Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Messages List

2051

緊急招募週六義工

親愛的義工朋友們, 本週六,我中心將參加Famille Point
Dépt. du bénévolat - SFCGM
Oct 1
#2051
 
2050

協助加拿大大選自由黨Trudeau方面需要2名義工

從現在起,每週末需要兩名義工幫助加拿大自由黨Trudeau方面競選。 每週末時間自定,每次2-3小時。
Dépt. du bénévolat - SFCGM
Sep 24
#2050
 
2049

尋找一名講越南語義工/Nous cherchons un bénévole(e) qui

我們尋找一名會將越南話的義工,在週末的時間幫助Justin Trudeau競選。每週末2-3小時。有意者回復郵件 Nous cherchons un
Dépt. du bénévolat - SFCGM
Sep 24
#2049
 
2048

尋找活動策劃義工若干名/Nous cherchons quelques bénévole

我們現在尋求若干名義工協助移民局法語部老師組織戶外活動。要求法語的說寫能力好。如果你感興趣的話請回復本郵件
Dépt. du bénévolat - SFCGM
Sep 23
#2048
 
2047

尋找活動策劃義工若干名/Nous cherchons quelques bénévole

我們現在尋求若干名義工協助移民局法語部老師組織戶外活動。
Dépt. du bénévolat - SFCGM
Sep 23
#2047
 
2046

10月6日星期二尋找法語翻譯兩名

親愛的義工朋友們你們好, 現在急尋兩名法語翻譯,可以是法語-普通話或者法語-廣東話。 時間為10:00-11:30
Dépt. du bénévolat - SFCGM
Sep 23
#2046
 
2045

【10月21日星期三】尋醫院陪同翻譯/Recherche un interpr

親愛的義工朋友們,大家好, 現有醫院陪同翻譯任務,有興趣的義工朋友可以根據自己的情況報名。
Dépt. du bénévolat - SFCGM
Sep 23
#2045
 
2044

尋找一名講越南語義工/Nous cherchons un bénévole(e) qui

我們尋找一名會將越南話的義工,在週末的時間幫助Justin Trudeau競選。有意者回復郵件 Nous cherchons un bénévole qui veut aider
Dépt. du bénévolat - SFCGM
Sep 22
#2044
 
2043
Dépt. du bénévolat - SFCGM
Sep 22
#2043
 
2042

Tìm kiếm cuối tuần tình nguyện

chúng tôi đang tìm kiếm một tình nguyện viên người muốn giúp Justin Trudeau trong chiến dịch trong những ngày cuối tuần. phải
Dépt. du bénévolat - SFCGM
Sep 21
#2042
 
2041

致在第25屆馬拉松中辛勤勞動的義工和我們所有義工

致在第25屆馬拉松中辛勤勞動的義工和我們所有義工們的一封信:
Dépt. du bénévolat - SFCGM
Sep 21
#2041
 
2040

緊急招募【9月20日星期日】蒙特利尔Oasis马 拉松日

緊急招募5名義工,參加者請速與義工部聯繫! 各位亲爱的义工朋友,大家好
Dépt. du bénévolat - SFCGM
Sep 18
#2040
 
2039
Dépt. du bénévolat - SFCGM
Sep 17
#2039
 
2038
Dépt. du bénévolat - SFCGM
Sep 16
#2038
 
2037
Dépt. du bénévolat - SFCGM
Sep 16
#2037
 
View First Topic Go to View Last Topic
Loading 1 - 15 of total 2,051 messages