Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
added in the last 7 days

Group Description

ege bölgesinde çevre sorunları ile ilgilenen, doğal ve kültürel değerlere sahip çıkan kuruluş ve kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları Ege Çevre ve Kültür Platformu EGEÇEP'in yazışma grubudur.
Gruba katılmak isteyeceklerin; grup kararları gereği olarak, kimlikleri hakkında bilgi ve -varsa- gruptaki tanıdıklarının adlarını vermeleri gerekmektedir.

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Message History