Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group DescriptionSpo¹tovani èebelar ali ljubitelj èebelarstva!


Vabim vas, da postanete èlan internet skupine, katere namen je posredovanje hitrih informacij med slovesnkimi èebelarji.
Torej, vljudno vabljeni vsi, ki ste kakorkoli povezani z èebelarstvom oziroma vas èebelarstvo veseli ali pa morda �elite izvedeti kaj veè o èebelarstvu. Vpi¹ite se v skupino in aktivno sodelujte v na¹ih temah in razgovorih.


Bo¹tjan Grom z Vrhnike


Group Information

 • 87
 • Beekeeping
 • Jul 27, 2000
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History