Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Preasráiteas CORCAÍOCH IN ANN DON DÚSHLÁN MAR UA CHTARÁN ÚR AR CHONRADH NA GAEILGE, DONNCHADH Ó hAO DHA 02-04-2011

Expand Messages
 • Nuacht CnaG
  PREASRÁITEAS Dáta: 02 Aibreán 2011 Lánchosc: 15.00, 02 Aibreán 2011 CnaG_rphost CORCAÍOCH IN ANN DON DÚSHLÁN MAR UACHTARÁN ÚR AR CHONRADH NA GAEILGE,
  Message 1 of 2 , Apr 2, 2011
  • 0 Attachment

   PREASRÁITEAS

   Dáta: 02 Aibreán 2011

   Lánchosc: 15.00, 02 Aibreán 2011

    

   CnaG_rphost

    

   CORCAÍOCH IN ANN DON DÚSHLÁN MAR UACHTARÁN ÚR AR CHONRADH NA GAEILGE, DONNCHADH Ó hAODHA

    

   Toghadh Donnchadh Ó hAodha ó Dháil na Mumhan ina Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge don chéad uair ag Ard-Fheis na heagraíochta san Óstán Killashee, Nás na Ríogh, Co. Chill Dara, inniu, 02 Aibreán 2011.

    

   Tá Donnchadh Ó hAodha ina bhall gníomhach de Chonradh na Gaeilge ón am go raibh sé ina dhéagóir, áit go bhfuil sé anois ina Chathaoireach ar Dháil Mumhan den Chonradh le tamall maith de bhlianta anuas, agus ina thimire deonach don Chúige ó 2010. Ba Thánaiste é Ó hAodha ar Bhuanchoiste agus ar Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge le 3 bliana anuas freisin, agus tá an-bhaint aige le Clódhanna Teoranta, comhlacht foilseacháin Chonradh na Gaeilge, agus An Siopa Leabhar i gCeannáras an Chonartha go fóill.

    

   Dúirt Donnchadh Ó hAodha, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: "Táim ag tnúth le tabhairt faoin dúshlán atá romham mar Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge chun an eagraíocht a fhorbairt agus a neartú, trí chomhoibriú go dlúth le heagrais phobail eile, trí bhallraíocht na heagraíochta a mhéadú, agus trí leibhéal gníomhaíochta na mball sin a spreagadh chun gnímh le linn mo Uachtaránachta.

    

   "Tá an crú ar an tairne le cúrsaí geilleagair mar atá sa tír seo faoi láthair, ach creidim go mbeidh Conradh na Gaeilge in ann leas a bhaint as an mbá agus an tacaíocht don Ghaeilge, atá forleathan i measc an phobail in Éirinn agus san diaspora Éireannach thar lear, chun seasamh na Gaeilge a dhaingniú agus chun eagraíocht níos láidre agus níos éifeachtaí fós a dhéanamh dínn féin."

    

   Is as Cathair Chorcaí é Donnchadh Ó hAodha ó dhúchas ach tá cónaí air i nGaeltacht Chúil Aodha le blianta fada. Chaith an tUasal Ó hAodha 10 mbliana ag obair in Ard-Oifig Chonradh na Gaeilge ó 1969-1973 agus é ag plé le stiúradh timireachta, agus chaith sé cúpla bliain sa bhreis air sin ag obair mar Rúnaí ar an eagras. Bhí Donnchadh Ó hAodha ag obair ar an bhfoireann riaracháin ag plé le Gnóthaí na Mac Léinn i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, go dtí anuraidh agus tá sé ina Chathaoirleach reatha ar Bhord na Gaeilge sa Choláiste go fóill. Bhronn Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, céim oinigh MA (honoris causa) ar Ó hAodha i 2009 leis.

    

   Cabhróidh taithí Uí hAodha ag plé le cúrsaí teanga, le cúrsaí mac léinn agus daoine óga chun beocht as an nua a chur i gConradh na Gaeilge, go háirithe ag an am ríthábhachtach seo don teanga agus straitéis chinniúnach don Ghaeilge foilsithe um dheireadh na bliana seo caite. Arsa an tUachtarán Ó hAodha: "Tá Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2011 ag éileamh go láidir go gcuirfí An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030 a chur i bhfeidhm ina hiomláine, go háirithe i réimse an oideachais; tá gá soiléir lena leithéid de Straitéis reachtúil, nuair a chítear, mar shampla, an doicheall agus na deacrachtaí atá sa státchóras i gcoinne cur i bhfeidhm Scéimeanna faoin Acht Teanga faoi láthair."

    

   Tréaslaíonn foireann uile Chonradh na Gaeilge leis an Uachtarán nua Ó hAodha agus guíonn siad gach rath ar an obair a bheas le déanamh i bpáirt leis sa bhliain amach romhainn. Ní dheachaigh iarrthóir ar bith eile in iomaíocht leis an tUasal Ó hAodha d’Uachtaránacht Chonradh na Gaeilge i mbliana.

    

   TUILLEADH EOLAIS:

    

   Donnchadh Ó hAodha

   Uachtarán, Conradh na Gaeilge

   087 2421267 / 026 45086

   Julian de Spáinn

   Ard-Rúnaí, Conradh na Gaeilge

   01 4757401 / 086 8142757


   ARD-FHEIS CHONRADH NA GAEILGE 2011 AR-LÍNE:

   Beidh Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2011 á chraoladh beo ar-líne ag http://www.ustream.tv/channel/ard-fheis-chonradh-na-gaeilge-2011 d’éinne nach féidir freastal agus is féidir páirt a ghlacadh i ngnó na hArd-Fheise ar Twitter trí theachtaireachtaí leis na carachtair #afcnag a chur ag deireadh gach teachtaireachta, agus taispeánfar an sruth Twitter ar scáileán ag an Ard-Fheis.

    

   NÓTA DON EAGARTHÓIR:

   CnaG_greasan

    

   Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge ag saothrú ar son na teanga. Tá breis agus 200 craobh ag an gConradh agus ó bunaíodh é in 1893, tá baill an Chonartha gníomhach ag cur chun cinn na Gaeilge i ngach gné de shaol na tíre agus ag saothrú go dian díograiseach chun úsáid na teanga a chur chun cinn ina gceantair féin. Bíonn Conraitheoirí chun tosaigh i bhfeachtais chun cearta phobal na Gaeilge a bhaint amach agus a dhaingniú. Is féidir clárú mar bhall aonair den Chonradh freisin. www.cnag.ie

    

   CLÁR ARD-FHEIS CHONRADH NA GAEILGE 2011:

   Dé hAoine, 1 Aibreán 2011                                                                             

   20:00                Amhráin ó Chór Ghaelscoil Nás na Ríogh

   20:30                Caint fháiltithe an Uachtaráin                                                     

   -           Gnó na hArd-Fheise

   21:00    Oscailt Oifigiúil na hArd-Fheise

   -           ag Seamie Moore, Méara Baile Nás na Ríogh

   21:10                Caint na hArd-Fheise: Na Rialtais Nua agus An Ghaeilge

   -           Harry McGee, Comhfhreagraí Polaitíochta, The Irish Times          

   -           Niall Comer, Uachtarán Chomhaltas Uladh

   22:15                Fáiltiú                                                              

   -           le grúpaí ceoil ó Ghaelcholáiste Chill Dara

    

   Dé Sathairn, 2 Aibreán 2011

   10:00                Na Cuntais Airgid

   10:15                Na Rúin: An Eagraíocht

   11:00                Ceardlann damhsa le Ríonach Ní Néill i nGaelscoil Nás na Ríogh

   -           eagraithe ag Ógras do pháistí 8+ mbliana d'aois                           

   11.15                Na Rúin: Reachtaíocht agus Straitéisí

   12.15                Aitheasc an Uachtaráin

   12.45                Toghchán don Uachtaránacht

   13:00                Lón

   14:00                An tEolaí Craiceáilte i nGaelscoil Nás na Ríogh

   -           eagraithe ag Comhluadar do thuismitheoirí agus leanaí

   14:00                Ionad Buail Isteach Teicneolaíochta agus Cumarsáide

   15.00                Na Rúin: Timireacht

   15.45                Tuairisc ó na heagraíochtaí faoi scáth an Chonartha

   16.15                Toghchán an Choiste Gnó agus Sheachtain na Gaeilge

   -           le tae agus caife

   16.45                Cur i láthair ar Ard-Fheis 2012

                           -           le Domhnall Ó Loingsigh, Craobh na hInse

   16.50                Na Rúin: Eile

   17:30                Clár gnó críochnaithe    

   19.30                Fáiltiú roimh dhinnéar

                           -           urraithe ag Dáil na Mumhan de Chonradh na Gaeilge

   20:00                Dinnéar na hArd-Fheise

   22:00                Club na hArd-Fheise

   -       le Sult, grúpa ceoil traidisiúnta áitiúil

    

   Dé Domhnaigh, 3 Aibreán 2011

   11:00r.n.          Aifreann na hArd-Fheise, Séipéal an Pharóiste, Bóthar na Sollán                

   12:30i.n.           Turas bus

   -       le Liam Kenny ó Ghrúpa Staire Áitiúil Nás na Ríogh

    

   Tá buíochas mór ag dul do Craobh Ghlór na Ríogh as an gclár seo a eagrú linn

  • Nuacht CnaG
   PREASRÁITEAS Dáta: 02 Aibreán 2011 Lánchosc: 15.00, 02 Aibreán 2011 CnaG_rphost CORCAÍOCH IN ANN DON DÚSHLÁN MAR UACHTARÁN ÚR AR CHONRADH NA GAEILGE,
   Message 2 of 2 , Apr 6, 2011
   • 0 Attachment

    PREASRÁITEAS

    Dáta: 02 Aibreán 2011

    Lánchosc: 15.00, 02 Aibreán 2011

     

    CnaG_rphost

     

    CORCAÍOCH IN ANN DON DÚSHLÁN MAR UACHTARÁN ÚR AR CHONRADH NA GAEILGE, DONNCHADH Ó hAODHA

     

    Toghadh Donnchadh Ó hAodha ó Dháil na Mumhan ina Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge don chéad uair ag Ard-Fheis na heagraíochta san Óstán Killashee, Nás na Ríogh, Co. Chill Dara, inniu, 02 Aibreán 2011.

     

    Tá Donnchadh Ó hAodha ina bhall gníomhach de Chonradh na Gaeilge ón am go raibh sé ina dhéagóir, áit go bhfuil sé anois ina Chathaoireach ar Dháil Mumhan den Chonradh le tamall maith de bhlianta anuas, agus ina thimire deonach don Chúige ó 2010. Ba Thánaiste é Ó hAodha ar Bhuanchoiste agus ar Choiste Gnó Chonradh na Gaeilge le 3 bliana anuas freisin, agus tá an-bhaint aige le Clódhanna Teoranta, comhlacht foilseacháin Chonradh na Gaeilge, agus An Siopa Leabhar i gCeannáras an Chonartha go fóill.

     

    Dúirt Donnchadh Ó hAodha, Uachtarán Chonradh na Gaeilge: "Táim ag tnúth le tabhairt faoin dúshlán atá romham mar Uachtarán ar Chonradh na Gaeilge chun an eagraíocht a fhorbairt agus a neartú, trí chomhoibriú go dlúth le heagrais phobail eile, trí bhallraíocht na heagraíochta a mhéadú, agus trí leibhéal gníomhaíochta na mball sin a spreagadh chun gnímh le linn mo Uachtaránachta.

     

    "Tá an crú ar an tairne le cúrsaí geilleagair mar atá sa tír seo faoi láthair, ach creidim go mbeidh Conradh na Gaeilge in ann leas a bhaint as an mbá agus an tacaíocht don Ghaeilge, atá forleathan i measc an phobail in Éirinn agus san diaspora Éireannach thar lear, chun seasamh na Gaeilge a dhaingniú agus chun eagraíocht níos láidre agus níos éifeachtaí fós a dhéanamh dínn féin."

     

    Is as Cathair Chorcaí é Donnchadh Ó hAodha ó dhúchas ach tá cónaí air i nGaeltacht Chúil Aodha le blianta fada. Chaith an tUasal Ó hAodha 10 mbliana ag obair in Ard-Oifig Chonradh na Gaeilge ó 1969-1973 agus é ag plé le stiúradh timireachta, agus chaith sé cúpla bliain sa bhreis air sin ag obair mar Rúnaí ar an eagras. Bhí Donnchadh Ó hAodha ag obair ar an bhfoireann riaracháin ag plé le Gnóthaí na Mac Léinn i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, go dtí anuraidh agus tá sé ina Chathaoirleach reatha ar Bhord na Gaeilge sa Choláiste go fóill. Bhronn Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, céim oinigh MA (honoris causa) ar Ó hAodha i 2009 leis.

     

    Cabhróidh taithí Uí hAodha ag plé le cúrsaí teanga, le cúrsaí mac léinn agus daoine óga chun beocht as an nua a chur i gConradh na Gaeilge, go háirithe ag an am ríthábhachtach seo don teanga agus straitéis chinniúnach don Ghaeilge foilsithe um dheireadh na bliana seo caite. Arsa an tUachtarán Ó hAodha: "Tá Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2011 ag éileamh go láidir go gcuirfí An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030 a chur i bhfeidhm ina hiomláine, go háirithe i réimse an oideachais; tá gá soiléir lena leithéid de Straitéis reachtúil, nuair a chítear, mar shampla, an doicheall agus na deacrachtaí atá sa státchóras i gcoinne cur i bhfeidhm Scéimeanna faoin Acht Teanga faoi láthair."

     

    Tréaslaíonn foireann uile Chonradh na Gaeilge leis an Uachtarán nua Ó hAodha agus guíonn siad gach rath ar an obair a bheas le déanamh i bpáirt leis sa bhliain amach romhainn. Ní dheachaigh iarrthóir ar bith eile in iomaíocht leis an tUasal Ó hAodha d’Uachtaránacht Chonradh na Gaeilge i mbliana.

     

    TUILLEADH EOLAIS:

     

    Donnchadh Ó hAodha

    Uachtarán, Conradh na Gaeilge

    087 2421267 / 026 45086

    Julian de Spáinn

    Ard-Rúnaí, Conradh na Gaeilge

    01 4757401 / 086 8142757


    ARD-FHEIS CHONRADH NA GAEILGE 2011 AR-LÍNE:

    Beidh Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2011 á chraoladh beo ar-líne ag http://www.ustream.tv/channel/ard-fheis-chonradh-na-gaeilge-2011 d’éinne nach féidir freastal agus is féidir páirt a ghlacadh i ngnó na hArd-Fheise ar Twitter trí theachtaireachtaí leis na carachtair #afcnag a chur ag deireadh gach teachtaireachta, agus taispeánfar an sruth Twitter ar scáileán ag an Ard-Fheis.

     

    NÓTA DON EAGARTHÓIR:

    CnaG_greasan

     

    Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge ag saothrú ar son na teanga. Tá breis agus 200 craobh ag an gConradh agus ó bunaíodh é in 1893, tá baill an Chonartha gníomhach ag cur chun cinn na Gaeilge i ngach gné de shaol na tíre agus ag saothrú go dian díograiseach chun úsáid na teanga a chur chun cinn ina gceantair féin. Bíonn Conraitheoirí chun tosaigh i bhfeachtais chun cearta phobal na Gaeilge a bhaint amach agus a dhaingniú. Is féidir clárú mar bhall aonair den Chonradh freisin. www.cnag.ie

     

    CLÁR ARD-FHEIS CHONRADH NA GAEILGE 2011:

    Dé hAoine, 1 Aibreán 2011                                                                             

    20:00                Amhráin ó Chór Ghaelscoil Nás na Ríogh

    20:30                Caint fháiltithe an Uachtaráin                                                     

    -           Gnó na hArd-Fheise

    21:00    Oscailt Oifigiúil na hArd-Fheise

    -           ag Seamie Moore, Méara Baile Nás na Ríogh

    21:10                Caint na hArd-Fheise: Na Rialtais Nua agus An Ghaeilge

    -           Harry McGee, Comhfhreagraí Polaitíochta, The Irish Times          

    -           Niall Comer, Uachtarán Chomhaltas Uladh

    22:15                Fáiltiú                                                              

    -           le grúpaí ceoil ó Ghaelcholáiste Chill Dara

     

    Dé Sathairn, 2 Aibreán 2011

    10:00                Na Cuntais Airgid

    10:15                Na Rúin: An Eagraíocht

    11:00                Ceardlann damhsa le Ríonach Ní Néill i nGaelscoil Nás na Ríogh

    -           eagraithe ag Ógras do pháistí 8+ mbliana d'aois                           

    11.15                Na Rúin: Reachtaíocht agus Straitéisí

    12.15                Aitheasc an Uachtaráin

    12.45                Toghchán don Uachtaránacht

    13:00                Lón

    14:00                An tEolaí Craiceáilte i nGaelscoil Nás na Ríogh

    -           eagraithe ag Comhluadar do thuismitheoirí agus leanaí

    14:00                Ionad Buail Isteach Teicneolaíochta agus Cumarsáide

    15.00                Na Rúin: Timireacht

    15.45                Tuairisc ó na heagraíochtaí faoi scáth an Chonartha

    16.15                Toghchán an Choiste Gnó agus Sheachtain na Gaeilge

    -           le tae agus caife

    16.45                Cur i láthair ar Ard-Fheis 2012

                            -           le Domhnall Ó Loingsigh, Craobh na hInse

    16.50                Na Rúin: Eile

    17:30                Clár gnó críochnaithe    

    19.30                Fáiltiú roimh dhinnéar

                            -           urraithe ag Dáil na Mumhan de Chonradh na Gaeilge

    20:00                Dinnéar na hArd-Fheise

    22:00                Club na hArd-Fheise

    -       le Sult, grúpa ceoil traidisiúnta áitiúil

     

    Dé Domhnaigh, 3 Aibreán 2011

    11:00r.n.          Aifreann na hArd-Fheise, Séipéal an Pharóiste, Bóthar na Sollán                

    12:30i.n.           Turas bus

    -       le Liam Kenny ó Ghrúpa Staire Áitiúil Nás na Ríogh

     

    Tá buíochas mór ag dul do Craobh Ghlór na Ríogh as an gclár seo a eagrú linn

   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.