Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

An Béal Binn - Preasráiteas

Expand Messages
 • Aonghus O hAlmhain
  An Béal Binn Preasráiteas Tá sé mar aidhm ag an mBéal Binn Ealaíon Bhéal na Gaeilge a usáid mar uirlis éifeachtach i bpróiseas insealbhaithe na
  Message 1 of 1 , Sep 6, 2001
   An Béal Binn
   Preasráiteas

   Tá sé mar aidhm ag an mBéal Binn Ealaíon Bhéal na Gaeilge a usáid mar
   uirlis éifeachtach i bpróiseas insealbhaithe na Gaeilge i bpobal
   dhá-theangach Chill Mhantáin. Déanfar é seo tré foireann lánaimseartha a
   fhostú chun imeachtaí ag eagrú agus a fhorbairt. Le heagraíocht
   fhoirmealtá den tsaghas seo is féidir léanúnachas a chinntiú.

   Tá coincheap an Bhéil Bhinn, atá bunaithe ar smaoineamh a bhí ag Pádraig
   Ó Fearaíl, á fhorbairt ag coiste atá pleanáil na heagaíochta le trí
   bliaina anuas. Tá dea thoil agus tacaíocht dá réir leirithe ag an
   pobal. Tá maoiniú faighte anois ó Fhoras na Gaeilge, a chuireann ar ár
   gcumás dul ar aghaidh le scéim phíolóiteach agus fostaí a earcú len í a
   stiúradh.

   Is é atá i gceist le hEalaíona Bhéal na Gaeilge ná amhránaíocht,
   drámaíocht, scéalaíocht agus na foirmeacha eile Ealaíon a a eisíonn ón
   bhfocal labhartha.

   Tá sé i gceist go n-éagródh an Béal Binn imeachtaí rialta a bhaineann le
   hEalaíona Béil na Gaeilge, – ar lámh amháin ranganna agus ceardlanna,
   agus ar a bharr sin ocaidí a thabharfaidh deis dos na baill an méid atá
   forbartha acu a chuir i láthair an phobail – ceolchoirmeacha, drámaí,
   scoraíochtaí agus a leithéid. Tá sé i gceist freisin go nglacfadh baill
   páirt i gcomórtáis náisunta (m. sh. Slógadh, An tOireachtas, Féile
   Drámaíochta) gach bliain.

   Is i mbun earcaíochta atáimid faoi láthair - fostaí lánaimsearthe, a
   bheidh freagrach as eagrú na ranganna agus imeachtaí thuasluaite. Beidh
   oifig ar fáil freisin, chun go mbeadh teacht ag an bpobal ar eolas faoin
   eagraíocht, agus faoi imeachtaí atá faoin ár stiúir.

   Beidh an Béal Binn lonnaithe i mBré, Co. Chill Mhantáin. Cé go mbeidh
   sé ag feidhmiú go príomhdha i mBré beidh tarraingt ag an eagraíocht ar
   bhaill as na ceantair mháguaird – Bleá Cliath Theas agus Tuaisceart
   Chill Mhantáin. Tá an daonra thar 100,000 sa cheantar seo. (40,000 i
   mBré agus 12,000 sna Clocha Liath leo féin).

   Is ceantar í seo ina bhfuil suim leirithe le blianta anuas in imeachtaí
   cultúrtha trí Ghaeilge. Tá dhá bhunscoil agus iarbhunscoil lán-ghaelach
   agus eagraíochta ealaíona gaeilge i mBré. Tógfaidh an Béal Binn ar an
   mbunsraith seo.

   Breis eolais ó

   An Béal Binn Teo.
   Sliabh Chualann
   Bóthar Cill tSarainn
   Bré
   Co. Chill Mhantáin

   mailto:anbealbinn@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.