Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Dink en praat onderskei jou van ander diere. Mense doen dinge wat ander diere ook doen, maar mense doen ook dinge wat hulle van ander diere onderskei. Op dié lys praat ons oor die dinkery en pratery wat die kern vorm van die volgende uitspraak van die topdinker Edward de Bono: "Ek doen, daarom maak ek saak."

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Message History