Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Te njohim Figurat e shquara te Himares

Expand Messages
 • Irakli
  REPUBLIKA E SHQIPERISE BASHKIA HIMARE KESHILLI BASHKIAK V E N D I M Nr 105 date 26.11.2012 LENDA: Per nderimin e figurave te shquara te Himares . Baza
  Message 1 of 7 , Dec 7, 2012
   REPUBLIKA E SHQIPERISE
   BASHKIA HIMARE
   KESHILLI BASHKIAK


   V E N D I M

   Nr 105 date 26.11.2012

   LENDA: Per nderimin e figurave te shquara te Himares .

   Baza ligjore:
   Ligji 8652 date 31.07.2000, "Per organizimin dhe funksionimin e Organeve te Qeverisjes Vendore",neni 32, germa "m" si dhe VKB numer 90 date 21.09.2012, "Mbi miratimin e kritereve per dhenien e titujve te nderit",

   Me propozim te Bashkise Himare, Komisionit te vleresimit te figurave,(ku paraprijne propozime te Shoqerise Civile, diskutimit me Kryesite e fshatrave dhe me studjues e personalitete te kultures); Keshilli i Bashkise Himare ne mbledhjen e tij te dates 26.11.2012, mori ne shqyrtim Projektin e Bashkise per vleresimin dhe nderimin e figurave te shquara te Himares, dhe pasi e debatoi dhe e diskutoi problemin ne tersi, ne perfundim ;

   V E N D O S I :

   I- Te vleresohen me titullin "NDERI I HIMARES" keta persona :

   Pas Vdekjes :

   1-Petro Marko,1915-1991 -Shkrimtar dhe Publicist i shquar i permasave boterore.
   2-Neco Muko, 1899-1934 -Poet, Kompozitor, Regjisor, Kengetar, Patriot i shquar.
   3-Janko Pali, 1897-1994 -"Mesues i Merituar", Shkrimtar, Perkthyes,
   Publicist,etj.
   4-Jani Foto Rexho,1869-1914-Doktor,Veprimtar i shquar i Himares dhe Patriot.
   5-Nase Beni,Bregu 1893-1934 -Ushtarak, Veprimtar i shquar i Himares dhe Patriot.Poet dhe Autor i Hymnit te Himares; "… lule vilajeti…"
   6-Odise Nesturi vdekur me 1911 -Nen Kryetar i Lidhjes Shqiptare te Prizrenit, Veprimtar i Shquar i Himares dhe nje Patriot i denje per Himaren.
   7-Aleks Caci 1916- 1989 -Shkrimtar, Poet, Publicist etj.Anetar I-re i LSHASH.
   8-Odhise Grillo 1932-2003-"Mjeshter i Madh"Shkrimtar,Poet,Publicist.
   9-Andrea Varfi 1914-1992 -Shkrimtar perparimtar viteve 1930, Poet dhe Publicist.Nismetar i krijimit te L.SH. dhe Artisteve te Shqiperise.
   10-Spiro Comora 1918-1973 -Poet, vjershetor, Autor vepra taatrale, Publicist etj.
   11-Gjike Bixhili-Patriot i denje i Himares dhe veprimtar i shquar i saj,Nismetar dhe financues i shkolles se pare ne Dhermi.

   Qe Jane ne Jete :

   12-Dhimiter Varfi-Bilbil i Kenges Himariote dhe veprimtar i shquar i saj.
   13-Dhimiter Anagnosti Regjisor i shquar shqiptar dhe veprimtar i Himares.
   14-Robert Ndrenika -Aktor i shquar shqiptar dhe veprimtar i Himares.

   Pas Vdekjes :
   1-Naqe Konomi -Mesues, veprimtar i shquar i Arsimit ne Himare e Vlore
   2-Panajot Gjikenuri -Mesues, veprimtar i shquar i Arsimit ne Himare
   3-Ilia Likoka 1911-1993 -Mesues,-Sportist, Kampion i Ballkanit ne disa gara atletike me klubin "Vetetima".
   4-Aleko Zoto 1934-1986 -Veprimtar i shquar i librit ne Himare.
   5-Petro Mihal Cani 1917-1994 - Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise ne Shqiperi e Himare dhe eshte Babai i Kirurgjise Shqiptare.
   6-Perikli Sheti vdiq me 2012 -Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise dhe i Himares.
   7-Dhamiano Bollano 1921-1986 -Mesues, Veprimtar i shquar i kultures dhe historise.
   8-Koco Kacelano1901-1943 -Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise dhe i Himares.
   9-Irakli Foto Rexho-Veprimtar i mjekesise dhe farmaceutikes ne Himare
   10-Niko Kutulla1913-1994 -Shembull i qendreses kunder diktatures.
   11-Jani Milo -Mesues, veprimtari i shquar i arsimit ne Himare
   12-Mihal Lami1917-1989-Nd.Mjek,veprimtar,themelues i Spitalit Himare.
   13-Qirjako Bala1943-2008-Veprimtar i shquar i kenges polifonike,
   14-Konom Anastas Zoto -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
   15-Pilo Lili Bollano, -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
   16-Milo Merkuri -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
   17-Pano Kokaveshi -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
   18-Andrea Bala -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
   19-Koco Cakali -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932


   Qe Jane ne Jete :

   20-Pirro Dhima -Sportist i shquar Himariot, Kampion i Botes & Olimpik.
   21-Lefter Cipa - Rapsod, Shkrimtar dhe veprimtar i shquar i Himares.
   22-Evriviadh Goro-Veprimtar i shquar i mjekesise ne Himare.
   23-Vangjelo Veizi - Veprimtare e shquar e mjekesise ne Himare dhe ne Shqiperi.
   24-Kico Irakli Rondo -Veprimtar i shquar i sportit ne Himare dhe ne Shqiperi.
   25- Simo Kallushi -Futbollist dhe Trainer
   26- Petro Goro -Futbollist
   27- Petro Konomi -Futbollist

   II-Te vleresohen me titullin " NDERI I HIMARES" Grupet si me poshte;
   1- Grupi karakteristik i kenges i Himares 1928-1934
   Pjesmarres; Neco Muko, Andrea Bala, Koco Cakali, Pano Kokaveshi,Tefta Tashko Koco, Tulla Paleologu.
   2- Grupi karakteristik i kenges i Himares 1952
   Pjesmarres; Dhimiter Varfi, Llambro Gjomemo,Andrea Dhimojani,
   Thodhori Goro, Pano Naci, Simo Kallushi,Leko Leka.
   3- Grupi polifonik i vajzave te Dhermiut 1965
   Pjesmarres; Dhimitrulla Iliadhi, Rutha Beli,Vasillo Stramarko, Hajdho Bixhili, Rutha Ruci, Eli Neco, Kasiani Dhima.
   4- Grupi polifonik i Pilurit vitit 1968----
   Pjesmarres; Katina Muco, Sofo Gerdhuqi, Koco Gjicali,
   Arqile Lapa,Pavllo Bala, Lefter Cipa, Qirjako Bala, Lene M.Bala, Vangjel Gjicali, Vasillo Koka, Miltiadh Gjicali,Ermioni
   Merkuri, Leni L.Merkuri, Vitori Merkuri, Polo Cipa.
   III- Dhenia e ketyre titujve do te behet nga Bashkia Himare periodikisht ne vazhdim edhe ne baze te evenimenteve te rastit. Shpenzimet qe do te behen per dhenien e ketyre titujve te perballohen nga fondi i vecante.
   IV- Ky vendim hyn ne fuqi sipas ligjit.


   K R Y E T A R I
   Stefan Kokedhima
  • Kleanthi Dede
   zoti Irakli! Me pak vonese po do te te falenderoja per prurjen e ketij njoftimi dhe le ta pershendesim si nje gje e mire per forcimin e unitetit himarjot.
   Message 2 of 7 , Dec 12, 2012
    zoti Irakli!
    Me pak vonese po do te te falenderoja per prurjen e ketij njoftimi dhe le ta pershendesim
    si nje gje e mire per forcimin e unitetit himarjot.
    Nderimet e mia per te gjithe patriotet dhe popullin e djersitur himarjot. Kleanthi

    From: Irakli <irakligjicali@...>
    To: clubhimara@yahoogroups.com
    Sent: Friday, December 7, 2012 5:27 AM
    Subject: [Club HIMARA] Te njohim Figurat e shquara te Himares
     

    REPUBLIKA E SHQIPERISE
    BASHKIA HIMARE
    KESHILLI BASHKIAK

    V E N D I M

    Nr 105 date 26.11.2012

    LENDA: Per nderimin e figurave te shquara te Himares .

    Baza ligjore:
    Ligji 8652 date 31.07.2000, "Per organizimin dhe funksionimin e Organeve te Qeverisjes Vendore",neni 32, germa "m" si dhe VKB numer 90 date 21.09.2012, "Mbi miratimin e kritereve per dhenien e titujve te nderit",

    Me propozim te Bashkise Himare, Komisionit te vleresimit te figurave,(ku paraprijne propozime te Shoqerise Civile, diskutimit me Kryesite e fshatrave dhe me studjues e personalitete te kultures); Keshilli i Bashkise Himare ne mbledhjen e tij te dates 26.11.2012, mori ne shqyrtim Projektin e Bashkise per vleresimin dhe nderimin e figurave te shquara te Himares, dhe pasi e debatoi dhe e diskutoi problemin ne tersi, ne perfundim ;

    V E N D O S I :

    I- Te vleresohen me titullin "NDERI I HIMARES" keta persona :

    Pas Vdekjes :

    1-Petro Marko,1915-1991 -Shkrimtar dhe Publicist i shquar i permasave boterore.
    2-Neco Muko, 1899-1934 -Poet, Kompozitor, Regjisor, Kengetar, Patriot i shquar.
    3-Janko Pali, 1897-1994 -"Mesues i Merituar", Shkrimtar, Perkthyes,
    Publicist,etj.
    4-Jani Foto Rexho,1869-1914-Doktor,Veprimtar i shquar i Himares dhe Patriot.
    5-Nase Beni,Bregu 1893-1934 -Ushtarak, Veprimtar i shquar i Himares dhe Patriot.Poet dhe Autor i Hymnit te Himares; "… lule vilajeti…"
    6-Odise Nesturi vdekur me 1911 -Nen Kryetar i Lidhjes Shqiptare te Prizrenit, Veprimtar i Shquar i Himares dhe nje Patriot i denje per Himaren.
    7-Aleks Caci 1916- 1989 -Shkrimtar, Poet, Publicist etj.Anetar I-re i LSHASH.
    8-Odhise Grillo 1932-2003-"Mjeshter i Madh"Shkrimtar,Poet,Publicist.
    9-Andrea Varfi 1914-1992 -Shkrimtar perparimtar viteve 1930, Poet dhe Publicist.Nismetar i krijimit te L.SH. dhe Artisteve te Shqiperise.
    10-Spiro Comora 1918-1973 -Poet, vjershetor, Autor vepra taatrale, Publicist etj.
    11-Gjike Bixhili-Patriot i denje i Himares dhe veprimtar i shquar i saj,Nismetar dhe financues i shkolles se pare ne Dhermi.

    Qe Jane ne Jete :

    12-Dhimiter Varfi-Bilbil i Kenges Himariote dhe veprimtar i shquar i saj.
    13-Dhimiter Anagnosti Regjisor i shquar shqiptar dhe veprimtar i Himares.
    14-Robert Ndrenika -Aktor i shquar shqiptar dhe veprimtar i Himares.

    Pas Vdekjes :
    1-Naqe Konomi -Mesues, veprimtar i shquar i Arsimit ne Himare e Vlore
    2-Panajot Gjikenuri -Mesues, veprimtar i shquar i Arsimit ne Himare
    3-Ilia Likoka 1911-1993 -Mesues,-Sportist, Kampion i Ballkanit ne disa gara atletike me klubin "Vetetima".
    4-Aleko Zoto 1934-1986 -Veprimtar i shquar i librit ne Himare.
    5-Petro Mihal Cani 1917-1994 - Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise ne Shqiperi e Himare dhe eshte Babai i Kirurgjise Shqiptare.
    6-Perikli Sheti vdiq me 2012 -Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise dhe i Himares.
    7-Dhamiano Bollano 1921-1986 -Mesues, Veprimtar i shquar i kultures dhe historise.
    8-Koco Kacelano1901-1943 -Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise dhe i Himares.
    9-Irakli Foto Rexho-Veprimtar i mjekesise dhe farmaceutikes ne Himare
    10-Niko Kutulla1913-1994 -Shembull i qendreses kunder diktatures.
    11-Jani Milo -Mesues, veprimtari i shquar i arsimit ne Himare
    12-Mihal Lami1917-1989-Nd.Mjek,veprimtar,themelues i Spitalit Himare.
    13-Qirjako Bala1943-2008-Veprimtar i shquar i kenges polifonike,
    14-Konom Anastas Zoto -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
    15-Pilo Lili Bollano, -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
    16-Milo Merkuri -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
    17-Pano Kokaveshi -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
    18-Andrea Bala -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
    19-Koco Cakali -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932

    Qe Jane ne Jete :

    20-Pirro Dhima -Sportist i shquar Himariot, Kampion i Botes & Olimpik.
    21-Lefter Cipa - Rapsod, Shkrimtar dhe veprimtar i shquar i Himares.
    22-Evriviadh Goro-Veprimtar i shquar i mjekesise ne Himare.
    23-Vangjelo Veizi - Veprimtare e shquar e mjekesise ne Himare dhe ne Shqiperi.
    24-Kico Irakli Rondo -Veprimtar i shquar i sportit ne Himare dhe ne Shqiperi.
    25- Simo Kallushi -Futbollist dhe Trainer
    26- Petro Goro -Futbollist
    27- Petro Konomi -Futbollist

    II-Te vleresohen me titullin " NDERI I HIMARES" Grupet si me poshte;
    1- Grupi karakteristik i kenges i Himares 1928-1934
    Pjesmarres; Neco Muko, Andrea Bala, Koco Cakali, Pano Kokaveshi,Tefta Tashko Koco, Tulla Paleologu.
    2- Grupi karakteristik i kenges i Himares 1952
    Pjesmarres; Dhimiter Varfi, Llambro Gjomemo,Andrea Dhimojani,
    Thodhori Goro, Pano Naci, Simo Kallushi,Leko Leka.
    3- Grupi polifonik i vajzave te Dhermiut 1965
    Pjesmarres; Dhimitrulla Iliadhi, Rutha Beli,Vasillo Stramarko, Hajdho Bixhili, Rutha Ruci, Eli Neco, Kasiani Dhima.
    4- Grupi polifonik i Pilurit vitit 1968----
    Pjesmarres; Katina Muco, Sofo Gerdhuqi, Koco Gjicali,
    Arqile Lapa,Pavllo Bala, Lefter Cipa, Qirjako Bala, Lene M.Bala, Vangjel Gjicali, Vasillo Koka, Miltiadh Gjicali,Ermioni
    Merkuri, Leni L.Merkuri, Vitori Merkuri, Polo Cipa.
    III- Dhenia e ketyre titujve do te behet nga Bashkia Himare periodikisht ne vazhdim edhe ne baze te evenimenteve te rastit. Shpenzimet qe do te behen per dhenien e ketyre titujve te perballohen nga fondi i vecante.
    IV- Ky vendim hyn ne fuqi sipas ligjit.

    K R Y E T A R I
    Stefan Kokedhima

   • abhimara
    Message 3 of 7 , Dec 13, 2012
     --- In clubhimara@yahoogroups.com, "Irakli" <irakligjicali@...> wrote:
     >
     >
     > REPUBLIKA E SHQIPERISE
     > BASHKIA HIMARE
     > KESHILLI BASHKIAK
     >
     >
     > V E N D I M
     >
     > Nr 105 date 26.11.2012
     >
     > LENDA: Per nderimin e figurave te shquara te Himares .
     >
     > Baza ligjore:
     > Ligji 8652 date 31.07.2000, "Per organizimin dhe funksionimin e Organeve te Qeverisjes Vendore",neni 32, germa "m" si dhe VKB numer 90 date 21.09.2012, "Mbi miratimin e kritereve per dhenien e titujve te nderit",
     >
     > Me propozim te Bashkise Himare, Komisionit te vleresimit te figurave,(ku paraprijne propozime te Shoqerise Civile, diskutimit me Kryesite e fshatrave dhe me studjues e personalitete te kultures); Keshilli i Bashkise Himare ne mbledhjen e tij te dates 26.11.2012, mori ne shqyrtim Projektin e Bashkise per vleresimin dhe nderimin e figurave te shquara te Himares, dhe pasi e debatoi dhe e diskutoi problemin ne tersi, ne perfundim ;
     >
     > V E N D O S I :
     >
     > I- Te vleresohen me titullin "NDERI I HIMARES" keta persona :
     >
     > Pas Vdekjes :
     >
     > 1-Petro Marko,1915-1991 -Shkrimtar dhe Publicist i shquar i permasave boterore.
     > 2-Neco Muko, 1899-1934 -Poet, Kompozitor, Regjisor, Kengetar, Patriot i shquar.
     > 3-Janko Pali, 1897-1994 -"Mesues i Merituar", Shkrimtar, Perkthyes,
     > Publicist,etj.
     > 4-Jani Foto Rexho,1869-1914-Doktor,Veprimtar i shquar i Himares dhe Patriot.
     > 5-Nase Beni,Bregu 1893-1934 -Ushtarak, Veprimtar i shquar i Himares dhe Patriot.Poet dhe Autor i Hymnit te Himares; "… lule vilajeti…"
     > 6-Odise Nesturi vdekur me 1911 -Nen Kryetar i Lidhjes Shqiptare te Prizrenit, Veprimtar i Shquar i Himares dhe nje Patriot i denje per Himaren.
     > 7-Aleks Caci 1916- 1989 -Shkrimtar, Poet, Publicist etj.Anetar I-re i LSHASH.
     > 8-Odhise Grillo 1932-2003-"Mjeshter i Madh"Shkrimtar,Poet,Publicist.
     > 9-Andrea Varfi 1914-1992 -Shkrimtar perparimtar viteve 1930, Poet dhe Publicist.Nismetar i krijimit te L.SH. dhe Artisteve te Shqiperise.
     > 10-Spiro Comora 1918-1973 -Poet, vjershetor, Autor vepra taatrale, Publicist etj.
     > 11-Gjike Bixhili-Patriot i denje i Himares dhe veprimtar i shquar i saj,Nismetar dhe financues i shkolles se pare ne Dhermi.
     >
     > Qe Jane ne Jete :
     >
     > 12-Dhimiter Varfi-Bilbil i Kenges Himariote dhe veprimtar i shquar i saj.
     > 13-Dhimiter Anagnosti Regjisor i shquar shqiptar dhe veprimtar i Himares.
     > 14-Robert Ndrenika -Aktor i shquar shqiptar dhe veprimtar i Himares.
     >
     > Pas Vdekjes :
     > 1-Naqe Konomi -Mesues, veprimtar i shquar i Arsimit ne Himare e Vlore
     > 2-Panajot Gjikenuri -Mesues, veprimtar i shquar i Arsimit ne Himare
     > 3-Ilia Likoka 1911-1993 -Mesues,-Sportist, Kampion i Ballkanit ne disa gara atletike me klubin "Vetetima".
     > 4-Aleko Zoto 1934-1986 -Veprimtar i shquar i librit ne Himare.
     > 5-Petro Mihal Cani 1917-1994 - Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise ne Shqiperi e Himare dhe eshte Babai i Kirurgjise Shqiptare.
     > 6-Perikli Sheti vdiq me 2012 -Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise dhe i Himares.
     > 7-Dhamiano Bollano 1921-1986 -Mesues, Veprimtar i shquar i kultures dhe historise.
     > 8-Koco Kacelano1901-1943 -Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise dhe i Himares.
     > 9-Irakli Foto Rexho-Veprimtar i mjekesise dhe farmaceutikes ne Himare
     > 10-Niko Kutulla1913-1994 -Shembull i qendreses kunder diktatures.
     > 11-Jani Milo -Mesues, veprimtari i shquar i arsimit ne Himare
     > 12-Mihal Lami1917-1989-Nd.Mjek,veprimtar,themelues i Spitalit Himare.
     > 13-Qirjako Bala1943-2008-Veprimtar i shquar i kenges polifonike,
     > 14-Konom Anastas Zoto -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
     > 15-Pilo Lili Bollano, -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
     > 16-Milo Merkuri -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
     > 17-Pano Kokaveshi -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
     > 18-Andrea Bala -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
     > 19-Koco Cakali -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
     >
     >
     > Qe Jane ne Jete :
     >
     > 20-Pirro Dhima -Sportist i shquar Himariot, Kampion i Botes & Olimpik.
     > 21-Lefter Cipa - Rapsod, Shkrimtar dhe veprimtar i shquar i Himares.
     > 22-Evriviadh Goro-Veprimtar i shquar i mjekesise ne Himare.
     > 23-Vangjelo Veizi - Veprimtare e shquar e mjekesise ne Himare dhe ne Shqiperi.
     > 24-Kico Irakli Rondo -Veprimtar i shquar i sportit ne Himare dhe ne Shqiperi.
     > 25- Simo Kallushi -Futbollist dhe Trainer
     > 26- Petro Goro -Futbollist
     > 27- Petro Konomi -Futbollist
     >
     > II-Te vleresohen me titullin " NDERI I HIMARES" Grupet si me poshte;
     > 1- Grupi karakteristik i kenges i Himares 1928-1934
     > Pjesmarres; Neco Muko, Andrea Bala, Koco Cakali, Pano Kokaveshi,Tefta Tashko Koco, Tulla Paleologu.
     > 2- Grupi karakteristik i kenges i Himares 1952
     > Pjesmarres; Dhimiter Varfi, Llambro Gjomemo,Andrea Dhimojani,
     > Thodhori Goro, Pano Naci, Simo Kallushi,Leko Leka.
     > 3- Grupi polifonik i vajzave te Dhermiut 1965
     > Pjesmarres; Dhimitrulla Iliadhi, Rutha Beli,Vasillo Stramarko, Hajdho Bixhili, Rutha Ruci, Eli Neco, Kasiani Dhima.
     > 4- Grupi polifonik i Pilurit vitit 1968----
     > Pjesmarres; Katina Muco, Sofo Gerdhuqi, Koco Gjicali,
     > Arqile Lapa,Pavllo Bala, Lefter Cipa, Qirjako Bala, Lene M.Bala, Vangjel Gjicali, Vasillo Koka, Miltiadh Gjicali,Ermioni
     > Merkuri, Leni L.Merkuri, Vitori Merkuri, Polo Cipa.
     > III- Dhenia e ketyre titujve do te behet nga Bashkia Himare periodikisht ne vazhdim edhe ne baze te evenimenteve te rastit. Shpenzimet qe do te behen per dhenien e ketyre titujve te perballohen nga fondi i vecante.
     > IV- Ky vendim hyn ne fuqi sipas ligjit.
     >
     >
     > K R Y E T A R I
     > Stefan Kokedhima
     >
    • kyritsis_e
     Te entuziazmohesh me keto lloj vendimesh komplet ne stil shqiptaro-komunist, eshte absurde. I paska zgjidhur te gjitha problemet reale te Himares bashkia qe
     Message 4 of 7 , Dec 13, 2012
      Te entuziazmohesh me keto lloj vendimesh komplet ne stil shqiptaro-komunist, eshte absurde.
      I paska zgjidhur te gjitha problemet reale te Himares bashkia qe vetem te shperndaje keto fletaushkat e lavderimit dhe te jape tituj "pionieret e enverit" i paska mbetur.
      Shume nga emrat e perfshire ne kete liste, nuk e meritojne nje trajtim te tille abuzues me figuren e tyre.
      Shume emra te tjere te po kesaj liste, nuk kane fare lidhje me Himaren edhe pse jane himariote me origjine, po ia kane perkushtuar jeten dhe karieren e tyre, qytetit ku kane shkuar e jetuar dhe ne asnje rast nuk kane nxjerre ne pah himariotin qe mund te jete brenda tyre. Pra mund te jene "nderi i tiranes" po kursesi "nderi i himares". Kjo eshte tallje e dyfishte edhe me ata edhe me himaren.
      Per sa banal dhe talles eshte ky lloj vendimi, kjo liste eshte formuluar me nje ndjenje te forte partizano-shqiptarske me qellime te mirefillta koke e kembe politike. Fakti qe jane futur ne te disa figura te dashura nga te gjithe, nuk justifikon mos futjen ne te te figurave shume me te aferta ne kohe se ata te 1800, siç mund te jene p.sh. deputetet e pare himariot ne parlamentin grek, qe kane shkuar si te zgjedhur te popullit himariot dhe realisht ne funksion te tij.
      Ne kete liste mungojne emra si Spiro Milo, Jorgji Bollano, mungojne njerezit e varrosur te gjalle prej shtetit satrap shqiptar sepse donin nje himare te lire e te pavarur dhe bojkotuan zgjedhjet e 1946. Pra mungojne ata qe kane bere historine e himare, qe jane ne themelin e himares dhe realisht nderi i saj.
      Natyrisht qe nje titull komplet fallco i dhene atyre dhe i firmosur nga Irakliu, Jorgua dhe Stefani do te ishte nje ofendim per ate çka realisht kane bere per Himaren.
      Kush ben sikur nuk kupton ose kujt i duket veprim entuziast, le te brohorase dhe te gezohet. Une personalisht me gjithe shpirt dhe si himariot qe nuk pranon te fyet nga shpirti juaj i shitur politik, po u them Irakliut, Jorgos dhe Stefanit: JU DHJEFSHA LISTEN DHE VENDIMET TUAJA!!!

      P.S. Nuk dua te keqkuptohem nga emrat e perfshire ne liste ose nga te afermit e tyre. Shume prej tyre i njoh personalisht dhe jem ne lidhje familjare. Jane njerez te nderuar. Thjesh ata jane te paret qe jane preh e kesaj tallje, e kesaj hipokrizie.


      --- In clubhimara@yahoogroups.com, "Irakli" <irakligjicali@...> wrote:
      >
      >
      > REPUBLIKA E SHQIPERISE
      > BASHKIA HIMARE
      > KESHILLI BASHKIAK
      >
      >
      > V E N D I M
      >
      > Nr 105 date 26.11.2012
      >
      > LENDA: Per nderimin e figurave te shquara te Himares .
      >
      > Baza ligjore:
      > Ligji 8652 date 31.07.2000, "Per organizimin dhe funksionimin e Organeve te Qeverisjes Vendore",neni 32, germa "m" si dhe VKB numer 90 date 21.09.2012, "Mbi miratimin e kritereve per dhenien e titujve te nderit",
      >
      > Me propozim te Bashkise Himare, Komisionit te vleresimit te figurave,(ku paraprijne propozime te Shoqerise Civile, diskutimit me Kryesite e fshatrave dhe me studjues e personalitete te kultures); Keshilli i Bashkise Himare ne mbledhjen e tij te dates 26.11.2012, mori ne shqyrtim Projektin e Bashkise per vleresimin dhe nderimin e figurave te shquara te Himares, dhe pasi e debatoi dhe e diskutoi problemin ne tersi, ne perfundim ;
      >
      > V E N D O S I :
      >
      > I- Te vleresohen me titullin "NDERI I HIMARES" keta persona :
      >
      > Pas Vdekjes :
      >
      > 1-Petro Marko,1915-1991 -Shkrimtar dhe Publicist i shquar i permasave boterore.
      > 2-Neco Muko, 1899-1934 -Poet, Kompozitor, Regjisor, Kengetar, Patriot i shquar.
      > 3-Janko Pali, 1897-1994 -"Mesues i Merituar", Shkrimtar, Perkthyes,
      > Publicist,etj.
      > 4-Jani Foto Rexho,1869-1914-Doktor,Veprimtar i shquar i Himares dhe Patriot.
      > 5-Nase Beni,Bregu 1893-1934 -Ushtarak, Veprimtar i shquar i Himares dhe Patriot.Poet dhe Autor i Hymnit te Himares; "� lule vilajeti�"
      > 6-Odise Nesturi vdekur me 1911 -Nen Kryetar i Lidhjes Shqiptare te Prizrenit, Veprimtar i Shquar i Himares dhe nje Patriot i denje per Himaren.
      > 7-Aleks Caci 1916- 1989 -Shkrimtar, Poet, Publicist etj.Anetar I-re i LSHASH.
      > 8-Odhise Grillo 1932-2003-"Mjeshter i Madh"Shkrimtar,Poet,Publicist.
      > 9-Andrea Varfi 1914-1992 -Shkrimtar perparimtar viteve 1930, Poet dhe Publicist.Nismetar i krijimit te L.SH. dhe Artisteve te Shqiperise.
      > 10-Spiro Comora 1918-1973 -Poet, vjershetor, Autor vepra taatrale, Publicist etj.
      > 11-Gjike Bixhili-Patriot i denje i Himares dhe veprimtar i shquar i saj,Nismetar dhe financues i shkolles se pare ne Dhermi.
      >
      > Qe Jane ne Jete :
      >
      > 12-Dhimiter Varfi-Bilbil i Kenges Himariote dhe veprimtar i shquar i saj.
      > 13-Dhimiter Anagnosti Regjisor i shquar shqiptar dhe veprimtar i Himares.
      > 14-Robert Ndrenika -Aktor i shquar shqiptar dhe veprimtar i Himares.
      >
      > Pas Vdekjes :
      > 1-Naqe Konomi -Mesues, veprimtar i shquar i Arsimit ne Himare e Vlore
      > 2-Panajot Gjikenuri -Mesues, veprimtar i shquar i Arsimit ne Himare
      > 3-Ilia Likoka 1911-1993 -Mesues,-Sportist, Kampion i Ballkanit ne disa gara atletike me klubin "Vetetima".
      > 4-Aleko Zoto 1934-1986 -Veprimtar i shquar i librit ne Himare.
      > 5-Petro Mihal Cani 1917-1994 - Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise ne Shqiperi e Himare dhe eshte Babai i Kirurgjise Shqiptare.
      > 6-Perikli Sheti vdiq me 2012 -Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise dhe i Himares.
      > 7-Dhamiano Bollano 1921-1986 -Mesues, Veprimtar i shquar i kultures dhe historise.
      > 8-Koco Kacelano1901-1943 -Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise dhe i Himares.
      > 9-Irakli Foto Rexho-Veprimtar i mjekesise dhe farmaceutikes ne Himare
      > 10-Niko Kutulla1913-1994 -Shembull i qendreses kunder diktatures.
      > 11-Jani Milo -Mesues, veprimtari i shquar i arsimit ne Himare
      > 12-Mihal Lami1917-1989-Nd.Mjek,veprimtar,themelues i Spitalit Himare.
      > 13-Qirjako Bala1943-2008-Veprimtar i shquar i kenges polifonike,
      > 14-Konom Anastas Zoto -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
      > 15-Pilo Lili Bollano, -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
      > 16-Milo Merkuri -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
      > 17-Pano Kokaveshi -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
      > 18-Andrea Bala -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
      > 19-Koco Cakali -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
      >
      >
      > Qe Jane ne Jete :
      >
      > 20-Pirro Dhima -Sportist i shquar Himariot, Kampion i Botes & Olimpik.
      > 21-Lefter Cipa - Rapsod, Shkrimtar dhe veprimtar i shquar i Himares.
      > 22-Evriviadh Goro-Veprimtar i shquar i mjekesise ne Himare.
      > 23-Vangjelo Veizi - Veprimtare e shquar e mjekesise ne Himare dhe ne Shqiperi.
      > 24-Kico Irakli Rondo -Veprimtar i shquar i sportit ne Himare dhe ne Shqiperi.
      > 25- Simo Kallushi -Futbollist dhe Trainer
      > 26- Petro Goro -Futbollist
      > 27- Petro Konomi -Futbollist
      >
      > II-Te vleresohen me titullin " NDERI I HIMARES" Grupet si me poshte;
      > 1- Grupi karakteristik i kenges i Himares 1928-1934
      > Pjesmarres; Neco Muko, Andrea Bala, Koco Cakali, Pano Kokaveshi,Tefta Tashko Koco, Tulla Paleologu.
      > 2- Grupi karakteristik i kenges i Himares 1952
      > Pjesmarres; Dhimiter Varfi, Llambro Gjomemo,Andrea Dhimojani,
      > Thodhori Goro, Pano Naci, Simo Kallushi,Leko Leka.
      > 3- Grupi polifonik i vajzave te Dhermiut 1965
      > Pjesmarres; Dhimitrulla Iliadhi, Rutha Beli,Vasillo Stramarko, Hajdho Bixhili, Rutha Ruci, Eli Neco, Kasiani Dhima.
      > 4- Grupi polifonik i Pilurit vitit 1968----
      > Pjesmarres; Katina Muco, Sofo Gerdhuqi, Koco Gjicali,
      > Arqile Lapa,Pavllo Bala, Lefter Cipa, Qirjako Bala, Lene M.Bala, Vangjel Gjicali, Vasillo Koka, Miltiadh Gjicali,Ermioni
      > Merkuri, Leni L.Merkuri, Vitori Merkuri, Polo Cipa.
      > III- Dhenia e ketyre titujve do te behet nga Bashkia Himare periodikisht ne vazhdim edhe ne baze te evenimenteve te rastit. Shpenzimet qe do te behen per dhenien e ketyre titujve te perballohen nga fondi i vecante.
      > IV- Ky vendim hyn ne fuqi sipas ligjit.
      >
      >
      > K R Y E T A R I
      > Stefan Kokedhima
      >
     • abhimara
      Message 5 of 7 , Dec 13, 2012
       --- In clubhimara@yahoogroups.com, "Irakli" <irakligjicali@...> wrote:
       >
       >
       > REPUBLIKA E SHQIPERISE
       > BASHKIA HIMARE
       > KESHILLI BASHKIAK
       >
       >
       > V E N D I M
       >
       > Nr 105 date 26.11.2012
       >
       > LENDA: Per nderimin e figurave te shquara te Himares .
       >
       > Baza ligjore:
       > Ligji 8652 date 31.07.2000, "Per organizimin dhe funksionimin e Organeve te Qeverisjes Vendore",neni 32, germa "m" si dhe VKB numer 90 date 21.09.2012, "Mbi miratimin e kritereve per dhenien e titujve te nderit",
       >
       > Me propozim te Bashkise Himare, Komisionit te vleresimit te figurave,(ku paraprijne propozime te Shoqerise Civile, diskutimit me Kryesite e fshatrave dhe me studjues e personalitete te kultures); Keshilli i Bashkise Himare ne mbledhjen e tij te dates 26.11.2012, mori ne shqyrtim Projektin e Bashkise per vleresimin dhe nderimin e figurave te shquara te Himares, dhe pasi e debatoi dhe e diskutoi problemin ne tersi, ne perfundim ;
       >
       > V E N D O S I :
       >
       > I- Te vleresohen me titullin "NDERI I HIMARES" keta persona :
       >
       > Pas Vdekjes :
       >
       > 1-Petro Marko,1915-1991 -Shkrimtar dhe Publicist i shquar i permasave boterore.
       > 2-Neco Muko, 1899-1934 -Poet, Kompozitor, Regjisor, Kengetar, Patriot i shquar.
       > 3-Janko Pali, 1897-1994 -"Mesues i Merituar", Shkrimtar, Perkthyes,
       > Publicist,etj.
       > 4-Jani Foto Rexho,1869-1914-Doktor,Veprimtar i shquar i Himares dhe Patriot.
       > 5-Nase Beni,Bregu 1893-1934 -Ushtarak, Veprimtar i shquar i Himares dhe Patriot.Poet dhe Autor i Hymnit te Himares; "… lule vilajeti…"
       > 6-Odise Nesturi vdekur me 1911 -Nen Kryetar i Lidhjes Shqiptare te Prizrenit, Veprimtar i Shquar i Himares dhe nje Patriot i denje per Himaren.
       > 7-Aleks Caci 1916- 1989 -Shkrimtar, Poet, Publicist etj.Anetar I-re i LSHASH.
       > 8-Odhise Grillo 1932-2003-"Mjeshter i Madh"Shkrimtar,Poet,Publicist.
       > 9-Andrea Varfi 1914-1992 -Shkrimtar perparimtar viteve 1930, Poet dhe Publicist.Nismetar i krijimit te L.SH. dhe Artisteve te Shqiperise.
       > 10-Spiro Comora 1918-1973 -Poet, vjershetor, Autor vepra taatrale, Publicist etj.
       > 11-Gjike Bixhili-Patriot i denje i Himares dhe veprimtar i shquar i saj,Nismetar dhe financues i shkolles se pare ne Dhermi.
       >
       > Qe Jane ne Jete :
       >
       > 12-Dhimiter Varfi-Bilbil i Kenges Himariote dhe veprimtar i shquar i saj.
       > 13-Dhimiter Anagnosti Regjisor i shquar shqiptar dhe veprimtar i Himares.
       > 14-Robert Ndrenika -Aktor i shquar shqiptar dhe veprimtar i Himares.
       >
       > Pas Vdekjes :
       > 1-Naqe Konomi -Mesues, veprimtar i shquar i Arsimit ne Himare e Vlore
       > 2-Panajot Gjikenuri -Mesues, veprimtar i shquar i Arsimit ne Himare
       > 3-Ilia Likoka 1911-1993 -Mesues,-Sportist, Kampion i Ballkanit ne disa gara atletike me klubin "Vetetima".
       > 4-Aleko Zoto 1934-1986 -Veprimtar i shquar i librit ne Himare.
       > 5-Petro Mihal Cani 1917-1994 - Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise ne Shqiperi e Himare dhe eshte Babai i Kirurgjise Shqiptare.
       > 6-Perikli Sheti vdiq me 2012 -Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise dhe i Himares.
       > 7-Dhamiano Bollano 1921-1986 -Mesues, Veprimtar i shquar i kultures dhe historise.
       > 8-Koco Kacelano1901-1943 -Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise dhe i Himares.
       > 9-Irakli Foto Rexho-Veprimtar i mjekesise dhe farmaceutikes ne Himare
       > 10-Niko Kutulla1913-1994 -Shembull i qendreses kunder diktatures.
       > 11-Jani Milo -Mesues, veprimtari i shquar i arsimit ne Himare
       > 12-Mihal Lami1917-1989-Nd.Mjek,veprimtar,themelues i Spitalit Himare.
       > 13-Qirjako Bala1943-2008-Veprimtar i shquar i kenges polifonike,
       > 14-Konom Anastas Zoto -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
       > 15-Pilo Lili Bollano, -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
       > 16-Milo Merkuri -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
       > 17-Pano Kokaveshi -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
       > 18-Andrea Bala -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
       > 19-Koco Cakali -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
       >
       >
       > Qe Jane ne Jete :
       >
       > 20-Pirro Dhima -Sportist i shquar Himariot, Kampion i Botes & Olimpik.
       > 21-Lefter Cipa - Rapsod, Shkrimtar dhe veprimtar i shquar i Himares.
       > 22-Evriviadh Goro-Veprimtar i shquar i mjekesise ne Himare.
       > 23-Vangjelo Veizi - Veprimtare e shquar e mjekesise ne Himare dhe ne Shqiperi.
       > 24-Kico Irakli Rondo -Veprimtar i shquar i sportit ne Himare dhe ne Shqiperi.
       > 25- Simo Kallushi -Futbollist dhe Trainer
       > 26- Petro Goro -Futbollist
       > 27- Petro Konomi -Futbollist
       >
       > II-Te vleresohen me titullin " NDERI I HIMARES" Grupet si me poshte;
       > 1- Grupi karakteristik i kenges i Himares 1928-1934
       > Pjesmarres; Neco Muko, Andrea Bala, Koco Cakali, Pano Kokaveshi,Tefta Tashko Koco, Tulla Paleologu.
       > 2- Grupi karakteristik i kenges i Himares 1952
       > Pjesmarres; Dhimiter Varfi, Llambro Gjomemo,Andrea Dhimojani,
       > Thodhori Goro, Pano Naci, Simo Kallushi,Leko Leka.
       > 3- Grupi polifonik i vajzave te Dhermiut 1965
       > Pjesmarres; Dhimitrulla Iliadhi, Rutha Beli,Vasillo Stramarko, Hajdho Bixhili, Rutha Ruci, Eli Neco, Kasiani Dhima.
       > 4- Grupi polifonik i Pilurit vitit 1968----
       > Pjesmarres; Katina Muco, Sofo Gerdhuqi, Koco Gjicali,
       > Arqile Lapa,Pavllo Bala, Lefter Cipa, Qirjako Bala, Lene M.Bala, Vangjel Gjicali, Vasillo Koka, Miltiadh Gjicali,Ermioni
       > Merkuri, Leni L.Merkuri, Vitori Merkuri, Polo Cipa.
       > III- Dhenia e ketyre titujve do te behet nga Bashkia Himare periodikisht ne vazhdim edhe ne baze te evenimenteve te rastit. Shpenzimet qe do te behen per dhenien e ketyre titujve te perballohen nga fondi i vecante.
       > IV- Ky vendim hyn ne fuqi sipas ligjit.
       >
       >
       > K R Y E T A R I
       > Stefan Kokedhima
       >
      • abhimara
       Message 6 of 7 , Dec 13, 2012
        --- In clubhimara@yahoogroups.com, "kyritsis_e" <kyritsis_e@...> wrote:
        >
        > Te entuziazmohesh me keto lloj vendimesh komplet ne stil shqiptaro-komunist, eshte absurde.
        > I paska zgjidhur te gjitha problemet reale te Himares bashkia qe vetem te shperndaje keto fletaushkat e lavderimit dhe te jape tituj "pionieret e enverit" i paska mbetur.
        > Shume nga emrat e perfshire ne kete liste, nuk e meritojne nje trajtim te tille abuzues me figuren e tyre.
        > Shume emra te tjere te po kesaj liste, nuk kane fare lidhje me Himaren edhe pse jane himariote me origjine, po ia kane perkushtuar jeten dhe karieren e tyre, qytetit ku kane shkuar e jetuar dhe ne asnje rast nuk kane nxjerre ne pah himariotin qe mund te jete brenda tyre. Pra mund te jene "nderi i tiranes" po kursesi "nderi i himares". Kjo eshte tallje e dyfishte edhe me ata edhe me himaren.
        > Per sa banal dhe talles eshte ky lloj vendimi, kjo liste eshte formuluar me nje ndjenje te forte partizano-shqiptarske me qellime te mirefillta koke e kembe politike. Fakti qe jane futur ne te disa figura te dashura nga te gjithe, nuk justifikon mos futjen ne te te figurave shume me te aferta ne kohe se ata te 1800, siç mund te jene p.sh. deputetet e pare himariot ne parlamentin grek, qe kane shkuar si te zgjedhur te popullit himariot dhe realisht ne funksion te tij.
        > Ne kete liste mungojne emra si Spiro Milo, Jorgji Bollano, mungojne njerezit e varrosur te gjalle prej shtetit satrap shqiptar sepse donin nje himare te lire e te pavarur dhe bojkotuan zgjedhjet e 1946. Pra mungojne ata qe kane bere historine e himare, qe jane ne themelin e himares dhe realisht nderi i saj.
        > Natyrisht qe nje titull komplet fallco i dhene atyre dhe i firmosur nga Irakliu, Jorgua dhe Stefani do te ishte nje ofendim per ate çka realisht kane bere per Himaren.
        > Kush ben sikur nuk kupton ose kujt i duket veprim entuziast, le te brohorase dhe te gezohet. Une personalisht me gjithe shpirt dhe si himariot qe nuk pranon te fyet nga shpirti juaj i shitur politik, po u them Irakliut, Jorgos dhe Stefanit: JU DHJEFSHA LISTEN DHE VENDIMET TUAJA!!!
        >
        > P.S. Nuk dua te keqkuptohem nga emrat e perfshire ne liste ose nga te afermit e tyre. Shume prej tyre i njoh personalisht dhe jem ne lidhje familjare. Jane njerez te nderuar. Thjesh ata jane te paret qe jane preh e kesaj tallje, e kesaj hipokrizie.
        >
        >
        > --- In clubhimara@yahoogroups.com, "Irakli" <irakligjicali@> wrote:
        > >
        > >
        > > REPUBLIKA E SHQIPERISE
        > > BASHKIA HIMARE
        > > KESHILLI BASHKIAK
        > >
        > >
        > > V E N D I M
        > >
        > > Nr 105 date 26.11.2012
        > >
        > > LENDA: Per nderimin e figurave te shquara te Himares .
        > >
        > > Baza ligjore:
        > > Ligji 8652 date 31.07.2000, "Per organizimin dhe funksionimin e Organeve te Qeverisjes Vendore",neni 32, germa "m" si dhe VKB numer 90 date 21.09.2012, "Mbi miratimin e kritereve per dhenien e titujve te nderit",
        > >
        > > Me propozim te Bashkise Himare, Komisionit te vleresimit te figurave,(ku paraprijne propozime te Shoqerise Civile, diskutimit me Kryesite e fshatrave dhe me studjues e personalitete te kultures); Keshilli i Bashkise Himare ne mbledhjen e tij te dates 26.11.2012, mori ne shqyrtim Projektin e Bashkise per vleresimin dhe nderimin e figurave te shquara te Himares, dhe pasi e debatoi dhe e diskutoi problemin ne tersi, ne perfundim ;
        > >
        > > V E N D O S I :
        > >
        > > I- Te vleresohen me titullin "NDERI I HIMARES" keta persona :
        > >
        > > Pas Vdekjes :
        > >
        > > 1-Petro Marko,1915-1991 -Shkrimtar dhe Publicist i shquar i permasave boterore.
        > > 2-Neco Muko, 1899-1934 -Poet, Kompozitor, Regjisor, Kengetar, Patriot i shquar.
        > > 3-Janko Pali, 1897-1994 -"Mesues i Merituar", Shkrimtar, Perkthyes,
        > > Publicist,etj.
        > > 4-Jani Foto Rexho,1869-1914-Doktor,Veprimtar i shquar i Himares dhe Patriot.
        > > 5-Nase Beni,Bregu 1893-1934 -Ushtarak, Veprimtar i shquar i Himares dhe Patriot.Poet dhe Autor i Hymnit te Himares; "� lule vilajeti�"
        > > 6-Odise Nesturi vdekur me 1911 -Nen Kryetar i Lidhjes Shqiptare te Prizrenit, Veprimtar i Shquar i Himares dhe nje Patriot i denje per Himaren.
        > > 7-Aleks Caci 1916- 1989 -Shkrimtar, Poet, Publicist etj.Anetar I-re i LSHASH.
        > > 8-Odhise Grillo 1932-2003-"Mjeshter i Madh"Shkrimtar,Poet,Publicist.
        > > 9-Andrea Varfi 1914-1992 -Shkrimtar perparimtar viteve 1930, Poet dhe Publicist.Nismetar i krijimit te L.SH. dhe Artisteve te Shqiperise.
        > > 10-Spiro Comora 1918-1973 -Poet, vjershetor, Autor vepra taatrale, Publicist etj.
        > > 11-Gjike Bixhili-Patriot i denje i Himares dhe veprimtar i shquar i saj,Nismetar dhe financues i shkolles se pare ne Dhermi.
        > >
        > > Qe Jane ne Jete :
        > >
        > > 12-Dhimiter Varfi-Bilbil i Kenges Himariote dhe veprimtar i shquar i saj.
        > > 13-Dhimiter Anagnosti Regjisor i shquar shqiptar dhe veprimtar i Himares.
        > > 14-Robert Ndrenika -Aktor i shquar shqiptar dhe veprimtar i Himares.
        > >
        > > Pas Vdekjes :
        > > 1-Naqe Konomi -Mesues, veprimtar i shquar i Arsimit ne Himare e Vlore
        > > 2-Panajot Gjikenuri -Mesues, veprimtar i shquar i Arsimit ne Himare
        > > 3-Ilia Likoka 1911-1993 -Mesues,-Sportist, Kampion i Ballkanit ne disa gara atletike me klubin "Vetetima".
        > > 4-Aleko Zoto 1934-1986 -Veprimtar i shquar i librit ne Himare.
        > > 5-Petro Mihal Cani 1917-1994 - Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise ne Shqiperi e Himare dhe eshte Babai i Kirurgjise Shqiptare.
        > > 6-Perikli Sheti vdiq me 2012 -Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise dhe i Himares.
        > > 7-Dhamiano Bollano 1921-1986 -Mesues, Veprimtar i shquar i kultures dhe historise.
        > > 8-Koco Kacelano1901-1943 -Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise dhe i Himares.
        > > 9-Irakli Foto Rexho-Veprimtar i mjekesise dhe farmaceutikes ne Himare
        > > 10-Niko Kutulla1913-1994 -Shembull i qendreses kunder diktatures.
        > > 11-Jani Milo -Mesues, veprimtari i shquar i arsimit ne Himare
        > > 12-Mihal Lami1917-1989-Nd.Mjek,veprimtar,themelues i Spitalit Himare.
        > > 13-Qirjako Bala1943-2008-Veprimtar i shquar i kenges polifonike,
        > > 14-Konom Anastas Zoto -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
        > > 15-Pilo Lili Bollano, -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
        > > 16-Milo Merkuri -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
        > > 17-Pano Kokaveshi -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
        > > 18-Andrea Bala -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
        > > 19-Koco Cakali -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
        > >
        > >
        > > Qe Jane ne Jete :
        > >
        > > 20-Pirro Dhima -Sportist i shquar Himariot, Kampion i Botes & Olimpik.
        > > 21-Lefter Cipa - Rapsod, Shkrimtar dhe veprimtar i shquar i Himares.
        > > 22-Evriviadh Goro-Veprimtar i shquar i mjekesise ne Himare.
        > > 23-Vangjelo Veizi - Veprimtare e shquar e mjekesise ne Himare dhe ne Shqiperi.
        > > 24-Kico Irakli Rondo -Veprimtar i shquar i sportit ne Himare dhe ne Shqiperi.
        > > 25- Simo Kallushi -Futbollist dhe Trainer
        > > 26- Petro Goro -Futbollist
        > > 27- Petro Konomi -Futbollist
        > >
        > > II-Te vleresohen me titullin " NDERI I HIMARES" Grupet si me poshte;
        > > 1- Grupi karakteristik i kenges i Himares 1928-1934
        > > Pjesmarres; Neco Muko, Andrea Bala, Koco Cakali, Pano Kokaveshi,Tefta Tashko Koco, Tulla Paleologu.
        > > 2- Grupi karakteristik i kenges i Himares 1952
        > > Pjesmarres; Dhimiter Varfi, Llambro Gjomemo,Andrea Dhimojani,
        > > Thodhori Goro, Pano Naci, Simo Kallushi,Leko Leka.
        > > 3- Grupi polifonik i vajzave te Dhermiut 1965
        > > Pjesmarres; Dhimitrulla Iliadhi, Rutha Beli,Vasillo Stramarko, Hajdho Bixhili, Rutha Ruci, Eli Neco, Kasiani Dhima.
        > > 4- Grupi polifonik i Pilurit vitit 1968----
        > > Pjesmarres; Katina Muco, Sofo Gerdhuqi, Koco Gjicali,
        > > Arqile Lapa,Pavllo Bala, Lefter Cipa, Qirjako Bala, Lene M.Bala, Vangjel Gjicali, Vasillo Koka, Miltiadh Gjicali,Ermioni
        > > Merkuri, Leni L.Merkuri, Vitori Merkuri, Polo Cipa.
        > > III- Dhenia e ketyre titujve do te behet nga Bashkia Himare periodikisht ne vazhdim edhe ne baze te evenimenteve te rastit. Shpenzimet qe do te behen per dhenien e ketyre titujve te perballohen nga fondi i vecante.
        > > IV- Ky vendim hyn ne fuqi sipas ligjit.
        > >
        > >
        > > K R Y E T A R I
        > > Stefan Kokedhima
        > >
        >
       • abhimara
        Message 7 of 7 , Dec 13, 2012
         --- In clubhimara@yahoogroups.com, "kyritsis_e" <kyritsis_e@...> wrote:
         >
         > Te entuziazmohesh me keto lloj vendimesh komplet ne stil shqiptaro-komunist, eshte absurde.
         > I paska zgjidhur te gjitha problemet reale te Himares bashkia qe vetem te shperndaje keto fletaushkat e lavderimit dhe te jape tituj "pionieret e enverit" i paska mbetur.
         > Shume nga emrat e perfshire ne kete liste, nuk e meritojne nje trajtim te tille abuzues me figuren e tyre.
         > Shume emra te tjere te po kesaj liste, nuk kane fare lidhje me Himaren edhe pse jane himariote me origjine, po ia kane perkushtuar jeten dhe karieren e tyre, qytetit ku kane shkuar e jetuar dhe ne asnje rast nuk kane nxjerre ne pah himariotin qe mund te jete brenda tyre. Pra mund te jene "nderi i tiranes" po kursesi "nderi i himares". Kjo eshte tallje e dyfishte edhe me ata edhe me himaren.
         > Per sa banal dhe talles eshte ky lloj vendimi, kjo liste eshte formuluar me nje ndjenje te forte partizano-shqiptarske me qellime te mirefillta koke e kembe politike. Fakti qe jane futur ne te disa figura te dashura nga te gjithe, nuk justifikon mos futjen ne te te figurave shume me te aferta ne kohe se ata te 1800, siç mund te jene p.sh. deputetet e pare himariot ne parlamentin grek, qe kane shkuar si te zgjedhur te popullit himariot dhe realisht ne funksion te tij.
         > Ne kete liste mungojne emra si Spiro Milo, Jorgji Bollano, mungojne njerezit e varrosur te gjalle prej shtetit satrap shqiptar sepse donin nje himare te lire e te pavarur dhe bojkotuan zgjedhjet e 1946. Pra mungojne ata qe kane bere historine e himare, qe jane ne themelin e himares dhe realisht nderi i saj.
         > Natyrisht qe nje titull komplet fallco i dhene atyre dhe i firmosur nga Irakliu, Jorgua dhe Stefani do te ishte nje ofendim per ate çka realisht kane bere per Himaren.
         > Kush ben sikur nuk kupton ose kujt i duket veprim entuziast, le te brohorase dhe te gezohet. Une personalisht me gjithe shpirt dhe si himariot qe nuk pranon te fyet nga shpirti juaj i shitur politik, po u them Irakliut, Jorgos dhe Stefanit: JU DHJEFSHA LISTEN DHE VENDIMET TUAJA!!!
         >
         > P.S. Nuk dua te keqkuptohem nga emrat e perfshire ne liste ose nga te afermit e tyre. Shume prej tyre i njoh personalisht dhe jem ne lidhje familjare. Jane njerez te nderuar. Thjesh ata jane te paret qe jane preh e kesaj tallje, e kesaj hipokrizie.
         >
         >
         > --- In clubhimara@yahoogroups.com, "Irakli" <irakligjicali@> wrote:
         > >
         > >
         > > REPUBLIKA E SHQIPERISE
         > > BASHKIA HIMARE
         > > KESHILLI BASHKIAK
         > >
         > >
         > > V E N D I M
         > >
         > > Nr 105 date 26.11.2012
         > >
         > > LENDA: Per nderimin e figurave te shquara te Himares .
         > >
         > > Baza ligjore:
         > > Ligji 8652 date 31.07.2000, "Per organizimin dhe funksionimin e Organeve te Qeverisjes Vendore",neni 32, germa "m" si dhe VKB numer 90 date 21.09.2012, "Mbi miratimin e kritereve per dhenien e titujve te nderit",
         > >
         > > Me propozim te Bashkise Himare, Komisionit te vleresimit te figurave,(ku paraprijne propozime te Shoqerise Civile, diskutimit me Kryesite e fshatrave dhe me studjues e personalitete te kultures); Keshilli i Bashkise Himare ne mbledhjen e tij te dates 26.11.2012, mori ne shqyrtim Projektin e Bashkise per vleresimin dhe nderimin e figurave te shquara te Himares, dhe pasi e debatoi dhe e diskutoi problemin ne tersi, ne perfundim ;
         > >
         > > V E N D O S I :
         > >
         > > I- Te vleresohen me titullin "NDERI I HIMARES" keta persona :
         > >
         > > Pas Vdekjes :
         > >
         > > 1-Petro Marko,1915-1991 -Shkrimtar dhe Publicist i shquar i permasave boterore.
         > > 2-Neco Muko, 1899-1934 -Poet, Kompozitor, Regjisor, Kengetar, Patriot i shquar.
         > > 3-Janko Pali, 1897-1994 -"Mesues i Merituar", Shkrimtar, Perkthyes,
         > > Publicist,etj.
         > > 4-Jani Foto Rexho,1869-1914-Doktor,Veprimtar i shquar i Himares dhe Patriot.
         > > 5-Nase Beni,Bregu 1893-1934 -Ushtarak, Veprimtar i shquar i Himares dhe Patriot.Poet dhe Autor i Hymnit te Himares; "� lule vilajeti�"
         > > 6-Odise Nesturi vdekur me 1911 -Nen Kryetar i Lidhjes Shqiptare te Prizrenit, Veprimtar i Shquar i Himares dhe nje Patriot i denje per Himaren.
         > > 7-Aleks Caci 1916- 1989 -Shkrimtar, Poet, Publicist etj.Anetar I-re i LSHASH.
         > > 8-Odhise Grillo 1932-2003-"Mjeshter i Madh"Shkrimtar,Poet,Publicist.
         > > 9-Andrea Varfi 1914-1992 -Shkrimtar perparimtar viteve 1930, Poet dhe Publicist.Nismetar i krijimit te L.SH. dhe Artisteve te Shqiperise.
         > > 10-Spiro Comora 1918-1973 -Poet, vjershetor, Autor vepra taatrale, Publicist etj.
         > > 11-Gjike Bixhili-Patriot i denje i Himares dhe veprimtar i shquar i saj,Nismetar dhe financues i shkolles se pare ne Dhermi.
         > >
         > > Qe Jane ne Jete :
         > >
         > > 12-Dhimiter Varfi-Bilbil i Kenges Himariote dhe veprimtar i shquar i saj.
         > > 13-Dhimiter Anagnosti Regjisor i shquar shqiptar dhe veprimtar i Himares.
         > > 14-Robert Ndrenika -Aktor i shquar shqiptar dhe veprimtar i Himares.
         > >
         > > Pas Vdekjes :
         > > 1-Naqe Konomi -Mesues, veprimtar i shquar i Arsimit ne Himare e Vlore
         > > 2-Panajot Gjikenuri -Mesues, veprimtar i shquar i Arsimit ne Himare
         > > 3-Ilia Likoka 1911-1993 -Mesues,-Sportist, Kampion i Ballkanit ne disa gara atletike me klubin "Vetetima".
         > > 4-Aleko Zoto 1934-1986 -Veprimtar i shquar i librit ne Himare.
         > > 5-Petro Mihal Cani 1917-1994 - Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise ne Shqiperi e Himare dhe eshte Babai i Kirurgjise Shqiptare.
         > > 6-Perikli Sheti vdiq me 2012 -Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise dhe i Himares.
         > > 7-Dhamiano Bollano 1921-1986 -Mesues, Veprimtar i shquar i kultures dhe historise.
         > > 8-Koco Kacelano1901-1943 -Doktor, Veprimtar i shquar i mjekesise dhe i Himares.
         > > 9-Irakli Foto Rexho-Veprimtar i mjekesise dhe farmaceutikes ne Himare
         > > 10-Niko Kutulla1913-1994 -Shembull i qendreses kunder diktatures.
         > > 11-Jani Milo -Mesues, veprimtari i shquar i arsimit ne Himare
         > > 12-Mihal Lami1917-1989-Nd.Mjek,veprimtar,themelues i Spitalit Himare.
         > > 13-Qirjako Bala1943-2008-Veprimtar i shquar i kenges polifonike,
         > > 14-Konom Anastas Zoto -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
         > > 15-Pilo Lili Bollano, -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
         > > 16-Milo Merkuri -Luftetar dhe Patriot i shquar i Himares.
         > > 17-Pano Kokaveshi -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
         > > 18-Andrea Bala -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
         > > 19-Koco Cakali -Veprimtar i shquar i Kenges Himariote ne vitin 1928-1932
         > >
         > >
         > > Qe Jane ne Jete :
         > >
         > > 20-Pirro Dhima -Sportist i shquar Himariot, Kampion i Botes & Olimpik.
         > > 21-Lefter Cipa - Rapsod, Shkrimtar dhe veprimtar i shquar i Himares.
         > > 22-Evriviadh Goro-Veprimtar i shquar i mjekesise ne Himare.
         > > 23-Vangjelo Veizi - Veprimtare e shquar e mjekesise ne Himare dhe ne Shqiperi.
         > > 24-Kico Irakli Rondo -Veprimtar i shquar i sportit ne Himare dhe ne Shqiperi.
         > > 25- Simo Kallushi -Futbollist dhe Trainer
         > > 26- Petro Goro -Futbollist
         > > 27- Petro Konomi -Futbollist
         > >
         > > II-Te vleresohen me titullin " NDERI I HIMARES" Grupet si me poshte;
         > > 1- Grupi karakteristik i kenges i Himares 1928-1934
         > > Pjesmarres; Neco Muko, Andrea Bala, Koco Cakali, Pano Kokaveshi,Tefta Tashko Koco, Tulla Paleologu.
         > > 2- Grupi karakteristik i kenges i Himares 1952
         > > Pjesmarres; Dhimiter Varfi, Llambro Gjomemo,Andrea Dhimojani,
         > > Thodhori Goro, Pano Naci, Simo Kallushi,Leko Leka.
         > > 3- Grupi polifonik i vajzave te Dhermiut 1965
         > > Pjesmarres; Dhimitrulla Iliadhi, Rutha Beli,Vasillo Stramarko, Hajdho Bixhili, Rutha Ruci, Eli Neco, Kasiani Dhima.
         > > 4- Grupi polifonik i Pilurit vitit 1968----
         > > Pjesmarres; Katina Muco, Sofo Gerdhuqi, Koco Gjicali,
         > > Arqile Lapa,Pavllo Bala, Lefter Cipa, Qirjako Bala, Lene M.Bala, Vangjel Gjicali, Vasillo Koka, Miltiadh Gjicali,Ermioni
         > > Merkuri, Leni L.Merkuri, Vitori Merkuri, Polo Cipa.
         > > III- Dhenia e ketyre titujve do te behet nga Bashkia Himare periodikisht ne vazhdim edhe ne baze te evenimenteve te rastit. Shpenzimet qe do te behen per dhenien e ketyre titujve te perballohen nga fondi i vecante.
         > > IV- Ky vendim hyn ne fuqi sipas ligjit.
         > >
         > >
         > > K R Y E T A R I
         > > Stefan Kokedhima
         > >
         >
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.