Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm faz lası olursa ne olur?

Expand Messages
 • alişen sükun
  Bayram Hocam sizin ifade ettiğiniz bu konular sorunların temelini oluşturmaktadır. özellikle norm fazlası olma durumu burada dikkat edilmesi gereken ve
  Message 1 of 23 , Oct 10, 2012
  • 0 Attachment
   Bayram Hocam sizin ifade ettiğiniz bu konular sorunların temelini
   oluşturmaktadır. özellikle norm fazlası olma durumu burada dikkat edilmesi
   gereken ve çözülmesi gereken bir sorun olarak duruyor. siz yeni çıkacak olan
   taslağa göre engelli öğretmenler isterlerse öğrencisi olmayan bir kuruma
   gönderilebilirler demişsiniz. buradan kasıt nedir?
   ----- Original Message -----
   From: "bayram yilmaz" <baymaz16@...>
   To: <engelliogretmenler@yahoogroups.com>
   Sent: Tuesday, October 09, 2012 10:41 PM
   Subject: Re: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm fazlası olursa ne
   olur?


   halis hocamızın ilgisine teşekkür ederim.

   Bizler de şimdi sorunlar ve çözüm önerilerini burada paylaşalım o zaman.
   sadece destek veriyorum, katılıyorum demiyelim.

   benim şu an için aklıma gelen sorunlar ve çözüm önerileri şunlardır:

   1. son k.h.k ile artık illerde norm fazlası öğretmen
   bulundurulamamaktadır. norm fazlası öğretmen olduğu takdirde o şehirde
   ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılamaz hükmü getirilmiştir. malum
   4 4 4 ile sistem kökten değiştirilmiş, tabiri caiz ise ortalık toz
   duman olmuştur. bundan dolayı da bir çok engelli öğretmen norm fazlası
   duruma düşmüştür.
   çünkü Allah razı olsun eski bakanımız nimet çubukçu tüm önyargıları
   yıkarak, hem engelli öğretmen ataması yapmış, hem de istedikleri
   şehirlere atamalarının yapılmasını sağlamıştır. tabi bir çok engelli
   batı şehirlerin de göreve başladıkları için puanları en az olan
   öğretmenler olmuştur. ondan dolayı da okullarda norm fazlası duruma
   ilk olarak engelli öğretmenler çıkmaktadır.
   bu son k.h.k ile de norm fazlası öğretmen olması durumunda idareciler
   zimmet ile suçlanabilme yolu açıldı. bundan dolayı da engelli
   öğretmenlerin en ücra okullara, belki evinden 100-150 km uzakta ki bir
   okula kadrosunun verilme olasılığı ortaya çıktı..
   bunu önlemek için yasaya veya yönetmeliğe, pozitif ayrımcılığa
   dayanarak engelli öğretmenlerin bu meselenin dışında olduğu
   yazılabilir.

   2. birçok engelli öğretmen sonradan engelli hale gelmişlerdir. mesela
   kimya,fizik, matamatik, sınıf öğretmenliği gibi görmenin gerekli
   olduğu branş mezunları engelli öğretmenler vardır. bu öğretmenler
   branşlarının görme engellilerin yapmasına uygun olmadığını kabul
   etmekteler. ancak o kadar mücadeleden sonra geri hizmete verilmekten
   de korkmaktadırlar. bu öğretmenler branş değişikliği yapılarak
   sorunlarına çözüm getirileceğini düşünmektedirler.
   öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde istihdam alanı
   darlan öğretmenlerin alanları isteklerine de bakılarak
   değiştirilebilir nevinden bir madde bulunmaktadır. bakanlık en son
   norm fazlası sınıf öğretmeni sorununu çözmek için de alan değişikliği
   yoluna başvurmuştur.
   bu şekildeki engelli öğretmenlerin branşları, görme engelliler sınıfı
   öğretmenliğine, rehber öğretmenliğine veya sosyal bilgiler, din
   kültürü öğretmenliklerine değiştirilebilir. malum bu branşlarda bir
   çok görme engelli öğretmen ahli hazırada görevlerini başarıyla yerine
   getirmektedir.


   3. öğretmenlerin atama ve yer değştirme yönetmeliğinin değiştirileceği
   belirtilmiş ve taslak metin geçen ocak ayında nete düşmüştür. burada
   engelli öğretmenlerin istemeleri ahlinde öğrencisi olmayan kurumlara
   görevlendirilebileceği veya geri hizmete alınabileceği yazıyordu.
   geri hizmete alınması maddesi köt olmakla birlikte, diğer madde güzel
   görünmektedir. en azından farklı bir çıkış kapısı yönetmelikle
   sağlanmış olunacaktır. anlayışssız veliler ve idareciler ile
   karşılaşılması halinde en son aşama bu açık kapı ile rahat bir nefes
   alınabilenecektir.

   şu an için aklıma gelen bunlar. herkes sorunlar ve çözüm önerilerini
   burada sunarak katkıda bulunsun. halis hocamızın önderliğinde gerekli
   yerlere ulaştırmaya çalışalım.


   09 10 2012 tarihinde ramazan akel <ramazanakel85@...> yazmış:
   > paylaşım için teşekkürler. görüşlerinize aynen katılıyorum.
   > 08.10.2012 19:12 tarihinde, Mehmet Ortakaya yazdı:
   >>
   >> Tekrar merhaba!
   >>
   >> Bir önceki iletimde eklenemeyen dosyaların içeriğini buraya sırasıyla
   >> yapıştırarak gönderiyorum.bu yazıların sabırla okunmasını bir kez daha
   >> öneriyorum. Sabırla diyorum, çünkü bazı sıkıcı ayrıntılar olabilir;
   >> ancak özellikle dava dilekçesinde konuyla ilgili olarak
   >> saptayabildiğimiz tüm mevzuat hükümleri sıralanmıştır; uygulamada
   >> sonuç ne olursa olsun, hak ararken işe yarayabilir.
   >>
   >> Görüleceği üzere Türkiye'de sakatlarla ilgili hayli geniş bir külliyat
   >> var; fakat onu okuyup anlamak ve uygulamak isteyen bir irade yok. Bu
   >> iradesizliğin temelinde yasaları vitrin süsü gibi kullanmaktan daha
   >> fazlasını yapmak istemeyen son derece kötü bir siyaset tarzının, bu
   >> ülkedeki bütün partilerce ve hükümetlerce paylaşılan bir siyaset
   >> tarzının büyük sorumluluğu var;fakat kendi küçük dünyalarının "büyük"
   >> sorunlarına gömülerek sessizliğe bürünen ve böylesi işlerle uğraşmaya
   >> hiç de istekli görünmeyen sakat örgütlerinin de sorumluluğu var.
   >>
   >> Selam ve dostlukla.
   >>
   >> DAVA DİLEKÇESİ
   >>
   >> İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığı'na
   >>
   >> Davacı:Emine Ortakaya Erzene Mahallesi 66. Sokak No3/2 Bornova/İzmir
   >>
   >> Vekilleri:
   >>
   >> Davalı:İzmir Valiliği
   >>
   >> Konu:Karabağlar Cumhuriyet Lisesi Müdürlüğü'nce müvekkil için
   >> düzenlenen 2007-
   >>
   >> 2008 öğretim yılı dersprogramının yürütmesinin durdurulması ver iptali
   >> ile 1
   >>
   >> (bir)YTL manevi tazminatın, yargılama giderleri ve vekâlet ücretiyle
   >> birlikte
   >>
   >> davalıİdareden tahsili isteminden oluşmaktadır.
   >>
   >> Tebliğ Tarihi: 17/09/2007
   >>
   >> OLAYLAR
   >>
   >> 1-Müvekkil 04/12/1995 tarihinden bu yana T.C Milli EğitimBakanlığı
   >> emrinde İngilizce branş öğretmeni olarak görev yapmaktadır ve bu
   >> görevini 2006 yılı Eylül ayından bu yanaKonak İlçe Milli Eğitim
   >> Müdürlüğü'ne bağlı Karabağlar Cumhuriyet Lisesi'nde sürdürmektedir.
   >> Doğuştankör olan müvekkil, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53.
   >> maddesinde tanımlanan sakat personel kapsamındadır.
   >>
   >> 2-Normal müfredata tabi 9. sınıflarda haftalık İngilizce dersi 3
   >> saattir ve branş öğretmeni bu 3 saatlik dersin tamamından sorumludur.
   >> Ancak ektebir örneğini sunduğumuz dava konusu 2007/2008 ders
   >> programına göre müvekkilinhaftada 15 saat dersi vardır ve bu dersler
   >> 9. sınıflara haftada 1'er saat olarak dağıtılmıştır. Yani müvekkil,
   >> diğer meslektaşları sınıf başına haftada 3 saat sorumluluk
   >> üstlenirken,yalnızca 1 saat derse girmekte, ve yalnızca okuma dersi
   >> yaptırmaktadır. Aradaki iki saatlik fark isebaşkadiğer branş
   >> öğretmenlerince kapatılmakta, gramer ve yazma dersleri de bu
   >> öğretmenlerce verilmektedir. Gerçi idare, aşağıda anlatacağımız
   >> gelişmelerin etkisiyle ve daha sonra tekrar değineceğimiz üzere9.
   >> sınıfların İngilizce derlerini okuma ve gramer-yazma olarak bölmüş,
   >> diğer İngilizce öğretmenlerinin derslerini de bu bölünüşe göre
   >> düzenlemiştir. Ancak bu öğretmenlermüvekkilden farklı olarak bazı
   >> sınıfların sırf okuma derslerine girer vediğer sınıfların dagramer ve
   >> yazma derslerini verirken, müvekkilin programıyalnızca okuma
   >> dersleriyle sınırlanmıştır.Bu sıra dışı uygulamanın ne anlama
   >> geldiğini kavrayabilmek için olayların gelişimine bakmak gerekir;
   >> çünkü, ders programının bu biçimde düzenlenmesinin gerekçesi idarece
   >> müvekkile yazılı olarak bildirilmemiştir:
   >>
   >> 3-24/06/2007 günü İngilizce öğretmenleri zümresi olarak yaptıkları
   >> ziyaret sırasındasayın okul müdürü, müvekkili kastederek tüm branş
   >> öğretmenlerinin önünde şu sözleri sarf etmiştir:"-Biz çok sayıda görme
   >> engelli öğrenci ile kaynaştırılmış eğitim yapan bir okuluz. O yüzden
   >> görme engelli öğretmenimiz Emine Hanım'a da tam yetki ve sorumluluk
   >> verdik. Ancak kendisi tahtaya yazı yazamadığı için öğrencilerimiz de
   >> yazma yönünden gelişemedi, bu nedenle öğrencilerden ve velilerden
   >> şikayetler aldık. Zümrenizden bu durumu değerlendirmesini ve Emine
   >> Hanım'ın İngilizce öğretiminde yalnızca okuma çalışmalarından sorumlu
   >> tutulmasını sağlayacak bir karar almasını istiyorum."
   >>
   >> 4-Bu olay karşısında büyük bir utanç ve kırgınlık duygusuna kapılan
   >> müvekkil, 657Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 17. maddesinde
   >> tanımlanan uygulamayı isteme hakkınıkullanarak 25/07/2007 tarihli
   >> dilekçe ile okul idaresine başvurmuştur. Müvekkil bu dilekçe ile,
   >> maruz kaldığı yaklaşımın kendisini ne kadar mağdur ettiğini, bu
   >> yaklaşımla işlem yapılması durumunda hangi hukuka aykırılık
   >> nedenlerinin oluşacağını ve hem üstlendiği kamu hizmeti, hem de
   >> mesleki hak ve çıkarları açısından yapılması gerekenlerin neler
   >> olduğunu açık ve ayrıntılı bir anlatımla dile getirmiştir.
   >>
   >> 5-İngilizce öğretmenleri zümresinden istenen tavsiye kararı
   >> çıkmamıştır.Ancak okul idaresinin müvekkille ilgili yaklaşımında her
   >> hangi bir değişiklik de olmamıştır. Bu anlayışla düzenlenen 2007/2008
   >> yılı ders programı müvekkile okulların açıldığı 17/09/2007 günü yazılı
   >> olarak bildirilerekresmiyet ve yürürlük kazanmıştır. O yüzden dava
   >> konusu işlemin öğrenme tarihi dilekçemizde 17/09/2007 olarak
   >> belirtilmiştir.
   >>
   >> HUKUKSAL DURUM
   >>
   >> 6-İlk bakışta sıradan bir hizmet içi düzenleme gibi görünse de,
   >> idarece yapılan işlem aslında müvekkilin mesleki faaliyet alanının ve
   >> yetkilerinin fiilen sınırlandırılması anlamına gelmektedir. Bu
   >> sınırlama müvekkilin aleyhine açık bir eşitsizlik durumu
   >> yaratmış,meslektaşlarının ve öğrencilerinin gözünde küçük düşmesine
   >> yol açmıştır. Bu nedenle 2577 Sayılı Kanun'un 2/a ve b maddelerinde
   >> tanımlanan menfaat ihlali ve kişisel hakkın doğrudan muhtel olması
   >> koşulları gerçekleşmiştir. Bu noktadan hareketle müvekkil hakkındaki
   >> idari işlemin sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığını
   >> değerlendirmek gerekir. Herhangi bir yazılı gerekçe
   >> gösterilmediğinden, davalı idarece verilecek cevaba kadar, okul
   >> idaresinin yaklaşımını açığa kavuşturan 25/07/2007 tarihli dilekçe
   >> ölçü alınacaktır:
   >>
   >> 7-/Sebep Yönünden:/ Dava konusu işlemin sebebi her şeyden önce maddi
   >> olarak gerçekleşmemiştir. Müvekkil deneyimli bir eğitimcidir ve görme
   >> engelli bir öğretmen olarak gören öğrencilere yabancı dil dersi
   >> verdiğinin bilincindedir. Bu nedenle bir dizi pratik önlem almış ve
   >> öğrencilerinin yazma yönünden gelişmeleri için gereken tüm olanakları
   >> onlara sunmuştur. Bu konudaki ayrıntılı açıklamalar 25/07/2007 tarihli
   >> dilekçede mevcuttur, aynen tekrarlıyoruz.
   >>
   >> 8-Ancak burada asıl üzerinde durulması gereken, dava konusu işlem için
   >> gösterilen sebebin hukuken de geçersiz olmasıdır: 657 Sayılı Devlet
   >> Memurları Kanunu'nun 5378 sayılı Kanun'la değişik 53. maddesi
   >> "özürlülerin...mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gerecin
   >> kurumlarınca temin edilmesi esastır" hükmünü içermektedir. Aynı
   >> doğrultudaki bir düzenleme de, maddenin eski şekline dayanılarak
   >> çıkarılan Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi
   >> İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesinde
   >> tekrarlanmaktadır.Emredici nitelikleri açık olan bu düzenlemeler
   >> idareye hem kamu hizmetinin koşullarını, hem de sakat personelin
   >> gereksinimlerini resen gözetme ve gereken önlemleri alma yükümlülüğü
   >> getirmektedir. Şöyle bir analoji yapalım: Bir kimsenin kendi borcunu
   >> ifaya yanaşmaksızın, karşısındakinden ödeme talep etmesi, Borçlar
   >> Kanunu madde 81 hükmüne göre ne kadar geçerliyse (ödemezlik def'i),
   >> sakat personeli için hiçbir teknik destek sunmayan idarenin bir de
   >> kalkıp "sakatlığı nedeniyle başaramıyor" demesi ve sonra da bu
   >> nitelemeyi ayrımcı bir tasarrufun sebebi yapmasıo kadar geçerlidir.
   >> Müvekkilin durumu tam da böyledir. O yüzden davalı idare, müvekkilin
   >> görme özürlü olması nedeniyle başarısız olduğunu kanıtlasa bile,
   >> kendisinin kusuru ile yaratılan bu durumun, müvekkil aleyhine
   >> kurulacak bir idari işlemin sebebi yapılması olanaklı değildir.
   >>
   >> 9-Kaldı ki böyle bir kanıt da yoktur: Müvekkil 2006/2007 öğretim
   >> yılında müfettiş denetimi geçirmemiştir; hakkında okul idaresince
   >> yapılmış bir denetim, düzenlenmiş bir rapor,tutanak, uyarı yazısı,
   >> disiplin işlemi vs yoktur. Müvekkilin, 25/07/2007 tarihli dilekçede
   >> belirttiği görüşmeye kadar, hakkında bir şikâyette
   >> bulunulduğundanhaberi bile yoktur.O halde yanıtlanması gereken sorular
   >> ortadadır: Müvekkil hakkında gerçekten de şikâyetler olmuşsa, idarece
   >> niçin gerekli denetim ve soruşturma yapılmamış, niçin müvekkilin
   >> görüşü ve hatta savunması alınmamıştır? Tüm bunlara karşın gerçekten
   >> de bir yazma başarısızlığının olduğu tespit edilmiş midir, edilmişse
   >> nasıl? Okul idaresi diğer öğretmenler hakkında bir şikâyet geldiğinde
   >> de yalnızca iddiaya bakarak mı kanaat oluşturmaktadır? Son sorunun
   >> yanıtı "evet" ise,hukuken söylenecek bir şey yoktur.Uygulama yalnızca
   >> müvekkile özgü ise, bu "ayrıcalığın" sebebi hikmetinedir?
   >>
   >> 10-/Konu Yönünden:/ Konu yönünden hukuka aykırılık iddiamızı iki
   >> farklı gerekçeye dayandırıyoruz: İlki memurun hukukuyla ilgilidir:
   >> Yabancı dil eğitiminde derslerin gramer, yazma ve okuma olarak
   >> bölünmesine ihtiyaç duyulsa bile, burada söz konusu olan, eğitim
   >> hizmetinin gerektirdiği bir işbölümüdür. Davalı idareninuygulamasında
   >> ise bir işbölümü değil,başarısızlıkla itham edilen öğretmenin kendi
   >> branşının bazı alanlarında yetkisiz kılınması söz konusudur.Eğer
   >> müvekkil mesleğinde ve üstlendiği kamu hizmetini sunmada kendi
   >> kusuruyla yetersiz kalmışsa, hakkında ne gibi işlemlerin yapılacağı
   >> 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda gösterilmiştir, bunlar
   >> uygulanmalıdır.Eğer müvekkilin fiziksel engeli bir sorun olarak
   >> görülüyorsa o zaman yapılması gerekenler yukarıda zaten ayrıntılarıyla
   >> açıklanmıştır.
   >>
   >> 11-İkincisi, özürlüler hukukuyla ilgilidir: Müvekkilin durumu, buraya
   >> kadar anlatılanların ışığı altında açık ve tipik bir engelliye yönelik
   >> negatif ayrımcılık örneğidir ve henüz TBMM'nin onayından geçmese
   >> de,yargısal kararlarda yol gösterici olabileceğine inandığımız
   >> Birleşmiş Milletler Sakat Hakları Sözleşmesi'nin.2. maddesindeki
   >> ayrımcılık tanımına tümüyle uymaktadır.Müvekkil bu uygulamayla
   >> birlikte mesleki faaliyetinin2/3'ünden fiilen yoksun bırakılmış, ölçme
   >> ve değerlendirme yetkisini kaybetmiş, deyim yerindeyse bir çeşit
   >> "buçuk öğretmen", "yardımcı ve yedeköğretmen" durumuna düşürülmüştür.
   >> Bu koşullar altında dava konusu işlem; 1- T.C. Anayasası'nın eşitlik
   >> ilkesini düzenleyen 10. maddesine, sakatların toplum yaşamına
   >> uyumlarını sağlama görevinidevlete yükleyen61/2 maddesine, 2- Avrupa
   >> Sosyal Şartı'nın tüm çalışanların adil çalışma koşullarına sahip olma
   >> haklarını düzenleyen 1. Bölüm 2. fıkra hükmü ile, özürlülerin çalışma
   >> haklarına ilişkin 9 ve 15/2 maddelerine, özürlülerin kendileriyle
   >> ilgili kararlara katılımını düzenleyen 5378 Sayılı Kanun'un 4/b
   >> maddesi ile aynı kanunun, çalışan özürlülerinaleyhine ayrımcılık
   >> yapılamayacağını düzenleyen ve idareye 657 SayılıKanun'un 53.
   >> maddesiyle paralel yükümlülükler getiren14/2 ve 3 fıkralarına açıkça
   >> ve kesin olarak aykırıdır.
   >>
   >> 12-/Maksat Yönünden:/ Normal müfredata tabi okullarda İngilizce
   >> derslerinin okuma ve gramer-yazma olarak bölünmesi mutat ve gerekli
   >> bir uygulama değildir. Burada idari işlemin yerindeliğini ve takdir
   >> yetkisini tartışmak gibi bir niyetimiz yoktur. Ancak uygulamada yeri
   >> olmayan bir düzenlemenin sırf müvekkilin çalıştığı okulda ve
   >> dilekçemizin 3. ve 4. paragraflarında anlatılan gelişmelerin ardından
   >> yapılması, idarenin takdir yetkisinin kamu hizmeti kaygısıyla değil,
   >> ayrımcı bir uygulamayı perdeleme ve meşrulaştırma amacıyla
   >> kullandığının karinesi sayılmalıdır.
   >>
   >> 13-Buraya kadar anlatılanlar, idarenin gerçek niyetinin kamu hizmetini
   >> korumak ve engelli personeline adil davranmak olmadığını
   >> göstermektedir. İstenseydi her şey farklı olurdu ve bunun için gereken
   >> tüm yetki ve olanaklar idarenin elindeydi. Ancak istenmemiştir, tercih
   >> edilmemiştir: Çünkü, ortada müvekkilin, dilekçesinde "aciz insan
   >> paradigması" olaraktanımladığı ve kökleri tarihin derinliklerine kadar
   >> uzanan, tüm toplumsal yaşamımıza nüfuz etmiş ideolojik ve kültürel
   >> karakterli ayrımcılık olgusu vardır. Uzun yıllar önce, körlerin
   >> öğretmenliğe atanmalarını yasaklayan yönetmeliğin iptali için açılan
   >> davanın Danıştay'daki duruşmasında yüksek yargıçların huzurunda "siz
   >> çocuklarınızın bir kör tarafından okutulmasını ister miydiniz" diye
   >> savunma yapabilen hukuk müşaviri de, çocuğunun derslerindeki
   >> başarısızlığını başkaca hiçbir neden aramaksızın öğretmeninin
   >> körlüğüne bağlayan veli de, eğer böylesi bir veliden gerçekten bir
   >> şikâyet gelmişse, bu şikâyeti soruşturma gereği dahi duymadan haklı
   >> bulan okul müdürü de hep bir ve aynı ideolojik-kültürelkarakterli
   >> ayrımcılık paradigmasından beslenmektedir. Sosyokültürel yaşam ve onun
   >> derin etkisi altındaki kimi idari-bürokratik uygulamalar ne yazık ki
   >> normatif gelişmenin çok gerisinde kalmıştır; aradaki farkı kapatmada
   >> yargının üstleneceği rol belirleyici olacaktır.
   >>
   >> 14-/Manevi Tazminat Talebi:/ Uğradığı haksız ve dayanaksız ayrımcılık,
   >> müvekkilin mesleki onur ve saygınlığını ciddi biçimde yaralamış;
   >> kişiliğinimeslektaşlarının ve hatta bir ölçüdeöğrencilerinin indinde,
   >> eski terimlerle söylersek, terzil ve tezyif etmiştir.Müvekkil bu
   >> yüzden elem ve ıstırap duymaktadır. Öte yandan müvekkil, bu elem ve
   >> ıstırabın herhangi bir parasal bedelle tatmin edilemeyeceği
   >> kanısındadır; onun için önemli olan, bu haksızlık ve ihlal durumunun
   >> yargı kararıyla sabit olmasıdır. O yüzden müvekkilin haksız yere
   >> uğratıldığımanevi zararın tespiti mahiyetinde sembolik 1 (bir) TYL
   >> tutarında manevi tazminat talebimiz vardır.
   >>
   >> 15-/Yürütmenin Durdurulması Talebi:/ Dava konusu işlem, niteliği
   >> gereği süreklilik arz etmektedir; buna bağlı olarak uygulamanın
   >> müvekkilin manevi yaşamı üzerindeki yukarıda özetlenen zarar verici
   >> etkisi de süreklidir. Hakkındaki uygulamayı bir türlü sindiremeyen
   >> müvekkilin daha uzun zaman bu koşullar altında çalışması, duyduğu
   >> manevi elem ve ıstırabı daha da katlanılmaz kılabilecek; böylece
   >> telâfisi imkânsız manevi zararların doğmasına neden olabilecektir. Hem
   >> bu nedenle, hem de dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olması
   >> nedeniyle yürütmenin durdurulması istemimiz vardır.
   >>
   >> 16-Duruşma Talebi: Davamızın niteliği gereği yargılamanın duruşmalı
   >> olarak yapılması istemimiz vardır.
   >>
   >> Hukuksal Nedenler: Yukarıda sözü edilen tüm mevzuat.
   >>
   >> Deliller:1- Müvekkile verilen2007/2008 yılı ders programını belgesi,
   >>
   >> 2- 25/07/2007 tarihli dilekçe.
   >>
   >> 3- Müvekkile ait kişisel dosya.
   >>
   >> 4- Müvekkile yönelik ayrımcı uygulamayı göstermesi için, idareye
   >>
   >> müzekkere yazılarak diğer İngilizce öğretmenlerinin ders programlarının
   >>
   >> sorulması.
   >>
   >> 5- Davalı idareye müzekkere yazılarak, eğer varsa, müvekkil hakkında vaki
   >>
   >> şikâyetlere ait belgeler ile, bunlarla ilgili ya da
   >> ilgisiz,düzenlenmiş her türlü
   >>
   >> rapor, tutanakya da uyarı yazısı gibi belgelerinistenmesi.
   >>
   >> Sonuç ve İstem: Açıklanan nedenlerle, müvekkil hakkında düzenlenen
   >> 2007/2008 ders yılı
   >>
   >> programının yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline, müvekkilin uğradığı
   >>
   >> manevi zarar ve ziyanın tespiti mahiyetinde 1 YTL manevi tazminatın
   >> davalı
   >>
   >> idareden tahsiline ve ayrıca yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin
   >>
   >> davalıya ödetilmesine karar verilmesini...
   >>
   >> Ekler:
   >>
   >> Vekâletname.
   >>
   >> Ders programı fotokopisi.
   >>
   >> 25/07/2007 tarihli dilekçenin
   >>
   >> bir kopyası (3 Sayfa)
   >>
   >> İDARE CEVABI
   >>
   >> T.C.
   >>
   >> İZMİR VALİLİĞİ
   >>
   >> il Milli Eğitim Müdürlüğü
   >>
   >> SAYI:B.08.4.MEM.4.35.00.13(Hukuk)410/JS
   >>
   >> 4.İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
   >>
   >> İZMİR
   >>
   >> DOSYA NO
   >>
   >>
   >>
   >> : 2007/1840 E.
   >>
   >> CEVAP VEREN
   >>
   >>
   >>
   >> DAVALI
   >>
   >>
   >>
   >> : İzmir Valiliği
   >>
   >> DAVACI
   >>
   >>
   >>
   >> : Emine Ortakaya
   >>
   >> VEKİLİ
   >>
   >>
   >>
   >> : Av.Mert Saraçoğlu
   >>
   >>
   >>
   >> 858 Sk. No:5 Da:3/304Konak-izmir
   >>
   >> KONUSU
   >>
   >>
   >>
   >> : İdarenin 1. savunmasını sunulması hk
   >>
   >> TEBLİĞ TARİHİ
   >>
   >>
   >>
   >> : 05.12.2007
   >>
   >> CEVAPLARIMIZ
   >>
   >>
   >>
   >> izmir, Karabağlar Cumhuriyet Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak
   >> görev yapan davacının, kendisi hakkında görme engelli olması nedeni
   >> ile görev yaptığı okul müdürlüğünün "negatif ayrımcılık" yaptığı,
   >> engelli öğretmene hiçbir teknik imkan sunulmadığı, okulda 2007-2008
   >> öğretim yılında Lise 9. sınıflarında uygulamaya başlayan 3 saatlik
   >> İngilizce dersinin 2+1 şeklinde uygulandığı, bu nedenlede kendisi
   >> hakkında uygulanan 2007-2008 öğretim yılı ders programının iptali ile
   >> 1,00 YTL manevi tazminat talebi ile açmış olduğu işbu davada;
   >>
   >> 1-İngilizce öğretmeni Emine ORTAKAYA 2006/2007 Öğretim yılında okula
   >> İzmir Aşık Veysel Görme Engelliler Okulundan atanmıştır. Okulda hiçbir
   >> ayrıma tabi tutulmadan normal öğretmenlerle aynı uygulamalara tabi
   >> tutulmuş olup, engeli nedeniyle herhangi bir engelleme, aşağılama yada
   >> iddia edildiği gibi "negatif ayrımcılık" yapılması söz konusu olmamıştır.
   >>
   >> 2-Sene başından itibaren davacı öğretmenin dersine girdiği sınıflarda
   >> öğrencilerin sürekli olarak konuştuğu, gürültü yaptıkları, dolaştığı,
   >> hatta ders esnasında birçok öğrencinin sınıf dışına çıktıkları tespit
   >> edildiği halde bu konuda kendisini incitmeden önlemler alınmıştır.
   >> Normal teftiş ve disiplin işlemleri yapılmamıştır. Örneğin nöbetçi
   >> olan 10. 11. sınıf öğrencileri İngilizce öğretmeni Emine ORTAKAYA
   >> derste olduğu halde bu nöbetçi öğrenciler nöbetçi müdür yardımcısı
   >> tarafından derse sokularak derste düzen ve disiplin sağlanmıştır.
   >>
   >> 3-Yine öğretmen Emine ORTAKAYA 'nın yaptığı yazılı sınavlarda sınavın
   >> gereği olan disiplin, sessizlik ve düzenin sağlanması gerçekleşemediği
   >> için ya nöbetçi öğretmen yada boş bulunan öğretmenler müdür yardımcısı
   >> tarafından öğretmenin dersine sokularak sınavların yapılması
   >> sağlanmıştır. Yine derslerde düzen ve disiplinin sağlanmasına yönelik
   >> olarak derste konuşan ve dolaşanlar sınıf başkanları tarafından tespit
   >> edilerek 9. sınıf müdür yardımcısına dersten sonra bildirilmesi ve
   >> müdür yardımcısı tarafından o öğrencilerle görüşmeler ve disipline
   >> etme, o öğrencilerin bilinçlendirilmesi gibi uygulamalar yapılmıştır.
   >>
   >> 4-Okul idaresi tarafından ingilizce öğretmenleri ile sürekli konuşarak
   >> öğretmene derslerin işlenişi ve mevzuat konusunda yardımcı olmaları,
   >> işbirliğinde bulunulması tavsiye edilmiştir. Bu zaten sınıf geçme ve
   >> sınav yönetmeliği ve de yönetmeliği gereğidir.(Ek:1)
   >>
   >> 5-Bütün bu önlemler alınırken normal prosedür olan soruşturma açmak,
   >> resmi yazı ile ve resmi görüşme ile öğretmeni uyarmak, yoluna
   >> gidilmemiştir. Bunun en önemli nedeni öğretmenin engelli olması, daha
   >> önce sadece engellilere yönelik bir okulda çalışmış olması, ilk kez
   >> normal öğrencilerle çalışıyor olması gibi etkenlerdir. Esas neden ise
   >> engellileri kazanmak isteğidir. Yoksa normal teftiş sistemi içerisinde
   >> derse girerek ve de soruşturma açarak işlem yapılabilirdi. Bu konuda
   >> örneğin 25/10/2007 tarihinde ders denetimi yapılmış görülen ve
   >> eksiklikler yazılı olarak öğretmen Emine ORTAKAYA' ya verilmiştir.
   >> Yazı ekte sunulmuştur.(Ek:2)
   >>
   >> 6-Avrupa Birliği projesi içerisinde görme engelli öğrencileri alarak
   >> onlarla bir AB Projesi gerçekleştirilmiş, öğrencilere İngiltere,
   >> isveç, Bulgaristan, Almanya gibi ülkelerin katıldığı bir projede yer
   >> verilmiş ve İsveç ve Bulgaristan'a görme engelli öğrenciler
   >> götürülmüştür.(EK:3)
   >>
   >> 7-Davacının görev yaptığı okul pansiyonunda yer alan 96 öğrenciden 10
   >> tanesi görme engellidir. 86 normal öğrenciye 1 adet bile bilgisayar
   >> verilemezken, 10 görme engelli öğrenciye internet bağlantılı 4 (dört)
   >> adet bilgisayar ve görme engellilerin kullanabilmesi için gerekli olan
   >> JAVA programı yüklenerek engelli öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.
   >> Yine okulun bilgisayar laboratuarında sadece görme engellilerin
   >> kullanabileceği JAVA programlı 2 adet bilgisayar konulmuştur.(EK:4)
   >> Bütün bunlar görme engelli öğrencilere sunulurken, görme engelli
   >> davacı öğretmene sunulmaması düşünülemez ve iddia edilemez. Bu iddia
   >> destek ve dayanaktan yoksundur.
   >>
   >> 8-Diğer bir iddia konusu da öğretmene teknik destek verilmemesi
   >> iddiasıdır. Öğretmenler kurulunda, hem sene sonu hem de sene
   >> başlarında yapılan zümre toplantılarında tüm zümre öğretmenlerine ayrı
   >> ayrı derslerde ihtiyaç duydukları araç, gereç ve teknik malzeme
   >> müdürlüğümüzce sorularak yazılı olarak istenir.(EK:5) Ekte sunulan
   >> zümre toplantılarında yada öğretmenlerden istenen sene sonu ders kesim
   >> raporlarında öğretmen Emine ORTAKAYA' nın herhangi bir talebi
   >> bulunmamaktadır.(EK:6) Ayrıca okulda 7 adet tepegöz bulunmaktadır.
   >> Bunlar müdür yardımcılarının odalarında ve isteyen öğretmenlerin
   >> sınıflarında bulunmaktadır, isteyen öğretmen herhangi bir formaliteye
   >> ve talebe bağlı kalmaksızın bunlardan özgürce yararlanmaktadır. Ders
   >> öğretmenleri dersten önce görevlendirecekleri bir öğrenci ile bu
   >> tepegözleri aldırmakta ve derslerinde kullanmaktadır. Bu ayrıca
   >> yönetmeliğinin bir gereğidir, (lise yön. Md:6/c)
   >>
   >> 9- 2006-2007 öğretim yılı başında öğretmen Emine ORTAKAYA ile okul
   >> idaresinin yaptığı görüşmede kendisine 2006-2007 öğretim yılı için
   >> fiziki kapasitenin yetersizliği nedeniyle ayrı bir derslik
   >> veremeyeceğimizi bildirdiğimizde kendisinin laptopu olduğunu onu
   >> derslerde kullanabileceğini ifade etmiştir.
   >>
   >> 10-Okul Müdürlüğü öğretmen Emine ORTAKAYA' nın yaşadığı sıkıntıyı
   >> görerek ona yardımcı olmaya çalışmış, bu bağlamda okulda büyük bir
   >> mantık ve uygulama değişikliğine gitmiş, izmir'de ve hatta Türkiye'de
   >> resmi Genel Liseler içerisinde ilk ve tek bir uygulamaya başlamıştır.
   >> Sınıf sisteminden, derslik sistemine geçerek öğretmen dersliği
   >> uygulaması başlatılmıştır. Bu konuda çıkış noktasını görme engelli
   >> öğretmen Emine ORTAKAYA oluşturmuştur. Çünkü okulda 48 şube 2 ayrı
   >> binada öğrenim görmektedir. Kadrolu öğretmen Emine ORTAKAYA ders
   >> programı gereği 2 ayrı binada ve katlar arasında dolaşmak zorunda
   >> kalmaktadır ve 2006-2007 öğretim yılı uygulaması da şekildedir. Bunu
   >> önleme ve davacı öğretmene verilen değer açısından sınıf sisteminden
   >> derslik sistemine geçilmiştir. Böylece davacı öğretmen sabit bir
   >> sınıfta ders işleyebilecektir. Yapılan işlem "negatif ayrımcılık"
   >> değil, tam tersine "pozitif ayrımcılık" yapılmıştır.
   >>
   >> 11-Okul İdaresinin hukuksal dayanak noktası, 657 sayılı devlet
   >> memurları kanunun 10. ve 11. maddeleridir.
   >>
   >> Madde 10-(Değişik: 12/5/1982-2670/3 md.) Devlet memurları amiri
   >> oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve
   >> yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak
   >> yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten,
   >> hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.
   >>
   >> Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır.
   >> Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar
   >> içinde kullanılır. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde
   >> 11 - ( Değişik : 12/5/1982-2670/4 md.)
   >>
   >> Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara
   >> uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle
   >> yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı
   >> sorumludurlar.
   >>
   >> Yine 2. dayanak noktası, 28/11/1964-11868 tarihinde resmi gazete de
   >> yayınlanan liseler ve ortaokullar yönetmeliğidir.
   >>
   >> Bu yönetmelikte; Madde 5- Okulu müdür yönetir. Müdürden arkadaşlarına
   >> ve öğrencilere örnek olacak şekilde hareket etmesi, okulun elemanları
   >> ile iş birliği yapması istenir.
   >>
   >> Madde 6- Müdür, kanun, yönetmelik ve emirlerin sınırı içinde okulun
   >> bütün işlerini çevirmeye, düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir.
   >> Bundan başka müdür, okulun bina ve eşyasının korunmasını, iyi
   >> kullanılmasını, temizliğini ve düzenini sağlamak ve ilgili ödev
   >> sahiplerini yakından izlemekle de yükümlüdür.
   >>
   >> Madde 7- Müdür, öğretim işlerini, herhangi bir aksamaya meydan
   >> vermeden yürütür. Müdürün bu konuda ödevleri şunlardır:
   >>
   >> c) Derslerin verimini artıracak maddi olanakları hazırlamak, okulda
   >> bulunan eşya ve ders araçlarından, laboratuar ve işliklerden çalışma
   >> saatlerinde öğrencilerin yararlanmaları işini düzenlemek, bu amaçları
   >> çoğaltmak, okul dışından getirtilebilecek ders araçlarının
   >> sağlanmasına çalışmak, öğretmenlerin derslerinde bu araçları
   >> kullanmaları ve öğrencilerine de kullandırmaları işini izlemek,
   >>
   >> Haftalık ders çizelgesiyle öğretmen, müdür yardımcısı ve stajyerlerin
   >> nöbet çizelgelerini düzenlemek ve uygulamak, Haftalık ders programının
   >> düzenlenmesinde eğitbilim ilkeleri göz önünde bulundurulur.
   >>
   >> Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve
   >> öğrencilerini yakından izlemek,
   >>
   >> Ders içi ve dışı çalışmalarda gördüğü eksiklikler ve alınması gereken
   >> tedbirler
   >>
   >> hakkında öğretmenlerle ayrı ayrı görüşmek,gerekli gördükçe öğretim
   >> işlerinin genel gidişi ve
   >>
   >> öğretim metotları hakkında zümre öğretmenleri ile yada öğretmenler
   >> kurulunda görüşmeler yapmak,
   >>
   >> i) Dersleri kanun ve bu husustaki emirlere ve eğitbilim kurallarına
   >> uygun olarak ders yılı başında öğretmenlere dağıtmak ve düzenleyeceği
   >> ders dağıtım çizelgesini incelemek ve onaylamak üzere valiliğe göndermek,
   >>
   >> Yukarıda da belirtildiği gibi ister 657 sayılı kanun isterse liseler
   >> yönetmeliğinin 5.6.7. maddelerinde okul müdürünün görev, yetki ve
   >> sorumlulukları sıralanmıştır. Bu kanun maddeleri kapsamında okul
   >> müdürü olarak verilen yetki ve sorumluluklara göre iş ve işlemler
   >> yapılmıştır.
   >>
   >> 12-Ayrıca okulda uygulanan İngilizce dersleri: MEB talim terbiye
   >> kurulunca 19/08/1998 tarih ve 174 sayılı ile kabul edilen MEB
   >> ortaöğretim kurumlarının Hazırlık 9.10.11. ve 12. sınıflarına ait ders
   >> çizelgeye göre (EK:7) ve MEB talim terbiye kurulunun 10.05.1973 tarih
   >> ve 380 sayılı kararıyla kabul ettiği İngilizce (yabancı dil)
   >> programında dersin amaç ve yöntemi ile konuları belirlenmiştir.(ek:8)
   >> İngilizce dersinde 4 önemli kriter vardır:
   >>
   >> Bunlar. A- okuma anlama, b- dinleme anlama, c- konuşma, d- yazmadır.
   >>
   >> Yine okulda uygulanan yabancı dil ağırlıklı lise bölümümüzde aynı
   >> mantıkla ve aynı müfredatla İngilizce dersi işlenmektedir. Sadece
   >> yabancı dil ağırlıklı lise bölümünde hazırlık sınıfında ders saati
   >> farklıdır.Genel liselerde 3 saat, yabancı dil ağırlıklı lise bölümü
   >> hazırlık sınıfında ise 24 saattir. Yabancı dil ağırlıklı bölümde ders
   >> 1 veya 2 hatta 3 bazı okullarda 4 bölüme ayrılıp farklı öğretmenlere
   >> verilebilmektedir. Okul yönetimi bir dersin tamamını yani 24 saatini 1
   >> öğretmene verilebileceği gibi 2-3 hatta 4 öğretmene de
   >> bölüştürebilmektedir. Okul müdürlüğü olarak yapılanda okullarda
   >> uygulanmakta olan bu uygulamanın devam ettirilmesidir. Yine yukarıda
   >> sayılan İngilizce programı içerisinde ingilizce dersleri bölünemez
   >> diye bir kural bulunmamaktadır.
   >>
   >>
   >> 13-Yine okullarda ders dağılımı yapma yetkisi okul müdürlüğündedir.
   >> (Lise yön.Md:7/e) Okul müdürlüğü daha çok verim alabilecek şekilde
   >> sınıf ve seviyelere göre dersleri öğretmenler arasında dağıtmaktadır.
   >> Bu diğer branşlarda olduğu gibi İngilizce branşında da geçerlidir.
   >>
   >> 14-Yabancı dil ağırlıklı bölümde hazırlık sınıfının ingilizce dersi
   >> gramer, yazma, konuşma ve okuma olarak bölünürken yada tüm
   >> branşlardaki öğretmenlere genel lise ile yabancı dil ağırlıklı lise
   >> bölümünde ders verilirken; öğretmenler başarılı yada başarısız
   >> öğretmenler olarak ayrılarak dersler verilmez. Öğretmenlerin yıl
   >> içerisindeki ve geçmiş yıllardaki performansları, uzmanlık alanları,
   >> tecrübeleri veya öğretmen ve öğrenci istekleri yada okulun olanakları
   >> göz önünde bulunarak dersler dağıtılır.
   >>
   >> O nedenle başarısız öğretmenlere göre değerlendirme ders dağılımında
   >> değil sicillerde göz önüne alınır. Bu anlamda İngilizce zümresinin
   >> ders dağılım programları ekte sunulmuştur.(EK:9) Okulda uygulama
   >> sadece Emine ORTAKAYA' nın derse girdiği sınıflara yönelik değil tüm
   >> lise 9. sınıflara yöneliktir.
   >>
   >> 15-ingilizce öğretmenliği çok teknik bir branştır. Yukarıda da
   >> bahsedildiği gibi İngilizce de 4 önemli kriter vardır; Bunlar. A-
   >> okuma anlama, b- dinleme anlama, c- konuşma, d- yazmadır. Özellikle
   >> öğretmen derste bu 4 temel kriteri vermek, işlemek ve öğrencilerde
   >> pekiştirmek zorundadır. Diğer branşlardan en önemli farkı budur.
   >> Özellikle ingilizcenin okunuşunun ve yazılışının farklı olması okuma
   >> anlama ve yazma özelliklerini öne çıkarmaktadır. Bu nedenle okulumuzda
   >> lise 9. sınıflar İngilizce dersi 2 ye 1 şeklinde bölünmüştür.
   >>
   >> 16-Ayrıca öğretmenlik mesleği içerisinde bazı nitelikler öne
   >> çıkmaktadır. Örneğin her öğretmenin, ev ödevi vermek ve her dersin
   >> başında verdiği ödevi kontrol etmek, öğrencinin yaptığı yazma
   >> yanlışlarını düzeltmek ve öğrenci hatalarını ortadan kaldırmak
   >> görevdir. Yine yazılı sınavlarda aynı hataların düzeltilmesi mümkün
   >> olmadığından öğrencilerin puanlan kırılmakta yada yazılanlar doğru
   >> kabul edilmemektedir. Çünkü öğrenci kelimeyi tam ve doğru yazmak
   >> zorundadır. Bunun için derslerde, ödevlerde bunun sürekli kontrol
   >> edilmesi gerekmektedir. Doğaldır ki görme engelli bir öğretmenin hem
   >> günlük ödev kontrollerini hem öğrencinin ders anında sınıfta
   >> defterinde yada yazı tahtasında yaptığı hataları düzeltme şansı
   >> yoktur. Bu konuda diğer öğretmenlerden ders gören öğrenciler ile Emine
   >> ORTAKA nın dersine girdiği sınıflardaki öğrencilerin ders
   >> defterlerinden alınan örnekler ekte sunulmuştur.(EK:10) Hatta yazılı
   >> sınavları okuma şansı da yoktur. Yönetmelik gereği en az 3 yazılı
   >> sınav yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Yazılı sınavlarla ilgili
   >> sıkıntılar yukarıda belirtmiş olduğundan tekrarlamaya gerek yoktur.
   >>
   >> 17-Okul İdaresi kendisine mevzuatla verilen yetki ve sorumluluklar
   >> çerçevesinde öğretmenin vermekte olduğu ingilizce dersininde niteliği
   >> gereği dersin işlenişi ile ilgili olarak bu şekilde bir tasarrufta
   >> bulunmuştur. Bu tasarrufun amacı dersin öğrenciler tarafından daha iyi
   >> anlaşılması, ders içi ve ders dışı eğitimlerin yerine getirilmesinin
   >> sağlanması ve eğitim seviyesinin yükselmesidir. Sonuç olarak;
   >>
   >> Davacı öğretmen bizzat dava dilekçesinde de belirttiği gibi 657 sy DMK
   >> m53 gereği sakat personel kapsamında işe alınmıştır. Bu kapsamda işe
   >> alındığını bilen öğretmenin sakatlığından kaynaklanan bazı
   >> olumsuzluklarında olabileceği ve bunun normal, kabullenilmesi gereken
   >> bir durum olduğunuda bilmesi gerekir. Yukarıda da değinildiği gibi
   >> davacı öğretmen görme özürlü ancak ders verdiği öğrenciler görme
   >> özürlü değildir. Bu nedenlede görme özürlülere özgü kullandıkları
   >> ortak alfabe burada kullanılamamaktadır. Müfredat gereği, öğretmenin
   >> dersin işlenişi sırasında verdiği ev ödevlerinin kontrolü, öğrencinin
   >> defterinde veya yazı tahtasında yaptığı yanlışı tesbit etmesi ve
   >> düzeltilmesi mümkün olamamaktadır.
   >>
   >> Yine yönetmelik gereği öğretmenin bir eğitim dönemi içinde en az 2
   >> defa yapmak zorunda olduğu yazılı sınavları nedeniyle, bu sınavların
   >> yapılması sırasında ortaya çıkan güçlükler ve yapılan yazılı sınav
   >> kağıtlarının değerlendirilmesi maalesef görme özürlü olması sebebi ile
   >> öğretmen tarafından yerine getirilememektedir. Tüm bu olumsuzlukların
   >> giderilmesi için okul idaresi dersi dağılımı ile ilgili olarak bu
   >> şekilde bir uygulama yapmak zorunda kalmıştır. Yapılan bu işlem
   >> öğretmene karşı bir davranış değil, dersin işlenişi ve öğrencinin
   >> öğrenmesi amaçlı bir işlemdir. Yani bir ayrımcılık değil,
   >> zorunluluktur. Öğrencinin başarısının ve dolayısiyle eğitim
   >> seviyesinin yükselmesi için okul idaresi mevzuat gereği yapmak zorunda
   >> olduğu işlemleri yapmaktadır.
   >>
   >> 18.Davacının, dilekçesindeki iddialar doğru olmayıp, mevzuat
   >> çerçevesinde işlem yapılmıştır. Yapılan işlem mevzuata uygundur
   >>
   >> SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda sunulan ve re'sen dikkate alınacak sair
   >> sebeplerle;
   >>
   >> a) Usul ve yasaya aykırı davanın reddine,
   >>
   >> b)Yürütmeyi Durdurma isteminin reddine,
   >>
   >> =^r
   >>
   >> cJYârgılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi
   >> arz ve talep olunur. 31.12.2007
   >>
   >> EKİ: İşlem Dosyası
   >>
   >> SaitTOPOGLU
   >>
   >> Vali a. Vali Yardımcısı
   >>
   >>
   >> MAHKEME KARARI
   >>
   >> T.C.
   >>
   >> İZMİR
   >>
   >> 4. İDARE MAHKEMESİ
   >>
   >> ESAS NO: 2007/1840 KARARNO: 2008/958
   >>
   >>
   >> DAVACI: EMİNE ORTAKAYA
   >>
   >> VEKİLİ: AV. MERT SARAÇOĞLU
   >>
   >> 858 Sok. No: 5 D:3-304Konak/İZMİR
   >>
   >> DAVALI: İZMİR VALİLİĞİ
   >>
   >> DAVANIN ÖZETİ: Karabağlar Cumhuriyet Lisesi Müdürlüğü'nde İngilizce
   >> öğretmeni olan davacı tarafından adı geçen okulun 2007-2008 eğitim
   >> öğretim yılı ders programının; müvekkilinin Eylül 2006 yılından
   >> itibaren anılan okulda görev yaptığı, okul idaresince görme özürlü
   >> olması nedeniyle haftada sınıf başına 1 saat okuma dersinin dışında
   >> gramer ve yazma derslerinin verilmediği, bu şekilde davacının mesleki
   >> faaliyet alanının ve yetkilerinin fiilen sınırlandırıldığı, eşitsizlik
   >> yaratıldığı ve diğer meslektaşları ile öğrencilerinin gözünde küçük
   >> düşmesine yol açıldığı öne sürülerek iptali ile 1,00.-YTL manevi
   >> tazmininin ödenmesi istenilmektedir.
   >>
   >> SAVUNMANIN ÖZETİ : idarelerince daha önce engellilere yönelik bir
   >> okulda görev yapan davacı öğretmenin, normal öğlencilere ders
   >> vermesinden kaynaklanan olumsuz sıkıntıların giderilmesine
   >> çalışıldığı, kendisine iki ayrı bina arasında gidip gelmemesi için
   >> sabit bir sınıfta ders işleme olanağı verildiği, İngilizce dersinin
   >> teknik bir branş olduğu, okuma - anlama, dinleme, konuşma ve yazma
   >> olarak bölümlere ayrıldığı, görme özürlü olmayan çocukların sağlıklı
   >> bir eğitim alması amacıyla 9. sınıflarda İngilizce dersinin 2'ye 1
   >> şeklinde bölündüğü, okul idaresinin mevzuat gereği öğrencilerin
   >> başarısını ve eğitim seviyesini gözetmek zorunda olduğu belirtilerek
   >> davanın reddi gerektiği savunulmuştur.
   >>
   >> TÜRK MİLLETİ ADINA
   >>
   >> Hüküm veren İzmir 4. İdare Mahkemesi'nce duruşma için önceden belli
   >> edilen 11.7.2008 gününde davacı vekili Av. Orhan Çetinbilek ile davalı
   >> idareyi temsilen Ömer Gökçe'nin geldiği görülerek usulüne uygun olarak
   >> yapılan duruşmadan sonra işin gereği görüşüldü:
   >>
   >> Dava, Karabağlar Cumhuriyet Lisesi Müdürlüğü'nde ingilizce öğretmeni
   >> olan davacı tarafından adı geçen okulun 2007-2008 eğitim öğretim yılı
   >> ders programının iptali ile 1,00.-YTL manevi tazminin ödenmesi
   >> istemiyle açılmıştır.
   >>
   >> 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 28. maddesinde, ortaöğretimin
   >> amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine
   >> uygun olarak, "Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak
   >> bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını
   >> tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel
   >> kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,
   >> öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve
   >> kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem
   >> mesleğe hem de yüksek eğretime veya hayata ve iş alanlarına
   >> hazırlamaktır. Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri
   >> ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır."
   >> hükmüne yer verilmiştir.
   >>
   >> ./..
   >>
   >>
   >> T.C.
   >>
   >> İZMİR
   >>
   >> 4. İDARE MAHKEMESİ
   >>
   >> ESAS NO: 2007/1840 KARAR NO : 2008/958
   >>
   >> Dava dosyasının incelenmesinden, Karabağlar Cumhuriyet Lisesinde Eylül
   >> 2006 tarihinden itibaren görme özürlü ingilizce öğretmeni olarak görev
   >> yapan davacı tarafından, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında sınıf başına
   >> haftada bir saat okuma dersi verilmesine ilişkin Okul Müdürlüğünün
   >> 24.9.2007 tarihli ders programının, eşitlik ilkesine aykırı olduğu öne
   >> sürülerek işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
   >>
   >> Bakılan davada, davacı öğretmenin daha önce görme özürlü öğrencilere
   >> eğitim veren okulda görevli iken, içinde görme özürlü öğrencilerin de
   >> bulunduğu dava konusu okula atandığı, ancak davacının ders verdiği
   >> sınıflarda gerekli disiplin ve düzenin sağlanamadığı, bunun için
   >> nöbetçi öğrenci ve öğretmenlerin desteğine ihtiyaç bulunduğu, yazılı
   >> sınavların ve ödev kontrollerinin sağlıklı yapılamadığı, bu nedenle
   >> okuma, yazma ve gramer olarak üç bölümde verilen ingilizce dersinin
   >> okuma kısmının davacıya verilerek belirtilen olumsuzlukların bir
   >> dereceye kadar giderilmeye çalışıldığı görülmektedir.
   >>
   >> Buna göre, dersin öğrenciler tarafından, daha iyi anlaşılması, başarı
   >> düzeyinin ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve dersin sağlıklı bir
   >> şekilde işlenebilmesi amacıyla normal öğrencilere ders veren davacı
   >> için ders programının belirtilen şekilde düzenlenmesinde eğitim ve
   >> öğrenim özgürlüğüne, eşitlik ilkesine, yürürlükte olan mevzuata ve
   >> hukuka aykırılık bulunmamıştır.
   >>
   >> Diğer yandan, davacı vekilinin diğer iddiaları dava konusu işlemi
   >> sakatlar nitelikte görülmemiştir.
   >>
   >> Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan
   >> yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta
   >> ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden
   >> itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere
   >> 14/07/2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   >>
   >>
   >> Başkan İBRAHİM AYDOĞDU
   >>
   >> 27473
   >>
   >>
   >> Uye
   >>
   >> AYTEN KÜÇÜK
   >>
   >> VATANSEVER
   >>
   >> 32662
   >>
   >>
   >> Uye
   >>
   >> ALT AR GÖKÇİMEN
   >>
   >> 103141
   >>
   >>
   >>
   >> 13,10 YTL 13,10 YTL 21,40 YTL 2,20 YTL 45,00 YTL
   >>
   >> YARGILAMA GİDERLERİ:
   >>
   >> Başvurma Harcı Karar Harcı Y.D. Harcı Vekalet Harcı Posta Gideri
   >>
   >>
   >> .#î
   >>
   >>
   >> TOPLAM:94,80 YTL
   >>
   >> AKV-KÇ-04.09.2008
   >>
   >> ----- Original Message -----
   >> *From:* ramazan akel <mailto:ramazanakel85@...>
   >> *To:* engelliogretmenler@yahoogroups.com
   >> <mailto:engelliogretmenler@yahoogroups.com>
   >> *Sent:* Monday, October 08, 2012 5:06 PM
   >> *Subject:* Re: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm fazlası
   >> olursa ne olur?
   >>
   >> sadece temhiz ve cevaba cevap dosyalarını indirebildim,
   >> diğeerlerini indiremedim, hata veriyor. saygılarımla.
   >> 07.10.2012 22:55 tarihinde, Mehmet Ortakaya yazdı:
   >>
   >>> Merhaba Arkadaşlar!
   >>>
   >>> Gruptaki tartışmaları ben de bir süredir izliyorum, duyarlılık
   >>> oluşması ve tartışma isteği çok güzel, umarım devamı gelir ve iyi
   >>> sonuçlar verir.
   >>>
   >>> Ancak durumun hiç de parlak olmadığını, iyileşme şöyle dursun
   >>> koşulların ve uygulamaların giderek kötüleşme eğilimi
   >>> gösterdiğini de bilmemiz gerekiyor. Gerçek bir değişimden
   >>> yanaysak çok ama çok çalışmalı, ortak akıl, ortak irade için
   >>> mücadele etmeliyiz. Tek tek bireylerin vereceği hukuksal ve idari
   >>> mücadele son derece değerlidir kuşkusuz, fakat çok ciddi
   >>> sınırları vardır, hatta işler çoğu kereler ters gider. Haksızlığa
   >>> uğrarsınız, hakkınızı aradığınızda verilen karşılık daha ağır bir
   >>> haksızlığa yol açar. Çünkü karşınızdakilerin de öyle ya da böyle
   >>> ortak bir aklı ve ortak bir iradesi vardır. Okul müdüründen
   >>> Bakanlık müsteşarına, idare mahkemesi yargıcından Danıştay
   >>> üyesine kadar uzanan bir zihniyet ve tavır birliği.
   >>>
   >>> Ekte sunduğum dosyalarısabırla okuyun lütfen. Dava, eşim ve
   >>> meslektaşınız Emine Ortakaya'ya aittir. (Bu gruba eskiden
   >>> Emine'yle birlikte kullandığımız, fakat artık yalnızca benim
   >>> kullandığım adres üzerinden üyeyim.) Bu dosyalar esasen benim
   >>> kalemimden çıktı, bir değerli meslektaşımsa bazı düzeltmelerle
   >>> onları resmen işleme koydu. O yüzden bazı dosyalar benim
   >>> hazırladığım taslaklar, bazıları ise mahkemelere sunulurken
   >>> verilmiş son biçimleriyle elinize geçecek, ancak konunun özü için
   >>> bu ayrıntı önemli de değil zaten.
   >>>
   >>> İlgili dosyalarda iki önemli konuda bilgi bulacaksınız.
   >>> Birincisi, özellikle çalışan sakatların yasal hakları hakkında
   >>> kapsamlı değerlendirmeler. İkincisi ise karşımızdaki ayrımcı
   >>> zihniyetin vardığı boyut ve bu zihniyetin idare ile yargı
   >>> arasında nasıl "kardeş payı" yapılarak sahiplenildiği gerçeği.
   >>> Sizlere, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin reddedilen temyiz
   >>> başvurumuz hakkındaki nihai kararı ve hepsi de olumsuz sonuçlanan
   >>> şikayet başvurularını gönderme gereği bile duymuyorum. Dava şimdi
   >>> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) ön İnceleme aşamasında.
   >>> Sonuçtan umutlu değiliz; hem Türkiye'den giden davaların çokluğu
   >>> ve ciddiyeti karşısında bu davanın önemsenmeyeceğini
   >>> düşündüğümüzden; hem de bazı Avrupa ülkelerindekörlere
   >>> öğretmenliğin hiç yaptırılmadığını işitmiş olmamızdan.
   >>>
   >>> Kısacası asıl çözüm örgütlü mücadeleyle siyasal alanda kazanılmak
   >>> zorunda. Bu işleri samimiyetle ve ciddiyetle ele alan bir hükümet
   >>> ağırlığını ortaya koysa, "ayrımcılık yapanın canını yakarım"
   >>> dese, savcılar Türk ceza Kanunu'nun 122. maddesinin uygulanması
   >>> konusunda Adalet Bakanlığı'nca uyarılsa vs. siz o burnundan kıl
   >>> aldırmayan müdürleri seyreyleyin bir!
   >>>
   >>> Bu arada Emine'yi sorarsanız, çok ama pek çok sevdiği ve daha
   >>> uzun yıllar yapabileceği işinden, ruh ve beden sağlığının daha
   >>> fazlasını kaldıramayacağını söyleyerek emekli oldu.
   >>>
   >>> Selam ve dostlukla
   >>>
   >>> ----- Original Message -----
   >>> *From:* ramazan akel <mailto:ramazanakel85@...>
   >>> *To:* engelliogretmenler@yahoogroups.com
   >>> <mailto:engelliogretmenler@yahoogroups.com>
   >>> *Sent:* Sunday, October 07, 2012 8:13 PM
   >>> *Subject:* Re: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm
   >>> fazlası olursa ne olur?
   >>>
   >>> Merhaba hocam,
   >>>
   >>> Ben varım. Grubumuzda bu konuları tartışalım. Fikirlerimizi
   >>> bir araya getirip kamuoyuna açıklayalım. Sadece taleplerimizi
   >>> değil, yaşadığımız sorunları da anlatalım. Elimizden ne
   >>> geliyorsa, gücümüz yettiğince dile getirelim. Bizden başka
   >>> hiç kimse bizim sorunlarımızla ilgilenmez, bunu unutmayalım.
   >>>
   >>> Bence susmak, kaybetmenin habercisidir.
   >>>
   >>> 06.10.2012 02:52 tarihinde, halis kuralay yazdı:
   >>>> Değerli arkadaşlar,
   >>>> Derler ki: Türk milleti söylemez, ama söylenir. Bu işlerin
   >>>> acısını işi
   >>>> bizzat yaşayanlardan daha iyi bilebilecek yok. Yani bu işi olsa
   >>>> olsa siz
   >>>> bilir ve anlayabilirsiniz. Bir başka biçimde söyleyelim: siz
   >>>> engelli
   >>>> öğretmenlerden başka bakanlıkta bilen yok. O halde yapılacak
   >>>> iş,
   >>>> hazır böyle
   >>>> bir mail grubumuz da varken, önerilerimizi toplayıp yazılı hale
   >>>> getirelim,
   >>>> basın açıklaması yapalım, sendikaları devreye sokalım. Doğru
   >>>> haklısınız
   >>>> sendikaların da pek bir iş yaptıkları yok. O halde sivil
   >>>> toplumu
   >>>> hareketlendirelim. Bunları yapmazsak bence vebaldir ve bu
   >>>> ortamlarda daha
   >>>> çoooook konuşuyor ama bir çözüm bulamıyor oluruz.
   >>>> Meselâ bir görme engelli öğretmen için evine yakınlık
   >>>> atamalarda
   >>>> puan
   >>>> üstünlüğü doğurmalı mıdır? Engelli olmak, ayrı değerlendirmeyi
   >>>> gerektirir
   >>>> mi? Hangi şartlar engellilere göre ayrı değerlendirilmeli? Ne
   >>>> dersiniz? Bu
   >>>> tartışmayı başlatalım mı?
   >>>> -----Özgün İleti----- From: ramazan akel Sent: Friday,
   >>>> October
   >>>> 05, 2012
   >>>> 5:54 PM To:engelliogretmenler@yahoogroups.com Subject: Re:
   >>>> [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm fazlası olursa ne
   >>>> olur?
   >>>> maalesef. söyledikleriniz çok doğru hocam. ben de mahkeme
   >>>> yolunu
   >>>> düşünüyorum.
   >>>> 04.10.2012 22:56 tarihinde, bayram yilmaz yazdı:
   >>>>> her zaman olduğu gibi ilkler acı çekiyorlar.
   >>>>>
   >>>>> engelli öğretmen ve memur ataması yaptılar ama engelliler
   >>>>> için hiç
   >>>>> bir mevzuaat yok.
   >>>>> nasıl görevlendirilirler, nerelerde görevlendirilirler,
   >>>>> nerelere
   >>>>> görevlendirilemezler
   >>>>>
   >>>>> norm fazlası olurlar mı, olurlarsa nasıl uygulama yapılır?
   >>>>> nasıl tayin olabilirler?
   >>>>> vesayre vesayre
   >>>>> hiç bir sorunun cevabı yok. her zaman olduğu gibi ilkler
   >>>>> sorunlarla
   >>>>> karşılaşacak, sonra davalar açılacak, ona göre de mevzuaat
   >>>>> düzenlemeleri yapılacak.
   >>>>>
   >>>>> benim gördüğüm hocam bu bakanlıkta kimseye derdini
   >>>>> anlatamazsın.
   >>>>> sen istediğn kadar haklı ol, son tahlilde sen hep haksızsın.
   >>>>> çünkü sana zaten bu halinle iş verilmiş...
   >>>>> zaten engelliden öğretmen mi olur...
   >>>>> aha da bak olmayacağı buradan belli zate...
   >>>>>
   >>>>> yukarıdakiler benim düşüncelerim değil. muhattap olduğumuz
   >>>>> idarecelerin bir çoğunun düşüncesi bu yönde...
   >>>>>
   >>>>> geçen bir sendikaya üye olacaktım. yönetimindeki biri
   >>>>> eskide
   >>>>> şişlide şube müdürüymüş. konu açılınca dedi ki, bizim
   >>>>> ilçemizde
   >>>>> de
   >>>>> engelli öğretmen vardı. çok ama çok başarılıydı ama yok
   >>>>> veliler
   >>>>> istemiyordu, yok kıl idi, tüy idi gibi bahaneler öne sürüyor.
   >>>>> aslında engellileri öğretmen atamamalıydılar falan diyor
   >>>>> laf
   >>>>> arasında.birde bunu hak aradıklarını iddia eden sendika
   >>>>> yöneticisi
   >>>>> diyor. hocam dedim ben üye olmuyorum siz de hayırlı işler
   >>>>> dedim
   >>>>> kendimce ve oradan ayrıldım.
   >>>>>
   >>>>> tek hak arama makamı bence mahkemeler. açacaksın hocam
   >>>>> davayı,
   >>>>> kurtaracaksın. öbür türlü hiç millete laf anlatmakla kendini
   >>>>> tüketme
   >>>>> derim sana.
   >>>>>
   >>>>> 03 10 2012 tarihinde uğur yılmaz<ugur.yil@...>
   >>>>> yazmış:
   >>>>>> puanı en düşük olan öğretmen norm fazlası olur.bunun engelli
   >>>>>> olup
   >>>>>> olmamasına
   >>>>>> bakılmaz.ancak normu 3 olan yere 4. öğretmeni
   >>>>>> atayamazlar.saygılarımla.
   >>>>>> > To:engelliogretmenler@yahoogroups.com
   >>>>>>> From:akyol.81@...
   >>>>>>> Date: Tue, 2 Oct 2012 22:45:01 +0300
   >>>>>>> Subject: Re: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm
   >>>>>>> fazlası olursa
   >>>>>>> ne
   >>>>>>> olur?
   >>>>>>>
   >>>>>>> evet bu konuda her hangi bir farklılık söz konusu değil.
   >>>>>>> saygılar
   >>>>>>> ----- Original Message -----
   >>>>>>> From: "Sevgi Ekici"<sevgiekici17@...>
   >>>>>>> To:<engelliogretmenler@yahoogroups.com>
   >>>>>>> Sent: Tuesday, October 02, 2012 10:05 PM
   >>>>>>> Subject: Re: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm
   >>>>>>> fazlası olursa
   >>>>>>> ne
   >>>>>>>
   >>>>>>> olur?
   >>>>>>>
   >>>>>>>
   >>>>>>> merhabalar, bir arkadaşım norm fazlası olunca diğer
   >>>>>>> öğretmenler gibi
   >>>>>>> tayin istemek zorunda kaldı. bir arkadaş ise tayin dönemi
   >>>>>>> geçtiği için
   >>>>>>> başka bir okula görevlendirildi. (ikisi de görme engelli)
   >>>>>>>
   >>>>>>> 02 10 2012 tarihinde murat akyol<akyol.81@...>
   >>>>>>> yazmış:
   >>>>>>>> merhabalar hocam, umarım böyle bir şey olmaz ancak olduğu
   >>>>>>>> taktirde bu
   >>>>>>>> anlamda engelli öğretmenlere özel bir düzenleme bildiğim
   >>>>>>>> kadarıyla
   >>>>>>>> malesef
   >>>>>>>> yok.
   >>>>>>>> saygılar
   >>>>>>>> ----- Original Message -----
   >>>>>>>> From: ramazan akel
   >>>>>>>> To:engelliogretmenler@yahoogroups.com
   >>>>>>>> Sent: Tuesday, October 02, 2012 5:51 PM
   >>>>>>>> Subject: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm
   >>>>>>>> fazlası olursa
   >>>>>>>> ne
   >>>>>>>> olur?
   >>>>>>>>
   >>>>>>>>
   >>>>>>>>
   >>>>>>>>
   >>>>>>>> Arkadaşlar merhaba,
   >>>>>>>>
   >>>>>>>> Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Yazdığım
   >>>>>>>> şikâyet ve görüş
   >>>>>>>> isteyen maillerimden sıkılmamışsınızdır umarım.
   >>>>>>>>
   >>>>>>>>
   >>>>>>>>
   >>>>>>>> Öğretmen arkadaşlarımızın bildiği gibi yan alanı olan
   >>>>>>>> sınıf
   >>>>>>>> öğretmenleri
   >>>>>>>> branş öğretmenliğine geçtiler. Sınıf öğretmeni olan okul
   >>>>>>>> müdürümüz de
   >>>>>>>> Türkçe
   >>>>>>>> öğretmenliğine geçti ve altı saat derse girecek. Okulumuzun
   >>>>>>>> Türkçe
   >>>>>>>> normu
   >>>>>>>>
   >>>>>>>> üç.
   >>>>>>>> Müdürle beraber dört kişi olduk. Puanı en düşük olan Türkçe
   >>>>>>>> öğretmeni
   >>>>>>>> norm
   >>>>>>>> fazlası olabilirmiş. Müdürden duyduğuma göre diğer Türkçe
   >>>>>>>> öğretmeninin
   >>>>>>>> puanı
   >>>>>>>> ben düşükmüş. Yani bir norm fazlası olursa ben değil de
   >>>>>>>> diğer Türkçe
   >>>>>>>> öğretmeni arkadaş norm fazlası olacak. Ama benim puanımın
   >>>>>>>> ondan daha
   >>>>>>>> yüksek
   >>>>>>>> olduğu konusunda pek emin değilim ben, her türlü ihtimale
   >>>>>>>> hazırım. Norm
   >>>>>>>> fazlası olursam, engelli öğretmenlerin norm fazlası
   >>>>>>>> olmaması
   >>>>>>>> gibi bir
   >>>>>>>> yasal
   >>>>>>>> dayanak var mı? Çünkü ben norm fazlası olmak istemiyorum,
   >>>>>>>> okulumdan
   >>>>>>>> memnunum. Yasal bir dayanak varsa ve korktuğum başıma
   >>>>>>>> gelirse, Allah
   >>>>>>>> korusun, dava açmayı düşünüyorum. Yardımlarınızı bekliyor,
   >>>>>>>> iyi günler
   >>>>>>>> diliyorum.
   >>>>>>>>
   >>>>>>>>
   >>>>>>>>
   >>>>>>> ------------------------------------
   >>>>>>>
   >>>>>>> Yahoo! Groups Links
   >>>>>>>
   >>>>>>>
   >>>>>>>
   >>>>>>>
   >>>>>>>
   >>>>>>> ------------------------------------
   >>>>>>>
   >>>>>>> Yahoo! Groups Links
   >>>>>>>
   >>>>>>>
   >>>>>>>
   >>>>> ------------------------------------
   >>>>>
   >>>>> Yahoo! Groups Links
   >>>>>
   >>>>>
   >>>>>
   >>>> ------------------------------------
   >>>> Yahoo! Groups Links
   >>>> Individual Email | Traditional
   >>>> http://docs.yahoo.com/info/terms/
   >>>>
   >>>>
   >>>>
   >>>> ------------------------------------
   >>>>
   >>>> Yahoo! Groups Links
   >>>>
   >>>>
   >>>>
   >>>
   >>
   >>
   >
   >


   ------------------------------------

   Yahoo! Groups Links
  • bayram yilmaz
   bu ifade tam olarak benim ifadem değil. ocak ayında yönetmeliğin değişeceği söylentisi ortaya atıldı ve taslak bir metin sendikalara gönderildi.
   Message 2 of 23 , Oct 10, 2012
   • 0 Attachment
    bu ifade tam olarak benim ifadem değil.

    ocak ayında yönetmeliğin değişeceği söylentisi ortaya atıldı ve taslak
    bir metin sendikalara gönderildi.
    taslak metinde böyle bir ibareye yer vermiş bakanlık...

    öğrencisi olmayan kurum denince de pek akla gelen bir yer de yok
    aslında. rehberlik araştırma merkezlerini bu kapsama alırlar mı
    bilmem. Eğer bu olurrsa bir nebze güzel olabilir. belki o zaman da
    öğretmenin branşı ram da görev yapmasına uygun değil denilebilir. bunu
    da aşmak gerekir.


    Halis hocam sonradan görme yeteneğini kaybedip, aradan yıllar
    geçtikten sonra öğretmenliğe başlayanlar var. mesala ben..
    ünüversite yıllarında görme yeteneğimi kaybettim. aradan yıllar geçti,
    görme engelliliği kabullendik, rehabilite olduk.
    ben mesala sınıf öğretmeniyim ama malum bu branş görme engellilere
    uygun bir branş değil. şimdi engelli öğretmen alımı olurken de bu
    branş bana uygun değil deme lüksüm de yoktu. öncelikle bir iş sahibi
    olmak gerekiyordu. sistemin içine girince bu işler daha kolay çözülür
    dedik ama malesef anladım ki bu milli eğitim bakanlığı olursa çok ama
    çok zormuş.


    halis hocam geri hizmet olursa öğretmen maaşı olması fikriniz güzel.
    aslında öğretmen kadrosu ve hakları olmak üzere geri hizmet hakkı
    tanınırsa bir çok engelli öğretmen bundan da faydalanmak isteyecektir.
    şimdi engelli öğretmenlerin çoğu geri hizmete yani memur kadrosuna
    sınıfının değiştirileceğinden ve hadi bakalım santrale denileceğinden
    korkuyor sanıyorum.

    il müdürlüklerinde veya ilçe müdürlüklerinde öğretmen kadrosuyla
    çalıştırılabilinir mi acaba?    10 10 2012 tarihinde alişen sükun <alisensukun@...> yazmış:
    > Bayram Hocam sizin ifade ettiğiniz bu konular sorunların temelini
    > oluşturmaktadır. özellikle norm fazlası olma durumu burada dikkat edilmesi
    > gereken ve çözülmesi gereken bir sorun olarak duruyor. siz yeni çıkacak olan
    >
    > taslağa göre engelli öğretmenler isterlerse öğrencisi olmayan bir kuruma
    > gönderilebilirler demişsiniz. buradan kasıt nedir?
    > ----- Original Message -----
    > From: "bayram yilmaz" <baymaz16@...>
    > To: <engelliogretmenler@yahoogroups.com>
    > Sent: Tuesday, October 09, 2012 10:41 PM
    > Subject: Re: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm fazlası olursa ne
    > olur?
    >
    >
    > halis hocamızın ilgisine teşekkür ederim.
    >
    > Bizler de şimdi sorunlar ve çözüm önerilerini burada paylaşalım o zaman.
    > sadece destek veriyorum, katılıyorum demiyelim.
    >
    > benim şu an için aklıma gelen sorunlar ve çözüm önerileri şunlardır:
    >
    > 1. son k.h.k ile artık illerde norm fazlası öğretmen
    > bulundurulamamaktadır. norm fazlası öğretmen olduğu takdirde o şehirde
    > ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılamaz hükmü getirilmiştir. malum
    > 4 4 4 ile sistem kökten değiştirilmiş, tabiri caiz ise ortalık toz
    > duman olmuştur. bundan dolayı da bir çok engelli öğretmen norm fazlası
    > duruma düşmüştür.
    > çünkü Allah razı olsun eski bakanımız nimet çubukçu tüm önyargıları
    > yıkarak, hem engelli öğretmen ataması yapmış, hem de istedikleri
    > şehirlere atamalarının yapılmasını sağlamıştır. tabi bir çok engelli
    > batı şehirlerin de göreve başladıkları için puanları en az olan
    > öğretmenler olmuştur. ondan dolayı da okullarda norm fazlası duruma
    > ilk olarak engelli öğretmenler çıkmaktadır.
    > bu son k.h.k ile de norm fazlası öğretmen olması durumunda idareciler
    > zimmet ile suçlanabilme yolu açıldı. bundan dolayı da engelli
    > öğretmenlerin en ücra okullara, belki evinden 100-150 km uzakta ki bir
    > okula kadrosunun verilme olasılığı ortaya çıktı..
    > bunu önlemek için yasaya veya yönetmeliğe, pozitif ayrımcılığa
    > dayanarak engelli öğretmenlerin bu meselenin dışında olduğu
    > yazılabilir.
    >
    > 2. birçok engelli öğretmen sonradan engelli hale gelmişlerdir. mesela
    > kimya,fizik, matamatik, sınıf öğretmenliği gibi görmenin gerekli
    > olduğu branş mezunları engelli öğretmenler vardır. bu öğretmenler
    > branşlarının görme engellilerin yapmasına uygun olmadığını kabul
    > etmekteler. ancak o kadar mücadeleden sonra geri hizmete verilmekten
    > de korkmaktadırlar. bu öğretmenler branş değişikliği yapılarak
    > sorunlarına çözüm getirileceğini düşünmektedirler.
    > öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde istihdam alanı
    > darlan öğretmenlerin alanları isteklerine de bakılarak
    > değiştirilebilir nevinden bir madde bulunmaktadır. bakanlık en son
    > norm fazlası sınıf öğretmeni sorununu çözmek için de alan değişikliği
    > yoluna başvurmuştur.
    > bu şekildeki engelli öğretmenlerin branşları, görme engelliler sınıfı
    > öğretmenliğine, rehber öğretmenliğine veya sosyal bilgiler, din
    > kültürü öğretmenliklerine değiştirilebilir. malum bu branşlarda bir
    > çok görme engelli öğretmen ahli hazırada görevlerini başarıyla yerine
    > getirmektedir.
    >
    >
    > 3. öğretmenlerin atama ve yer değştirme yönetmeliğinin değiştirileceği
    > belirtilmiş ve taslak metin geçen ocak ayında nete düşmüştür. burada
    > engelli öğretmenlerin istemeleri ahlinde öğrencisi olmayan kurumlara
    > görevlendirilebileceği veya geri hizmete alınabileceği yazıyordu.
    > geri hizmete alınması maddesi köt olmakla birlikte, diğer madde güzel
    > görünmektedir. en azından farklı bir çıkış kapısı yönetmelikle
    > sağlanmış olunacaktır. anlayışssız veliler ve idareciler ile
    > karşılaşılması halinde en son aşama bu açık kapı ile rahat bir nefes
    > alınabilenecektir.
    >
    > şu an için aklıma gelen bunlar. herkes sorunlar ve çözüm önerilerini
    > burada sunarak katkıda bulunsun. halis hocamızın önderliğinde gerekli
    > yerlere ulaştırmaya çalışalım.
    >
    >
    > 09 10 2012 tarihinde ramazan akel <ramazanakel85@...> yazmış:
    >> paylaşım için teşekkürler. görüşlerinize aynen katılıyorum.
    >> 08.10.2012 19:12 tarihinde, Mehmet Ortakaya yazdı:
    >>>
    >>> Tekrar merhaba!
    >>>
    >>> Bir önceki iletimde eklenemeyen dosyaların içeriğini buraya sırasıyla
    >>> yapıştırarak gönderiyorum.bu yazıların sabırla okunmasını bir kez daha
    >>> öneriyorum. Sabırla diyorum, çünkü bazı sıkıcı ayrıntılar olabilir;
    >>> ancak özellikle dava dilekçesinde konuyla ilgili olarak
    >>> saptayabildiğimiz tüm mevzuat hükümleri sıralanmıştır; uygulamada
    >>> sonuç ne olursa olsun, hak ararken işe yarayabilir.
    >>>
    >>> Görüleceği üzere Türkiye'de sakatlarla ilgili hayli geniş bir külliyat
    >>> var; fakat onu okuyup anlamak ve uygulamak isteyen bir irade yok. Bu
    >>> iradesizliğin temelinde yasaları vitrin süsü gibi kullanmaktan daha
    >>> fazlasını yapmak istemeyen son derece kötü bir siyaset tarzının, bu
    >>> ülkedeki bütün partilerce ve hükümetlerce paylaşılan bir siyaset
    >>> tarzının büyük sorumluluğu var;fakat kendi küçük dünyalarının "büyük"
    >>> sorunlarına gömülerek sessizliğe bürünen ve böylesi işlerle uğraşmaya
    >>> hiç de istekli görünmeyen sakat örgütlerinin de sorumluluğu var.
    >>>
    >>> Selam ve dostlukla.
    >>>
    >>> DAVA DİLEKÇESİ
    >>>
    >>> İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığı'na
    >>>
    >>> Davacı:Emine Ortakaya Erzene Mahallesi 66. Sokak No3/2 Bornova/İzmir
    >>>
    >>> Vekilleri:
    >>>
    >>> Davalı:İzmir Valiliği
    >>>
    >>> Konu:Karabağlar Cumhuriyet Lisesi Müdürlüğü'nce müvekkil için
    >>> düzenlenen 2007-
    >>>
    >>> 2008 öğretim yılı dersprogramının yürütmesinin durdurulması ver iptali
    >>> ile 1
    >>>
    >>> (bir)YTL manevi tazminatın, yargılama giderleri ve vekâlet ücretiyle
    >>> birlikte
    >>>
    >>> davalıİdareden tahsili isteminden oluşmaktadır.
    >>>
    >>> Tebliğ Tarihi: 17/09/2007
    >>>
    >>> OLAYLAR
    >>>
    >>> 1-Müvekkil 04/12/1995 tarihinden bu yana T.C Milli EğitimBakanlığı
    >>> emrinde İngilizce branş öğretmeni olarak görev yapmaktadır ve bu
    >>> görevini 2006 yılı Eylül ayından bu yanaKonak İlçe Milli Eğitim
    >>> Müdürlüğü'ne bağlı Karabağlar Cumhuriyet Lisesi'nde sürdürmektedir.
    >>> Doğuştankör olan müvekkil, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53.
    >>> maddesinde tanımlanan sakat personel kapsamındadır.
    >>>
    >>> 2-Normal müfredata tabi 9. sınıflarda haftalık İngilizce dersi 3
    >>> saattir ve branş öğretmeni bu 3 saatlik dersin tamamından sorumludur.
    >>> Ancak ektebir örneğini sunduğumuz dava konusu 2007/2008 ders
    >>> programına göre müvekkilinhaftada 15 saat dersi vardır ve bu dersler
    >>> 9. sınıflara haftada 1'er saat olarak dağıtılmıştır. Yani müvekkil,
    >>> diğer meslektaşları sınıf başına haftada 3 saat sorumluluk
    >>> üstlenirken,yalnızca 1 saat derse girmekte, ve yalnızca okuma dersi
    >>> yaptırmaktadır. Aradaki iki saatlik fark isebaşkadiğer branş
    >>> öğretmenlerince kapatılmakta, gramer ve yazma dersleri de bu
    >>> öğretmenlerce verilmektedir. Gerçi idare, aşağıda anlatacağımız
    >>> gelişmelerin etkisiyle ve daha sonra tekrar değineceğimiz üzere9.
    >>> sınıfların İngilizce derlerini okuma ve gramer-yazma olarak bölmüş,
    >>> diğer İngilizce öğretmenlerinin derslerini de bu bölünüşe göre
    >>> düzenlemiştir. Ancak bu öğretmenlermüvekkilden farklı olarak bazı
    >>> sınıfların sırf okuma derslerine girer vediğer sınıfların dagramer ve
    >>> yazma derslerini verirken, müvekkilin programıyalnızca okuma
    >>> dersleriyle sınırlanmıştır.Bu sıra dışı uygulamanın ne anlama
    >>> geldiğini kavrayabilmek için olayların gelişimine bakmak gerekir;
    >>> çünkü, ders programının bu biçimde düzenlenmesinin gerekçesi idarece
    >>> müvekkile yazılı olarak bildirilmemiştir:
    >>>
    >>> 3-24/06/2007 günü İngilizce öğretmenleri zümresi olarak yaptıkları
    >>> ziyaret sırasındasayın okul müdürü, müvekkili kastederek tüm branş
    >>> öğretmenlerinin önünde şu sözleri sarf etmiştir:"-Biz çok sayıda görme
    >>> engelli öğrenci ile kaynaştırılmış eğitim yapan bir okuluz. O yüzden
    >>> görme engelli öğretmenimiz Emine Hanım'a da tam yetki ve sorumluluk
    >>> verdik. Ancak kendisi tahtaya yazı yazamadığı için öğrencilerimiz de
    >>> yazma yönünden gelişemedi, bu nedenle öğrencilerden ve velilerden
    >>> şikayetler aldık. Zümrenizden bu durumu değerlendirmesini ve Emine
    >>> Hanım'ın İngilizce öğretiminde yalnızca okuma çalışmalarından sorumlu
    >>> tutulmasını sağlayacak bir karar almasını istiyorum."
    >>>
    >>> 4-Bu olay karşısında büyük bir utanç ve kırgınlık duygusuna kapılan
    >>> müvekkil, 657Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 17. maddesinde
    >>> tanımlanan uygulamayı isteme hakkınıkullanarak 25/07/2007 tarihli
    >>> dilekçe ile okul idaresine başvurmuştur. Müvekkil bu dilekçe ile,
    >>> maruz kaldığı yaklaşımın kendisini ne kadar mağdur ettiğini, bu
    >>> yaklaşımla işlem yapılması durumunda hangi hukuka aykırılık
    >>> nedenlerinin oluşacağını ve hem üstlendiği kamu hizmeti, hem de
    >>> mesleki hak ve çıkarları açısından yapılması gerekenlerin neler
    >>> olduğunu açık ve ayrıntılı bir anlatımla dile getirmiştir.
    >>>
    >>> 5-İngilizce öğretmenleri zümresinden istenen tavsiye kararı
    >>> çıkmamıştır.Ancak okul idaresinin müvekkille ilgili yaklaşımında her
    >>> hangi bir değişiklik de olmamıştır. Bu anlayışla düzenlenen 2007/2008
    >>> yılı ders programı müvekkile okulların açıldığı 17/09/2007 günü yazılı
    >>> olarak bildirilerekresmiyet ve yürürlük kazanmıştır. O yüzden dava
    >>> konusu işlemin öğrenme tarihi dilekçemizde 17/09/2007 olarak
    >>> belirtilmiştir.
    >>>
    >>> HUKUKSAL DURUM
    >>>
    >>> 6-İlk bakışta sıradan bir hizmet içi düzenleme gibi görünse de,
    >>> idarece yapılan işlem aslında müvekkilin mesleki faaliyet alanının ve
    >>> yetkilerinin fiilen sınırlandırılması anlamına gelmektedir. Bu
    >>> sınırlama müvekkilin aleyhine açık bir eşitsizlik durumu
    >>> yaratmış,meslektaşlarının ve öğrencilerinin gözünde küçük düşmesine
    >>> yol açmıştır. Bu nedenle 2577 Sayılı Kanun'un 2/a ve b maddelerinde
    >>> tanımlanan menfaat ihlali ve kişisel hakkın doğrudan muhtel olması
    >>> koşulları gerçekleşmiştir. Bu noktadan hareketle müvekkil hakkındaki
    >>> idari işlemin sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığını
    >>> değerlendirmek gerekir. Herhangi bir yazılı gerekçe
    >>> gösterilmediğinden, davalı idarece verilecek cevaba kadar, okul
    >>> idaresinin yaklaşımını açığa kavuşturan 25/07/2007 tarihli dilekçe
    >>> ölçü alınacaktır:
    >>>
    >>> 7-/Sebep Yönünden:/ Dava konusu işlemin sebebi her şeyden önce maddi
    >>> olarak gerçekleşmemiştir. Müvekkil deneyimli bir eğitimcidir ve görme
    >>> engelli bir öğretmen olarak gören öğrencilere yabancı dil dersi
    >>> verdiğinin bilincindedir. Bu nedenle bir dizi pratik önlem almış ve
    >>> öğrencilerinin yazma yönünden gelişmeleri için gereken tüm olanakları
    >>> onlara sunmuştur. Bu konudaki ayrıntılı açıklamalar 25/07/2007 tarihli
    >>> dilekçede mevcuttur, aynen tekrarlıyoruz.
    >>>
    >>> 8-Ancak burada asıl üzerinde durulması gereken, dava konusu işlem için
    >>> gösterilen sebebin hukuken de geçersiz olmasıdır: 657 Sayılı Devlet
    >>> Memurları Kanunu'nun 5378 sayılı Kanun'la değişik 53. maddesi
    >>> "özürlülerin...mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gerecin
    >>> kurumlarınca temin edilmesi esastır" hükmünü içermektedir. Aynı
    >>> doğrultudaki bir düzenleme de, maddenin eski şekline dayanılarak
    >>> çıkarılan Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi
    >>> İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesinde
    >>> tekrarlanmaktadır.Emredici nitelikleri açık olan bu düzenlemeler
    >>> idareye hem kamu hizmetinin koşullarını, hem de sakat personelin
    >>> gereksinimlerini resen gözetme ve gereken önlemleri alma yükümlülüğü
    >>> getirmektedir. Şöyle bir analoji yapalım: Bir kimsenin kendi borcunu
    >>> ifaya yanaşmaksızın, karşısındakinden ödeme talep etmesi, Borçlar
    >>> Kanunu madde 81 hükmüne göre ne kadar geçerliyse (ödemezlik def'i),
    >>> sakat personeli için hiçbir teknik destek sunmayan idarenin bir de
    >>> kalkıp "sakatlığı nedeniyle başaramıyor" demesi ve sonra da bu
    >>> nitelemeyi ayrımcı bir tasarrufun sebebi yapmasıo kadar geçerlidir.
    >>> Müvekkilin durumu tam da böyledir. O yüzden davalı idare, müvekkilin
    >>> görme özürlü olması nedeniyle başarısız olduğunu kanıtlasa bile,
    >>> kendisinin kusuru ile yaratılan bu durumun, müvekkil aleyhine
    >>> kurulacak bir idari işlemin sebebi yapılması olanaklı değildir.
    >>>
    >>> 9-Kaldı ki böyle bir kanıt da yoktur: Müvekkil 2006/2007 öğretim
    >>> yılında müfettiş denetimi geçirmemiştir; hakkında okul idaresince
    >>> yapılmış bir denetim, düzenlenmiş bir rapor,tutanak, uyarı yazısı,
    >>> disiplin işlemi vs yoktur. Müvekkilin, 25/07/2007 tarihli dilekçede
    >>> belirttiği görüşmeye kadar, hakkında bir şikâyette
    >>> bulunulduğundanhaberi bile yoktur.O halde yanıtlanması gereken sorular
    >>> ortadadır: Müvekkil hakkında gerçekten de şikâyetler olmuşsa, idarece
    >>> niçin gerekli denetim ve soruşturma yapılmamış, niçin müvekkilin
    >>> görüşü ve hatta savunması alınmamıştır? Tüm bunlara karşın gerçekten
    >>> de bir yazma başarısızlığının olduğu tespit edilmiş midir, edilmişse
    >>> nasıl? Okul idaresi diğer öğretmenler hakkında bir şikâyet geldiğinde
    >>> de yalnızca iddiaya bakarak mı kanaat oluşturmaktadır? Son sorunun
    >>> yanıtı "evet" ise,hukuken söylenecek bir şey yoktur.Uygulama yalnızca
    >>> müvekkile özgü ise, bu "ayrıcalığın" sebebi hikmetinedir?
    >>>
    >>> 10-/Konu Yönünden:/ Konu yönünden hukuka aykırılık iddiamızı iki
    >>> farklı gerekçeye dayandırıyoruz: İlki memurun hukukuyla ilgilidir:
    >>> Yabancı dil eğitiminde derslerin gramer, yazma ve okuma olarak
    >>> bölünmesine ihtiyaç duyulsa bile, burada söz konusu olan, eğitim
    >>> hizmetinin gerektirdiği bir işbölümüdür. Davalı idareninuygulamasında
    >>> ise bir işbölümü değil,başarısızlıkla itham edilen öğretmenin kendi
    >>> branşının bazı alanlarında yetkisiz kılınması söz konusudur.Eğer
    >>> müvekkil mesleğinde ve üstlendiği kamu hizmetini sunmada kendi
    >>> kusuruyla yetersiz kalmışsa, hakkında ne gibi işlemlerin yapılacağı
    >>> 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda gösterilmiştir, bunlar
    >>> uygulanmalıdır.Eğer müvekkilin fiziksel engeli bir sorun olarak
    >>> görülüyorsa o zaman yapılması gerekenler yukarıda zaten ayrıntılarıyla
    >>> açıklanmıştır.
    >>>
    >>> 11-İkincisi, özürlüler hukukuyla ilgilidir: Müvekkilin durumu, buraya
    >>> kadar anlatılanların ışığı altında açık ve tipik bir engelliye yönelik
    >>> negatif ayrımcılık örneğidir ve henüz TBMM'nin onayından geçmese
    >>> de,yargısal kararlarda yol gösterici olabileceğine inandığımız
    >>> Birleşmiş Milletler Sakat Hakları Sözleşmesi'nin.2. maddesindeki
    >>> ayrımcılık tanımına tümüyle uymaktadır.Müvekkil bu uygulamayla
    >>> birlikte mesleki faaliyetinin2/3'ünden fiilen yoksun bırakılmış, ölçme
    >>> ve değerlendirme yetkisini kaybetmiş, deyim yerindeyse bir çeşit
    >>> "buçuk öğretmen", "yardımcı ve yedeköğretmen" durumuna düşürülmüştür.
    >>> Bu koşullar altında dava konusu işlem; 1- T.C. Anayasası'nın eşitlik
    >>> ilkesini düzenleyen 10. maddesine, sakatların toplum yaşamına
    >>> uyumlarını sağlama görevinidevlete yükleyen61/2 maddesine, 2- Avrupa
    >>> Sosyal Şartı'nın tüm çalışanların adil çalışma koşullarına sahip olma
    >>> haklarını düzenleyen 1. Bölüm 2. fıkra hükmü ile, özürlülerin çalışma
    >>> haklarına ilişkin 9 ve 15/2 maddelerine, özürlülerin kendileriyle
    >>> ilgili kararlara katılımını düzenleyen 5378 Sayılı Kanun'un 4/b
    >>> maddesi ile aynı kanunun, çalışan özürlülerinaleyhine ayrımcılık
    >>> yapılamayacağını düzenleyen ve idareye 657 SayılıKanun'un 53.
    >>> maddesiyle paralel yükümlülükler getiren14/2 ve 3 fıkralarına açıkça
    >>> ve kesin olarak aykırıdır.
    >>>
    >>> 12-/Maksat Yönünden:/ Normal müfredata tabi okullarda İngilizce
    >>> derslerinin okuma ve gramer-yazma olarak bölünmesi mutat ve gerekli
    >>> bir uygulama değildir. Burada idari işlemin yerindeliğini ve takdir
    >>> yetkisini tartışmak gibi bir niyetimiz yoktur. Ancak uygulamada yeri
    >>> olmayan bir düzenlemenin sırf müvekkilin çalıştığı okulda ve
    >>> dilekçemizin 3. ve 4. paragraflarında anlatılan gelişmelerin ardından
    >>> yapılması, idarenin takdir yetkisinin kamu hizmeti kaygısıyla değil,
    >>> ayrımcı bir uygulamayı perdeleme ve meşrulaştırma amacıyla
    >>> kullandığının karinesi sayılmalıdır.
    >>>
    >>> 13-Buraya kadar anlatılanlar, idarenin gerçek niyetinin kamu hizmetini
    >>> korumak ve engelli personeline adil davranmak olmadığını
    >>> göstermektedir. İstenseydi her şey farklı olurdu ve bunun için gereken
    >>> tüm yetki ve olanaklar idarenin elindeydi. Ancak istenmemiştir, tercih
    >>> edilmemiştir: Çünkü, ortada müvekkilin, dilekçesinde "aciz insan
    >>> paradigması" olaraktanımladığı ve kökleri tarihin derinliklerine kadar
    >>> uzanan, tüm toplumsal yaşamımıza nüfuz etmiş ideolojik ve kültürel
    >>> karakterli ayrımcılık olgusu vardır. Uzun yıllar önce, körlerin
    >>> öğretmenliğe atanmalarını yasaklayan yönetmeliğin iptali için açılan
    >>> davanın Danıştay'daki duruşmasında yüksek yargıçların huzurunda "siz
    >>> çocuklarınızın bir kör tarafından okutulmasını ister miydiniz" diye
    >>> savunma yapabilen hukuk müşaviri de, çocuğunun derslerindeki
    >>> başarısızlığını başkaca hiçbir neden aramaksızın öğretmeninin
    >>> körlüğüne bağlayan veli de, eğer böylesi bir veliden gerçekten bir
    >>> şikâyet gelmişse, bu şikâyeti soruşturma gereği dahi duymadan haklı
    >>> bulan okul müdürü de hep bir ve aynı ideolojik-kültürelkarakterli
    >>> ayrımcılık paradigmasından beslenmektedir. Sosyokültürel yaşam ve onun
    >>> derin etkisi altındaki kimi idari-bürokratik uygulamalar ne yazık ki
    >>> normatif gelişmenin çok gerisinde kalmıştır; aradaki farkı kapatmada
    >>> yargının üstleneceği rol belirleyici olacaktır.
    >>>
    >>> 14-/Manevi Tazminat Talebi:/ Uğradığı haksız ve dayanaksız ayrımcılık,
    >>> müvekkilin mesleki onur ve saygınlığını ciddi biçimde yaralamış;
    >>> kişiliğinimeslektaşlarının ve hatta bir ölçüdeöğrencilerinin indinde,
    >>> eski terimlerle söylersek, terzil ve tezyif etmiştir.Müvekkil bu
    >>> yüzden elem ve ıstırap duymaktadır. Öte yandan müvekkil, bu elem ve
    >>> ıstırabın herhangi bir parasal bedelle tatmin edilemeyeceği
    >>> kanısındadır; onun için önemli olan, bu haksızlık ve ihlal durumunun
    >>> yargı kararıyla sabit olmasıdır. O yüzden müvekkilin haksız yere
    >>> uğratıldığımanevi zararın tespiti mahiyetinde sembolik 1 (bir) TYL
    >>> tutarında manevi tazminat talebimiz vardır.
    >>>
    >>> 15-/Yürütmenin Durdurulması Talebi:/ Dava konusu işlem, niteliği
    >>> gereği süreklilik arz etmektedir; buna bağlı olarak uygulamanın
    >>> müvekkilin manevi yaşamı üzerindeki yukarıda özetlenen zarar verici
    >>> etkisi de süreklidir. Hakkındaki uygulamayı bir türlü sindiremeyen
    >>> müvekkilin daha uzun zaman bu koşullar altında çalışması, duyduğu
    >>> manevi elem ve ıstırabı daha da katlanılmaz kılabilecek; böylece
    >>> telâfisi imkânsız manevi zararların doğmasına neden olabilecektir. Hem
    >>> bu nedenle, hem de dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olması
    >>> nedeniyle yürütmenin durdurulması istemimiz vardır.
    >>>
    >>> 16-Duruşma Talebi: Davamızın niteliği gereği yargılamanın duruşmalı
    >>> olarak yapılması istemimiz vardır.
    >>>
    >>> Hukuksal Nedenler: Yukarıda sözü edilen tüm mevzuat.
    >>>
    >>> Deliller:1- Müvekkile verilen2007/2008 yılı ders programını belgesi,
    >>>
    >>> 2- 25/07/2007 tarihli dilekçe.
    >>>
    >>> 3- Müvekkile ait kişisel dosya.
    >>>
    >>> 4- Müvekkile yönelik ayrımcı uygulamayı göstermesi için, idareye
    >>>
    >>> müzekkere yazılarak diğer İngilizce öğretmenlerinin ders programlarının
    >>>
    >>> sorulması.
    >>>
    >>> 5- Davalı idareye müzekkere yazılarak, eğer varsa, müvekkil hakkında
    >>> vaki
    >>>
    >>> şikâyetlere ait belgeler ile, bunlarla ilgili ya da
    >>> ilgisiz,düzenlenmiş her türlü
    >>>
    >>> rapor, tutanakya da uyarı yazısı gibi belgelerinistenmesi.
    >>>
    >>> Sonuç ve İstem: Açıklanan nedenlerle, müvekkil hakkında düzenlenen
    >>> 2007/2008 ders yılı
    >>>
    >>> programının yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline, müvekkilin uğradığı
    >>>
    >>> manevi zarar ve ziyanın tespiti mahiyetinde 1 YTL manevi tazminatın
    >>> davalı
    >>>
    >>> idareden tahsiline ve ayrıca yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin
    >>>
    >>> davalıya ödetilmesine karar verilmesini...
    >>>
    >>> Ekler:
    >>>
    >>> Vekâletname.
    >>>
    >>> Ders programı fotokopisi.
    >>>
    >>> 25/07/2007 tarihli dilekçenin
    >>>
    >>> bir kopyası (3 Sayfa)
    >>>
    >>> İDARE CEVABI
    >>>
    >>> T.C.
    >>>
    >>> İZMİR VALİLİĞİ
    >>>
    >>> il Milli Eğitim Müdürlüğü
    >>>
    >>> SAYI:B.08.4.MEM.4.35.00.13(Hukuk)410/JS
    >>>
    >>> 4.İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
    >>>
    >>> İZMİR
    >>>
    >>> DOSYA NO
    >>>
    >>>
    >>>
    >>> : 2007/1840 E.
    >>>
    >>> CEVAP VEREN
    >>>
    >>>
    >>>
    >>> DAVALI
    >>>
    >>>
    >>>
    >>> : İzmir Valiliği
    >>>
    >>> DAVACI
    >>>
    >>>
    >>>
    >>> : Emine Ortakaya
    >>>
    >>> VEKİLİ
    >>>
    >>>
    >>>
    >>> : Av.Mert Saraçoğlu
    >>>
    >>>
    >>>
    >>> 858 Sk. No:5 Da:3/304Konak-izmir
    >>>
    >>> KONUSU
    >>>
    >>>
    >>>
    >>> : İdarenin 1. savunmasını sunulması hk
    >>>
    >>> TEBLİĞ TARİHİ
    >>>
    >>>
    >>>
    >>> : 05.12.2007
    >>>
    >>> CEVAPLARIMIZ
    >>>
    >>>
    >>>
    >>> izmir, Karabağlar Cumhuriyet Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak
    >>> görev yapan davacının, kendisi hakkında görme engelli olması nedeni
    >>> ile görev yaptığı okul müdürlüğünün "negatif ayrımcılık" yaptığı,
    >>> engelli öğretmene hiçbir teknik imkan sunulmadığı, okulda 2007-2008
    >>> öğretim yılında Lise 9. sınıflarında uygulamaya başlayan 3 saatlik
    >>> İngilizce dersinin 2+1 şeklinde uygulandığı, bu nedenlede kendisi
    >>> hakkında uygulanan 2007-2008 öğretim yılı ders programının iptali ile
    >>> 1,00 YTL manevi tazminat talebi ile açmış olduğu işbu davada;
    >>>
    >>> 1-İngilizce öğretmeni Emine ORTAKAYA 2006/2007 Öğretim yılında okula
    >>> İzmir Aşık Veysel Görme Engelliler Okulundan atanmıştır. Okulda hiçbir
    >>> ayrıma tabi tutulmadan normal öğretmenlerle aynı uygulamalara tabi
    >>> tutulmuş olup, engeli nedeniyle herhangi bir engelleme, aşağılama yada
    >>> iddia edildiği gibi "negatif ayrımcılık" yapılması söz konusu
    >>> olmamıştır.
    >>>
    >>> 2-Sene başından itibaren davacı öğretmenin dersine girdiği sınıflarda
    >>> öğrencilerin sürekli olarak konuştuğu, gürültü yaptıkları, dolaştığı,
    >>> hatta ders esnasında birçok öğrencinin sınıf dışına çıktıkları tespit
    >>> edildiği halde bu konuda kendisini incitmeden önlemler alınmıştır.
    >>> Normal teftiş ve disiplin işlemleri yapılmamıştır. Örneğin nöbetçi
    >>> olan 10. 11. sınıf öğrencileri İngilizce öğretmeni Emine ORTAKAYA
    >>> derste olduğu halde bu nöbetçi öğrenciler nöbetçi müdür yardımcısı
    >>> tarafından derse sokularak derste düzen ve disiplin sağlanmıştır.
    >>>
    >>> 3-Yine öğretmen Emine ORTAKAYA 'nın yaptığı yazılı sınavlarda sınavın
    >>> gereği olan disiplin, sessizlik ve düzenin sağlanması gerçekleşemediği
    >>> için ya nöbetçi öğretmen yada boş bulunan öğretmenler müdür yardımcısı
    >>> tarafından öğretmenin dersine sokularak sınavların yapılması
    >>> sağlanmıştır. Yine derslerde düzen ve disiplinin sağlanmasına yönelik
    >>> olarak derste konuşan ve dolaşanlar sınıf başkanları tarafından tespit
    >>> edilerek 9. sınıf müdür yardımcısına dersten sonra bildirilmesi ve
    >>> müdür yardımcısı tarafından o öğrencilerle görüşmeler ve disipline
    >>> etme, o öğrencilerin bilinçlendirilmesi gibi uygulamalar yapılmıştır.
    >>>
    >>> 4-Okul idaresi tarafından ingilizce öğretmenleri ile sürekli konuşarak
    >>> öğretmene derslerin işlenişi ve mevzuat konusunda yardımcı olmaları,
    >>> işbirliğinde bulunulması tavsiye edilmiştir. Bu zaten sınıf geçme ve
    >>> sınav yönetmeliği ve de yönetmeliği gereğidir.(Ek:1)
    >>>
    >>> 5-Bütün bu önlemler alınırken normal prosedür olan soruşturma açmak,
    >>> resmi yazı ile ve resmi görüşme ile öğretmeni uyarmak, yoluna
    >>> gidilmemiştir. Bunun en önemli nedeni öğretmenin engelli olması, daha
    >>> önce sadece engellilere yönelik bir okulda çalışmış olması, ilk kez
    >>> normal öğrencilerle çalışıyor olması gibi etkenlerdir. Esas neden ise
    >>> engellileri kazanmak isteğidir. Yoksa normal teftiş sistemi içerisinde
    >>> derse girerek ve de soruşturma açarak işlem yapılabilirdi. Bu konuda
    >>> örneğin 25/10/2007 tarihinde ders denetimi yapılmış görülen ve
    >>> eksiklikler yazılı olarak öğretmen Emine ORTAKAYA' ya verilmiştir.
    >>> Yazı ekte sunulmuştur.(Ek:2)
    >>>
    >>> 6-Avrupa Birliği projesi içerisinde görme engelli öğrencileri alarak
    >>> onlarla bir AB Projesi gerçekleştirilmiş, öğrencilere İngiltere,
    >>> isveç, Bulgaristan, Almanya gibi ülkelerin katıldığı bir projede yer
    >>> verilmiş ve İsveç ve Bulgaristan'a görme engelli öğrenciler
    >>> götürülmüştür.(EK:3)
    >>>
    >>> 7-Davacının görev yaptığı okul pansiyonunda yer alan 96 öğrenciden 10
    >>> tanesi görme engellidir. 86 normal öğrenciye 1 adet bile bilgisayar
    >>> verilemezken, 10 görme engelli öğrenciye internet bağlantılı 4 (dört)
    >>> adet bilgisayar ve görme engellilerin kullanabilmesi için gerekli olan
    >>> JAVA programı yüklenerek engelli öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.
    >>> Yine okulun bilgisayar laboratuarında sadece görme engellilerin
    >>> kullanabileceği JAVA programlı 2 adet bilgisayar konulmuştur.(EK:4)
    >>> Bütün bunlar görme engelli öğrencilere sunulurken, görme engelli
    >>> davacı öğretmene sunulmaması düşünülemez ve iddia edilemez. Bu iddia
    >>> destek ve dayanaktan yoksundur.
    >>>
    >>> 8-Diğer bir iddia konusu da öğretmene teknik destek verilmemesi
    >>> iddiasıdır. Öğretmenler kurulunda, hem sene sonu hem de sene
    >>> başlarında yapılan zümre toplantılarında tüm zümre öğretmenlerine ayrı
    >>> ayrı derslerde ihtiyaç duydukları araç, gereç ve teknik malzeme
    >>> müdürlüğümüzce sorularak yazılı olarak istenir.(EK:5) Ekte sunulan
    >>> zümre toplantılarında yada öğretmenlerden istenen sene sonu ders kesim
    >>> raporlarında öğretmen Emine ORTAKAYA' nın herhangi bir talebi
    >>> bulunmamaktadır.(EK:6) Ayrıca okulda 7 adet tepegöz bulunmaktadır.
    >>> Bunlar müdür yardımcılarının odalarında ve isteyen öğretmenlerin
    >>> sınıflarında bulunmaktadır, isteyen öğretmen herhangi bir formaliteye
    >>> ve talebe bağlı kalmaksızın bunlardan özgürce yararlanmaktadır. Ders
    >>> öğretmenleri dersten önce görevlendirecekleri bir öğrenci ile bu
    >>> tepegözleri aldırmakta ve derslerinde kullanmaktadır. Bu ayrıca
    >>> yönetmeliğinin bir gereğidir, (lise yön. Md:6/c)
    >>>
    >>> 9- 2006-2007 öğretim yılı başında öğretmen Emine ORTAKAYA ile okul
    >>> idaresinin yaptığı görüşmede kendisine 2006-2007 öğretim yılı için
    >>> fiziki kapasitenin yetersizliği nedeniyle ayrı bir derslik
    >>> veremeyeceğimizi bildirdiğimizde kendisinin laptopu olduğunu onu
    >>> derslerde kullanabileceğini ifade etmiştir.
    >>>
    >>> 10-Okul Müdürlüğü öğretmen Emine ORTAKAYA' nın yaşadığı sıkıntıyı
    >>> görerek ona yardımcı olmaya çalışmış, bu bağlamda okulda büyük bir
    >>> mantık ve uygulama değişikliğine gitmiş, izmir'de ve hatta Türkiye'de
    >>> resmi Genel Liseler içerisinde ilk ve tek bir uygulamaya başlamıştır.
    >>> Sınıf sisteminden, derslik sistemine geçerek öğretmen dersliği
    >>> uygulaması başlatılmıştır. Bu konuda çıkış noktasını görme engelli
    >>> öğretmen Emine ORTAKAYA oluşturmuştur. Çünkü okulda 48 şube 2 ayrı
    >>> binada öğrenim görmektedir. Kadrolu öğretmen Emine ORTAKAYA ders
    >>> programı gereği 2 ayrı binada ve katlar arasında dolaşmak zorunda
    >>> kalmaktadır ve 2006-2007 öğretim yılı uygulaması da şekildedir. Bunu
    >>> önleme ve davacı öğretmene verilen değer açısından sınıf sisteminden
    >>> derslik sistemine geçilmiştir. Böylece davacı öğretmen sabit bir
    >>> sınıfta ders işleyebilecektir. Yapılan işlem "negatif ayrımcılık"
    >>> değil, tam tersine "pozitif ayrımcılık" yapılmıştır.
    >>>
    >>> 11-Okul İdaresinin hukuksal dayanak noktası, 657 sayılı devlet
    >>> memurları kanunun 10. ve 11. maddeleridir.
    >>>
    >>> Madde 10-(Değişik: 12/5/1982-2670/3 md.) Devlet memurları amiri
    >>> oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve
    >>> yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak
    >>> yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten,
    >>> hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.
    >>>
    >>> Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır.
    >>> Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar
    >>> içinde kullanılır. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde
    >>> 11 - ( Değişik : 12/5/1982-2670/4 md.)
    >>>
    >>> Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara
    >>> uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle
    >>> yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı
    >>> sorumludurlar.
    >>>
    >>> Yine 2. dayanak noktası, 28/11/1964-11868 tarihinde resmi gazete de
    >>> yayınlanan liseler ve ortaokullar yönetmeliğidir.
    >>>
    >>> Bu yönetmelikte; Madde 5- Okulu müdür yönetir. Müdürden arkadaşlarına
    >>> ve öğrencilere örnek olacak şekilde hareket etmesi, okulun elemanları
    >>> ile iş birliği yapması istenir.
    >>>
    >>> Madde 6- Müdür, kanun, yönetmelik ve emirlerin sınırı içinde okulun
    >>> bütün işlerini çevirmeye, düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir.
    >>> Bundan başka müdür, okulun bina ve eşyasının korunmasını, iyi
    >>> kullanılmasını, temizliğini ve düzenini sağlamak ve ilgili ödev
    >>> sahiplerini yakından izlemekle de yükümlüdür.
    >>>
    >>> Madde 7- Müdür, öğretim işlerini, herhangi bir aksamaya meydan
    >>> vermeden yürütür. Müdürün bu konuda ödevleri şunlardır:
    >>>
    >>> c) Derslerin verimini artıracak maddi olanakları hazırlamak, okulda
    >>> bulunan eşya ve ders araçlarından, laboratuar ve işliklerden çalışma
    >>> saatlerinde öğrencilerin yararlanmaları işini düzenlemek, bu amaçları
    >>> çoğaltmak, okul dışından getirtilebilecek ders araçlarının
    >>> sağlanmasına çalışmak, öğretmenlerin derslerinde bu araçları
    >>> kullanmaları ve öğrencilerine de kullandırmaları işini izlemek,
    >>>
    >>> Haftalık ders çizelgesiyle öğretmen, müdür yardımcısı ve stajyerlerin
    >>> nöbet çizelgelerini düzenlemek ve uygulamak, Haftalık ders programının
    >>> düzenlenmesinde eğitbilim ilkeleri göz önünde bulundurulur.
    >>>
    >>> Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve
    >>> öğrencilerini yakından izlemek,
    >>>
    >>> Ders içi ve dışı çalışmalarda gördüğü eksiklikler ve alınması gereken
    >>> tedbirler
    >>>
    >>> hakkında öğretmenlerle ayrı ayrı görüşmek,gerekli gördükçe öğretim
    >>> işlerinin genel gidişi ve
    >>>
    >>> öğretim metotları hakkında zümre öğretmenleri ile yada öğretmenler
    >>> kurulunda görüşmeler yapmak,
    >>>
    >>> i) Dersleri kanun ve bu husustaki emirlere ve eğitbilim kurallarına
    >>> uygun olarak ders yılı başında öğretmenlere dağıtmak ve düzenleyeceği
    >>> ders dağıtım çizelgesini incelemek ve onaylamak üzere valiliğe
    >>> göndermek,
    >>>
    >>> Yukarıda da belirtildiği gibi ister 657 sayılı kanun isterse liseler
    >>> yönetmeliğinin 5.6.7. maddelerinde okul müdürünün görev, yetki ve
    >>> sorumlulukları sıralanmıştır. Bu kanun maddeleri kapsamında okul
    >>> müdürü olarak verilen yetki ve sorumluluklara göre iş ve işlemler
    >>> yapılmıştır.
    >>>
    >>> 12-Ayrıca okulda uygulanan İngilizce dersleri: MEB talim terbiye
    >>> kurulunca 19/08/1998 tarih ve 174 sayılı ile kabul edilen MEB
    >>> ortaöğretim kurumlarının Hazırlık 9.10.11. ve 12. sınıflarına ait ders
    >>> çizelgeye göre (EK:7) ve MEB talim terbiye kurulunun 10.05.1973 tarih
    >>> ve 380 sayılı kararıyla kabul ettiği İngilizce (yabancı dil)
    >>> programında dersin amaç ve yöntemi ile konuları belirlenmiştir.(ek:8)
    >>> İngilizce dersinde 4 önemli kriter vardır:
    >>>
    >>> Bunlar. A- okuma anlama, b- dinleme anlama, c- konuşma, d- yazmadır.
    >>>
    >>> Yine okulda uygulanan yabancı dil ağırlıklı lise bölümümüzde aynı
    >>> mantıkla ve aynı müfredatla İngilizce dersi işlenmektedir. Sadece
    >>> yabancı dil ağırlıklı lise bölümünde hazırlık sınıfında ders saati
    >>> farklıdır.Genel liselerde 3 saat, yabancı dil ağırlıklı lise bölümü
    >>> hazırlık sınıfında ise 24 saattir. Yabancı dil ağırlıklı bölümde ders
    >>> 1 veya 2 hatta 3 bazı okullarda 4 bölüme ayrılıp farklı öğretmenlere
    >>> verilebilmektedir. Okul yönetimi bir dersin tamamını yani 24 saatini 1
    >>> öğretmene verilebileceği gibi 2-3 hatta 4 öğretmene de
    >>> bölüştürebilmektedir. Okul müdürlüğü olarak yapılanda okullarda
    >>> uygulanmakta olan bu uygulamanın devam ettirilmesidir. Yine yukarıda
    >>> sayılan İngilizce programı içerisinde ingilizce dersleri bölünemez
    >>> diye bir kural bulunmamaktadır.
    >>>
    >>>
    >>> 13-Yine okullarda ders dağılımı yapma yetkisi okul müdürlüğündedir.
    >>> (Lise yön.Md:7/e) Okul müdürlüğü daha çok verim alabilecek şekilde
    >>> sınıf ve seviyelere göre dersleri öğretmenler arasında dağıtmaktadır.
    >>> Bu diğer branşlarda olduğu gibi İngilizce branşında da geçerlidir.
    >>>
    >>> 14-Yabancı dil ağırlıklı bölümde hazırlık sınıfının ingilizce dersi
    >>> gramer, yazma, konuşma ve okuma olarak bölünürken yada tüm
    >>> branşlardaki öğretmenlere genel lise ile yabancı dil ağırlıklı lise
    >>> bölümünde ders verilirken; öğretmenler başarılı yada başarısız
    >>> öğretmenler olarak ayrılarak dersler verilmez. Öğretmenlerin yıl
    >>> içerisindeki ve geçmiş yıllardaki performansları, uzmanlık alanları,
    >>> tecrübeleri veya öğretmen ve öğrenci istekleri yada okulun olanakları
    >>> göz önünde bulunarak dersler dağıtılır.
    >>>
    >>> O nedenle başarısız öğretmenlere göre değerlendirme ders dağılımında
    >>> değil sicillerde göz önüne alınır. Bu anlamda İngilizce zümresinin
    >>> ders dağılım programları ekte sunulmuştur.(EK:9) Okulda uygulama
    >>> sadece Emine ORTAKAYA' nın derse girdiği sınıflara yönelik değil tüm
    >>> lise 9. sınıflara yöneliktir.
    >>>
    >>> 15-ingilizce öğretmenliği çok teknik bir branştır. Yukarıda da
    >>> bahsedildiği gibi İngilizce de 4 önemli kriter vardır; Bunlar. A-
    >>> okuma anlama, b- dinleme anlama, c- konuşma, d- yazmadır. Özellikle
    >>> öğretmen derste bu 4 temel kriteri vermek, işlemek ve öğrencilerde
    >>> pekiştirmek zorundadır. Diğer branşlardan en önemli farkı budur.
    >>> Özellikle ingilizcenin okunuşunun ve yazılışının farklı olması okuma
    >>> anlama ve yazma özelliklerini öne çıkarmaktadır. Bu nedenle okulumuzda
    >>> lise 9. sınıflar İngilizce dersi 2 ye 1 şeklinde bölünmüştür.
    >>>
    >>> 16-Ayrıca öğretmenlik mesleği içerisinde bazı nitelikler öne
    >>> çıkmaktadır. Örneğin her öğretmenin, ev ödevi vermek ve her dersin
    >>> başında verdiği ödevi kontrol etmek, öğrencinin yaptığı yazma
    >>> yanlışlarını düzeltmek ve öğrenci hatalarını ortadan kaldırmak
    >>> görevdir. Yine yazılı sınavlarda aynı hataların düzeltilmesi mümkün
    >>> olmadığından öğrencilerin puanlan kırılmakta yada yazılanlar doğru
    >>> kabul edilmemektedir. Çünkü öğrenci kelimeyi tam ve doğru yazmak
    >>> zorundadır. Bunun için derslerde, ödevlerde bunun sürekli kontrol
    >>> edilmesi gerekmektedir. Doğaldır ki görme engelli bir öğretmenin hem
    >>> günlük ödev kontrollerini hem öğrencinin ders anında sınıfta
    >>> defterinde yada yazı tahtasında yaptığı hataları düzeltme şansı
    >>> yoktur. Bu konuda diğer öğretmenlerden ders gören öğrenciler ile Emine
    >>> ORTAKA nın dersine girdiği sınıflardaki öğrencilerin ders
    >>> defterlerinden alınan örnekler ekte sunulmuştur.(EK:10) Hatta yazılı
    >>> sınavları okuma şansı da yoktur. Yönetmelik gereği en az 3 yazılı
    >>> sınav yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Yazılı sınavlarla ilgili
    >>> sıkıntılar yukarıda belirtmiş olduğundan tekrarlamaya gerek yoktur.
    >>>
    >>> 17-Okul İdaresi kendisine mevzuatla verilen yetki ve sorumluluklar
    >>> çerçevesinde öğretmenin vermekte olduğu ingilizce dersininde niteliği
    >>> gereği dersin işlenişi ile ilgili olarak bu şekilde bir tasarrufta
    >>> bulunmuştur. Bu tasarrufun amacı dersin öğrenciler tarafından daha iyi
    >>> anlaşılması, ders içi ve ders dışı eğitimlerin yerine getirilmesinin
    >>> sağlanması ve eğitim seviyesinin yükselmesidir. Sonuç olarak;
    >>>
    >>> Davacı öğretmen bizzat dava dilekçesinde de belirttiği gibi 657 sy DMK
    >>> m53 gereği sakat personel kapsamında işe alınmıştır. Bu kapsamda işe
    >>> alındığını bilen öğretmenin sakatlığından kaynaklanan bazı
    >>> olumsuzluklarında olabileceği ve bunun normal, kabullenilmesi gereken
    >>> bir durum olduğunuda bilmesi gerekir. Yukarıda da değinildiği gibi
    >>> davacı öğretmen görme özürlü ancak ders verdiği öğrenciler görme
    >>> özürlü değildir. Bu nedenlede görme özürlülere özgü kullandıkları
    >>> ortak alfabe burada kullanılamamaktadır. Müfredat gereği, öğretmenin
    >>> dersin işlenişi sırasında verdiği ev ödevlerinin kontrolü, öğrencinin
    >>> defterinde veya yazı tahtasında yaptığı yanlışı tesbit etmesi ve
    >>> düzeltilmesi mümkün olamamaktadır.
    >>>
    >>> Yine yönetmelik gereği öğretmenin bir eğitim dönemi içinde en az 2
    >>> defa yapmak zorunda olduğu yazılı sınavları nedeniyle, bu sınavların
    >>> yapılması sırasında ortaya çıkan güçlükler ve yapılan yazılı sınav
    >>> kağıtlarının değerlendirilmesi maalesef görme özürlü olması sebebi ile
    >>> öğretmen tarafından yerine getirilememektedir. Tüm bu olumsuzlukların
    >>> giderilmesi için okul idaresi dersi dağılımı ile ilgili olarak bu
    >>> şekilde bir uygulama yapmak zorunda kalmıştır. Yapılan bu işlem
    >>> öğretmene karşı bir davranış değil, dersin işlenişi ve öğrencinin
    >>> öğrenmesi amaçlı bir işlemdir. Yani bir ayrımcılık değil,
    >>> zorunluluktur. Öğrencinin başarısının ve dolayısiyle eğitim
    >>> seviyesinin yükselmesi için okul idaresi mevzuat gereği yapmak zorunda
    >>> olduğu işlemleri yapmaktadır.
    >>>
    >>> 18.Davacının, dilekçesindeki iddialar doğru olmayıp, mevzuat
    >>> çerçevesinde işlem yapılmıştır. Yapılan işlem mevzuata uygundur
    >>>
    >>> SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda sunulan ve re'sen dikkate alınacak sair
    >>> sebeplerle;
    >>>
    >>> a) Usul ve yasaya aykırı davanın reddine,
    >>>
    >>> b)Yürütmeyi Durdurma isteminin reddine,
    >>>
    >>> =^r
    >>>
    >>> cJYârgılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi
    >>> arz ve talep olunur. 31.12.2007
    >>>
    >>> EKİ: İşlem Dosyası
    >>>
    >>> SaitTOPOGLU
    >>>
    >>> Vali a. Vali Yardımcısı
    >>>
    >>>
    >>> MAHKEME KARARI
    >>>
    >>> T.C.
    >>>
    >>> İZMİR
    >>>
    >>> 4. İDARE MAHKEMESİ
    >>>
    >>> ESAS NO: 2007/1840 KARARNO: 2008/958
    >>>
    >>>
    >>> DAVACI: EMİNE ORTAKAYA
    >>>
    >>> VEKİLİ: AV. MERT SARAÇOĞLU
    >>>
    >>> 858 Sok. No: 5 D:3-304Konak/İZMİR
    >>>
    >>> DAVALI: İZMİR VALİLİĞİ
    >>>
    >>> DAVANIN ÖZETİ: Karabağlar Cumhuriyet Lisesi Müdürlüğü'nde İngilizce
    >>> öğretmeni olan davacı tarafından adı geçen okulun 2007-2008 eğitim
    >>> öğretim yılı ders programının; müvekkilinin Eylül 2006 yılından
    >>> itibaren anılan okulda görev yaptığı, okul idaresince görme özürlü
    >>> olması nedeniyle haftada sınıf başına 1 saat okuma dersinin dışında
    >>> gramer ve yazma derslerinin verilmediği, bu şekilde davacının mesleki
    >>> faaliyet alanının ve yetkilerinin fiilen sınırlandırıldığı, eşitsizlik
    >>> yaratıldığı ve diğer meslektaşları ile öğrencilerinin gözünde küçük
    >>> düşmesine yol açıldığı öne sürülerek iptali ile 1,00.-YTL manevi
    >>> tazmininin ödenmesi istenilmektedir.
    >>>
    >>> SAVUNMANIN ÖZETİ : idarelerince daha önce engellilere yönelik bir
    >>> okulda görev yapan davacı öğretmenin, normal öğlencilere ders
    >>> vermesinden kaynaklanan olumsuz sıkıntıların giderilmesine
    >>> çalışıldığı, kendisine iki ayrı bina arasında gidip gelmemesi için
    >>> sabit bir sınıfta ders işleme olanağı verildiği, İngilizce dersinin
    >>> teknik bir branş olduğu, okuma - anlama, dinleme, konuşma ve yazma
    >>> olarak bölümlere ayrıldığı, görme özürlü olmayan çocukların sağlıklı
    >>> bir eğitim alması amacıyla 9. sınıflarda İngilizce dersinin 2'ye 1
    >>> şeklinde bölündüğü, okul idaresinin mevzuat gereği öğrencilerin
    >>> başarısını ve eğitim seviyesini gözetmek zorunda olduğu belirtilerek
    >>> davanın reddi gerektiği savunulmuştur.
    >>>
    >>> TÜRK MİLLETİ ADINA
    >>>
    >>> Hüküm veren İzmir 4. İdare Mahkemesi'nce duruşma için önceden belli
    >>> edilen 11.7.2008 gününde davacı vekili Av. Orhan Çetinbilek ile davalı
    >>> idareyi temsilen Ömer Gökçe'nin geldiği görülerek usulüne uygun olarak
    >>> yapılan duruşmadan sonra işin gereği görüşüldü:
    >>>
    >>> Dava, Karabağlar Cumhuriyet Lisesi Müdürlüğü'nde ingilizce öğretmeni
    >>> olan davacı tarafından adı geçen okulun 2007-2008 eğitim öğretim yılı
    >>> ders programının iptali ile 1,00.-YTL manevi tazminin ödenmesi
    >>> istemiyle açılmıştır.
    >>>
    >>> 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 28. maddesinde, ortaöğretimin
    >>> amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine
    >>> uygun olarak, "Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak
    >>> bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını
    >>> tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel
    >>> kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,
    >>> öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve
    >>> kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem
    >>> mesleğe hem de yüksek eğretime veya hayata ve iş alanlarına
    >>> hazırlamaktır. Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri
    >>> ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır."
    >>> hükmüne yer verilmiştir.
    >>>
    >>> ./..
    >>>
    >>>
    >>> T.C.
    >>>
    >>> İZMİR
    >>>
    >>> 4. İDARE MAHKEMESİ
    >>>
    >>> ESAS NO: 2007/1840 KARAR NO : 2008/958
    >>>
    >>> Dava dosyasının incelenmesinden, Karabağlar Cumhuriyet Lisesinde Eylül
    >>> 2006 tarihinden itibaren görme özürlü ingilizce öğretmeni olarak görev
    >>> yapan davacı tarafından, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında sınıf başına
    >>> haftada bir saat okuma dersi verilmesine ilişkin Okul Müdürlüğünün
    >>> 24.9.2007 tarihli ders programının, eşitlik ilkesine aykırı olduğu öne
    >>> sürülerek işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
    >>>
    >>> Bakılan davada, davacı öğretmenin daha önce görme özürlü öğrencilere
    >>> eğitim veren okulda görevli iken, içinde görme özürlü öğrencilerin de
    >>> bulunduğu dava konusu okula atandığı, ancak davacının ders verdiği
    >>> sınıflarda gerekli disiplin ve düzenin sağlanamadığı, bunun için
    >>> nöbetçi öğrenci ve öğretmenlerin desteğine ihtiyaç bulunduğu, yazılı
    >>> sınavların ve ödev kontrollerinin sağlıklı yapılamadığı, bu nedenle
    >>> okuma, yazma ve gramer olarak üç bölümde verilen ingilizce dersinin
    >>> okuma kısmının davacıya verilerek belirtilen olumsuzlukların bir
    >>> dereceye kadar giderilmeye çalışıldığı görülmektedir.
    >>>
    >>> Buna göre, dersin öğrenciler tarafından, daha iyi anlaşılması, başarı
    >>> düzeyinin ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve dersin sağlıklı bir
    >>> şekilde işlenebilmesi amacıyla normal öğrencilere ders veren davacı
    >>> için ders programının belirtilen şekilde düzenlenmesinde eğitim ve
    >>> öğrenim özgürlüğüne, eşitlik ilkesine, yürürlükte olan mevzuata ve
    >>> hukuka aykırılık bulunmamıştır.
    >>>
    >>> Diğer yandan, davacı vekilinin diğer iddiaları dava konusu işlemi
    >>> sakatlar nitelikte görülmemiştir.
    >>>
    >>> Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan
    >>> yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta
    >>> ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden
    >>> itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere
    >>> 14/07/2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
    >>>
    >>>
    >>> Başkan İBRAHİM AYDOĞDU
    >>>
    >>> 27473
    >>>
    >>>
    >>> Uye
    >>>
    >>> AYTEN KÜÇÜK
    >>>
    >>> VATANSEVER
    >>>
    >>> 32662
    >>>
    >>>
    >>> Uye
    >>>
    >>> ALT AR GÖKÇİMEN
    >>>
    >>> 103141
    >>>
    >>>
    >>>
    >>> 13,10 YTL 13,10 YTL 21,40 YTL 2,20 YTL 45,00 YTL
    >>>
    >>> YARGILAMA GİDERLERİ:
    >>>
    >>> Başvurma Harcı Karar Harcı Y.D. Harcı Vekalet Harcı Posta Gideri
    >>>
    >>>
    >>> .#î
    >>>
    >>>
    >>> TOPLAM:94,80 YTL
    >>>
    >>> AKV-KÇ-04.09.2008
    >>>
    >>> ----- Original Message -----
    >>> *From:* ramazan akel <mailto:ramazanakel85@...>
    >>> *To:* engelliogretmenler@yahoogroups.com
    >>> <mailto:engelliogretmenler@yahoogroups.com>
    >>> *Sent:* Monday, October 08, 2012 5:06 PM
    >>> *Subject:* Re: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm fazlası
    >>> olursa ne olur?
    >>>
    >>> sadece temhiz ve cevaba cevap dosyalarını indirebildim,
    >>> diğeerlerini indiremedim, hata veriyor. saygılarımla.
    >>> 07.10.2012 22:55 tarihinde, Mehmet Ortakaya yazdı:
    >>>
    >>>> Merhaba Arkadaşlar!
    >>>>
    >>>> Gruptaki tartışmaları ben de bir süredir izliyorum, duyarlılık
    >>>> oluşması ve tartışma isteği çok güzel, umarım devamı gelir ve iyi
    >>>> sonuçlar verir.
    >>>>
    >>>> Ancak durumun hiç de parlak olmadığını, iyileşme şöyle dursun
    >>>> koşulların ve uygulamaların giderek kötüleşme eğilimi
    >>>> gösterdiğini de bilmemiz gerekiyor. Gerçek bir değişimden
    >>>> yanaysak çok ama çok çalışmalı, ortak akıl, ortak irade için
    >>>> mücadele etmeliyiz. Tek tek bireylerin vereceği hukuksal ve idari
    >>>> mücadele son derece değerlidir kuşkusuz, fakat çok ciddi
    >>>> sınırları vardır, hatta işler çoğu kereler ters gider. Haksızlığa
    >>>> uğrarsınız, hakkınızı aradığınızda verilen karşılık daha ağır bir
    >>>> haksızlığa yol açar. Çünkü karşınızdakilerin de öyle ya da böyle
    >>>> ortak bir aklı ve ortak bir iradesi vardır. Okul müdüründen
    >>>> Bakanlık müsteşarına, idare mahkemesi yargıcından Danıştay
    >>>> üyesine kadar uzanan bir zihniyet ve tavır birliği.
    >>>>
    >>>> Ekte sunduğum dosyalarısabırla okuyun lütfen. Dava, eşim ve
    >>>> meslektaşınız Emine Ortakaya'ya aittir. (Bu gruba eskiden
    >>>> Emine'yle birlikte kullandığımız, fakat artık yalnızca benim
    >>>> kullandığım adres üzerinden üyeyim.) Bu dosyalar esasen benim
    >>>> kalemimden çıktı, bir değerli meslektaşımsa bazı düzeltmelerle
    >>>> onları resmen işleme koydu. O yüzden bazı dosyalar benim
    >>>> hazırladığım taslaklar, bazıları ise mahkemelere sunulurken
    >>>> verilmiş son biçimleriyle elinize geçecek, ancak konunun özü için
    >>>> bu ayrıntı önemli de değil zaten.
    >>>>
    >>>> İlgili dosyalarda iki önemli konuda bilgi bulacaksınız.
    >>>> Birincisi, özellikle çalışan sakatların yasal hakları hakkında
    >>>> kapsamlı değerlendirmeler. İkincisi ise karşımızdaki ayrımcı
    >>>> zihniyetin vardığı boyut ve bu zihniyetin idare ile yargı
    >>>> arasında nasıl "kardeş payı" yapılarak sahiplenildiği gerçeği.
    >>>> Sizlere, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin reddedilen temyiz
    >>>> başvurumuz hakkındaki nihai kararı ve hepsi de olumsuz sonuçlanan
    >>>> şikayet başvurularını gönderme gereği bile duymuyorum. Dava şimdi
    >>>> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) ön İnceleme aşamasında.
    >>>> Sonuçtan umutlu değiliz; hem Türkiye'den giden davaların çokluğu
    >>>> ve ciddiyeti karşısında bu davanın önemsenmeyeceğini
    >>>> düşündüğümüzden; hem de bazı Avrupa ülkelerindekörlere
    >>>> öğretmenliğin hiç yaptırılmadığını işitmiş olmamızdan.
    >>>>
    >>>> Kısacası asıl çözüm örgütlü mücadeleyle siyasal alanda kazanılmak
    >>>> zorunda. Bu işleri samimiyetle ve ciddiyetle ele alan bir hükümet
    >>>> ağırlığını ortaya koysa, "ayrımcılık yapanın canını yakarım"
    >>>> dese, savcılar Türk ceza Kanunu'nun 122. maddesinin uygulanması
    >>>> konusunda Adalet Bakanlığı'nca uyarılsa vs. siz o burnundan kıl
    >>>> aldırmayan müdürleri seyreyleyin bir!
    >>>>
    >>>> Bu arada Emine'yi sorarsanız, çok ama pek çok sevdiği ve daha
    >>>> uzun yıllar yapabileceği işinden, ruh ve beden sağlığının daha
    >>>> fazlasını kaldıramayacağını söyleyerek emekli oldu.
    >>>>
    >>>> Selam ve dostlukla
    >>>>
    >>>> ----- Original Message -----
    >>>> *From:* ramazan akel <mailto:ramazanakel85@...>
    >>>> *To:* engelliogretmenler@yahoogroups.com
    >>>> <mailto:engelliogretmenler@yahoogroups.com>
    >>>> *Sent:* Sunday, October 07, 2012 8:13 PM
    >>>> *Subject:* Re: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm
    >>>> fazlası olursa ne olur?
    >>>>
    >>>> Merhaba hocam,
    >>>>
    >>>> Ben varım. Grubumuzda bu konuları tartışalım. Fikirlerimizi
    >>>> bir araya getirip kamuoyuna açıklayalım. Sadece taleplerimizi
    >>>> değil, yaşadığımız sorunları da anlatalım. Elimizden ne
    >>>> geliyorsa, gücümüz yettiğince dile getirelim. Bizden başka
    >>>> hiç kimse bizim sorunlarımızla ilgilenmez, bunu unutmayalım.
    >>>>
    >>>> Bence susmak, kaybetmenin habercisidir.
    >>>>
    >>>> 06.10.2012 02:52 tarihinde, halis kuralay yazdı:
    >>>>> Değerli arkadaşlar,
    >>>>> Derler ki: Türk milleti söylemez, ama söylenir. Bu işlerin
    >>>>> acısını işi
    >>>>> bizzat yaşayanlardan daha iyi bilebilecek yok. Yani bu işi
    >>>>> olsa
    >>>>> olsa siz
    >>>>> bilir ve anlayabilirsiniz. Bir başka biçimde söyleyelim: siz
    >>>>> engelli
    >>>>> öğretmenlerden başka bakanlıkta bilen yok. O halde yapılacak
    >>>>> iş,
    >>>>> hazır böyle
    >>>>> bir mail grubumuz da varken, önerilerimizi toplayıp yazılı
    >>>>> hale
    >>>>> getirelim,
    >>>>> basın açıklaması yapalım, sendikaları devreye sokalım. Doğru
    >>>>> haklısınız
    >>>>> sendikaların da pek bir iş yaptıkları yok. O halde sivil
    >>>>> toplumu
    >>>>> hareketlendirelim. Bunları yapmazsak bence vebaldir ve bu
    >>>>> ortamlarda daha
    >>>>> çoooook konuşuyor ama bir çözüm bulamıyor oluruz.
    >>>>> Meselâ bir görme engelli öğretmen için evine yakınlık
    >>>>> atamalarda
    >>>>> puan
    >>>>> üstünlüğü doğurmalı mıdır? Engelli olmak, ayrı değerlendirmeyi
    >>>>> gerektirir
    >>>>> mi? Hangi şartlar engellilere göre ayrı değerlendirilmeli? Ne
    >>>>> dersiniz? Bu
    >>>>> tartışmayı başlatalım mı?
    >>>>> -----Özgün İleti----- From: ramazan akel Sent: Friday,
    >>>>> October
    >>>>> 05, 2012
    >>>>> 5:54 PM To:engelliogretmenler@yahoogroups.com Subject: Re:
    >>>>> [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm fazlası olursa ne
    >>>>> olur?
    >>>>> maalesef. söyledikleriniz çok doğru hocam. ben de mahkeme
    >>>>> yolunu
    >>>>> düşünüyorum.
    >>>>> 04.10.2012 22:56 tarihinde, bayram yilmaz yazdı:
    >>>>>> her zaman olduğu gibi ilkler acı çekiyorlar.
    >>>>>>
    >>>>>> engelli öğretmen ve memur ataması yaptılar ama engelliler
    >>>>>> için hiç
    >>>>>> bir mevzuaat yok.
    >>>>>> nasıl görevlendirilirler, nerelerde görevlendirilirler,
    >>>>>> nerelere
    >>>>>> görevlendirilemezler
    >>>>>>
    >>>>>> norm fazlası olurlar mı, olurlarsa nasıl uygulama yapılır?
    >>>>>> nasıl tayin olabilirler?
    >>>>>> vesayre vesayre
    >>>>>> hiç bir sorunun cevabı yok. her zaman olduğu gibi ilkler
    >>>>>> sorunlarla
    >>>>>> karşılaşacak, sonra davalar açılacak, ona göre de mevzuaat
    >>>>>> düzenlemeleri yapılacak.
    >>>>>>
    >>>>>> benim gördüğüm hocam bu bakanlıkta kimseye derdini
    >>>>>> anlatamazsın.
    >>>>>> sen istediğn kadar haklı ol, son tahlilde sen hep haksızsın.
    >>>>>> çünkü sana zaten bu halinle iş verilmiş...
    >>>>>> zaten engelliden öğretmen mi olur...
    >>>>>> aha da bak olmayacağı buradan belli zate...
    >>>>>>
    >>>>>> yukarıdakiler benim düşüncelerim değil. muhattap olduğumuz
    >>>>>> idarecelerin bir çoğunun düşüncesi bu yönde...
    >>>>>>
    >>>>>> geçen bir sendikaya üye olacaktım. yönetimindeki biri
    >>>>>> eskide
    >>>>>> şişlide şube müdürüymüş. konu açılınca dedi ki, bizim
    >>>>>> ilçemizde
    >>>>>> de
    >>>>>> engelli öğretmen vardı. çok ama çok başarılıydı ama yok
    >>>>>> veliler
    >>>>>> istemiyordu, yok kıl idi, tüy idi gibi bahaneler öne sürüyor.
    >>>>>> aslında engellileri öğretmen atamamalıydılar falan diyor
    >>>>>> laf
    >>>>>> arasında.birde bunu hak aradıklarını iddia eden sendika
    >>>>>> yöneticisi
    >>>>>> diyor. hocam dedim ben üye olmuyorum siz de hayırlı işler
    >>>>>> dedim
    >>>>>> kendimce ve oradan ayrıldım.
    >>>>>>
    >>>>>> tek hak arama makamı bence mahkemeler. açacaksın hocam
    >>>>>> davayı,
    >>>>>> kurtaracaksın. öbür türlü hiç millete laf anlatmakla kendini
    >>>>>> tüketme
    >>>>>> derim sana.
    >>>>>>
    >>>>>> 03 10 2012 tarihinde uğur yılmaz<ugur.yil@...>
    >>>>>> yazmış:
    >>>>>>> puanı en düşük olan öğretmen norm fazlası olur.bunun engelli
    >>>>>>> olup
    >>>>>>> olmamasına
    >>>>>>> bakılmaz.ancak normu 3 olan yere 4. öğretmeni
    >>>>>>> atayamazlar.saygılarımla.
    >>>>>>> > To:engelliogretmenler@yahoogroups.com
    >>>>>>>> From:akyol.81@...
    >>>>>>>> Date: Tue, 2 Oct 2012 22:45:01 +0300
    >>>>>>>> Subject: Re: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm
    >>>>>>>> fazlası olursa
    >>>>>>>> ne
    >>>>>>>> olur?
    >>>>>>>>
    >>>>>>>> evet bu konuda her hangi bir farklılık söz konusu değil.
    >>>>>>>> saygılar
    >>>>>>>> ----- Original Message -----
    >>>>>>>> From: "Sevgi Ekici"<sevgiekici17@...>
    >>>>>>>> To:<engelliogretmenler@yahoogroups.com>
    >>>>>>>> Sent: Tuesday, October 02, 2012 10:05 PM
    >>>>>>>> Subject: Re: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm
    >>>>>>>> fazlası olursa
    >>>>>>>> ne
    >>>>>>>>
    >>>>>>>> olur?
    >>>>>>>>
    >>>>>>>>
    >>>>>>>> merhabalar, bir arkadaşım norm fazlası olunca diğer
    >>>>>>>> öğretmenler gibi
    >>>>>>>> tayin istemek zorunda kaldı. bir arkadaş ise tayin dönemi
    >>>>>>>> geçtiği için
    >>>>>>>> başka bir okula görevlendirildi. (ikisi de görme engelli)
    >>>>>>>>
    >>>>>>>> 02 10 2012 tarihinde murat akyol<akyol.81@...>
    >>>>>>>> yazmış:
    >>>>>>>>> merhabalar hocam, umarım böyle bir şey olmaz ancak olduğu
    >>>>>>>>> taktirde bu
    >>>>>>>>> anlamda engelli öğretmenlere özel bir düzenleme bildiğim
    >>>>>>>>> kadarıyla
    >>>>>>>>> malesef
    >>>>>>>>> yok.
    >>>>>>>>> saygılar
    >>>>>>>>> ----- Original Message -----
    >>>>>>>>> From: ramazan akel
    >>>>>>>>> To:engelliogretmenler@yahoogroups.com
    >>>>>>>>> Sent: Tuesday, October 02, 2012 5:51 PM
    >>>>>>>>> Subject: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm
    >>>>>>>>> fazlası olursa
    >>>>>>>>> ne
    >>>>>>>>> olur?
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>> Arkadaşlar merhaba,
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>> Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Yazdığım
    >>>>>>>>> şikâyet ve görüş
    >>>>>>>>> isteyen maillerimden sıkılmamışsınızdır umarım.
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>> Öğretmen arkadaşlarımızın bildiği gibi yan alanı olan
    >>>>>>>>> sınıf
    >>>>>>>>> öğretmenleri
    >>>>>>>>> branş öğretmenliğine geçtiler. Sınıf öğretmeni olan okul
    >>>>>>>>> müdürümüz de
    >>>>>>>>> Türkçe
    >>>>>>>>> öğretmenliğine geçti ve altı saat derse girecek.
    >>>>>>>>> Okulumuzun
    >>>>>>>>> Türkçe
    >>>>>>>>> normu
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>> üç.
    >>>>>>>>> Müdürle beraber dört kişi olduk. Puanı en düşük olan
    >>>>>>>>> Türkçe
    >>>>>>>>> öğretmeni
    >>>>>>>>> norm
    >>>>>>>>> fazlası olabilirmiş. Müdürden duyduğuma göre diğer Türkçe
    >>>>>>>>> öğretmeninin
    >>>>>>>>> puanı
    >>>>>>>>> ben düşükmüş. Yani bir norm fazlası olursa ben değil de
    >>>>>>>>> diğer Türkçe
    >>>>>>>>> öğretmeni arkadaş norm fazlası olacak. Ama benim puanımın
    >>>>>>>>> ondan daha
    >>>>>>>>> yüksek
    >>>>>>>>> olduğu konusunda pek emin değilim ben, her türlü ihtimale
    >>>>>>>>> hazırım. Norm
    >>>>>>>>> fazlası olursam, engelli öğretmenlerin norm fazlası
    >>>>>>>>> olmaması
    >>>>>>>>> gibi bir
    >>>>>>>>> yasal
    >>>>>>>>> dayanak var mı? Çünkü ben norm fazlası olmak istemiyorum,
    >>>>>>>>> okulumdan
    >>>>>>>>> memnunum. Yasal bir dayanak varsa ve korktuğum başıma
    >>>>>>>>> gelirse, Allah
    >>>>>>>>> korusun, dava açmayı düşünüyorum. Yardımlarınızı bekliyor,
    >>>>>>>>> iyi günler
    >>>>>>>>> diliyorum.
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>>>
    >>>>>>>> ------------------------------------
    >>>>>>>>
    >>>>>>>> Yahoo! Groups Links
    >>>>>>>>
    >>>>>>>>
    >>>>>>>>
    >>>>>>>>
    >>>>>>>>
    >>>>>>>> ------------------------------------
    >>>>>>>>
    >>>>>>>> Yahoo! Groups Links
    >>>>>>>>
    >>>>>>>>
    >>>>>>>>
    >>>>>> ------------------------------------
    >>>>>>
    >>>>>> Yahoo! Groups Links
    >>>>>>
    >>>>>>
    >>>>>>
    >>>>> ------------------------------------
    >>>>> Yahoo! Groups Links
    >>>>> Individual Email | Traditional
    >>>>> http://docs.yahoo.com/info/terms/
    >>>>>
    >>>>>
    >>>>>
    >>>>> ------------------------------------
    >>>>>
    >>>>> Yahoo! Groups Links
    >>>>>
    >>>>>
    >>>>>
    >>>>
    >>>
    >>>
    >>
    >>
    >
    >
    > ------------------------------------
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    > ------------------------------------
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
   • halis kuralay
    İl ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak istenirse bir yöntem bulunur. Fakat bağımsız hareketi iyi olmak, bi,lgisayarı iyi kullanmak vs biraz
    Message 3 of 23 , Oct 12, 2012
    • 0 Attachment
     İl ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak istenirse bir yöntem bulunur. Fakat
     bağımsız hareketi iyi olmak, bi,lgisayarı iyi kullanmak vs biraz donanımlı
     olmaya ihtiyaç var. Oralar da olsa, görme engelli kendi rüştünü ispat edene
     kadar oralarda da bir süre kabul edilmemeye devam edecektir. Ama şuan görme
     engelli olduğu halde, ilçe milli eğitim müdürlüklerinde özlük gibi çok
     görsel bir işi bile başarıyla yrğtenler var. Selamlar.
     -----Özgün İleti----- From: bayram yilmaz Sent: Thursday, October 11, 2012
     1:15 AM To: engelliogretmenler@yahoogroups.com Subject: Re:
     [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm fazlası olursa ne olur?
     bu ifade tam olarak benim ifadem değil.
     ocak ayında yönetmeliğin değişeceği söylentisi ortaya atıldı ve taslak
     bir metin sendikalara gönderildi.
     taslak metinde böyle bir ibareye yer vermiş bakanlık...
     öğrencisi olmayan kurum denince de pek akla gelen bir yer de yok
     aslında. rehberlik araştırma merkezlerini bu kapsama alırlar mı
     bilmem. Eğer bu olurrsa bir nebze güzel olabilir. belki o zaman da
     öğretmenin branşı ram da görev yapmasına uygun değil denilebilir. bunu
     da aşmak gerekir.
     Halis hocam sonradan görme yeteneğini kaybedip, aradan yıllar
     geçtikten sonra öğretmenliğe başlayanlar var. mesala ben..
     ünüversite yıllarında görme yeteneğimi kaybettim. aradan yıllar geçti,
     görme engelliliği kabullendik, rehabilite olduk.
     ben mesala sınıf öğretmeniyim ama malum bu branş görme engellilere
     uygun bir branş değil. şimdi engelli öğretmen alımı olurken de bu
     branş bana uygun değil deme lüksüm de yoktu. öncelikle bir iş sahibi
     olmak gerekiyordu. sistemin içine girince bu işler daha kolay çözülür
     dedik ama malesef anladım ki bu milli eğitim bakanlığı olursa çok ama
     çok zormuş.
     halis hocam geri hizmet olursa öğretmen maaşı olması fikriniz güzel.
     aslında öğretmen kadrosu ve hakları olmak üzere geri hizmet hakkı
     tanınırsa bir çok engelli öğretmen bundan da faydalanmak isteyecektir.
     şimdi engelli öğretmenlerin çoğu geri hizmete yani memur kadrosuna
     sınıfının değiştirileceğinden ve hadi bakalım santrale denileceğinden
     korkuyor sanıyorum.
     il müdürlüklerinde veya ilçe müdürlüklerinde öğretmen kadrosuyla
     çalıştırılabilinir mi acaba?
     10 10 2012 tarihinde alişen sükun <alisensukun@...> yazmış:
     > Bayram Hocam sizin ifade ettiğiniz bu konular sorunların temelini
     > oluşturmaktadır. özellikle norm fazlası olma durumu burada dikkat edilmesi
     > gereken ve çözülmesi gereken bir sorun olarak duruyor. siz yeni çıkacak
     > olan
     >
     > taslağa göre engelli öğretmenler isterlerse öğrencisi olmayan bir kuruma
     > gönderilebilirler demişsiniz. buradan kasıt nedir?
     > ----- Original Message -----
     > From: "bayram yilmaz" <baymaz16@...>
     > To: <engelliogretmenler@yahoogroups.com>
     > Sent: Tuesday, October 09, 2012 10:41 PM
     > Subject: Re: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm fazlası olursa ne
     > olur?
     >
     >
     > halis hocamızın ilgisine teşekkür ederim.
     >
     > Bizler de şimdi sorunlar ve çözüm önerilerini burada paylaşalım o zaman.
     > sadece destek veriyorum, katılıyorum demiyelim.
     >
     > benim şu an için aklıma gelen sorunlar ve çözüm önerileri şunlardır:
     >
     > 1. son k.h.k ile artık illerde norm fazlası öğretmen
     > bulundurulamamaktadır. norm fazlası öğretmen olduğu takdirde o şehirde
     > ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılamaz hükmü getirilmiştir. malum
     > 4 4 4 ile sistem kökten değiştirilmiş, tabiri caiz ise ortalık toz
     > duman olmuştur. bundan dolayı da bir çok engelli öğretmen norm fazlası
     > duruma düşmüştür.
     > çünkü Allah razı olsun eski bakanımız nimet çubukçu tüm önyargıları
     > yıkarak, hem engelli öğretmen ataması yapmış, hem de istedikleri
     > şehirlere atamalarının yapılmasını sağlamıştır. tabi bir çok engelli
     > batı şehirlerin de göreve başladıkları için puanları en az olan
     > öğretmenler olmuştur. ondan dolayı da okullarda norm fazlası duruma
     > ilk olarak engelli öğretmenler çıkmaktadır.
     > bu son k.h.k ile de norm fazlası öğretmen olması durumunda idareciler
     > zimmet ile suçlanabilme yolu açıldı. bundan dolayı da engelli
     > öğretmenlerin en ücra okullara, belki evinden 100-150 km uzakta ki bir
     > okula kadrosunun verilme olasılığı ortaya çıktı..
     > bunu önlemek için yasaya veya yönetmeliğe, pozitif ayrımcılığa
     > dayanarak engelli öğretmenlerin bu meselenin dışında olduğu
     > yazılabilir.
     >
     > 2. birçok engelli öğretmen sonradan engelli hale gelmişlerdir. mesela
     > kimya,fizik, matamatik, sınıf öğretmenliği gibi görmenin gerekli
     > olduğu branş mezunları engelli öğretmenler vardır. bu öğretmenler
     > branşlarının görme engellilerin yapmasına uygun olmadığını kabul
     > etmekteler. ancak o kadar mücadeleden sonra geri hizmete verilmekten
     > de korkmaktadırlar. bu öğretmenler branş değişikliği yapılarak
     > sorunlarına çözüm getirileceğini düşünmektedirler.
     > öğretmenlerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde istihdam alanı
     > darlan öğretmenlerin alanları isteklerine de bakılarak
     > değiştirilebilir nevinden bir madde bulunmaktadır. bakanlık en son
     > norm fazlası sınıf öğretmeni sorununu çözmek için de alan değişikliği
     > yoluna başvurmuştur.
     > bu şekildeki engelli öğretmenlerin branşları, görme engelliler sınıfı
     > öğretmenliğine, rehber öğretmenliğine veya sosyal bilgiler, din
     > kültürü öğretmenliklerine değiştirilebilir. malum bu branşlarda bir
     > çok görme engelli öğretmen ahli hazırada görevlerini başarıyla yerine
     > getirmektedir.
     >
     >
     > 3. öğretmenlerin atama ve yer değştirme yönetmeliğinin değiştirileceği
     > belirtilmiş ve taslak metin geçen ocak ayında nete düşmüştür. burada
     > engelli öğretmenlerin istemeleri ahlinde öğrencisi olmayan kurumlara
     > görevlendirilebileceği veya geri hizmete alınabileceği yazıyordu.
     > geri hizmete alınması maddesi köt olmakla birlikte, diğer madde güzel
     > görünmektedir. en azından farklı bir çıkış kapısı yönetmelikle
     > sağlanmış olunacaktır. anlayışssız veliler ve idareciler ile
     > karşılaşılması halinde en son aşama bu açık kapı ile rahat bir nefes
     > alınabilenecektir.
     >
     > şu an için aklıma gelen bunlar. herkes sorunlar ve çözüm önerilerini
     > burada sunarak katkıda bulunsun. halis hocamızın önderliğinde gerekli
     > yerlere ulaştırmaya çalışalım.
     >
     >
     > 09 10 2012 tarihinde ramazan akel <ramazanakel85@...> yazmış:
     >> paylaşım için teşekkürler. görüşlerinize aynen katılıyorum.
     >> 08.10.2012 19:12 tarihinde, Mehmet Ortakaya yazdı:
     >>>
     >>> Tekrar merhaba!
     >>>
     >>> Bir önceki iletimde eklenemeyen dosyaların içeriğini buraya sırasıyla
     >>> yapıştırarak gönderiyorum.bu yazıların sabırla okunmasını bir kez daha
     >>> öneriyorum. Sabırla diyorum, çünkü bazı sıkıcı ayrıntılar olabilir;
     >>> ancak özellikle dava dilekçesinde konuyla ilgili olarak
     >>> saptayabildiğimiz tüm mevzuat hükümleri sıralanmıştır; uygulamada
     >>> sonuç ne olursa olsun, hak ararken işe yarayabilir.
     >>>
     >>> Görüleceği üzere Türkiye'de sakatlarla ilgili hayli geniş bir külliyat
     >>> var; fakat onu okuyup anlamak ve uygulamak isteyen bir irade yok. Bu
     >>> iradesizliğin temelinde yasaları vitrin süsü gibi kullanmaktan daha
     >>> fazlasını yapmak istemeyen son derece kötü bir siyaset tarzının, bu
     >>> ülkedeki bütün partilerce ve hükümetlerce paylaşılan bir siyaset
     >>> tarzının büyük sorumluluğu var;fakat kendi küçük dünyalarının "büyük"
     >>> sorunlarına gömülerek sessizliğe bürünen ve böylesi işlerle uğraşmaya
     >>> hiç de istekli görünmeyen sakat örgütlerinin de sorumluluğu var.
     >>>
     >>> Selam ve dostlukla.
     >>>
     >>> DAVA DİLEKÇESİ
     >>>
     >>> İzmir İdare Mahkemesi Başkanlığı'na
     >>>
     >>> Davacı:Emine Ortakaya Erzene Mahallesi 66. Sokak No3/2 Bornova/İzmir
     >>>
     >>> Vekilleri:
     >>>
     >>> Davalı:İzmir Valiliği
     >>>
     >>> Konu:Karabağlar Cumhuriyet Lisesi Müdürlüğü'nce müvekkil için
     >>> düzenlenen 2007-
     >>>
     >>> 2008 öğretim yılı dersprogramının yürütmesinin durdurulması ver iptali
     >>> ile 1
     >>>
     >>> (bir)YTL manevi tazminatın, yargılama giderleri ve vekâlet ücretiyle
     >>> birlikte
     >>>
     >>> davalıİdareden tahsili isteminden oluşmaktadır.
     >>>
     >>> Tebliğ Tarihi: 17/09/2007
     >>>
     >>> OLAYLAR
     >>>
     >>> 1-Müvekkil 04/12/1995 tarihinden bu yana T.C Milli EğitimBakanlığı
     >>> emrinde İngilizce branş öğretmeni olarak görev yapmaktadır ve bu
     >>> görevini 2006 yılı Eylül ayından bu yanaKonak İlçe Milli Eğitim
     >>> Müdürlüğü'ne bağlı Karabağlar Cumhuriyet Lisesi'nde sürdürmektedir.
     >>> Doğuştankör olan müvekkil, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53.
     >>> maddesinde tanımlanan sakat personel kapsamındadır.
     >>>
     >>> 2-Normal müfredata tabi 9. sınıflarda haftalık İngilizce dersi 3
     >>> saattir ve branş öğretmeni bu 3 saatlik dersin tamamından sorumludur.
     >>> Ancak ektebir örneğini sunduğumuz dava konusu 2007/2008 ders
     >>> programına göre müvekkilinhaftada 15 saat dersi vardır ve bu dersler
     >>> 9. sınıflara haftada 1'er saat olarak dağıtılmıştır. Yani müvekkil,
     >>> diğer meslektaşları sınıf başına haftada 3 saat sorumluluk
     >>> üstlenirken,yalnızca 1 saat derse girmekte, ve yalnızca okuma dersi
     >>> yaptırmaktadır. Aradaki iki saatlik fark isebaşkadiğer branş
     >>> öğretmenlerince kapatılmakta, gramer ve yazma dersleri de bu
     >>> öğretmenlerce verilmektedir. Gerçi idare, aşağıda anlatacağımız
     >>> gelişmelerin etkisiyle ve daha sonra tekrar değineceğimiz üzere9.
     >>> sınıfların İngilizce derlerini okuma ve gramer-yazma olarak bölmüş,
     >>> diğer İngilizce öğretmenlerinin derslerini de bu bölünüşe göre
     >>> düzenlemiştir. Ancak bu öğretmenlermüvekkilden farklı olarak bazı
     >>> sınıfların sırf okuma derslerine girer vediğer sınıfların dagramer ve
     >>> yazma derslerini verirken, müvekkilin programıyalnızca okuma
     >>> dersleriyle sınırlanmıştır.Bu sıra dışı uygulamanın ne anlama
     >>> geldiğini kavrayabilmek için olayların gelişimine bakmak gerekir;
     >>> çünkü, ders programının bu biçimde düzenlenmesinin gerekçesi idarece
     >>> müvekkile yazılı olarak bildirilmemiştir:
     >>>
     >>> 3-24/06/2007 günü İngilizce öğretmenleri zümresi olarak yaptıkları
     >>> ziyaret sırasındasayın okul müdürü, müvekkili kastederek tüm branş
     >>> öğretmenlerinin önünde şu sözleri sarf etmiştir:"-Biz çok sayıda görme
     >>> engelli öğrenci ile kaynaştırılmış eğitim yapan bir okuluz. O yüzden
     >>> görme engelli öğretmenimiz Emine Hanım'a da tam yetki ve sorumluluk
     >>> verdik. Ancak kendisi tahtaya yazı yazamadığı için öğrencilerimiz de
     >>> yazma yönünden gelişemedi, bu nedenle öğrencilerden ve velilerden
     >>> şikayetler aldık. Zümrenizden bu durumu değerlendirmesini ve Emine
     >>> Hanım'ın İngilizce öğretiminde yalnızca okuma çalışmalarından sorumlu
     >>> tutulmasını sağlayacak bir karar almasını istiyorum."
     >>>
     >>> 4-Bu olay karşısında büyük bir utanç ve kırgınlık duygusuna kapılan
     >>> müvekkil, 657Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 17. maddesinde
     >>> tanımlanan uygulamayı isteme hakkınıkullanarak 25/07/2007 tarihli
     >>> dilekçe ile okul idaresine başvurmuştur. Müvekkil bu dilekçe ile,
     >>> maruz kaldığı yaklaşımın kendisini ne kadar mağdur ettiğini, bu
     >>> yaklaşımla işlem yapılması durumunda hangi hukuka aykırılık
     >>> nedenlerinin oluşacağını ve hem üstlendiği kamu hizmeti, hem de
     >>> mesleki hak ve çıkarları açısından yapılması gerekenlerin neler
     >>> olduğunu açık ve ayrıntılı bir anlatımla dile getirmiştir.
     >>>
     >>> 5-İngilizce öğretmenleri zümresinden istenen tavsiye kararı
     >>> çıkmamıştır.Ancak okul idaresinin müvekkille ilgili yaklaşımında her
     >>> hangi bir değişiklik de olmamıştır. Bu anlayışla düzenlenen 2007/2008
     >>> yılı ders programı müvekkile okulların açıldığı 17/09/2007 günü yazılı
     >>> olarak bildirilerekresmiyet ve yürürlük kazanmıştır. O yüzden dava
     >>> konusu işlemin öğrenme tarihi dilekçemizde 17/09/2007 olarak
     >>> belirtilmiştir.
     >>>
     >>> HUKUKSAL DURUM
     >>>
     >>> 6-İlk bakışta sıradan bir hizmet içi düzenleme gibi görünse de,
     >>> idarece yapılan işlem aslında müvekkilin mesleki faaliyet alanının ve
     >>> yetkilerinin fiilen sınırlandırılması anlamına gelmektedir. Bu
     >>> sınırlama müvekkilin aleyhine açık bir eşitsizlik durumu
     >>> yaratmış,meslektaşlarının ve öğrencilerinin gözünde küçük düşmesine
     >>> yol açmıştır. Bu nedenle 2577 Sayılı Kanun'un 2/a ve b maddelerinde
     >>> tanımlanan menfaat ihlali ve kişisel hakkın doğrudan muhtel olması
     >>> koşulları gerçekleşmiştir. Bu noktadan hareketle müvekkil hakkındaki
     >>> idari işlemin sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığını
     >>> değerlendirmek gerekir. Herhangi bir yazılı gerekçe
     >>> gösterilmediğinden, davalı idarece verilecek cevaba kadar, okul
     >>> idaresinin yaklaşımını açığa kavuşturan 25/07/2007 tarihli dilekçe
     >>> ölçü alınacaktır:
     >>>
     >>> 7-/Sebep Yönünden:/ Dava konusu işlemin sebebi her şeyden önce maddi
     >>> olarak gerçekleşmemiştir. Müvekkil deneyimli bir eğitimcidir ve görme
     >>> engelli bir öğretmen olarak gören öğrencilere yabancı dil dersi
     >>> verdiğinin bilincindedir. Bu nedenle bir dizi pratik önlem almış ve
     >>> öğrencilerinin yazma yönünden gelişmeleri için gereken tüm olanakları
     >>> onlara sunmuştur. Bu konudaki ayrıntılı açıklamalar 25/07/2007 tarihli
     >>> dilekçede mevcuttur, aynen tekrarlıyoruz.
     >>>
     >>> 8-Ancak burada asıl üzerinde durulması gereken, dava konusu işlem için
     >>> gösterilen sebebin hukuken de geçersiz olmasıdır: 657 Sayılı Devlet
     >>> Memurları Kanunu'nun 5378 sayılı Kanun'la değişik 53. maddesi
     >>> "özürlülerin...mesleklerini icra veya infaza yardımcı araç ve gerecin
     >>> kurumlarınca temin edilmesi esastır" hükmünü içermektedir. Aynı
     >>> doğrultudaki bir düzenleme de, maddenin eski şekline dayanılarak
     >>> çıkarılan Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Hangi
     >>> İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesinde
     >>> tekrarlanmaktadır.Emredici nitelikleri açık olan bu düzenlemeler
     >>> idareye hem kamu hizmetinin koşullarını, hem de sakat personelin
     >>> gereksinimlerini resen gözetme ve gereken önlemleri alma yükümlülüğü
     >>> getirmektedir. Şöyle bir analoji yapalım: Bir kimsenin kendi borcunu
     >>> ifaya yanaşmaksızın, karşısındakinden ödeme talep etmesi, Borçlar
     >>> Kanunu madde 81 hükmüne göre ne kadar geçerliyse (ödemezlik def'i),
     >>> sakat personeli için hiçbir teknik destek sunmayan idarenin bir de
     >>> kalkıp "sakatlığı nedeniyle başaramıyor" demesi ve sonra da bu
     >>> nitelemeyi ayrımcı bir tasarrufun sebebi yapmasıo kadar geçerlidir.
     >>> Müvekkilin durumu tam da böyledir. O yüzden davalı idare, müvekkilin
     >>> görme özürlü olması nedeniyle başarısız olduğunu kanıtlasa bile,
     >>> kendisinin kusuru ile yaratılan bu durumun, müvekkil aleyhine
     >>> kurulacak bir idari işlemin sebebi yapılması olanaklı değildir.
     >>>
     >>> 9-Kaldı ki böyle bir kanıt da yoktur: Müvekkil 2006/2007 öğretim
     >>> yılında müfettiş denetimi geçirmemiştir; hakkında okul idaresince
     >>> yapılmış bir denetim, düzenlenmiş bir rapor,tutanak, uyarı yazısı,
     >>> disiplin işlemi vs yoktur. Müvekkilin, 25/07/2007 tarihli dilekçede
     >>> belirttiği görüşmeye kadar, hakkında bir şikâyette
     >>> bulunulduğundanhaberi bile yoktur.O halde yanıtlanması gereken sorular
     >>> ortadadır: Müvekkil hakkında gerçekten de şikâyetler olmuşsa, idarece
     >>> niçin gerekli denetim ve soruşturma yapılmamış, niçin müvekkilin
     >>> görüşü ve hatta savunması alınmamıştır? Tüm bunlara karşın gerçekten
     >>> de bir yazma başarısızlığının olduğu tespit edilmiş midir, edilmişse
     >>> nasıl? Okul idaresi diğer öğretmenler hakkında bir şikâyet geldiğinde
     >>> de yalnızca iddiaya bakarak mı kanaat oluşturmaktadır? Son sorunun
     >>> yanıtı "evet" ise,hukuken söylenecek bir şey yoktur.Uygulama yalnızca
     >>> müvekkile özgü ise, bu "ayrıcalığın" sebebi hikmetinedir?
     >>>
     >>> 10-/Konu Yönünden:/ Konu yönünden hukuka aykırılık iddiamızı iki
     >>> farklı gerekçeye dayandırıyoruz: İlki memurun hukukuyla ilgilidir:
     >>> Yabancı dil eğitiminde derslerin gramer, yazma ve okuma olarak
     >>> bölünmesine ihtiyaç duyulsa bile, burada söz konusu olan, eğitim
     >>> hizmetinin gerektirdiği bir işbölümüdür. Davalı idareninuygulamasında
     >>> ise bir işbölümü değil,başarısızlıkla itham edilen öğretmenin kendi
     >>> branşının bazı alanlarında yetkisiz kılınması söz konusudur.Eğer
     >>> müvekkil mesleğinde ve üstlendiği kamu hizmetini sunmada kendi
     >>> kusuruyla yetersiz kalmışsa, hakkında ne gibi işlemlerin yapılacağı
     >>> 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda gösterilmiştir, bunlar
     >>> uygulanmalıdır.Eğer müvekkilin fiziksel engeli bir sorun olarak
     >>> görülüyorsa o zaman yapılması gerekenler yukarıda zaten ayrıntılarıyla
     >>> açıklanmıştır.
     >>>
     >>> 11-İkincisi, özürlüler hukukuyla ilgilidir: Müvekkilin durumu, buraya
     >>> kadar anlatılanların ışığı altında açık ve tipik bir engelliye yönelik
     >>> negatif ayrımcılık örneğidir ve henüz TBMM'nin onayından geçmese
     >>> de,yargısal kararlarda yol gösterici olabileceğine inandığımız
     >>> Birleşmiş Milletler Sakat Hakları Sözleşmesi'nin.2. maddesindeki
     >>> ayrımcılık tanımına tümüyle uymaktadır.Müvekkil bu uygulamayla
     >>> birlikte mesleki faaliyetinin2/3'ünden fiilen yoksun bırakılmış, ölçme
     >>> ve değerlendirme yetkisini kaybetmiş, deyim yerindeyse bir çeşit
     >>> "buçuk öğretmen", "yardımcı ve yedeköğretmen" durumuna düşürülmüştür.
     >>> Bu koşullar altında dava konusu işlem; 1- T.C. Anayasası'nın eşitlik
     >>> ilkesini düzenleyen 10. maddesine, sakatların toplum yaşamına
     >>> uyumlarını sağlama görevinidevlete yükleyen61/2 maddesine, 2- Avrupa
     >>> Sosyal Şartı'nın tüm çalışanların adil çalışma koşullarına sahip olma
     >>> haklarını düzenleyen 1. Bölüm 2. fıkra hükmü ile, özürlülerin çalışma
     >>> haklarına ilişkin 9 ve 15/2 maddelerine, özürlülerin kendileriyle
     >>> ilgili kararlara katılımını düzenleyen 5378 Sayılı Kanun'un 4/b
     >>> maddesi ile aynı kanunun, çalışan özürlülerinaleyhine ayrımcılık
     >>> yapılamayacağını düzenleyen ve idareye 657 SayılıKanun'un 53.
     >>> maddesiyle paralel yükümlülükler getiren14/2 ve 3 fıkralarına açıkça
     >>> ve kesin olarak aykırıdır.
     >>>
     >>> 12-/Maksat Yönünden:/ Normal müfredata tabi okullarda İngilizce
     >>> derslerinin okuma ve gramer-yazma olarak bölünmesi mutat ve gerekli
     >>> bir uygulama değildir. Burada idari işlemin yerindeliğini ve takdir
     >>> yetkisini tartışmak gibi bir niyetimiz yoktur. Ancak uygulamada yeri
     >>> olmayan bir düzenlemenin sırf müvekkilin çalıştığı okulda ve
     >>> dilekçemizin 3. ve 4. paragraflarında anlatılan gelişmelerin ardından
     >>> yapılması, idarenin takdir yetkisinin kamu hizmeti kaygısıyla değil,
     >>> ayrımcı bir uygulamayı perdeleme ve meşrulaştırma amacıyla
     >>> kullandığının karinesi sayılmalıdır.
     >>>
     >>> 13-Buraya kadar anlatılanlar, idarenin gerçek niyetinin kamu hizmetini
     >>> korumak ve engelli personeline adil davranmak olmadığını
     >>> göstermektedir. İstenseydi her şey farklı olurdu ve bunun için gereken
     >>> tüm yetki ve olanaklar idarenin elindeydi. Ancak istenmemiştir, tercih
     >>> edilmemiştir: Çünkü, ortada müvekkilin, dilekçesinde "aciz insan
     >>> paradigması" olaraktanımladığı ve kökleri tarihin derinliklerine kadar
     >>> uzanan, tüm toplumsal yaşamımıza nüfuz etmiş ideolojik ve kültürel
     >>> karakterli ayrımcılık olgusu vardır. Uzun yıllar önce, körlerin
     >>> öğretmenliğe atanmalarını yasaklayan yönetmeliğin iptali için açılan
     >>> davanın Danıştay'daki duruşmasında yüksek yargıçların huzurunda "siz
     >>> çocuklarınızın bir kör tarafından okutulmasını ister miydiniz" diye
     >>> savunma yapabilen hukuk müşaviri de, çocuğunun derslerindeki
     >>> başarısızlığını başkaca hiçbir neden aramaksızın öğretmeninin
     >>> körlüğüne bağlayan veli de, eğer böylesi bir veliden gerçekten bir
     >>> şikâyet gelmişse, bu şikâyeti soruşturma gereği dahi duymadan haklı
     >>> bulan okul müdürü de hep bir ve aynı ideolojik-kültürelkarakterli
     >>> ayrımcılık paradigmasından beslenmektedir. Sosyokültürel yaşam ve onun
     >>> derin etkisi altındaki kimi idari-bürokratik uygulamalar ne yazık ki
     >>> normatif gelişmenin çok gerisinde kalmıştır; aradaki farkı kapatmada
     >>> yargının üstleneceği rol belirleyici olacaktır.
     >>>
     >>> 14-/Manevi Tazminat Talebi:/ Uğradığı haksız ve dayanaksız ayrımcılık,
     >>> müvekkilin mesleki onur ve saygınlığını ciddi biçimde yaralamış;
     >>> kişiliğinimeslektaşlarının ve hatta bir ölçüdeöğrencilerinin indinde,
     >>> eski terimlerle söylersek, terzil ve tezyif etmiştir.Müvekkil bu
     >>> yüzden elem ve ıstırap duymaktadır. Öte yandan müvekkil, bu elem ve
     >>> ıstırabın herhangi bir parasal bedelle tatmin edilemeyeceği
     >>> kanısındadır; onun için önemli olan, bu haksızlık ve ihlal durumunun
     >>> yargı kararıyla sabit olmasıdır. O yüzden müvekkilin haksız yere
     >>> uğratıldığımanevi zararın tespiti mahiyetinde sembolik 1 (bir) TYL
     >>> tutarında manevi tazminat talebimiz vardır.
     >>>
     >>> 15-/Yürütmenin Durdurulması Talebi:/ Dava konusu işlem, niteliği
     >>> gereği süreklilik arz etmektedir; buna bağlı olarak uygulamanın
     >>> müvekkilin manevi yaşamı üzerindeki yukarıda özetlenen zarar verici
     >>> etkisi de süreklidir. Hakkındaki uygulamayı bir türlü sindiremeyen
     >>> müvekkilin daha uzun zaman bu koşullar altında çalışması, duyduğu
     >>> manevi elem ve ıstırabı daha da katlanılmaz kılabilecek; böylece
     >>> telâfisi imkânsız manevi zararların doğmasına neden olabilecektir. Hem
     >>> bu nedenle, hem de dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olması
     >>> nedeniyle yürütmenin durdurulması istemimiz vardır.
     >>>
     >>> 16-Duruşma Talebi: Davamızın niteliği gereği yargılamanın duruşmalı
     >>> olarak yapılması istemimiz vardır.
     >>>
     >>> Hukuksal Nedenler: Yukarıda sözü edilen tüm mevzuat.
     >>>
     >>> Deliller:1- Müvekkile verilen2007/2008 yılı ders programını belgesi,
     >>>
     >>> 2- 25/07/2007 tarihli dilekçe.
     >>>
     >>> 3- Müvekkile ait kişisel dosya.
     >>>
     >>> 4- Müvekkile yönelik ayrımcı uygulamayı göstermesi için, idareye
     >>>
     >>> müzekkere yazılarak diğer İngilizce öğretmenlerinin ders programlarının
     >>>
     >>> sorulması.
     >>>
     >>> 5- Davalı idareye müzekkere yazılarak, eğer varsa, müvekkil hakkında
     >>> vaki
     >>>
     >>> şikâyetlere ait belgeler ile, bunlarla ilgili ya da
     >>> ilgisiz,düzenlenmiş her türlü
     >>>
     >>> rapor, tutanakya da uyarı yazısı gibi belgelerinistenmesi.
     >>>
     >>> Sonuç ve İstem: Açıklanan nedenlerle, müvekkil hakkında düzenlenen
     >>> 2007/2008 ders yılı
     >>>
     >>> programının yürütmesinin durdurulmasına ve iptaline, müvekkilin uğradığı
     >>>
     >>> manevi zarar ve ziyanın tespiti mahiyetinde 1 YTL manevi tazminatın
     >>> davalı
     >>>
     >>> idareden tahsiline ve ayrıca yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin
     >>>
     >>> davalıya ödetilmesine karar verilmesini...
     >>>
     >>> Ekler:
     >>>
     >>> Vekâletname.
     >>>
     >>> Ders programı fotokopisi.
     >>>
     >>> 25/07/2007 tarihli dilekçenin
     >>>
     >>> bir kopyası (3 Sayfa)
     >>>
     >>> İDARE CEVABI
     >>>
     >>> T.C.
     >>>
     >>> İZMİR VALİLİĞİ
     >>>
     >>> il Milli Eğitim Müdürlüğü
     >>>
     >>> SAYI:B.08.4.MEM.4.35.00.13(Hukuk)410/JS
     >>>
     >>> 4.İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
     >>>
     >>> İZMİR
     >>>
     >>> DOSYA NO
     >>>
     >>>
     >>>
     >>> : 2007/1840 E.
     >>>
     >>> CEVAP VEREN
     >>>
     >>>
     >>>
     >>> DAVALI
     >>>
     >>>
     >>>
     >>> : İzmir Valiliği
     >>>
     >>> DAVACI
     >>>
     >>>
     >>>
     >>> : Emine Ortakaya
     >>>
     >>> VEKİLİ
     >>>
     >>>
     >>>
     >>> : Av.Mert Saraçoğlu
     >>>
     >>>
     >>>
     >>> 858 Sk. No:5 Da:3/304Konak-izmir
     >>>
     >>> KONUSU
     >>>
     >>>
     >>>
     >>> : İdarenin 1. savunmasını sunulması hk
     >>>
     >>> TEBLİĞ TARİHİ
     >>>
     >>>
     >>>
     >>> : 05.12.2007
     >>>
     >>> CEVAPLARIMIZ
     >>>
     >>>
     >>>
     >>> izmir, Karabağlar Cumhuriyet Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak
     >>> görev yapan davacının, kendisi hakkında görme engelli olması nedeni
     >>> ile görev yaptığı okul müdürlüğünün "negatif ayrımcılık" yaptığı,
     >>> engelli öğretmene hiçbir teknik imkan sunulmadığı, okulda 2007-2008
     >>> öğretim yılında Lise 9. sınıflarında uygulamaya başlayan 3 saatlik
     >>> İngilizce dersinin 2+1 şeklinde uygulandığı, bu nedenlede kendisi
     >>> hakkında uygulanan 2007-2008 öğretim yılı ders programının iptali ile
     >>> 1,00 YTL manevi tazminat talebi ile açmış olduğu işbu davada;
     >>>
     >>> 1-İngilizce öğretmeni Emine ORTAKAYA 2006/2007 Öğretim yılında okula
     >>> İzmir Aşık Veysel Görme Engelliler Okulundan atanmıştır. Okulda hiçbir
     >>> ayrıma tabi tutulmadan normal öğretmenlerle aynı uygulamalara tabi
     >>> tutulmuş olup, engeli nedeniyle herhangi bir engelleme, aşağılama yada
     >>> iddia edildiği gibi "negatif ayrımcılık" yapılması söz konusu
     >>> olmamıştır.
     >>>
     >>> 2-Sene başından itibaren davacı öğretmenin dersine girdiği sınıflarda
     >>> öğrencilerin sürekli olarak konuştuğu, gürültü yaptıkları, dolaştığı,
     >>> hatta ders esnasında birçok öğrencinin sınıf dışına çıktıkları tespit
     >>> edildiği halde bu konuda kendisini incitmeden önlemler alınmıştır.
     >>> Normal teftiş ve disiplin işlemleri yapılmamıştır. Örneğin nöbetçi
     >>> olan 10. 11. sınıf öğrencileri İngilizce öğretmeni Emine ORTAKAYA
     >>> derste olduğu halde bu nöbetçi öğrenciler nöbetçi müdür yardımcısı
     >>> tarafından derse sokularak derste düzen ve disiplin sağlanmıştır.
     >>>
     >>> 3-Yine öğretmen Emine ORTAKAYA 'nın yaptığı yazılı sınavlarda sınavın
     >>> gereği olan disiplin, sessizlik ve düzenin sağlanması gerçekleşemediği
     >>> için ya nöbetçi öğretmen yada boş bulunan öğretmenler müdür yardımcısı
     >>> tarafından öğretmenin dersine sokularak sınavların yapılması
     >>> sağlanmıştır. Yine derslerde düzen ve disiplinin sağlanmasına yönelik
     >>> olarak derste konuşan ve dolaşanlar sınıf başkanları tarafından tespit
     >>> edilerek 9. sınıf müdür yardımcısına dersten sonra bildirilmesi ve
     >>> müdür yardımcısı tarafından o öğrencilerle görüşmeler ve disipline
     >>> etme, o öğrencilerin bilinçlendirilmesi gibi uygulamalar yapılmıştır.
     >>>
     >>> 4-Okul idaresi tarafından ingilizce öğretmenleri ile sürekli konuşarak
     >>> öğretmene derslerin işlenişi ve mevzuat konusunda yardımcı olmaları,
     >>> işbirliğinde bulunulması tavsiye edilmiştir. Bu zaten sınıf geçme ve
     >>> sınav yönetmeliği ve de yönetmeliği gereğidir.(Ek:1)
     >>>
     >>> 5-Bütün bu önlemler alınırken normal prosedür olan soruşturma açmak,
     >>> resmi yazı ile ve resmi görüşme ile öğretmeni uyarmak, yoluna
     >>> gidilmemiştir. Bunun en önemli nedeni öğretmenin engelli olması, daha
     >>> önce sadece engellilere yönelik bir okulda çalışmış olması, ilk kez
     >>> normal öğrencilerle çalışıyor olması gibi etkenlerdir. Esas neden ise
     >>> engellileri kazanmak isteğidir. Yoksa normal teftiş sistemi içerisinde
     >>> derse girerek ve de soruşturma açarak işlem yapılabilirdi. Bu konuda
     >>> örneğin 25/10/2007 tarihinde ders denetimi yapılmış görülen ve
     >>> eksiklikler yazılı olarak öğretmen Emine ORTAKAYA' ya verilmiştir.
     >>> Yazı ekte sunulmuştur.(Ek:2)
     >>>
     >>> 6-Avrupa Birliği projesi içerisinde görme engelli öğrencileri alarak
     >>> onlarla bir AB Projesi gerçekleştirilmiş, öğrencilere İngiltere,
     >>> isveç, Bulgaristan, Almanya gibi ülkelerin katıldığı bir projede yer
     >>> verilmiş ve İsveç ve Bulgaristan'a görme engelli öğrenciler
     >>> götürülmüştür.(EK:3)
     >>>
     >>> 7-Davacının görev yaptığı okul pansiyonunda yer alan 96 öğrenciden 10
     >>> tanesi görme engellidir. 86 normal öğrenciye 1 adet bile bilgisayar
     >>> verilemezken, 10 görme engelli öğrenciye internet bağlantılı 4 (dört)
     >>> adet bilgisayar ve görme engellilerin kullanabilmesi için gerekli olan
     >>> JAVA programı yüklenerek engelli öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.
     >>> Yine okulun bilgisayar laboratuarında sadece görme engellilerin
     >>> kullanabileceği JAVA programlı 2 adet bilgisayar konulmuştur.(EK:4)
     >>> Bütün bunlar görme engelli öğrencilere sunulurken, görme engelli
     >>> davacı öğretmene sunulmaması düşünülemez ve iddia edilemez. Bu iddia
     >>> destek ve dayanaktan yoksundur.
     >>>
     >>> 8-Diğer bir iddia konusu da öğretmene teknik destek verilmemesi
     >>> iddiasıdır. Öğretmenler kurulunda, hem sene sonu hem de sene
     >>> başlarında yapılan zümre toplantılarında tüm zümre öğretmenlerine ayrı
     >>> ayrı derslerde ihtiyaç duydukları araç, gereç ve teknik malzeme
     >>> müdürlüğümüzce sorularak yazılı olarak istenir.(EK:5) Ekte sunulan
     >>> zümre toplantılarında yada öğretmenlerden istenen sene sonu ders kesim
     >>> raporlarında öğretmen Emine ORTAKAYA' nın herhangi bir talebi
     >>> bulunmamaktadır.(EK:6) Ayrıca okulda 7 adet tepegöz bulunmaktadır.
     >>> Bunlar müdür yardımcılarının odalarında ve isteyen öğretmenlerin
     >>> sınıflarında bulunmaktadır, isteyen öğretmen herhangi bir formaliteye
     >>> ve talebe bağlı kalmaksızın bunlardan özgürce yararlanmaktadır. Ders
     >>> öğretmenleri dersten önce görevlendirecekleri bir öğrenci ile bu
     >>> tepegözleri aldırmakta ve derslerinde kullanmaktadır. Bu ayrıca
     >>> yönetmeliğinin bir gereğidir, (lise yön. Md:6/c)
     >>>
     >>> 9- 2006-2007 öğretim yılı başında öğretmen Emine ORTAKAYA ile okul
     >>> idaresinin yaptığı görüşmede kendisine 2006-2007 öğretim yılı için
     >>> fiziki kapasitenin yetersizliği nedeniyle ayrı bir derslik
     >>> veremeyeceğimizi bildirdiğimizde kendisinin laptopu olduğunu onu
     >>> derslerde kullanabileceğini ifade etmiştir.
     >>>
     >>> 10-Okul Müdürlüğü öğretmen Emine ORTAKAYA' nın yaşadığı sıkıntıyı
     >>> görerek ona yardımcı olmaya çalışmış, bu bağlamda okulda büyük bir
     >>> mantık ve uygulama değişikliğine gitmiş, izmir'de ve hatta Türkiye'de
     >>> resmi Genel Liseler içerisinde ilk ve tek bir uygulamaya başlamıştır.
     >>> Sınıf sisteminden, derslik sistemine geçerek öğretmen dersliği
     >>> uygulaması başlatılmıştır. Bu konuda çıkış noktasını görme engelli
     >>> öğretmen Emine ORTAKAYA oluşturmuştur. Çünkü okulda 48 şube 2 ayrı
     >>> binada öğrenim görmektedir. Kadrolu öğretmen Emine ORTAKAYA ders
     >>> programı gereği 2 ayrı binada ve katlar arasında dolaşmak zorunda
     >>> kalmaktadır ve 2006-2007 öğretim yılı uygulaması da şekildedir. Bunu
     >>> önleme ve davacı öğretmene verilen değer açısından sınıf sisteminden
     >>> derslik sistemine geçilmiştir. Böylece davacı öğretmen sabit bir
     >>> sınıfta ders işleyebilecektir. Yapılan işlem "negatif ayrımcılık"
     >>> değil, tam tersine "pozitif ayrımcılık" yapılmıştır.
     >>>
     >>> 11-Okul İdaresinin hukuksal dayanak noktası, 657 sayılı devlet
     >>> memurları kanunun 10. ve 11. maddeleridir.
     >>>
     >>> Madde 10-(Değişik: 12/5/1982-2670/3 md.) Devlet memurları amiri
     >>> oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve
     >>> yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak
     >>> yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten,
     >>> hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.
     >>>
     >>> Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır.
     >>> Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar
     >>> içinde kullanılır. Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları: Madde
     >>> 11 - ( Değişik : 12/5/1982-2670/4 md.)
     >>>
     >>> Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara
     >>> uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle
     >>> yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı
     >>> sorumludurlar.
     >>>
     >>> Yine 2. dayanak noktası, 28/11/1964-11868 tarihinde resmi gazete de
     >>> yayınlanan liseler ve ortaokullar yönetmeliğidir.
     >>>
     >>> Bu yönetmelikte; Madde 5- Okulu müdür yönetir. Müdürden arkadaşlarına
     >>> ve öğrencilere örnek olacak şekilde hareket etmesi, okulun elemanları
     >>> ile iş birliği yapması istenir.
     >>>
     >>> Madde 6- Müdür, kanun, yönetmelik ve emirlerin sınırı içinde okulun
     >>> bütün işlerini çevirmeye, düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir.
     >>> Bundan başka müdür, okulun bina ve eşyasının korunmasını, iyi
     >>> kullanılmasını, temizliğini ve düzenini sağlamak ve ilgili ödev
     >>> sahiplerini yakından izlemekle de yükümlüdür.
     >>>
     >>> Madde 7- Müdür, öğretim işlerini, herhangi bir aksamaya meydan
     >>> vermeden yürütür. Müdürün bu konuda ödevleri şunlardır:
     >>>
     >>> c) Derslerin verimini artıracak maddi olanakları hazırlamak, okulda
     >>> bulunan eşya ve ders araçlarından, laboratuar ve işliklerden çalışma
     >>> saatlerinde öğrencilerin yararlanmaları işini düzenlemek, bu amaçları
     >>> çoğaltmak, okul dışından getirtilebilecek ders araçlarının
     >>> sağlanmasına çalışmak, öğretmenlerin derslerinde bu araçları
     >>> kullanmaları ve öğrencilerine de kullandırmaları işini izlemek,
     >>>
     >>> Haftalık ders çizelgesiyle öğretmen, müdür yardımcısı ve stajyerlerin
     >>> nöbet çizelgelerini düzenlemek ve uygulamak, Haftalık ders programının
     >>> düzenlenmesinde eğitbilim ilkeleri göz önünde bulundurulur.
     >>>
     >>> Ders yılının çeşitli zamanlarında öğretmenlerin derslerini ve
     >>> öğrencilerini yakından izlemek,
     >>>
     >>> Ders içi ve dışı çalışmalarda gördüğü eksiklikler ve alınması gereken
     >>> tedbirler
     >>>
     >>> hakkında öğretmenlerle ayrı ayrı görüşmek,gerekli gördükçe öğretim
     >>> işlerinin genel gidişi ve
     >>>
     >>> öğretim metotları hakkında zümre öğretmenleri ile yada öğretmenler
     >>> kurulunda görüşmeler yapmak,
     >>>
     >>> i) Dersleri kanun ve bu husustaki emirlere ve eğitbilim kurallarına
     >>> uygun olarak ders yılı başında öğretmenlere dağıtmak ve düzenleyeceği
     >>> ders dağıtım çizelgesini incelemek ve onaylamak üzere valiliğe
     >>> göndermek,
     >>>
     >>> Yukarıda da belirtildiği gibi ister 657 sayılı kanun isterse liseler
     >>> yönetmeliğinin 5.6.7. maddelerinde okul müdürünün görev, yetki ve
     >>> sorumlulukları sıralanmıştır. Bu kanun maddeleri kapsamında okul
     >>> müdürü olarak verilen yetki ve sorumluluklara göre iş ve işlemler
     >>> yapılmıştır.
     >>>
     >>> 12-Ayrıca okulda uygulanan İngilizce dersleri: MEB talim terbiye
     >>> kurulunca 19/08/1998 tarih ve 174 sayılı ile kabul edilen MEB
     >>> ortaöğretim kurumlarının Hazırlık 9.10.11. ve 12. sınıflarına ait ders
     >>> çizelgeye göre (EK:7) ve MEB talim terbiye kurulunun 10.05.1973 tarih
     >>> ve 380 sayılı kararıyla kabul ettiği İngilizce (yabancı dil)
     >>> programında dersin amaç ve yöntemi ile konuları belirlenmiştir.(ek:8)
     >>> İngilizce dersinde 4 önemli kriter vardır:
     >>>
     >>> Bunlar. A- okuma anlama, b- dinleme anlama, c- konuşma, d- yazmadır.
     >>>
     >>> Yine okulda uygulanan yabancı dil ağırlıklı lise bölümümüzde aynı
     >>> mantıkla ve aynı müfredatla İngilizce dersi işlenmektedir. Sadece
     >>> yabancı dil ağırlıklı lise bölümünde hazırlık sınıfında ders saati
     >>> farklıdır.Genel liselerde 3 saat, yabancı dil ağırlıklı lise bölümü
     >>> hazırlık sınıfında ise 24 saattir. Yabancı dil ağırlıklı bölümde ders
     >>> 1 veya 2 hatta 3 bazı okullarda 4 bölüme ayrılıp farklı öğretmenlere
     >>> verilebilmektedir. Okul yönetimi bir dersin tamamını yani 24 saatini 1
     >>> öğretmene verilebileceği gibi 2-3 hatta 4 öğretmene de
     >>> bölüştürebilmektedir. Okul müdürlüğü olarak yapılanda okullarda
     >>> uygulanmakta olan bu uygulamanın devam ettirilmesidir. Yine yukarıda
     >>> sayılan İngilizce programı içerisinde ingilizce dersleri bölünemez
     >>> diye bir kural bulunmamaktadır.
     >>>
     >>>
     >>> 13-Yine okullarda ders dağılımı yapma yetkisi okul müdürlüğündedir.
     >>> (Lise yön.Md:7/e) Okul müdürlüğü daha çok verim alabilecek şekilde
     >>> sınıf ve seviyelere göre dersleri öğretmenler arasında dağıtmaktadır.
     >>> Bu diğer branşlarda olduğu gibi İngilizce branşında da geçerlidir.
     >>>
     >>> 14-Yabancı dil ağırlıklı bölümde hazırlık sınıfının ingilizce dersi
     >>> gramer, yazma, konuşma ve okuma olarak bölünürken yada tüm
     >>> branşlardaki öğretmenlere genel lise ile yabancı dil ağırlıklı lise
     >>> bölümünde ders verilirken; öğretmenler başarılı yada başarısız
     >>> öğretmenler olarak ayrılarak dersler verilmez. Öğretmenlerin yıl
     >>> içerisindeki ve geçmiş yıllardaki performansları, uzmanlık alanları,
     >>> tecrübeleri veya öğretmen ve öğrenci istekleri yada okulun olanakları
     >>> göz önünde bulunarak dersler dağıtılır.
     >>>
     >>> O nedenle başarısız öğretmenlere göre değerlendirme ders dağılımında
     >>> değil sicillerde göz önüne alınır. Bu anlamda İngilizce zümresinin
     >>> ders dağılım programları ekte sunulmuştur.(EK:9) Okulda uygulama
     >>> sadece Emine ORTAKAYA' nın derse girdiği sınıflara yönelik değil tüm
     >>> lise 9. sınıflara yöneliktir.
     >>>
     >>> 15-ingilizce öğretmenliği çok teknik bir branştır. Yukarıda da
     >>> bahsedildiği gibi İngilizce de 4 önemli kriter vardır; Bunlar. A-
     >>> okuma anlama, b- dinleme anlama, c- konuşma, d- yazmadır. Özellikle
     >>> öğretmen derste bu 4 temel kriteri vermek, işlemek ve öğrencilerde
     >>> pekiştirmek zorundadır. Diğer branşlardan en önemli farkı budur.
     >>> Özellikle ingilizcenin okunuşunun ve yazılışının farklı olması okuma
     >>> anlama ve yazma özelliklerini öne çıkarmaktadır. Bu nedenle okulumuzda
     >>> lise 9. sınıflar İngilizce dersi 2 ye 1 şeklinde bölünmüştür.
     >>>
     >>> 16-Ayrıca öğretmenlik mesleği içerisinde bazı nitelikler öne
     >>> çıkmaktadır. Örneğin her öğretmenin, ev ödevi vermek ve her dersin
     >>> başında verdiği ödevi kontrol etmek, öğrencinin yaptığı yazma
     >>> yanlışlarını düzeltmek ve öğrenci hatalarını ortadan kaldırmak
     >>> görevdir. Yine yazılı sınavlarda aynı hataların düzeltilmesi mümkün
     >>> olmadığından öğrencilerin puanlan kırılmakta yada yazılanlar doğru
     >>> kabul edilmemektedir. Çünkü öğrenci kelimeyi tam ve doğru yazmak
     >>> zorundadır. Bunun için derslerde, ödevlerde bunun sürekli kontrol
     >>> edilmesi gerekmektedir. Doğaldır ki görme engelli bir öğretmenin hem
     >>> günlük ödev kontrollerini hem öğrencinin ders anında sınıfta
     >>> defterinde yada yazı tahtasında yaptığı hataları düzeltme şansı
     >>> yoktur. Bu konuda diğer öğretmenlerden ders gören öğrenciler ile Emine
     >>> ORTAKA nın dersine girdiği sınıflardaki öğrencilerin ders
     >>> defterlerinden alınan örnekler ekte sunulmuştur.(EK:10) Hatta yazılı
     >>> sınavları okuma şansı da yoktur. Yönetmelik gereği en az 3 yazılı
     >>> sınav yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Yazılı sınavlarla ilgili
     >>> sıkıntılar yukarıda belirtmiş olduğundan tekrarlamaya gerek yoktur.
     >>>
     >>> 17-Okul İdaresi kendisine mevzuatla verilen yetki ve sorumluluklar
     >>> çerçevesinde öğretmenin vermekte olduğu ingilizce dersininde niteliği
     >>> gereği dersin işlenişi ile ilgili olarak bu şekilde bir tasarrufta
     >>> bulunmuştur. Bu tasarrufun amacı dersin öğrenciler tarafından daha iyi
     >>> anlaşılması, ders içi ve ders dışı eğitimlerin yerine getirilmesinin
     >>> sağlanması ve eğitim seviyesinin yükselmesidir. Sonuç olarak;
     >>>
     >>> Davacı öğretmen bizzat dava dilekçesinde de belirttiği gibi 657 sy DMK
     >>> m53 gereği sakat personel kapsamında işe alınmıştır. Bu kapsamda işe
     >>> alındığını bilen öğretmenin sakatlığından kaynaklanan bazı
     >>> olumsuzluklarında olabileceği ve bunun normal, kabullenilmesi gereken
     >>> bir durum olduğunuda bilmesi gerekir. Yukarıda da değinildiği gibi
     >>> davacı öğretmen görme özürlü ancak ders verdiği öğrenciler görme
     >>> özürlü değildir. Bu nedenlede görme özürlülere özgü kullandıkları
     >>> ortak alfabe burada kullanılamamaktadır. Müfredat gereği, öğretmenin
     >>> dersin işlenişi sırasında verdiği ev ödevlerinin kontrolü, öğrencinin
     >>> defterinde veya yazı tahtasında yaptığı yanlışı tesbit etmesi ve
     >>> düzeltilmesi mümkün olamamaktadır.
     >>>
     >>> Yine yönetmelik gereği öğretmenin bir eğitim dönemi içinde en az 2
     >>> defa yapmak zorunda olduğu yazılı sınavları nedeniyle, bu sınavların
     >>> yapılması sırasında ortaya çıkan güçlükler ve yapılan yazılı sınav
     >>> kağıtlarının değerlendirilmesi maalesef görme özürlü olması sebebi ile
     >>> öğretmen tarafından yerine getirilememektedir. Tüm bu olumsuzlukların
     >>> giderilmesi için okul idaresi dersi dağılımı ile ilgili olarak bu
     >>> şekilde bir uygulama yapmak zorunda kalmıştır. Yapılan bu işlem
     >>> öğretmene karşı bir davranış değil, dersin işlenişi ve öğrencinin
     >>> öğrenmesi amaçlı bir işlemdir. Yani bir ayrımcılık değil,
     >>> zorunluluktur. Öğrencinin başarısının ve dolayısiyle eğitim
     >>> seviyesinin yükselmesi için okul idaresi mevzuat gereği yapmak zorunda
     >>> olduğu işlemleri yapmaktadır.
     >>>
     >>> 18.Davacının, dilekçesindeki iddialar doğru olmayıp, mevzuat
     >>> çerçevesinde işlem yapılmıştır. Yapılan işlem mevzuata uygundur
     >>>
     >>> SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda sunulan ve re'sen dikkate alınacak sair
     >>> sebeplerle;
     >>>
     >>> a) Usul ve yasaya aykırı davanın reddine,
     >>>
     >>> b)Yürütmeyi Durdurma isteminin reddine,
     >>>
     >>> =^r
     >>>
     >>> cJYârgılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi
     >>> arz ve talep olunur. 31.12.2007
     >>>
     >>> EKİ: İşlem Dosyası
     >>>
     >>> SaitTOPOGLU
     >>>
     >>> Vali a. Vali Yardımcısı
     >>>
     >>>
     >>> MAHKEME KARARI
     >>>
     >>> T.C.
     >>>
     >>> İZMİR
     >>>
     >>> 4. İDARE MAHKEMESİ
     >>>
     >>> ESAS NO: 2007/1840 KARARNO: 2008/958
     >>>
     >>>
     >>> DAVACI: EMİNE ORTAKAYA
     >>>
     >>> VEKİLİ: AV. MERT SARAÇOĞLU
     >>>
     >>> 858 Sok. No: 5 D:3-304Konak/İZMİR
     >>>
     >>> DAVALI: İZMİR VALİLİĞİ
     >>>
     >>> DAVANIN ÖZETİ: Karabağlar Cumhuriyet Lisesi Müdürlüğü'nde İngilizce
     >>> öğretmeni olan davacı tarafından adı geçen okulun 2007-2008 eğitim
     >>> öğretim yılı ders programının; müvekkilinin Eylül 2006 yılından
     >>> itibaren anılan okulda görev yaptığı, okul idaresince görme özürlü
     >>> olması nedeniyle haftada sınıf başına 1 saat okuma dersinin dışında
     >>> gramer ve yazma derslerinin verilmediği, bu şekilde davacının mesleki
     >>> faaliyet alanının ve yetkilerinin fiilen sınırlandırıldığı, eşitsizlik
     >>> yaratıldığı ve diğer meslektaşları ile öğrencilerinin gözünde küçük
     >>> düşmesine yol açıldığı öne sürülerek iptali ile 1,00.-YTL manevi
     >>> tazmininin ödenmesi istenilmektedir.
     >>>
     >>> SAVUNMANIN ÖZETİ : idarelerince daha önce engellilere yönelik bir
     >>> okulda görev yapan davacı öğretmenin, normal öğlencilere ders
     >>> vermesinden kaynaklanan olumsuz sıkıntıların giderilmesine
     >>> çalışıldığı, kendisine iki ayrı bina arasında gidip gelmemesi için
     >>> sabit bir sınıfta ders işleme olanağı verildiği, İngilizce dersinin
     >>> teknik bir branş olduğu, okuma - anlama, dinleme, konuşma ve yazma
     >>> olarak bölümlere ayrıldığı, görme özürlü olmayan çocukların sağlıklı
     >>> bir eğitim alması amacıyla 9. sınıflarda İngilizce dersinin 2'ye 1
     >>> şeklinde bölündüğü, okul idaresinin mevzuat gereği öğrencilerin
     >>> başarısını ve eğitim seviyesini gözetmek zorunda olduğu belirtilerek
     >>> davanın reddi gerektiği savunulmuştur.
     >>>
     >>> TÜRK MİLLETİ ADINA
     >>>
     >>> Hüküm veren İzmir 4. İdare Mahkemesi'nce duruşma için önceden belli
     >>> edilen 11.7.2008 gününde davacı vekili Av. Orhan Çetinbilek ile davalı
     >>> idareyi temsilen Ömer Gökçe'nin geldiği görülerek usulüne uygun olarak
     >>> yapılan duruşmadan sonra işin gereği görüşüldü:
     >>>
     >>> Dava, Karabağlar Cumhuriyet Lisesi Müdürlüğü'nde ingilizce öğretmeni
     >>> olan davacı tarafından adı geçen okulun 2007-2008 eğitim öğretim yılı
     >>> ders programının iptali ile 1,00.-YTL manevi tazminin ödenmesi
     >>> istemiyle açılmıştır.
     >>>
     >>> 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 28. maddesinde, ortaöğretimin
     >>> amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine
     >>> uygun olarak, "Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak
     >>> bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını
     >>> tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel
     >>> kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,
     >>> öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve
     >>> kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem
     >>> mesleğe hem de yüksek eğretime veya hayata ve iş alanlarına
     >>> hazırlamaktır. Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri
     >>> ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır."
     >>> hükmüne yer verilmiştir.
     >>>
     >>> ./..
     >>>
     >>>
     >>> T.C.
     >>>
     >>> İZMİR
     >>>
     >>> 4. İDARE MAHKEMESİ
     >>>
     >>> ESAS NO: 2007/1840 KARAR NO : 2008/958
     >>>
     >>> Dava dosyasının incelenmesinden, Karabağlar Cumhuriyet Lisesinde Eylül
     >>> 2006 tarihinden itibaren görme özürlü ingilizce öğretmeni olarak görev
     >>> yapan davacı tarafından, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında sınıf başına
     >>> haftada bir saat okuma dersi verilmesine ilişkin Okul Müdürlüğünün
     >>> 24.9.2007 tarihli ders programının, eşitlik ilkesine aykırı olduğu öne
     >>> sürülerek işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
     >>>
     >>> Bakılan davada, davacı öğretmenin daha önce görme özürlü öğrencilere
     >>> eğitim veren okulda görevli iken, içinde görme özürlü öğrencilerin de
     >>> bulunduğu dava konusu okula atandığı, ancak davacının ders verdiği
     >>> sınıflarda gerekli disiplin ve düzenin sağlanamadığı, bunun için
     >>> nöbetçi öğrenci ve öğretmenlerin desteğine ihtiyaç bulunduğu, yazılı
     >>> sınavların ve ödev kontrollerinin sağlıklı yapılamadığı, bu nedenle
     >>> okuma, yazma ve gramer olarak üç bölümde verilen ingilizce dersinin
     >>> okuma kısmının davacıya verilerek belirtilen olumsuzlukların bir
     >>> dereceye kadar giderilmeye çalışıldığı görülmektedir.
     >>>
     >>> Buna göre, dersin öğrenciler tarafından, daha iyi anlaşılması, başarı
     >>> düzeyinin ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve dersin sağlıklı bir
     >>> şekilde işlenebilmesi amacıyla normal öğrencilere ders veren davacı
     >>> için ders programının belirtilen şekilde düzenlenmesinde eğitim ve
     >>> öğrenim özgürlüğüne, eşitlik ilkesine, yürürlükte olan mevzuata ve
     >>> hukuka aykırılık bulunmamıştır.
     >>>
     >>> Diğer yandan, davacı vekilinin diğer iddiaları dava konusu işlemi
     >>> sakatlar nitelikte görülmemiştir.
     >>>
     >>> Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan
     >>> yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta
     >>> ücretinin isteği halinde davacıya iadesine, kararın tebliğinden
     >>> itibaren 30 gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere
     >>> 14/07/2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
     >>>
     >>>
     >>> Başkan İBRAHİM AYDOĞDU
     >>>
     >>> 27473
     >>>
     >>>
     >>> Uye
     >>>
     >>> AYTEN KÜÇÜK
     >>>
     >>> VATANSEVER
     >>>
     >>> 32662
     >>>
     >>>
     >>> Uye
     >>>
     >>> ALT AR GÖKÇİMEN
     >>>
     >>> 103141
     >>>
     >>>
     >>>
     >>> 13,10 YTL 13,10 YTL 21,40 YTL 2,20 YTL 45,00 YTL
     >>>
     >>> YARGILAMA GİDERLERİ:
     >>>
     >>> Başvurma Harcı Karar Harcı Y.D. Harcı Vekalet Harcı Posta Gideri
     >>>
     >>>
     >>> .#î
     >>>
     >>>
     >>> TOPLAM:94,80 YTL
     >>>
     >>> AKV-KÇ-04.09.2008
     >>>
     >>> ----- Original Message -----
     >>> *From:* ramazan akel <mailto:ramazanakel85@...>
     >>> *To:* engelliogretmenler@yahoogroups.com
     >>> <mailto:engelliogretmenler@yahoogroups.com>
     >>> *Sent:* Monday, October 08, 2012 5:06 PM
     >>> *Subject:* Re: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm fazlası
     >>> olursa ne olur?
     >>>
     >>> sadece temhiz ve cevaba cevap dosyalarını indirebildim,
     >>> diğeerlerini indiremedim, hata veriyor. saygılarımla.
     >>> 07.10.2012 22:55 tarihinde, Mehmet Ortakaya yazdı:
     >>>
     >>>> Merhaba Arkadaşlar!
     >>>>
     >>>> Gruptaki tartışmaları ben de bir süredir izliyorum, duyarlılık
     >>>> oluşması ve tartışma isteği çok güzel, umarım devamı gelir ve iyi
     >>>> sonuçlar verir.
     >>>>
     >>>> Ancak durumun hiç de parlak olmadığını, iyileşme şöyle dursun
     >>>> koşulların ve uygulamaların giderek kötüleşme eğilimi
     >>>> gösterdiğini de bilmemiz gerekiyor. Gerçek bir değişimden
     >>>> yanaysak çok ama çok çalışmalı, ortak akıl, ortak irade için
     >>>> mücadele etmeliyiz. Tek tek bireylerin vereceği hukuksal ve idari
     >>>> mücadele son derece değerlidir kuşkusuz, fakat çok ciddi
     >>>> sınırları vardır, hatta işler çoğu kereler ters gider. Haksızlığa
     >>>> uğrarsınız, hakkınızı aradığınızda verilen karşılık daha ağır bir
     >>>> haksızlığa yol açar. Çünkü karşınızdakilerin de öyle ya da böyle
     >>>> ortak bir aklı ve ortak bir iradesi vardır. Okul müdüründen
     >>>> Bakanlık müsteşarına, idare mahkemesi yargıcından Danıştay
     >>>> üyesine kadar uzanan bir zihniyet ve tavır birliği.
     >>>>
     >>>> Ekte sunduğum dosyalarısabırla okuyun lütfen. Dava, eşim ve
     >>>> meslektaşınız Emine Ortakaya'ya aittir. (Bu gruba eskiden
     >>>> Emine'yle birlikte kullandığımız, fakat artık yalnızca benim
     >>>> kullandığım adres üzerinden üyeyim.) Bu dosyalar esasen benim
     >>>> kalemimden çıktı, bir değerli meslektaşımsa bazı düzeltmelerle
     >>>> onları resmen işleme koydu. O yüzden bazı dosyalar benim
     >>>> hazırladığım taslaklar, bazıları ise mahkemelere sunulurken
     >>>> verilmiş son biçimleriyle elinize geçecek, ancak konunun özü için
     >>>> bu ayrıntı önemli de değil zaten.
     >>>>
     >>>> İlgili dosyalarda iki önemli konuda bilgi bulacaksınız.
     >>>> Birincisi, özellikle çalışan sakatların yasal hakları hakkında
     >>>> kapsamlı değerlendirmeler. İkincisi ise karşımızdaki ayrımcı
     >>>> zihniyetin vardığı boyut ve bu zihniyetin idare ile yargı
     >>>> arasında nasıl "kardeş payı" yapılarak sahiplenildiği gerçeği.
     >>>> Sizlere, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin reddedilen temyiz
     >>>> başvurumuz hakkındaki nihai kararı ve hepsi de olumsuz sonuçlanan
     >>>> şikayet başvurularını gönderme gereği bile duymuyorum. Dava şimdi
     >>>> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) ön İnceleme aşamasında.
     >>>> Sonuçtan umutlu değiliz; hem Türkiye'den giden davaların çokluğu
     >>>> ve ciddiyeti karşısında bu davanın önemsenmeyeceğini
     >>>> düşündüğümüzden; hem de bazı Avrupa ülkelerindekörlere
     >>>> öğretmenliğin hiç yaptırılmadığını işitmiş olmamızdan.
     >>>>
     >>>> Kısacası asıl çözüm örgütlü mücadeleyle siyasal alanda kazanılmak
     >>>> zorunda. Bu işleri samimiyetle ve ciddiyetle ele alan bir hükümet
     >>>> ağırlığını ortaya koysa, "ayrımcılık yapanın canını yakarım"
     >>>> dese, savcılar Türk ceza Kanunu'nun 122. maddesinin uygulanması
     >>>> konusunda Adalet Bakanlığı'nca uyarılsa vs. siz o burnundan kıl
     >>>> aldırmayan müdürleri seyreyleyin bir!
     >>>>
     >>>> Bu arada Emine'yi sorarsanız, çok ama pek çok sevdiği ve daha
     >>>> uzun yıllar yapabileceği işinden, ruh ve beden sağlığının daha
     >>>> fazlasını kaldıramayacağını söyleyerek emekli oldu.
     >>>>
     >>>> Selam ve dostlukla
     >>>>
     >>>> ----- Original Message -----
     >>>> *From:* ramazan akel <mailto:ramazanakel85@...>
     >>>> *To:* engelliogretmenler@yahoogroups.com
     >>>> <mailto:engelliogretmenler@yahoogroups.com>
     >>>> *Sent:* Sunday, October 07, 2012 8:13 PM
     >>>> *Subject:* Re: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm
     >>>> fazlası olursa ne olur?
     >>>>
     >>>> Merhaba hocam,
     >>>>
     >>>> Ben varım. Grubumuzda bu konuları tartışalım. Fikirlerimizi
     >>>> bir araya getirip kamuoyuna açıklayalım. Sadece taleplerimizi
     >>>> değil, yaşadığımız sorunları da anlatalım. Elimizden ne
     >>>> geliyorsa, gücümüz yettiğince dile getirelim. Bizden başka
     >>>> hiç kimse bizim sorunlarımızla ilgilenmez, bunu unutmayalım.
     >>>>
     >>>> Bence susmak, kaybetmenin habercisidir.
     >>>>
     >>>> 06.10.2012 02:52 tarihinde, halis kuralay yazdı:
     >>>>> Değerli arkadaşlar,
     >>>>> Derler ki: Türk milleti söylemez, ama söylenir. Bu işlerin
     >>>>> acısını işi
     >>>>> bizzat yaşayanlardan daha iyi bilebilecek yok. Yani bu işi
     >>>>> olsa
     >>>>> olsa siz
     >>>>> bilir ve anlayabilirsiniz. Bir başka biçimde söyleyelim: siz
     >>>>> engelli
     >>>>> öğretmenlerden başka bakanlıkta bilen yok. O halde yapılacak
     >>>>> iş,
     >>>>> hazır böyle
     >>>>> bir mail grubumuz da varken, önerilerimizi toplayıp yazılı
     >>>>> hale
     >>>>> getirelim,
     >>>>> basın açıklaması yapalım, sendikaları devreye sokalım. Doğru
     >>>>> haklısınız
     >>>>> sendikaların da pek bir iş yaptıkları yok. O halde sivil
     >>>>> toplumu
     >>>>> hareketlendirelim. Bunları yapmazsak bence vebaldir ve bu
     >>>>> ortamlarda daha
     >>>>> çoooook konuşuyor ama bir çözüm bulamıyor oluruz.
     >>>>> Meselâ bir görme engelli öğretmen için evine yakınlık
     >>>>> atamalarda
     >>>>> puan
     >>>>> üstünlüğü doğurmalı mıdır? Engelli olmak, ayrı değerlendirmeyi
     >>>>> gerektirir
     >>>>> mi? Hangi şartlar engellilere göre ayrı değerlendirilmeli? Ne
     >>>>> dersiniz? Bu
     >>>>> tartışmayı başlatalım mı?
     >>>>> -----Özgün İleti----- From: ramazan akel Sent: Friday,
     >>>>> October
     >>>>> 05, 2012
     >>>>> 5:54 PM To:engelliogretmenler@yahoogroups.com Subject: Re:
     >>>>> [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm fazlası olursa ne
     >>>>> olur?
     >>>>> maalesef. söyledikleriniz çok doğru hocam. ben de mahkeme
     >>>>> yolunu
     >>>>> düşünüyorum.
     >>>>> 04.10.2012 22:56 tarihinde, bayram yilmaz yazdı:
     >>>>>> her zaman olduğu gibi ilkler acı çekiyorlar.
     >>>>>>
     >>>>>> engelli öğretmen ve memur ataması yaptılar ama engelliler
     >>>>>> için hiç
     >>>>>> bir mevzuaat yok.
     >>>>>> nasıl görevlendirilirler, nerelerde görevlendirilirler,
     >>>>>> nerelere
     >>>>>> görevlendirilemezler
     >>>>>>
     >>>>>> norm fazlası olurlar mı, olurlarsa nasıl uygulama yapılır?
     >>>>>> nasıl tayin olabilirler?
     >>>>>> vesayre vesayre
     >>>>>> hiç bir sorunun cevabı yok. her zaman olduğu gibi ilkler
     >>>>>> sorunlarla
     >>>>>> karşılaşacak, sonra davalar açılacak, ona göre de mevzuaat
     >>>>>> düzenlemeleri yapılacak.
     >>>>>>
     >>>>>> benim gördüğüm hocam bu bakanlıkta kimseye derdini
     >>>>>> anlatamazsın.
     >>>>>> sen istediğn kadar haklı ol, son tahlilde sen hep haksızsın.
     >>>>>> çünkü sana zaten bu halinle iş verilmiş...
     >>>>>> zaten engelliden öğretmen mi olur...
     >>>>>> aha da bak olmayacağı buradan belli zate...
     >>>>>>
     >>>>>> yukarıdakiler benim düşüncelerim değil. muhattap olduğumuz
     >>>>>> idarecelerin bir çoğunun düşüncesi bu yönde...
     >>>>>>
     >>>>>> geçen bir sendikaya üye olacaktım. yönetimindeki biri
     >>>>>> eskide
     >>>>>> şişlide şube müdürüymüş. konu açılınca dedi ki, bizim
     >>>>>> ilçemizde
     >>>>>> de
     >>>>>> engelli öğretmen vardı. çok ama çok başarılıydı ama yok
     >>>>>> veliler
     >>>>>> istemiyordu, yok kıl idi, tüy idi gibi bahaneler öne sürüyor.
     >>>>>> aslında engellileri öğretmen atamamalıydılar falan diyor
     >>>>>> laf
     >>>>>> arasında.birde bunu hak aradıklarını iddia eden sendika
     >>>>>> yöneticisi
     >>>>>> diyor. hocam dedim ben üye olmuyorum siz de hayırlı işler
     >>>>>> dedim
     >>>>>> kendimce ve oradan ayrıldım.
     >>>>>>
     >>>>>> tek hak arama makamı bence mahkemeler. açacaksın hocam
     >>>>>> davayı,
     >>>>>> kurtaracaksın. öbür türlü hiç millete laf anlatmakla kendini
     >>>>>> tüketme
     >>>>>> derim sana.
     >>>>>>
     >>>>>> 03 10 2012 tarihinde uğur yılmaz<ugur.yil@...>
     >>>>>> yazmış:
     >>>>>>> puanı en düşük olan öğretmen norm fazlası olur.bunun engelli
     >>>>>>> olup
     >>>>>>> olmamasına
     >>>>>>> bakılmaz.ancak normu 3 olan yere 4. öğretmeni
     >>>>>>> atayamazlar.saygılarımla.
     >>>>>>> > To:engelliogretmenler@yahoogroups.com
     >>>>>>>> From:akyol.81@...
     >>>>>>>> Date: Tue, 2 Oct 2012 22:45:01 +0300
     >>>>>>>> Subject: Re: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm
     >>>>>>>> fazlası olursa
     >>>>>>>> ne
     >>>>>>>> olur?
     >>>>>>>>
     >>>>>>>> evet bu konuda her hangi bir farklılık söz konusu değil.
     >>>>>>>> saygılar
     >>>>>>>> ----- Original Message -----
     >>>>>>>> From: "Sevgi Ekici"<sevgiekici17@...>
     >>>>>>>> To:<engelliogretmenler@yahoogroups.com>
     >>>>>>>> Sent: Tuesday, October 02, 2012 10:05 PM
     >>>>>>>> Subject: Re: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm
     >>>>>>>> fazlası olursa
     >>>>>>>> ne
     >>>>>>>>
     >>>>>>>> olur?
     >>>>>>>>
     >>>>>>>>
     >>>>>>>> merhabalar, bir arkadaşım norm fazlası olunca diğer
     >>>>>>>> öğretmenler gibi
     >>>>>>>> tayin istemek zorunda kaldı. bir arkadaş ise tayin dönemi
     >>>>>>>> geçtiği için
     >>>>>>>> başka bir okula görevlendirildi. (ikisi de görme engelli)
     >>>>>>>>
     >>>>>>>> 02 10 2012 tarihinde murat akyol<akyol.81@...>
     >>>>>>>> yazmış:
     >>>>>>>>> merhabalar hocam, umarım böyle bir şey olmaz ancak olduğu
     >>>>>>>>> taktirde bu
     >>>>>>>>> anlamda engelli öğretmenlere özel bir düzenleme bildiğim
     >>>>>>>>> kadarıyla
     >>>>>>>>> malesef
     >>>>>>>>> yok.
     >>>>>>>>> saygılar
     >>>>>>>>> ----- Original Message -----
     >>>>>>>>> From: ramazan akel
     >>>>>>>>> To:engelliogretmenler@yahoogroups.com
     >>>>>>>>> Sent: Tuesday, October 02, 2012 5:51 PM
     >>>>>>>>> Subject: [engelliogretmenler] engelli öğretmen norm
     >>>>>>>>> fazlası olursa
     >>>>>>>>> ne
     >>>>>>>>> olur?
     >>>>>>>>>
     >>>>>>>>>
     >>>>>>>>>
     >>>>>>>>>
     >>>>>>>>> Arkadaşlar merhaba,
     >>>>>>>>>
     >>>>>>>>> Hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Yazdığım
     >>>>>>>>> şikâyet ve görüş
     >>>>>>>>> isteyen maillerimden sıkılmamışsınızdır umarım.
     >>>>>>>>>
     >>>>>>>>>
     >>>>>>>>>
     >>>>>>>>> Öğretmen arkadaşlarımızın bildiği gibi yan alanı olan
     >>>>>>>>> sınıf
     >>>>>>>>> öğretmenleri
     >>>>>>>>> branş öğretmenliğine geçtiler. Sınıf öğretmeni olan okul
     >>>>>>>>> müdürümüz de
     >>>>>>>>> Türkçe
     >>>>>>>>> öğretmenliğine geçti ve altı saat derse girecek.
     >>>>>>>>> Okulumuzun
     >>>>>>>>> Türkçe
     >>>>>>>>> normu
     >>>>>>>>>
     >>>>>>>>> üç.
     >>>>>>>>> Müdürle beraber dört kişi olduk. Puanı en düşük olan
     >>>>>>>>> Türkçe
     >>>>>>>>> öğretmeni
     >>>>>>>>> norm
     >>>>>>>>> fazlası olabilirmiş. Müdürden duyduğuma göre diğer Türkçe
     >>>>>>>>> öğretmeninin
     >>>>>>>>> puanı
     >>>>>>>>> ben düşükmüş. Yani bir norm fazlası olursa ben değil de
     >>>>>>>>> diğer Türkçe
     >>>>>>>>> öğretmeni arkadaş norm fazlası olacak. Ama benim puanımın
     >>>>>>>>> ondan daha
     >>>>>>>>> yüksek
     >>>>>>>>> olduğu konusunda pek emin değilim ben, her türlü ihtimale
     >>>>>>>>> hazırım. Norm
     >>>>>>>>> fazlası olursam, engelli öğretmenlerin norm fazlası
     >>>>>>>>> olmaması
     >>>>>>>>> gibi bir
     >>>>>>>>> yasal
     >>>>>>>>> dayanak var mı? Çünkü ben norm fazlası olmak istemiyorum,
     >>>>>>>>> okulumdan
     >>>>>>>>> memnunum. Yasal bir dayanak varsa ve korktuğum başıma
     >>>>>>>>> gelirse, Allah
     >>>>>>>>> korusun, dava açmayı düşünüyorum. Yardımlarınızı bekliyor,
     >>>>>>>>> iyi günler
     >>>>>>>>> diliyorum.
     >>>>>>>>>
     >>>>>>>>>
     >>>>>>>>>
     >>>>>>>> ------------------------------------
     >>>>>>>>
     >>>>>>>> Yahoo! Groups Links
     >>>>>>>>
     >>>>>>>>
     >>>>>>>>
     >>>>>>>>
     >>>>>>>>
     >>>>>>>> ------------------------------------
     >>>>>>>>
     >>>>>>>> Yahoo! Groups Links
     >>>>>>>>
     >>>>>>>>
     >>>>>>>>
     >>>>>> ------------------------------------
     >>>>>>
     >>>>>> Yahoo! Groups Links
     >>>>>>
     >>>>>>
     >>>>>>
     >>>>> ------------------------------------
     >>>>> Yahoo! Groups Links
     >>>>> Individual Email | Traditional
     >>>>> http://docs.yahoo.com/info/terms/
     >>>>>
     >>>>>
     >>>>>
     >>>>> ------------------------------------
     >>>>>
     >>>>> Yahoo! Groups Links
     >>>>>
     >>>>>
     >>>>>
     >>>>
     >>>
     >>>
     >>
     >>
     >
     >
     > ------------------------------------
     >
     > Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >
     >
     >
     > ------------------------------------
     >
     > Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >
     >
     ------------------------------------
     Yahoo! Groups Links
     Individual Email | Traditional
     http://docs.yahoo.com/info/terms/
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.