Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Dem thap nen cau nguyen cho Tay Tang - PHAP DUYÊN TINH XA

Expand Messages
 • NgoTrongAnh26
  http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=64bc860aa9f5050cc3e8fe0caafbc30d DIỄN VĂN KHAI MẠC Đêm thắp nến cầu nguyện cho Tây
  Message 1 of 1 , Apr 1, 2008
   http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=64bc860aa9f5050cc3e8fe0caafbc30d
   DIỄN VĂN KHAI MẠC

   Đêm thắp nến cầu nguyện cho Tây Tạng

   (Đêm 30 tháng 3 năm 2008 tại Pháp Duyên Tịnh Xá, San Jose)

           Kính thưa quí vị

          -Đại diện các Tôn Giáo, Đại diện các Hội Đoàn, Đại diện các sắc dân tham dự trong đêm thắp nến cầu nguyện hôm nay.

           Kính thưa  liệt quí vị.

           Trước nhất, chúng tôi thay mặt Ban Tổ chức, trân trọng kính chào mừng liệt quí vị, đã hoan hỷ quang lâm tham dự đêm thắp nến cầu nguyện hôm nay.

           Chắc chắn, không ai là không biết : Đất nước Tây Tạng, Nhân dân Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng đã và đang bị chìm ngập dưới gót dày xâm lăng của đế quốc Trung cộng. Người dân tây Tạng đã bị đàn áp dả man, bạo quyền Trung cộng cướp mất mọi thứ tự do và  nhân quyền bị chà đạp. Do vậy, sau gần 10 năm bị đô hộ, người dân Tây Tạng đã mạnh dạn đứng lên tranh đấu đòi tự do, đòi độc lập (1959), nhưng đã thất bại, Đức Đạt Lai Lạt Ma phải lưu vong tại Ấn độ.

           Không ai lạ gì Trung cộng luôn nuôi mộng tham vọng bành trướng chủ nghĩa bá quyền với những hành động bạo ngược bằng vũ lực để xâm lược lân bang, lối đối xử, hống hách, tàn bạo, cao ngạo, lăng nhục, khinh thường, đã tạo sự bức xúc, bất bình, cho nên, lại một lần nữa, sau 50 năm dài chịu đựng, nhân dân Tây Tạng đã ồ ạt xuống đường biểu tình, chống lại sự cai trị độc tài, đàn áp, triệt hạ dân chủ, chà đạp nhân quyền, khống chế Tôn giáo của Trung cộng, đã dùng những thủ đoạn gian ác, tra khảo, kiềm kẹp, đánh đập một cách dả man, người dân Tây Tạng  không thể chấp nhận chịu đựng mãi, nên phải đứng dậy biểu tình tranh đấu.

          Thậm chí Trung cộng còn cố tình tiêu diệt nền văn hóa dân tộc đang xảy ra tại Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã cảnh báo rằng:  “Tây Tạng đang đối diện với một chiến dịch Diệt Chủng Văn Hoᔠdo Trung cộng chủ trương chính sách đồng hóa với Hán Tộc Trung quốc. Họ kiểm sóat chặc chẽ chùa chiền Tu viện, không được tự do hành đạo, cố tình phá nát truyền thống tâm linh của Phật giáo Tây Tạng tại  các cơ sở tu hành.

         Thưa quí vị,

          Đế quốc Trung cộng tham vọng chủ nghĩa bá quyền, nên lại một lần nữa giặc Tàu lăm le đô hộ Việt Nam, chúng đã đánh chiếm miền Bắc Việt Nam như Thác Bản Giốc, ải Nam Quang nay đã thuộc về Trung Cộng. hiện bọn chúng còn chiếm cả hải đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam, mà nhà cầm quyền CSVN đã nhu nhược, âm thầm và lặng lẽ hiến dâng cho Trung cộng. Chúng đã ký hiệp ước Việt Trung vào năm 1999, và ký hiệp ước Vịnh Bắc Việt năm 2000, chứng tỏ sự ngoan cố bán nước của nhà cầm quyền CSVN. Một chế độ phi dân tộc, một chế độ đảng trị độc tài CSVN chẳng khác gì mẫu quốc Trung cộng, bất chấp sự sỉ nhục trước công luận quốc tế và toàn dân tộc Việt Nam . Một hành động cực kỳ phản bội Tổ Tiên, mà Ông Cha ta đã đánh đuổi bọn giặc Tàu qua một ngàn năm đô hộ.

          Là công dân Việt Nam không thể lấp mắt ngơ nhìn, trước tình trạng giặc Tàu cộng xâm lăng đất nước !

          Là công dân Tây Tạng không thể làm ngơ trước huống trạng dân tộc bị áp bức, đất nước đã điêu tàn bởi giặc Tàu xâm lược !

          Là công dân của các quốc gia tự do trên thế giới hòa bình, chúng ta không thể cúi mặt lặng thinh trước làn sóng bạo tàn Trung cộng, trước sự đàn áp man rợ, tra khảo, giết người, bằng kiềm kẹp, bằng roi điện, bằng lóc thịt, bằng mọi cách hành hạ xác thân,  không gớm tay, mà nhân dân Tây Tạng  đang gánh chịu.

          Đêm đốt đuốc và thắp nến nhân quyền cầu nguyện hôm nay, thể hiện tinh thần bất khuất, nhưng đầy tràn nhựa sống Từ Bi của nhà Phật. Những ngọn đèn Chơn lý của đêm cầu nguyện tại Pháp Duyên Tịnh Xá, như muôn ngàn cuộc cầu nguyện khác trên thế giới tự do, để soi sáng chủ nghĩa bá quyền Trung quốc, để soi sáng chế độ cộng sản phi nhân. Nhất là Thế Vận Hội khai mạc tại Bắc Kinh trong mùa hè năm nay (2008) là một chứng tích ô nhục mà thế giới tự do sẽ nguyền rủa qua sự đàn áp nhân dân Tây Tạng và ý đồ cướp nước Việt Nam. 

         Lễ cầu nguyện hôm nay mong sớm chấm dứt ách thống trị tàn bạo của Trung cộng tại đất nước Tây Tạng và đòi Trung cộng trả lại Trường Sa và Hoàng Sa cho Việt Nam.

         Cuộc tranh đấu vì chính nghĩa, cộng đồng nhân loại trên thế giới tự do đoàn kết, chúng ta sẽ thành công.

         Trân trọng kính chào qui liệt vị.                                  
   Hoà thượng Thích Giác Lượng
    
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.