Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

URGENT! - EVACUAREA CENTRULUI COMUNITAR laBOMBA - EVICTION OF laBOMBA COMMUNITY CENTER

Expand Messages
 • Bianca Boitan
  * informatii primite de la adresa ofensivagenerozitatii@yahoo.com              COMUNICAT DE PRESĂ   EVACUAREA CENTRULUI COMUNITAR laBOMBA   CENTRUL
  Message 1 of 1 , Jul 22, 2011
  * informatii primite de la adresa ofensivagenerozitatii@...


            

   

  COMUNICAT DE PRESĂ

   

  EVACUAREA CENTRULUI COMUNITAR laBOMBA

   

  CENTRUL COMUNITAR PENTRU EDUCAȚIE ȘI ARTĂ ACTIVĂ RAHOVA-URANUS

   

  Sâmbătă, 23 iulie 2011, Calea Rahovei 194, ora 19:00 – conferință de presă și prezentarea proiectului de Artă Activă FĂRĂ SPRIJIN - proiect de educație creativă și artă activă pentru comunitate versus proprietate, pentru spații comunitare și culturale, pentru reprezentare directă, împotriva statului român care și-a abandonat cetățenii, împotriva distrugerii sistematice a țesutului social din România. Nu ne împotrivim evacuarii din spațiul fizic, ne împotrivim evacuării conceptului de artă activă – artă comunitară, comunitate si lucru împreună, educație creativă și dezbatere publică, chiar dacă spațiul fizic în care aceste lucruri s-au întâmplat în ultimii 3 ani nu va mai exista de luni dimineața – 25 iulie 2011.

   

  În perioada iulie – septembrie vor continua în stradă activitatile proiectului FĂRĂ SPRIJIN – repetiții pentru spectacolul de teatru FĂRĂ SPRIJIN, ateliere cu copiii și dezbateri publice. În aceași perioada vor avea loc expoziții și prezentari video ale proiectelor de artă activă derulate în ultimii cinci ani de către Inițiativa Ofensiva Generozității în spațiul Centrului Comunitar laBOMBA:

   

  HARTA SENSIBILĂ - 2006

  RAHOVA NONSTOP – 2006

  CONSTRUIEȘTE-ȚI COMUNITATEA – 2007

  BILUNA JAM SESSION – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

  FLEXIBLE – 2008

  LABORATOR URBAN MOBIL – 2008, 2009, 2010

  DRUM – 2009

  TURNEU LA ȚARĂ – 2009

  NASCUT ÎN RAHOVA - 2009

  PARADA FEMEILOR EVACUATE – 2010

  IMPROVISION ON GENEROSITY – 2010, 2011

  CASA POPORULUI – 2011

  ZIUA CARTIERULUI – 2011.

  Atelierele de dramaturgie, de educație creativă, de mișcare și expresivitate corporală, improvizație, muzică, documentare, jurnalism, desen și educație vizuală, activități comunitare și dezbateri publice informale găzdutie de Centrul Comunitar laBOMBA vor continua provizoriu pe stradă, în fața sediului care urmează să fie evacuat.

   

  Centrul Comunitar laBOMBA a fost prezent internațional în conferințe, seminarii, ateliere și dezbateri precum:

   

  L’artiste et la ville – Banlieues d’Europe’est – Sofia, 2007

  Festival Test – Zagreb, 2008

  Cornerstone Theatre Summer Institute – Los Angeles, 2008

  CityScape Istanbul: Artists and Urban Re-invention – 2009

  Târgul Alternativ de artă Supermarket – Stockholm, 2009

  CityScape Gothenburg: Adresses cultural strategies of urban revival – Intercult Suedia, Stockholm 2009

  Expozitie Scoala Superioara de Arhitectura Paris-Malaquais – 2009

  ExperimentCity/ExperimentDays – Berlin 2009

  Changing Europe Changing Arts – SICA, Felix Meritis Foundation – Amsterdam,  2010

  Re-imagining Cultural Space – Intercult Suedia, Orion Theatre – Stockholm 2010

  Introducing Romanian Cultural Managers – Ratiu Foundation - Londra, 2010

  Acting Together on the World Stage – Theatre Without Borders - La Mamma etc. Theatre New York, 2010

  ExperimentCity/ExperimetDays – Milano, 2011

  ___________________________________________________________________

  laBOMBA este un spaţiu multicultural de auto-reprezentare comunitară. laBOMBA încurajează toate formele şi formulele de creaţie artistică generate de tineri artişti profesionişti sau amatori care lucrează cu şi pentru comunitatea Rahova-Uranus. Idealul laBOMBA este consolidarea unei comunităţi de creaţie din experţi ai vieţii de zi cu zi (membri ai comunităţii Rahova-Uranus) şi artiştii implicaţi în programele şi proiectele Centrului.

   

  laBOMBA este o iniţiativă a Ofensivei Generozităţii.

   

  Ofensiva Generozităţii este iniţiativa care a adus împreună, începând cu anul 2006, comunităţi, voluntari, artişti, organizaţii nonguvernamentale, instituţii publice şi investitori privaţi. Principiul de construcţie al echipei este interdisciplinaritatea şi adaptabilitatea  în funcţie de necesităţile specifice fiecărui proiect în parte.

   

  www.labombastudios.ro

  labombastudios.blogspot.com

  Irina Gâdiuță, coordonator programe Centrul Comunitar laBOMBA +40721649746

  Bogdan Georgescu, Inițiativa Ofensiva Generozității +40720469021

   

   


  ofgen.jpgactive art.jpg   

  PRESS RELEASE

   

   

  THE EVICTION OF THE

  laBOMBA

  COMMUNITY CENTER

   

  THE ACTIVE ART AND CREATIVE EDUCATION CENTER OF RAHOVA-URANUS

   

   

  Saturday, 23rd of July 2011 – Calea Rahovei 194 – 7:00 PM – press conference and presentation of the Active Art project NO SUPPORT – a creative education and active art project for community versus private propriety, for community and cultural center, for direct representation, against the state that abandons its citizens, against the programmatic destruction of the social structure of the Romanian state. We won’t resist the physical eviction, we will resist the eviction of the active art – community art concept, the concept of working and creating together, of speaking out in public debates and learn together through a creative education process. We will continue all our activities out in the street, despite the fact that the building that hosted all these activities in the past 3 years will be shut down on Monday morning – 25th of July 2011.

   

  Between July and September the activities of the NO SUPPORT project; the rehearsals for the community theatre performance NO SUPPORT, creative education workshops for children, playwriting workshops, movement and dance, improvisation, music, documentation, journalism, visual education, community activities and public debates; will take place in the street in front of the formal venue of the laBOMBA Community Centre.

   

  At the same time, exhibitions and video presentations of the past projects that have taken place in the past five years under the Initiative The Generosity Offensive and laBOMBA Community Centre:

   

  SENSITIVE MAP – 2006

  RAHOVA NONSTOP – 2006

  BUILD YOUR COMMUNITY! – 2007

  BILUNA JAM SESSION – 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

  FLEXIBLE – 2008

  URBAN MOBILE LABORATORY – 2008, 2009, 2010

  DRUM – 2009

  TOUR IN THE COUNTRYSIDE – 2009

  BORN IN RAHOVA - 2009

  EVICTED WOMEN’S PARADE – 2010

  IMPROVISION ON GENEROSITY – 2010, 2011

  HOUSE OF THE PEOPLE – 2011

  NEIGHBOURHOOD DAY – 2011

  laBOMBA Community Center was presented internationally in festivals, seminars, workshops and debates such as:

   

  L’ARTISTE ET LA VILLE – Banlieues d’Europe’est – Sofia, 2007

  Festival TEST – Zagreb, 2008

  Cornerstone Theatre Summer Institute – Los Angeles, 2008

  CityScape Istanbul: Artists and Urban Re-invention – 2009

  Alternative Art Fair - Supermarket – Stockholm, 2009

  CityScape Gothenburg: Adresses cultural strategies of urban revival – Intercult Suedia, Stockholm 2009

  Exhibition at The Superior School of Architecture Paris-Malaquais – 2009

  ExperimentCity/ExperimentDays – Berlin 2009

  Changing Europe Changing Arts – SICA, Felix Meritis Foundation – Amsterdam,  2010

  Re-imagining Cultural Space – Intercult Suedia, Orion Theatre – Stockholm 2010

  Introducing Romanian Cultural Managers – Ratiu Foundation - Londra, 2010

  Acting Together on the World Stage – Theatre Without Borders - La Mamma etc. Theatre New York, 2010

  ExperimentCity / ExperimetDays – Milano, 2011

   

  __________________________________________________________________________

  laBOMBA is a multi-cultural space of community self-representation. laBOMBA encourages all forms of artistic creation generated by young professional or amateur artists who work with/for the Rahova-Uranus community. laBOMBA's goal is to create a community of creators which will include the experts of day-to-day life (members of the Rahova-Uranus community) and the artists involved in the Centre’s programs and projects.

   

  laBOMBA is a Generosity Offensive initiative.

   

  GENEROSITY OFFENSIVE is the INTIATIVE which brought together between 2006 and 2009, communities, volunteers, artists, nongovernment organizations, public institutions and private investors. The basic building principle of the team is based on interdisciplinary and adaptability according to the specific requirements of each project. 

   

   

  www.labombastudios.ro

  labombastudios.blogspot.com

  Irina Gâdiuță, programme coordinator laBOMBA Community Centre +40721649746

  Bogdan Georgescu, Generosity Offensive Initiative +40720469021


Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.