Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group

In last 7 days

No Activity

Group Description

Eto ang mga eletistang manlalaro ng makabagong henerasyon.

Ang mapabilang sa grupong ito ay isang karangalang dadalin mo saang panig ka man ng mundo makarating.

Sama-sama naming tatahakin ang rurok ng tagumpay.

Pinagkakapuri naming kami ay Filipino!

Mabuhay ang Eletistang Manlalaro ng Makabagong Henerasyon !!!

Group Information

 • 13
 • Teens
 • Sep 10, 2008
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History