Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
added in the last 7 days

Group Description

Creatie-Contact

Een besloten forum voor organisaties en individuen betrokken en actief bij het bevorderen en uitvoeren van scheppings-onderzoek en het verspreiden van de resultaten naar diverse doelgroepen in het Nederlandse taalgebied. Doel is om op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten, die te stimuleren en zo mogelijk, in beperkt of breed verband, samen te werken, waarbij ruimte is voor verschillende visies en modellen passend binnen de letterlijke historiciteit van de Schriften.

Uitgangspunten:
1) Alle informatie in dit forum is vertrouwelijk.
2) Gebruik van informatie, die door iemand of een organisatie is gegeven, mag alleen na expliciete schriftelijke toestemming van diegene of organisatie.
3) Namen van individuen en organisaties worden niet gebruikt in gemeenschappelijke publicaties, persberichten, etc. dan na expliciete instemming.

Om de deelnemers niet te overladen met lange teksten wordt men verzocht kort en bondig te formuleren. Liefst niet meer dan één onderwerp in een bericht aan de orde te stellen en dat duidelijk in de onderwerpregel aangeven, zodat de deelnemers de voor hen belangrijke berichten kunnen uitfilteren en ook later de bij elkaar behorende berichten herkend kunnen worden.

Belangstellende organisaties en individuen kunnen zich melden bij de ‘List owner’ (zie onder).

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Message History