Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta (CKAPS) KKM & Unit Kawalan Amalan Perubatan Swasta (UKAPS) JKN&JKWP bertanggungjawab memantau, mengawal dan mengawalselia kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan swasta dibawah Akta Kemudahan Perkhidmatan dan Jagaan Kesihatan Swasta 1998.

CKAPS KKM adalah dibawah pengawasan Pengarah Amalan Perubatan manakala disetiap JKN &JKWP adalah dibawah pengawasan Timbalan Pengarah Kesihatan (Perubatan)

CKAPS & UKAPS juga membantu di dalam penguatkuasaan Akta-Akta yang sedia ada seperti Akta Perubatan 1971, Akta Jururawat 1950, Akta Kesihatan Mental 2001 dan juga Akta-akta dibawah bidang kuasa Program Perubatan yang lain.

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Group Email Addresses

Message History