Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Ar aghaidh: Seimineár

Expand Messages
 • Cris Ní Choisdealbha
  FÓGRA FAOI SHEIMINEáR Teideal: Féiniúlacht, cultúr agus teanga I ré an domhandatha ÁIT: Ostán an Davenport, ina
  Message 1 of 1 , May 4, 2010
  • 0 Attachment
   FÓGRA FAOI SHEIMINEáR

   Teideal: "Féiniúlacht, cultúr agus teanga I ré an domhandatha"   ÁIT: Ostán an Davenport, ina aice le Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath   Dáta: Dé Sathairn an 15ú Bealtaine ag tosú ag 9.00 (clárú). Céad léacht ag 9.30.   Taille: 10€ (micléinn saor in aisce)   Á eagrú ag Conradh na Gaeilge, Comhar agus MSTT Teo le tacaíocht ó Fhondúireacht na Gaeilge

   Féach postaer ceangailte le seo.   Bheinn ana-bhuíoch diot ach a chur in iul dom an mbeidh/nach mbeidh tú in-ann freastal, agus nóta a chur chuig eolas @...   Le gach dea-mhéin

   Breandán Mac Cormaic

   Breandan Mac Cormaic [mailto:bmaccormaic@...]

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.