Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: KẾT CUỘC TRUY TÌM THỦ PHẠM CƯ ỚP ĐOẠT NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI : LÀ CON THÚ 7 ĐẦU CÓ MÃ SỐ 666 NGỒI TRÊN NGAI VÀNG TRONG BẢO TÀNG VIỆN N ƯỚC ANH, LÀ CHỦ ĐẦU TƯ ĐẢNG CỘ NG SẢN VÀO VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN NAY ! (gửi lần 2 có hiệu đính)

Expand Messages
 • Diem Phan
  ... HỘI : LÀ CON THÚ 7 ĐẦU CÓ MÃ SỐ 666 NGỒI TRÊN NGAI VÀNG TRONG BẢO TÀNG VIỆN NƯỚC ANH, LÀ CHỦ ĐẦU TƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀO
  Message 1 of 1 , Jul 1, 2011

  ----- Forwarded Message -----
  From: Diem Phan <daobinhgiaohoang@...>
  To: "daobinhgiaohoang@..." <daobinhgiaohoang@...>
  Sent: Friday, July 1, 2011 5:30 PM
  Subject: KẾT CUỘC TRUY TÌM THỦ PHẠM CƯỚP ĐOẠT NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI : LÀ CON THÚ 7 ĐẦU CÓ MÃ SỐ 666 NGỒI TRÊN NGAI VÀNG TRONG BẢO TÀNG VIỆN NƯỚC ANH, LÀ CHỦ ĐẦU TƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀO VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN NAY ! (gửi lần 2 có hiệu đính)

  Kính mời quý vị trong và ngoài nước đọc 3 thư ngỏ liên tiếp :THƯ NGỎ số 308, 307 và 306 của Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam kính gửi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
  Kính gửi:
  ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC CHỦ TỊCH và
  HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
  c/o : KHỐI THANH NIÊN NAM NỮ CÔNG GIÁO – HÀ NỘI
  c/o : NHÀ NHÀ NỮ TU CÔNG GIÁO TOÀN QUỐC HÃY ĐOÀN KẾT MỘT NHÀ !
  v/v KẾT CUỘC TRUY TÌM THỦ PHẠM CƯỚP ĐOẠT NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI : LÀ CON THÚ 7 ĐẦU CÓ MÃ SỐ 666 NGỒI TRÊN NGAI VÀNG TRONG BẢO TÀNG VIỆN NƯỚC ANH, LÀ CHỦ ĐẦU TƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀO VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN NAY !
   
  (gửi lần 2 có hiệu đính)
  Xin mở Attach đọc Thư Ngỏ 308, 307, và 306 liên tiếp nhau.
  Trân trọng


Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.