Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

BBC LUÂN ĐÔN ĐÁNH BOM ĐẢNG CỘNG S ẢN HÀ NỘI “KỲ 6” ! TÒA BẠCH Ố C, BỘ NGOẠI GIAO, QUỐC HỘI MỸ, Đ ẠI SỨ MỸ TẠI HÀ NỘI… ĐỒNG MIN H ỨNG LÊN TRỢ CHIẾN !

Expand Messages
 • DIEM PHAN DINH
  Subject: BBC LUÂN ĐÔN ĐÁNH BOM ĐẢNG CỘNG SẢN HÀ NỘI “KỲ 6” ! TÒA BẠCH ỐC, BỘ NGOẠI GIAO, QUỐC HỘI MỸ, ĐẠI SỨ MỸ
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2012
  Subject: BBC LUÂN ĐÔN ĐÁNH BOM ĐẢNG CỘNG SẢN HÀ NỘI “KỲ 6” ! TÒA BẠCH ỐC, BỘ NGOẠI GIAO, QUỐC HỘI MỸ, ĐẠI SỨ MỸ TẠI HÀ NỘI… ĐỒNG MINH ỨNG LÊN TRỢ CHIẾN !

  Kính mời quý vị quan tâm đọc tiếp Thư Ngỏ 478 của Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam
   
  Kính gửi : HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
  BBC LUÂN ĐÔN ĐÁNH BOM ĐẢNG CỘNG SẢN HÀ NỘI “KỲ 6” !
  TÒA BẠCH ỐC, BỘ NGOẠI GIAO, QUỐC HỘI MỸ, ĐẠI SỨ MỸ TẠI HÀ NỘI… ĐỒNG MINH ỨNG LÊN TRỢ CHIẾN !
   
  Kính mời quý vị mở attachments đọc Thư Ngỏ 478 và xin đọc lui lại 477, 476...
  Trân trọng
   


Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.