Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Skupina je ustanovljena z namenom, da poveča komunikacijo med čebelarji. Vabljeni vsi čebelarji, ki želite v strpnem dialogu z ostalimi izmenjevati izkušnje in z nasveti pomagati

začetnikom ali mlajšim čebelarjem. Prostora je dovolj tako za začetnike kot za iskušene cebelarje. Skupino je ustanovil 14.2.2002 Vincenc Petruna. Urednika skupine sta trenutno Stane Plut in Vincenc Petruna. Ostala pravila demokratično določamo sami.

Vabljeni v skupino ne glede na narodnost, raso, spol ali versko pripadnost.Nato se skupini kratko čebelarsko predstavite. Jezik sporazumevanja je v glavnem slovenski, razumemo pa tudi hrvaško, srbsko, makedonsko, angleško...

P.S. Priponke k pošti v skupini so izključene. Članom pa je na razpolago skrinja s svojimi dobrotami...Vanjo lahko svoje izdelke celo dajete, jemljete pa sploh.

P.P.S. Transporter za manipulacijo s panji na razstavi za profesionalne čebelarje v Grazu. Foto Vincenc Petruna.
P.P.P.S.
Ker je postala skupina pretesna, smo postavili novo skupino "Čebelar3" http://groups.yahoo.com/group/cebelar3/ in vanjo preselili večino fotografij. Vse fotografije v bodoče shranjujte v mapi Photos v novi skupini.

Skupina Čebelar je tako narasla, da se razen tisti, ki pi�emo v skupino, ne poznamo. Zato je v skrinji http://groups.yahoo.com/group/cebelar/database podatkovna baza z naslovom
SKUPINA ČEBELAR , v katero vpi�ete nekaj svojih podatkov. NI obvezno, je pa zelo za�eljeno, saj upam, da bo seznam prispeval k bolj�i komunikaciji v skupini.

Group Information

 • 119
 • Beekeeping
 • Feb 14, 2002
 • English

Group Settings

 • This is a restricted group.
 • Attachments are not permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership requires approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History