   (RRP: €29.99)

   This month’s Deal of the Month on siopa.ie is Bábóg Baby, the world’s first Irish speaking toy.

   More information here ...

   Ranganna Gaeilge oíche
    
   Ranganna Gaeilge oíche

   The next series of books on ClubLeabhar.com

   ClubLeabhar.com, Gaelchultúr’s online Irish language book club, is looking for suggestions for the next series of books.

   More information here ...

    

   Junior Minister Dinny McGinley visits Gaelchultúr

   Minister of State for Gaeltacht Affairs, Dinny McGinley TD, visited Gaelchultúr recently where he met one of his past pupils ...

   More information here ...

   Ranganna Gaeilge oíche
    
   Ranganna Gaeilge oíche

   Twenty years a-growing

   It was standing room only in Curved Street on Thursday, 21 July, when over one hundred people attended Ceiliúradh Cultúrtha – a cultural event free of charge to the public, organised by Gaelchultúr as part of the Made in Temple Bar festival.

   More information here ...

    

   The Irish language and Irish culture: valuable resources

   Dr Finbarr Bradley explains what kind of vision regarding the Irish language and Irish culture is to be found in the book Capitalising on Culture, Competing on Difference, which he has co-authored with James J. Kennelly.

   More information here ...

   Ranganna Gaeilge oíche
    
   Ranganna Gaeilge oíche

   Excellent training opportunities available in Brussels

   As was mentioned in the last edition of Nuachtlitir Ghaelchultúir, there are paid training opportunities available on a continuous basis in the EU institutions. We recently spoke to Deirdre Brophy, who is currently on an internship with the European Commission, to get an insight into the work she does and life in Brussels.

   More information here ...

    

   Imeachtaí Gaeilge: Cultúrlann McAdam Ó Fiaich

   Cultúrlann McAdam Ó Fiaich is a hive of activity throughout the year, running countless events and housing excellent Irish language facilities. So, if you’re visiting Belfast this summer, be sure to pop into this excellent cultural centre in the west of the city.

   More information here ...

   Ranganna Gaeilge oíche
    
   Ranganna Gaeilge oíche

   (Message over 64 KB, truncated)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.