Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fwd: Bài tho hay...

Expand Messages
 • UPACNEWS@aol.com
  ____________________________________ From: UPACNEWS@aol.com To: diendanviahe@yahoogroups.com, phonang@yahoogroups.com, diendanbaochi@yahoogroups.com,
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2011
  • 0 Attachment
    
    

   From: UPACNEWS@...
   To: diendanviahe@yahoogroups.com, phonang@yahoogroups.com, diendanbaochi@yahoogroups.com, hoinghi@yahoogroups.com, ChinhNghiaViet@yahoogroups.com, GoiDan@yahoogroups.com
   CC: hlt_26@...
   Sent: 9/1/2011 12:55:23 P.M. Eastern Daylight Time
   Subj: Bài tho hay...
    
   ---------- Forwarded message ---------- From: Hoang Pham <hlt_26@...> Date: 2011/8/31 Subject: Bài thơ hay... To:
    
   Bài thơ hay, xin chuyễn tiếp    
     
                                           Bác Kỳ                                                                                       Bác Minh
   Bác Kỳ rồi lại ... bác Minh ..!!
   Cả hai đều thích .. " cửa mình " như nhau
   Bác Kỳ có một tí râu
   Bác Minh cũng thế chứ đâu kém gì ..!!
   Phòng trà hạng nhất : bác Kỳ
   Còn hang Pắc Bó thứ nhì :  bác Minh
   Cả hai bác có nhiều ...  kinh
   Nghiệm về buôn bán "chúng mình " .... giống nhau ..!!
   Bác Minh bán nước cho  Tầu
   Bác Kỳ đi bán  "rượu dâu" cho ... "đầm "
   Bác Minh bán nước âm thầm
   Bác Kỳ bán rượu chẳng cần dấu tên ..!!
   Bác Kỳ râu ở mép ... trên
   Bác Minh mép dưới cũng ... lên như diều
   Nhưng đều thua " bác " ... Thuý Kiều !!
   Râu cả hai mép , vừa nhiều , vừa ... xoăn ..!!
   Bác Minh nhìn thấy ... băn khoăn
   Bác Kỳ thích chí ... bò lăn ra cười
   Cả hai đều giống ... đười ươi
   Thấy " hang " Pắc Bó là ... tươi tỉnh liền ..!!
   Thế mà bảo bác Minh "hiền "
   " Cháu ngoan " còn bé , bác "khiêng " về nhà
   Nhân dân bảo bác Kỳ... già ..!!
   Bác già sao lại "đá gà " quanh năm ..!!??
   Nhân dân nhìn "bác " thương thầm
   Làm thơ " phản động " cười ầm ... mí nhau ..!!
   Bác Kỳ thấy thế buồn rầu
   Bác Minh chết thối trong cầu ...nhân dân .!!
    
   -- Phung Dang
    
   Bài Họa hay hay, xin chuyển tiếp:    
    
    
   http://www.youtube.com/ help center | e-mail options | report spam

   Vodanh007 has shared a video with you on YouTube:

   Đêm động phòng là đêm quan trọng nhất trong cuộc đời. Tuy thế nó phải có ý nghĩa đạo đức triết lý rất cao. Nó đánh dấu một cuộc đời mới của thú vui nhưng trưởng thành có tinh thần tránh nhiệm cao không những với mình mà còn với gia đình đất nước và nhân loại. Nhữnng ai không đứng đắn xin miễn xem.


                
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.