Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: CON THÚ 666 TƯ BẢN TOÀN CẦU TỪ K INGDOM # 7 BƯỚC NGANG QUA KINGDOM # 9b v à BIỂN ĐÔNG

Expand Messages
 • Diem Phan
  ... From: Diem Phan To: daobinhgiaohoang@yahoo.com Sent: Fri, April 1, 2011 5:03:23 PM Subject: CON THÚ 666 TƯ BẢN TOÀN CẦU
  Message 1 of 1 , Apr 1 3:05 PM


  ----- Forwarded Message ----
  From: Diem Phan <daobinhgiaohoang@...>
  To: daobinhgiaohoang@...
  Sent: Fri, April 1, 2011 5:03:23 PM
  Subject: CON THÚ 666 TƯ BẢN TOÀN CẦU TỪ KINGDOM # 7 BƯỚC NGANG QUA KINGDOM # 9b và BIỂN ĐÔNG

  Kính mời quý vị trong và ngoài nước đọc THƯ NGỎ số 239 của Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam kính gửi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
   

  Kính gửi:

   

  ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC CHỦ TỊCH và

  HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

   

  c/o : KHỐI THANH NIÊN NAM NỮ CÔNG GIÁO – HÀ NỘI

  c/o : NHÀ NHÀ NỮ TU CÔNG GIÁO TOÀN QUỐC HÃY ĐOÀN KẾT MỘT NHÀ !

   

  V/V 

    CON THÚ 666 TƯ BẢN TOÀN CẦU TỪ KINGDOM # 7 BƯỚC NGANG QUA à KINGDOM # 9b à BIỂN ĐÔNG
   
  Xin mở Attach đọc Thư Ngỏ 239
  Trân trọng
Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.