Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: TRONG BUỔI GIAO THỜI CON RỒNG ĐỎ TRAO TRẢ QUYỀN LỰC CHO CON THÚ 666, H ỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM NÊN DẬ P TẮT MỌI CUỘC ĐỐI THOẠI TÒA LAO VỚI NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN. (gửi lần 2 có sửa lỗi chính tả)

Expand Messages
 • Diem Phan
  ... From: Diem Phan To: daobinhgiaohoang@yahoo.com Sent: Wed, December 1, 2010 11:37:13 AM Subject: TRONG BUỔI GIAO THỜI CON
  Message 1 of 1 , Dec 1, 2010


  ----- Forwarded Message ----
  From: Diem Phan <daobinhgiaohoang@...>
  To: daobinhgiaohoang@...
  Sent: Wed, December 1, 2010 11:37:13 AM
  Subject: TRONG BUỔI GIAO THỜI CON RỒNG ĐỎ TRAO TRẢ QUYỀN LỰC CHO CON THÚ 666, HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM NÊN DẬP TẮT MỌI CUỘC ĐỐI THOẠI TÒA LAO VỚI NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN. (gửi lần 2 có sửa lỗi chính tả)

  Kính mời quý vị trong và ngoài nước đọc THƯ NGỎ số 143 của Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam kính gửi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam :
   
  v/v    TRONG BUỔI GIAO THỜI CON RỒNG ĐỎ TRAO TRẢ QUYỀN LỰC CHO CON THÚ 666, HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM NÊN DẬP TẮT MỌI CUỘC ĐỐI THOẠI TÒA LAO VỚI NHÀ NƯỚC CỘNG SẢN.
  (gửi lần 2 có sửa lỗi chính tả)
   
  Xin mở Attach đọc Thư Ngỏ 143
  Trân trọng


Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.