Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

In xong TAM THUA CHON GIAO

Expand Messages
 • TLBT
  Kính thưa quý Chức sắc, Chức việc cùng quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội, Quyển kinh Tam Thừa Chơn Giáo (rất hay) vừa được TLBT tái
  Message 1 of 1 , May 1, 2006
  • 0 Attachment
   Kính thưa quý Chức sắc, Chức việc cùng quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội,
    
   Quyển kinh "Tam Thừa Chơn Giáo" (rất hay) vừa được TLBT tái bản xong. Nếu quý vị ở xa muốn thỉnh xin vui lòng liên lạc với TLBT. Ở gần có thể tới TLBT để nhận kinh.
    


   Kính thông báo.


   Visit our Phuoc Thien page at http://www.phuocthien.net/
    
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.