Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Đại Lão Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Viên Tịch.

Expand Messages
 • PHAT-HOC TINH-QUANG CANADA
  PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA CHÂN THÀNH CẢM THÔNG NỖI NIỀM MẤT MÁT  VÀ KÍNH NGUYỆN CẦU THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT CHƯ ĐẠI BỒ TÁT
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2012
  • 2 Attachments
  • 120 KB
  PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA
  CHÂN THÀNH CẢM THÔNG NỖI NIỀM MẤT MÁT
   
  KÍNH NGUYỆN CẦU THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT CHƯ ĐẠI BỒ TÁT
  TIẾP DẪN CHÂN LINH
  Đại-Lão Hòa-Thượng THÍCH-MINH-CHÂU
  CAO ĐĂNG TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC QUỐC
   
  NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THÊ GIỚI ĐẠI TỪ  ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THÊ GIỚI ĐẠI TỪ  ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THÊ GIỚI ĐẠI TỪ  ĐẠI BI
  TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

  ----- Forwarded Message -----
  From: Thin Le Xuan <lexuanthin@...>
  To:
  Sent: Saturday, September 1, 2012 12:46:44 AM
  Subject: Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU Viên Tịch.
   
  Nam Mô Tiếp Tẫn Đạo Sư A DI ĐÀ PHẬT.
  Thành kính báo  tin:
  Đại Lão Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
  Viện Chủ Thiền Viện VẠN HẠNH ,
  Trưởng Môn Phái TỔ ĐÌNH TƯỜNG VÂN Huế,
  Thành viên Sáng lập GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM .
  Nguyên Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Giáo Dục
  - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất .
  Nguyên Viện Trưởng Viện Đại Học VẠN HẠNH, SàiGòn, Việt Nam.
  Phó Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam,
  Nguyên Viện Trưởng Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP.HCM.
   
  Viên tịch vào lúc 9h 00’ ngày 01/09/2012
  (nhằm ngày 16/07 năm Nhâm Thìn)
  Tại Thiền Viện Vạn Hạnh
  750 Nguyễn Kiệm - P.4 Q.Phú Nhuận, T.P.HCM
  Thọ Tuế 95 năm.
  (Ban tổ chức Tang Lễ sẽ Thông tri Chương trình Lễ Tang)


  Lê Xuân Thìn.
  0913 944 972

  lexuanthin@...
  http://www.holevn.org
  ( Font Unicode -Times New Roman)
   
Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.