Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Eto ang mga eletistang manlalaro ng makabagong henerasyon.

Ang mapabilang sa grupong ito ay isang karangalang dadalin mo saang panig ka man ng mundo makarating.

Sama-sama naming tatahakin ang rurok ng tagumpay.

Pinagkakapuri naming kami ay Filipino!

Mabuhay ang Eletistang Manlalaro ng Makabagong Henerasyon !!!

Group Information

 • 13
 • Teens
 • Sep 10, 2008
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History