Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Vi` co^ng ly' cu?a le? tha^.t, v a` le? pha?i (unicode & vietnet)

Expand Messages
 • thien cao
  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Năm Đạo 80 Văn Phòng Thừa Sử Hiệp Thiên Đài 308 N. Fisher St Burlington NC 27217 Tel. (336) 229 9043 Ngày 30
  Message 1 of 1 , Jul 1, 2005
  • 0 Attachment

   Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

   Năm Đạo 80

   Văn Phòng Thừa Sử Hiệp Thiên Đài

   308 N. Fisher St Burlington NC 27217

   Tel. (336) 229 9043

    

   Ngày 30 tháng 6 năm 2005

    

   Kính gởi Hiền Tỷ Chánh Hội Trưởng PS Ngọc Tuyết Tiên

                  Hiền Tỷ Phó Hội Trưởng  LS Hương Thương

                  Hiền Đệ T Thư Ký LS Đặng Đình Đông Ngọc Quang Minh

    

   Đồng kính gởi chư Chức sắc, Chức việc và đạo tâm nam nữ,

    

   Tiền hiền đã rời Thiên Lý Bửu Toà vào ngày 12 tháng 5, 2005 vì gia đình cần về VN từ 18/5 đến 28/6/2005

    

   1. Trước ngày 12/5 Hiền nội Ngọc Lan có nhận một thơ bưu điện đánh máy nặc danh từ địa chỉ Thiên Lý Bửu Toà 12695 Sycamore Ave. San Martin CA 95046.
   2. Vào ngày 12/5 đi rước Tiện hiền tại phi trường, Hiền nội Ngọc Lan đồng thời nhận được tâm thư viết tay của HT Ngọc Tuyết Tiên (3 trang) gởi bưu điễn từ địa chỉ  “Ngọc Tuyết Tiên, 1625 Mc Kee Road. San Jose, CA 95116 (nhưng không ký tên)

   Sau khi Tiện hiền về đến nhà gọi điện thoại thì Hiền tỷ chối bảo không có viết thơ gì cả. Phải chăng có điều khuất lấp cho nên Hiền tỷ chạy chối ?   Nhưng sau cùng thì bảo HH Thiện Nghĩa gởi (?). Ngoài ra Hiền tỹ bảo cần phải vào TLBT nên không thể tiếp chuyên điện thoại lâu  đươc ( vào chiều thứ năm 12/5).

    

   1. Sáng thứ sáu 13/5 HĐ Đông NQM gọi điên thoại nói chuyện với Hiền nội Ngọc Lan và sau đó hỏi đia chỉ ở VN để gởi “Thơ gởi Thừa Sử Huệ Tánh…” , tâm thư của Ban Điều Hành (HĐQT/TLBT) gồm 4 trang bút tự viết tay. Nhưng sau đó nghỉ lại hay sao HĐ Đông NQM đánh Fax qua cho HM Ngọc Lan lá thơ này. 

   Sau khi đọc thơ với 6 điều bịa đặt giả dối, Tiện hiền gọi ngay cho HT Ngọc Tuyết Tiên nhưng HT không chịu tiếp chuyện, nhưng ngay sau đó thì HT chịu nói chuyện khá lâu với HM Ngọc Lan. Sau khi nghe HM Ngọc Lan phân trần phải trái. Hiền tỷ Ngọc Tuyết Tiên, Chánh Hội Trưởng Hội Đồng Quản Trị Thiên Lý Bửu Toà (HĐQT?TLBT) đả xin lổi với HM Ngọc Lạn và bảo rằng “do các người kia bắt buộc Tệ tỷ phải viết như vậy mà thôi”. Đã làm Chánh HộI Trưởng và tự mình hạ bút viết mà bảo như vậy thì sự thật ra sao!?

    

   Tiện hiền cũng gọi ngay cho HT Hương Thương về Điều số 6. HT Hương Thương quả quyết không có nói điều này, “họ bịa đặt mà thôi” và cũng không chấp nhận việc “đòi tiền” phòng, tiền điện nước v.v..cũng như thú nhận không biết tại sao không điện thoại cho Tiện hiền  để biết cho ra lẻ về việc thành lập Bàn Trị Sự nam, nữ phái

    

   Và sau đó cuối tuần HT Hương Thương từ Sacramento đã về gấp TLBT để nhứt thống giữa ba người về lá “Thư gởi Thừa Sử Huệ Tánh Cao Lương Thiện”. Cho nên lá thơ có ba chữ ký phải đề ngày  ít nhứt là chủ nhựt 15 tháng 5 thực sự là kết quả sửa chửa lá thư viết tay đánh Fax ngày 13/5 mới đúng. Đây lại thêm một điều giả dối ! Nếu lá thơ đề ngày 13/5 thì phải là lá thơ viết tay mới phải. Sự già trá đã phô bày ngay cả trong ngày tháng

    

   Lá thơ có ba chữ ký nêu trên đã phổ biến khắp nơi trong mấy tuần qua ( trong khi ghi chú cuối thơ là chỉ cho “các thành viên Hội Đồng Quản Trị Thiên Lý Bửu Toà".) Đây lại thêm một điều giả dối. Lá thơ này về nội dung và hình thức câu văn cũng đều giống như hai lá thư viết tay trước đó của Hiền tỷ Ngọc Tuyết Tiên. Có điếu là Điều vô đạo đức số 6 đã bỏ mất đi

    

   Các lá thơ vu khống áp đặt này chắc chắn khởi sự từ các lý do mà Tiện hiền xin hỏi tiếp sau đây::

    

   1. Tại sao việc phê bình, vu khống này không được bàn bạc minh bạch với Tiện hiền cùng các Huynh Tỷ, Đệ Muội có liên hệ với các sự kiện xảy ra trong khi Tiện hiền còn ở tại TLBT. Và quan trọng hơn nữa. nếu sự hợp tác giữa Tiện hiền và TLBT không còn cần thiết thì dễ thôi chỉ cần nói một tiếng thì Tiện hiền dọn ra hay dọn về nhà. Đâu cần HT/NTT phải tìm tòi đồ đạc cá nhân trong phòng riêng của Tiện Hiền để sắp xếp gói gởi tốn kém làm gì

       2. Tại sao những thơ từ này không gởi thẳng cho Tiện hiền để đường đường chính chính 

           phân bày. Ba vị lại gởi các lá thơ “rơi” này cho HM Ngọc Lan và các người khác.

           Phải chăng có gì khuất lấp, không ngay thẳng và không thành thật từ Ba vị?

    

    

   1. Tại sao lá thơ mời Tiền hiền và Hiền nội Ngọc Lan lưu trú hành đạo tại TLBT do Ba vi ký tên và chỉ có Ba vị biết mà thôi. Thành viên và nhân sanh TLBT  giữ vai  trò gì mà không ai biết đến lá thơ mời này?

        4.  Sự xét đoán riêng rẻ lén lút kẻ vắng mặt không có ai là nhân chứng, không có ai là

             biện hộ, sự việc này có đúng theo luật pháp và đạo lý ở đời hay không thưa Ba vị?

    

   1. Phải chăng bởi vì Tiên hiền đã phản đối chương trình Hồ Tú Tú, chương trình mà HĐ Thư Ký Đông NQM tự mình chủ trương bất chấp sự không đồng thuận của HT Chánh Hội Trưởng NTT. Chương trình này HĐ Đông NQM khi đã biết bị tên Michael lừa gạt và khi đã biết có Cơ Quan người Mỹ bảo lảnh (Hội phối hợp khoa học Mỹ Việt)  lo hếr mọi việc mà HĐ Đông NQM vẩn tiếp tục vận động nhận tiền phước thiện của bá tánh để lo việc “bảo lảnh” mẹ con Hồ Tú Tú . Phải chăng đây là sự  giả gạt quần chúng trong đạo cũng như ngoài đời Việc này thật rỏ ràng không hợp pháp và  hợp đạo lý chút nào

    

   1. Phải chăng bởi vì Tiện hiền không đồng ý tư cách tỏ  thái độ ra mă t “làm chủ” của HĐ Đông NQM và chà đạp nặng nề nhựng người vào hành đạo,và  tu tập tại đây. Gia đìn vợ con mình ở trong chùa trả tiền phòng rồi có quyền tự cho mình là “chủ nhà” ! ?

    

        7. Phải chăng bởi vì tâm huyết của Tiện hiền là đem sự hoà hiệp giữa những nggười cũ

            (mà Ba vị đã ghét bỏ ) trở lại sinh hoạt cùng TLBT và nhờ đó khuyến khích đô rổi

            thêm người mới. Ghét bỏ người cũ rồi ghét bỏ lây đến Tiện hiền. Đó là thói đời phàm

            tục mà thôi

    

   1. Phải chăng vì Tiện hiền có nhận định sinh hoạt hành đạo thiếu sự hoà hiệp trong mấy mươi năm qua tại TLBT đã làm chạm lòng tự ái thấp hèn cá nhân của Ba vị ?

    

   1. Phải chăng vì Tiện hiền đề nghị với HĐ Đông NQM nên rút tên cá nhân Đặng Đình Đông  ra khỏi cái Deed, quyền sở hửu chủ nhà đất TLBT. Và đúng lý nên thế vào đó là pháp nhân Thiên Lý Bửu Toà làm sở hửu chủ . HĐ Đông đã gạt ngang “ tại Chánh Hội Trưởng trước đây làm như vậy !..”. Không biết với ý riêng gì, từ đó HĐ Đông NQM bằng mọi cách không muốn Tiện hiền tiếp tục có mặt tại TLBT. Nhứt là nhiệm kỳ HĐQT sẽ mản hạn vào năm tới 2006 (sở nhà đất  chánh phủ  trị giá  để đòi thuế TLBT, sở hửu của bá tánh nhân sanh này đã lên đến 900 ngàn đô!)

    

   1. Phải chăng vì HH và HT Thiện Nghĩa  đề nghị và chúc mừng lớn tiếng ngay tại nhà bếp TLBT rằng Tiện hiền nên kế thừa chức vụ Chánh Hội Trưởng TLBT thay thế HT Ngọc Tuyết Tiên đã già yếu, và lại bảo “ có HĐ Đông NQM ủng hộ và phụ giúp” (việc này thực lòng hay giả tâm ai mà biết được, hay đây là kế thử lòng ham chức vị đối với kẻ phế đời lo tu !?). Mặc dù Tiện hiền đã từ chối cái bắt tay chúc mừng này và tuyên bố lớn tiếng rỏ ràng rằng “ tôi qua đây không có ý định hay mục đích này, xin đừng bao giờ đề cập với tôi điều đó…cám ơn”

    

   Hỏi tức là trả lờI !

    

   Tất cà những điều nêu trên đáng lẻ thay vì nhờ đó giúp chúng ta cùng tu cùng sửa, trái lại đã khơi dậy lòng nhỏ nhen ích kỹ, tự ái thấp hèn và lòng lo âu sợ hải trước quyền lợi, chức vụ của Ba vị làm che lấp tương lai phát triển cơ đạo tại đây. Rất tiếc và đáng thương hại cho Quí vị, những người tự nhận là chịu trách nhiệm giữ gìn TLBT đã không có lòng khoáng đại của người tu đã ngăn đường cản lối nhân sanh . Cho nên các vị tu tập tâm pháp thiền định đả bắt buộc rời TLBT lập Tịnh Thất riêng để tu hành, thân tâm an lạc. Nếu Quí vị không  sai quấy và  nếu TLBT thật là “đất lành chim đậu” thì chắc chắn việc này đã không xảy ra. Đừng giận và nguyền rủa người mà hảy tự xét lòng mình!

    

   Nếu Ba vị thực sự là bậc tu hành, chính nhân quân tử, xin Ba vị phổ biến lá thơ phúc đáp này và kèm theo là các phần phản ảnh lá “Thư Gởi TS Huệ Tánh …”mà Ba vị đã ký tên . Đó là việc làm công lý và tôn trọng quyền biết sự thật đối với những ai mà  Ba vị đã tiếp xúc và gởi thơ . Còn nếu Ba vị nhứt là HĐ Đông NQM, chủ động truyền thông của TLBT,  không làm điều này tức là không tôn trọng sự thật, có lòng che đậy, khuất lấp dối gạt dư luận nhân sanh

    

   Lời thật mất lòng, thuốc đắng dã tật. Nếu ai có lòng vì Thầy vì Đạo thì lúc nào cũng nói lên sự thật và luôn luôn lắng nghe, tiếp nhận sự thật, không tự ái thấp hèn, không khó chịu ghét ganh để thực tâm tu thân hành chánh đạo ! Những ai ngăn đường cản lối người tu, phá tán công trình của kẻ phế đời hành đạo, là những kẻ phản đạo và phá đạo

    

   Để làm sáng tỏ sự thật cũng như công lý trong lẻ đạo, và để bảo vệ dạnh dự, giá trị người chức sắc Cao Đài phế đời hành đạo Tiện hiền sẳn sàng đối thoại trực tiếp với Ba vị trước sự có mặt của chư Huynh Tỷ, Đệ Muội, nhân chứng, và với tài liệu đối chứng  các sự kiện về 6 điều  trong lá thơ đã nêu cũng như những thơ nặc danh rơi rớt , những rỉ tai, xuyên tạc, vu khống liên hệ. Nếu Ba vị không nhận và cho biết ngày giờ và địa điểm đối thoại trực tiếp, đương nhiên sự thật đã quá rỏ ràng và những dòng chữ chữ này là những dòng chữ sau cùng đối với Ba vị, Tiện hiền sẽ dành tất cả thời gian cho việc tu tập độ đời, mọi thị phi, nhân, ngã sẽ bỏ hết ngoài tai vậy

    

   Thành thật kính chúc chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội thân tâm thường an lạc

    

   TS Cao Lương Thiện

   Thánh Danh Huệ Tánh

    

   PS.

   Kèm theo đây xin Huynh, Tỷ Đệ Muội mở "phucdapthoTLBT" để đọc các lời phản ảnh lá “Thơ  gởi TS Huệ Tánh…”có Ba chữ ký

    

   Tiện hiền cũng đã nhận được thơ nặc danh ký tên “Thằng cắt cỏ”, mà không có địa chỉ người gởi. Người này tự xưng là con nuôi HT Ngọc Tuyết Tiên mà lời văn thật thô tục và vô đạo đức

    

   Chư Huynh Tỷ Đệ Muội nào muốn nhận những lá thơ với bút tự của HT Ngọc Tuyết Tiên để so sánh với lá thơ có ba chữ ký xin tuỳ nghi liên lạc để được nhận các bản sao.

    

   Vietnet

    

   D-a.i D-a.o Tam Ky` Pho^? D-o^.
   Na(m D-a.o 80
   Va(n Pho`ng Thu+`a Su+? Hie^.p Thie^n D-a`i
   308 N. Fisher St Burlington NC 27217
   Tel. (336) 229 9043

   Nga`y 30 tha'ng 6 na(m 2005

    

   Ki'nh go+?i Hie^`n Ty? Cha'nh Ho^.i Tru+o+?ng PS Ngo.c Tuye^'t Tie^n
                  Hie^`n Ty? Pho' Ho^.i Tru+o+?ng  LS Hu+o+ng Thu+o+ng
                  Hie^`n D-e^. T Thu+ Ky' LS D-a(.ng D-i`nh D-o^ng Ngo.c Quang Minh

    

   D-o^`ng ki'nh go+?i chu+ Chu+'c sa('c, Chu+'c vie^.c va` d-a.o ta^m nam nu+~,

    

   Tie^`n hie^`n d-a~ ro+`i Thie^n Ly' Bu+?u Toa` va`o nga`y 12 tha'ng 5, 2005 vi` gia d-i`nh ca^`n ve^` VN tu+` 18/5 d-e^'n 28/6/2005

    

   1. Tru+o+'c nga`y 12/5 Hie^`n no^.i Ngo.c Lan co' nha^.n mo^.t tho+ bu+u d-ie^.n d-a'nh ma'y na(.c danh tu+` d-i.a chi? Thie^n Ly' Bu+?u Toa` 12695 Sycamore Ave. San Martin CA 95046.

   2. Va`o nga`y 12/5 d-i ru+o+'c Tie^.n hie^`n ta.i phi tru+o+`ng, Hie^`n no^.i Ngo.c Lan d-o^`ng tho+`i nha^.n d-u+o+.c ta^m thu+ vie^'t tay cu?a HT Ngo.c Tuye^'t Tie^n (3 trang) go+?i bu+u d-ie^~n tu+` d-i.a chi?  "Ngo.c Tuye^'t Tie^n, 1625 Mc Kee Road. San Jose, CA 95116 (nhu+ng kho^ng ky' te^n)

    

   Sau khi Tie^.n hie^`n ve^` d-e^'n nha` go.i d-ie^.n thoa.i thi` Hie^?n ty? cho^'i ba?o kho^ng co' vie^'t tho+ gi` ca?. Pha?i cha(ng co' d-ie^`u khua^'t la^'p cho ne^n Hie^`n ty? cha.y cho^'i ?   Nhu+ng sau cu`ng thi` ba?o HH Thie^.n Nghi~a go+?i (?). Ngoa`i ra Hie^`n ty~ ba?o ca^`n pha?i va`o TLBT ne^n kho^ng the^? tie^'p chuye^n d-ie^.n thoa.i la^u  d-u+o+c ( va`o chie^`u thu+' na(m 12/5).

    

   3. Sa'ng thu+' sa'u 13/5 HD- D-o^ng NQM go.i d-ie^n thoa.i no'i chuye^.n vo+'i Hie^`n no^.i Ngo.c Lan va` sau d-o' ho?i d-ia chi? o+? VN d-e^? go+?i "Tho+ go+?i Thu+`a Su+? Hue^. Ta'nh..." , ta^m thu+ cu?a Ban D-ie^`u Ha`nh (HD-QT/TLBT) go^`m 4 trang bu't tu+. vie^'t tay. Nhu+ng sau d-o' nghi? la.i hay sao HD- D-o^ng NQM d-a'nh Fax qua cho HM Ngo.c Lan la' tho+ na`y.

    

   Sau khi d-o.c tho+ vo+'i 6 d-ie^`u bi.a d-a(.t gia? do^'i, Tie^.n hie^`n go.i ngay cho HT Ngo.c Tuye^'t Tie^n nhu+ng HT kho^ng chi.u tie^'p chuye^.n, nhu+ng ngay sau d-o' thi` HT chi.u no'i chuye^.n kha' la^u vo+'i HM Ngo.c Lan. Sau khi nghe HM Ngo.c Lan pha^n tra^`n pha?i tra'i. Hie^`n ty? NTT d-a? xin lo^?i vo+'i HM Ngo.c La.n va` ba?o ra(`ng "do ca'c ngu+o+`i kia ba('t buo^.c Te^. ty? pha?i vie^'t nhu+ va^.y ma` tho^i". D-a~ la`m Cha'nh Ho^.I Tru+o+?ng va` tu+. mi`nh ha. bu't vie^'t ma` ba?o nhu+ va^.y thi` su+. tha^.t ra sao!?

    

   Tie^.n hie^`n cu~ng go.i ngay cho HT Hu+o+ng Thu+o+ng ve^` D-ie^`u so^' 6. HT Hu+o+ng Thu+o+ng qua? quye^'t kho^ng co' no'i d-ie^`u na`y, "ho. bi.a d-a(.t ma` tho^i" va` cu~ng kho^ng cha^'p nha^.n vie^.c "d-o`i tie^`n" pho`ng, tie^`n d-ie^.n nu+o+'c v.v..cu~ng nhu+ thu' nha^.n kho^ng bie^'t ta.i sao kho^ng d-ie^.n thoa.i cho Tie^.n hie^`n  d-e^? bie^'t cho ra le? ve^` vie^.c tha`nh la^.p Ba`n Tri. Su+. nam, nu+~ pha'i

    

   Va` sau d-o' cuo^'i tua^`n HT Hu+o+ng Thu+o+ng tu+` Sacramento d-a~ ve^` ga^'p TLBT d-e^? nhu+'t tho^'ng giu+~a ba ngu+o+`i ve^` la' "Thu+ go+?i Thu+`a Su+? Hue^. Ta'nh Cao Lu+o+ng Thie^.n". Cho ne^n la' tho+ co' ba chu+~ ky' pha?i d-e^` nga`y  i't nhu+'t la` chu? nhu+.t 15 tha'ng 5 thu+.c su+. la` ke^'t qua? su+?a chu+?a la' thu+ vie^'t tay d-a'nh Fax nga`y 13/5 mo+'i d-u'ng. D-a^y la.i the^m mo^.t d-ie^`u gia? do^'i ! Ne^'u la' tho+ d-e^` nga`y 13/5 thi` pha?i la` la' tho+ vie^'t tay mo+'i pha?i. Su+. gia` tra' d-a~ pho^ ba`y ngay ca? trong nga`y tha'ng

   La' tho+ co' ba chu+~ ky' ne^u tre^n d-a~ pho^? bie^'n kha('p no+i trong ma^'y tua^`n qua ( trong khi ghi chu' cuo^'i tho+ la` chi? cho "ca'c tha`nh vie^n Ho^.i D-o^`ng Qua?n Tri. Thie^n Ly' Bu+?u Toa`.) D-a^y la.i the^m mo^.t d-ie^`u gia? do^'i La' tho+ na`y ve^` no^.i dung va` hi`nh thu+'c ca^u va(n cu~ng d-e^`u gio^'ng nhu+ hai la' thu+ vie^'t tay tru+o+'c d-o'. Co' d-ie^'u la` D-ie^`u vo^ d-a.o d-u+'c so^' 6 d-a~ bo? ma^'t d-i

    

   Ca'c la' tho+ vu kho^'ng a'p d-a(.t na`y cha('c cha('n kho+?i su+. tu+` ca'c ly' do ma` Tie^.n hie^`n xin ho?i tie^'p sau d-a^y::

    

   1. Ta.i sao vie^.c phe^ bi`nh, vu kho^'ng na`y kho^ng d-u+o+.c ba`n ba.c minh ba.ch vo+'i Tie^.n hie^`n cu`ng ca'c Huynh Ty?, D-e^. Muo^.i co' lie^n he^. vo+'i ca'c su+. kie^.n xa?y ra trong khi Tie^.n hie^`n co`n o+? ta.i TLBT. Va` quan tro.ng ho+n nu+~a. ne^'u su+. ho+.p ta'c giu+~a Tie^.n hie^`n va` TLBT kho^ng co`n ca^`n thie^'t thi` de^~ tho^i chi? ca^`n no'i mo^.t tie^'ng thi` Tie^.n hie^`n do.n ra hay do.n ve^` nha`. D-a^u ca^`n HT/NTT pha?i ti`m to`i d-o^` d-a.c ca' nha^n trong pho`ng rie^ng cu?a Tie^.n Hie^`n d-e^? sa('p xe^'p go'i go+?i to^'n ke'm la`m gi`

    

   2. Ta.i sao nhu+~ng tho+ tu+` na`y kho^ng go+?i tha(?ng cho Tie^.n hie^`n d-e^? d-u+o+`ng d-u+o+`ng chi'nh chi'nh pha^n ba`y. Ba vi. la.i go+?i ca'c la' tho+ "ro+i" na`y cho HM Ngo.c Lan va` ca'c ngu+o+`i kha'c. Pha?i cha(ng co' gi` khua^'t la^'p, kho^ng ngay tha(?ng va` kho^ng tha`nh tha^.t tu+` Ba vi.?


   3. Ta.i sao la' tho+ mo+`i Tie^`n hie^`n va` Hie^`n no^.i Ngo.c Lan lu+u tru' ha`nh d-a.o ta.i TLBT do Ba vi ky' te^n va` chi? co' Ba vi. bie^'t ma` tho^i. Tha`nh vie^n va` nha^n sanh TLBT  giu+~ vai  tro` gi` ma` kho^ng ai bie^'t d-e^'n la' tho+ mo+`i na`y?

    

   4. Su+. xe't d-oa'n rie^ng re? le'n lu't ke? va('ng ma(.t kho^ng co' ai la` nha^n chu+'ng, kho^ng co' ai la` bie^.n ho^., su+. vie^.c na`y co' d-u'ng theo lua^.t pha'p va` d-a.o ly' o+? d-o+`i hay kho^ng thu+a Ba vi.?

    

   5. Pha?i cha(ng bo+?i vi` Tie^n hie^`n d-a~ pha?n d-o^'i chu+o+ng tri`nh Ho^` Tu' Tu', chu+o+ng tri`nh ma` HD- Thu+ Ky' D-o^ng NQM tu+. mi`nh chu? tru+o+ng ba^'t cha^'p su+. kho^ng d-o^`ng thua^.n cu?a HT Cha'nh Ho^.i Tru+o+?ng NTT. Chu+o+ng tri`nh na`y HD- D-o^ng NQM khi d-a~ bie^'t bi. te^n Michael lu+`a ga.t va` khi d-a~ bie^'t co' Co+ Quan ngu+o+`i My~ ba?o la?nh (Ho^.i pho^'i ho+.p khoa ho.c My~ Vie^.t)  lo he^'r mo.i vie^.c ma` HD- D-o^ng NQM va^?n tie^'p tu.c va^.n d-o^.ng nha^.n tie^`n phu+o+'c thie^.n cu?a ba' ta'nh d-e^? lo vie^.c "ba?o la?nh" me. con Ho^` Tu' Tu' . Pha?i cha(ng d-a^y la` su+.  gia? ga.t qua^`n chu'ng trong d-a.o cu~ng nhu+ ngoa`i d-o+`i Vie^.c na`y tha^.t ro? ra`ng kho^ng ho+.p pha'p va`  ho+.p d-a.o ly' chu't na`o

    

   6. Pha?i cha(ng bo+?i vi` Tie^.n hie^`n kho^ng d-o^`ng y' tu+ ca'ch to?  tha'i d-o^. ra ma( t "la`m chu?" cu?a HD- D-o^ng NQM va` cha` d-a.p na(.ng ne^` nhu+.ng ngu+o+`i va`o ha`nh d-a.o,va`  tu ta^.p ta.i d-a^y. Gia d-i`n vo+. con mi`nh o+? trong chu`a tra? tie^`n pho`ng ro^`i co' quye^`n tu+. cho mi`nh la` "chu? nha`" ! ?


   7. Pha?i cha(ng bo+?i vi` ta^m huye^'t cu?a Tie^.n hie^`n la` d-em su+. hoa` hie^.p giu+~a nhu+~ng nggu+o+`i cu~ (ma` Ba vi. d-a~ ghe't bo? ) tro+? la.i sinh hoa.t cu`ng TLBT va` nho+` d-o' khuye^'n khi'ch d-o^ ro^?i the^m ngu+o+`i mo+'i. Ghe't bo? ngu+o+`i cu~ ro^`i ghe't bo? la^y d-e^'n Tie^.n hie^`n. D-o' la` tho'i d-o+`i pha`m tu.c ma` tho^i

    

   8. Pha?i cha(ng vi` Tie^.n hie^`n co' nha^.n d-i.nh sinh hoa.t ha`nh d-a.o thie^'u su+. hoa` hie^.p trong ma^'y mu+o+i na(m qua ta.i TLBT d-a~ la`m cha.m lo`ng tu+. a'i tha^'p he`n ca' nha^n cu?a Ba vi.

    

   9. Pha?i cha(ng vi` Tie^.n hie^`n d-e^` nghi. vo+'i HD- D-o^ng NQM ne^n ru't te^n ca' nha^n D-a(.ng D-i`nh D-o^ng  ra kho?i ca'i Deed, quye^`n so+? hu+?u chu? nha` d-a^'t TLBT. Va` d-u'ng ly' ne^n the^' va`o d-o' la` pha'p nha^n Thie^n Ly' Bu+?u Toa` la`m so+? hu+?u chu? . HD- D-o^ng d-a~ ga.t ngang " ta.i Cha'nh Ho^.i Tru+o+?ng tru+o+'c d-a^y la`m nhu+ va^.y !..". Kho^ng bie^'t vo+'i y' rie^ng gi`, tu+` d-o' HD- D-o^ng NQM ba(`ng mo.i ca'ch kho^ng muo^'n Tie^.n hie^`n tie^'p tu.c co' ma(.t ta.i TLBT. Nhu+'t la` nhie^.m ky` HD-QT se~ ma?n ha.n va`o na(m to+'i 2006 (so+? nha` d-a^'t  cha'nh phu? d-a~ tri. gia'  d-e^? d-o`i thue^' TLBT, so+? hu+?u cu?a ba' ta'nh nha^n sanh na`y d-a~ le^n d-e^'n 900 nga`n d-o^!)
    
   10. Pha?i cha(ng vi` HH va` HT Thie^.n Nghi~a  d-e^` nghi. va` chu'c mu+`ng lo+'n tie^'ng ngay ta.i nha` be^'p TLBT ra(`ng Tie^.n hie^`n ne^n ke^' thu+`a chu+'c vu. Cha'nh Ho^.i Tru+o+?ng TLBT thay the^' HT Ngo.c Tuye^'t Tie^n d-a~ gia` ye^'u, va` la.i ba?o " co' HD- D-o^ng NQM u?ng ho^. va` phu. giu'p" (vie^.c na`y thu+.c lo`ng hay gia? ta^m ai ma` bie^'t d-u+o+.c, hay d-a^y la` ke^' thu+? lo`ng ham chu+'c vi. d-o^'i vo+'i ke? phe^' d-o+`i lo tu !?). Ma(.c du` Tie^.n hie^`n d-a~ tu+` cho^'i ca'i ba('t tay chu'c mu+`ng na`y va` tuye^n bo^' lo+'n tie^'ng ro? ra`ng ra(`ng " to^i qua d-a^y kho^ng co' y' d-i.nh hay mu.c d-i'ch na`y, xin d-u+`ng bao gio+` d-e^` ca^.p vo+'i to^i d-ie^`u d-o'...ca'm o+n"

    

   Ho?i tu+'c la` tra? lo+`I !

    

   Ta^'t ca` nhu+~ng d-ie^`u ne^u tre^n d-a'ng le? thay vi` nho+` d-o' giu'p chu'ng ta cu`ng tu cu`ng su+?a, tra'i la.i d-a~ kho+i da^.y lo`ng nho? nhen i'ch ky~, tu+. a'i tha^'p he`n va` lo`ng lo a^u so+. ha?i tru+o+'c quye^`n lo+.i, chu+'c vu. cu?a Ba vi. la`m che la^'p tu+o+ng lai pha't trie^?n co+ d-a.o ta.i d-a^y. Ra^'t tie^'c va` d-a'ng thu+o+ng ha.i cho Qui' vi., nhu+~ng ngu+o+`i tu+. nha^.n la` chi.u tra'ch nhie^.m giu+~ gi`n TLBT d-a~ kho^ng co' lo`ng khoa'ng d-a.i cu?a ngu+o+`i tu d-a~ nga(n d-u+o+`ng ca?n lo^'i nha^n sanh . Cho ne^n ca'c vi. tu ta^.p ta^m pha'p thie^`n d-i.nh d-a? ba('t buo^.c ro+`i TLBT d-e^? la^.p Ti.nh Tha^'t rie^ng d-e^? tha^n ta^m an la.c, tu ha`nh. Ne^'u Qui' vi. kho^ng  sai qua^'y va`  ne^'u TLBT tha^.t la` "d-a^'t la`nh chim d-a^.u" thi` cha('c cha('n vie^.c na`y d-a~ kho^ng xa?y ra. D-u+`ng gia^.n va` nguye^`n ru?a ngu+o+`i ma` ha?y tu+. xe't lo`ng mi`nh!

    

   Ne^'u Ba vi. thu+.c su+. la` ba^.c tu ha`nh, chi'nh nha^n qua^n tu+?, xin Ba vi. pho^? bie^'n la' tho+ phu'c d-a'p na`y va` ke`m theo la` ca'c pha^`n pha?n a?nh la' "Thu+ Go+?i TS Hue^. Ta'nh ..."ma` Ba vi. d-a~ ky' te^n . D-o' la` vie^.c la`m co^ng ly' va` to^n tro.ng quye^`n bie^'t su+. tha^.t d-o^'i vo+'i nhu+~ng ai ma`  Ba vi. d-a~ tie^'p xu'c va` go+?i tho+ . Co`n ne^'u Ba vi. nhu+'t la` HD- D-o^ng NQM, chu? d-o^.ng truye^`n tho^ng cu?a TLBT,  kho^ng la`m d-ie^`u na`y tu+'c la` kho^ng to^n tro.ng su+. tha^.t, co' lo`ng che d-a^.y, khua^'t la^'p do^'i ga.t du+ lua^.n nha^n sanh

    

   Lo+`i tha^.t ma^'t lo`ng, thuo^'c d-a('ng da~ ta^.t. Ne^'u ai co' lo`ng vi` Tha^`y vi` D-a.o thi` lu'c na`o cu~ng no'i le^n su+. tha^.t va` luo^n luo^n la('ng nghe, tie^'p nha^.n su+. tha^.t, kho^ng tu+. a'i tha^'p he`n, kho^ng kho' chi.u ghe't ganh d-e^? thu+.c ta^m tu tha^n ha`nh cha'nh d-a.o ! Nhu+~ng ai nga(n d-u+o+`ng ca?n lo^'i ngu+o+`I tu, pha' ta'n co^ng tri`nh cu?a ke? phe^' d-o+`i ha`nh d-a.o, la` nhu+~ng ke? pha?n d-a.o va` pha' d-a.o

    

   D-e^? la`m sa'ng to? su+. tha^.t cu~ng nhu+ co^ng ly' trong le? d-a.o, va` d-e^? ba?o ve^. da.nh du+., gia' tri. ngu+o+`i chu+'c sa('c Cao D-a`i phe^' d-o+`i ha`nh d-a.o Tie^.n hie^`n sa(?n sa`ng d-o^'i thoa.i tru+.c tie^'p vo+'i Ba vi. tru+o+'c su+. co' ma(.t cu?a chu+ Huynh Ty?, D-e^. Muo^.i, nha^n chu+'ng, va` vo+'i ta`i lie^.u d-o^'i chu+'ng  ca'c su+. kie^.n ve^` 6 d-ie^`u  trong la' tho+ d-a~ ne^u cu~ng nhu+ nhu+~ng tho+ na(.c danh ro+i ro+'t , nhu+~ng ri? tai, xuye^n ta.c, vu kho^'ng lie^n he^.. Ne^'u Ba vi. kho^ng nha^.n va` cho bie^'t nga`y gio+` va` d-i.a d-ie^?m d-o^'i thoa.i tru+.c tie^'p, d-u+o+ng nhie^n su+. tha^.t d-a~ qua' ro? ra`ng va` nhu+~ng do`ng chu+~ chu+~ na`y la` nhu+~ng do`ng chu+~ sau cu`ng d-o^'i vo+'i Ba vi., Tie^.n hie^`n se~ da`nh ta^'t ca? tho+`i gian cho vie^.c tu ta^.p d-o^. d-o+`i, mo.i thi. phi, nha^n, nga~ se~ bo? he^'t ngoa`i tai va^.y

    

   Tha`nh tha^.t ki'nh chu'c chu+ Huynh, Ty?, D-e^., Muo^.i tha^n ta^m thu+o+`ng an la.c

    

   TS Cao Lu+o+ng Thie^.n
   Tha'nh Danh Hue^. Ta'nh

    

   PS.
   Ke`m theo d-a^y xin Huynh, Ty? D-e^. Muo^.i mo+? "phucdapthoTLBT"  d-e^? d-o.c ca'c lo+`i pha?n a?nh la' "Tho+  go+?i TS Hue^. Ta'nh..."co' Ba chu+~ ky'

    

   Tie^.n hie^`n cu~ng d-a~ nha^.n d-u+o+.c tho+ na(.c danh ky' te^n "Tha(`ng ca('t co?", ma` kho^ng co' d-i.a chi? ngu+o+`i go+?i. Ngu+o+`i na`y tu+. xu+ng la` con nuo^i HT Ngo.c Tuye^'t Tie^n ma` lo+`i va(n tha^.t tho^ tu.c va` vo^ d-a.o d-u+'c

    

   Chu+ Huynh Ty? D-e^. Muo^.i na`o muo^'n nha^.n nhu+~ng la' tho+ vo+'i bu't tu+. cu?a HT Ngo.c Tuye^'t Tie^n d-e^? so sa'nh vo+'i la' tho+ co' ba chu+~ ky' xin tuy` nghi lie^n la.c d-e^? d-u+o+.c nha^.n ca'c ba?n sao.   thien cao <caothien45@...> wrote:

   Qu'a ba^.n biu. vi` gia d-i`nh ve^` VN, ne^n kho^ng co' di.p d-o'ng go'p y' kie^'n tre^n die^~n d-a`n tu+` nga`y 12 tha'ng 5 sau khi ro+`i TLBT. Tha`nh tha^.t ca'o lo^?i cu`ng ta^'t ca? mo.i tha^n hu+?u xa ga^`n
    
   Xin tha`nh tha^.t ca'm o+n chu+ Huynh, Ty?, D-e^., Muo^.i xa ga^`n tha(m ho?i, lie^n la.c, khuye^'n khi'ch trong tho+`i gian na`y. Va` d-a.c bie^.t mo^.t so^' thay ma(t Do`ng Tu Nu+~ Pha'i d-a~ go+?i bie^'u Tie^.n hie^`n $110 d-e^? chu'c mu+`ng " Father's Day". Nghi~a d-o^`ng Tha^`y, d-o^`ng d-a.o kho^ng la^'y gi` ta? cho he^'t d-u+o+.c (Tie^.n hie^`n se~ du`ng tie^`n na`y va`o vie^.c co^ng d-u+'c chung)
    
   Hie^`n muo^.i Ngo.c Lan d-a~ tro+? ve^` My~ va`o d-u'ng chu+o+ng tri`nh du+. d-i.nh nga`y  28/6/05 sau mo^.t tha'ng 10 nga`y ve^` VN lo vie^.c nha`ma(.c du` HT Ngo.c Tuye^'t Tie^n go+?i nha('n lo+`i ta^.n VN ye^u ca^`u HM Ngo.c Lan o+? la.i the^m 1 tha'ng nu+~a . Kho^ng bie^'t ly' do gi` ? Co' nghi~a la` TS Hue^. Ta'nh pha?i tri` hoa?n vie^'c hie^'n tha^n ha`nh d-a.o the^m mo^.t tha'ng (?). The^' ma` trong tho+ mo+'i nha^.n ky' te^n bo+?i ba ngu+o+`i Cha'nh. Pho' va` Thu+ Ky' TLBT, la^'y ca'i lo`ng thu+o+`ng ti`nh nhi nu+~ cu?a mi`nh ma` ga'n e'p cho Ngo.c Lan " da`y do` ta^m tu+, tra(m nho+' nga`n thu+o+ng phu qua^n ha`nh d-a.o o+? xa" ro^i` la`m ma`u "xin lo^?i" xin pha?i. Ke? d-a~ bu+o+'c va`o d-a.i thu+`a  co' kha'c, d-a^'u co`n co' ca'i "ti`nh ca?m ca?i lu+o+ng" na`y. (Xin xem la' tho+ pha?n a?nh cu?a HM Ngo.c Lan se~ go+?i theo sau)
    
    
   Tu+` khi co`n o+? VN HM Ngo.c Lan d-a~ ye^u ca^`u Tie^.n hie^`n sa('p xe^'p phe^' d-o+`i ha`nh d-a.o ba^'t cu+' no+i na`o co' lo+`i ye^u ca^`u cha'nh thu+'c ngay sau nga`y 28/6. Tuy nhie^n gio+` kha('c VN va` d-o^ng Hoa Ky` ca'ch nhau 12 gio+` HM Ngo.c Lan ca^`n ti.nh du+o+~ng i't nhu+'t mo^.t tua^`n, hay mu+o+i nga`y. Ngoa`i ra HD NQM (D-o^ng) va` hai vi. Cha'nh Pho' TLBT d-a~ huy? bo? Kho'a Tu Ha. chi' tu+` 2/7 d-e^'n 9/7 ma` kho^ng ma`n tho^ng ba'o cho Tie^n hie^`n, ngu+o+`i  chi.u tra'ch nhie^.m trong 4 d-ie^?m (cho+' kho^ng pha?i 3 die^?m) ma` Qui' vi` na`y d-a~ ye^u ca^`u khi mo+`i Tie^n hie^`n va` HM Ngo.c Lan qua lu+u tru' ha`nh d-a.o ta.i TLBT.
    
   Trung tua^`n tha'ng 4, 2005 sau khi HD NQM (D-o^ng) re^u rao d-o`i ho?i Tie^`n hie^`n (không co' ba^'t cu+' phie^n ho.p ba`n chung na`o vo+'i Tie^.n hie^`n) pha?i d-o'ng tie^`n 1 pho`ng $ 400 va` d-ie^.n nu+o+'c $100. Nhie^`u Huynh Ty? d-a~ qua' ba^'t bi`nh d-e^` nghi. Tie^.n Hie^`n ro+`i TLBT ngay tu+'c kha('c. Tru+o+'c tha'i d-o^. ra ma(.t "chu? nha`" cu?a gia d-i`nh HD- D-o^ng va` xem ngu+o+`i kha'c la` kha'ch (kho^ng d-o'ng tie^`n) theo d-ie^`u 6 cu?a thu+ vie^'t tay cu?a TLBT go+?i TS Hue^. Ta'nh, ma(.c du` chua`, tha^'t la` cu?a ca'c D-a^'ng thie^ng lie^ng va` cu?a ba' tanh nha^n sanh. D-e^? danh cha'nh ngo^n thua^.n bo+?i vi` kho^ng ai bie^'t ve^` La' Tho+` mo+`i lu+u Tru' ha`nh d-a.o na`y, La' tho+ mo+'i d-u+o+.c in va` pho^? bie^'n the^' tho^i
    
   Trong ca'i ba' d-a.o vo^ lie^m si~ chu? tru+o+ng "gie^'t la^`m, ho+n tha la^`m" hoa(.c " tha` phu. ngu+o+`i cho+' d-u+`ng d-e^? ngu+o+`i phu. mi`nh". Ngu+o+`i tu thi` la.i kha'c " tha` d-e^? ngu+o+`i phu. mi`nh cho+' mi`nh kho^ng phu. ngu+o+`i". Website TLBT, mo^.t website to^n gia'o,  vo+'i chu? tru+o+ng cu?a HD NQM D-o^ng ga^`n d-a^y d-a~ bo? d-i ca'i d-a.o d-u+'c "thua^`n cho+n vo^ nga~" d-e^? pho^? bie^'n ba`i vo+? chi'nh tri.. Tuy nhie^n vie^.c la`m xe't d-o'an va` ke^'t a'n le'n lu't ngu+o+`i kha'c trong khi ngu+o+`i d-o' va('ng ma(.t, kho^ng co' nha^n chu+'ng, kho^ng co' bie^.n ho^. co`n te^. hai vo^ lua^.t pha'p, vo^ d-a.o d-u+'c ho+n xa~ ho^.i d-o^.c a'c vo^ tha^`n

   D-ie^`u so^' 6 trong tho+ vie^'t tay d-a~ gia? do^'i ne^n bi. bo? d-i trong la' "Thu+ gơ?i...." ga^`n d-a^y. Mo^.t die^`u d-a~ gia? do^'i thi` mo.i die^`u kha'c d-e^`u gia? do^'i a`p d-a(.t vo^ d-a.o d-u+'c ma` tho^i.
    
   Ma(.c du` trong tho+`i gian nga('n (6, 7 tha'ng) nho+` ta^m d-u+'c cu?a ngu+o+`i tu, va` vo+'i su+. d-o^`ng ta^m ho+.p su+'c cu?a mo.i ngu+o+`i sinh khi' cu?a TLBT d-a~ kho+?i sa('c ve^` mo.i ma(t ta`i cha'nh, co+ so+? xa^y ca^'t, sinh hoa.t ha`nh d-a.o va` gia'o ly' ha`ng tua^`n, chu+o+ng tri`nh phu+o+'c thie^n, pho^? te^' va` ta^m pha'p tre^n d-a` pha't trie^?n. Tuy nhie^n d-o^'i die^.n vo+'i tha'i do^ cu?a nhu+~ng  ngu+o+`i tu+. cho mi`nh la` "chu?" chùa TLBT d-a^`y  lo`ng d-o^' ky., lo so+. cho chu+'c vi va` quye^`n lo+`i cu~ng nhu+ ca'i qu'a khu+ sai qua^'y cu?a Ba vi. này, Tie^n hie^.n buo^.c lo`ng co' su+. xa'c d-inh ro? ra`ng tre^n con d-u+o+`ng la^.p tha^n ha`nh d-a.o cu?a mi`nh nhu+ sau:
    
   1. Kho^ng cha^'p nha^.n Website TLBT la` thua^`n tuy' d-a.o d-u+'c. Cho ne^n ye^u ca^`u HD- NQM (D-o^ng) xo'a bo? ta^'t ca? nhu+~ng va(n tho+ ba`i vo+?, tho^ng ba'o cu?a Tie^.n hie^`n d-a~ lu+u giu+~ tre^n Website na`y tu+` tru+o+'c d-e^'n nay
    
   2. Chu+o+ng tri`nh cu?a Tie^.n hie^`n ke^u go.i la^.p Do`ng tu Nam pha'i, Nu+~ pha'i, xa^y du+.ng Tu vie^.n, Chu?ng ho.c vie^n ta.i TLBT, cu~ng nhu+ ca'c Khoá Tu, ca'c chu+o+`ng tri`nh so^'ng tu d-a.o d-u+'c, thie^`n d-i.nh ta^m pha'p ta.i d-ia. d-ie^?m TLBT kho^ng co`n co' gia' tri. ngay tu+` ho^m nay
    
   3. Tru+o+'c su+ hy sinh tro.n ve.n vi` co+ d-a.o ta.i TLBT cu?a Tie^.n hie^`n trong tho+`i gian qua Ye^u ca^`u HD- NQM (D-o^ng) va` Qui' vi. lie^n he^. cha^m du+'t mo.i ha`nh d-o^.ng phi? ba'ng da(.t die^`u gia? do^'i tu+` vie^.c ti`nh ca?m, d-e^'n vie^.c ha`nh d-a.o, tha^.m chi' co`n d-em ca? Nghi. Quye^'t 35, 36 d-e^? la`m tro` chu.p mu? le^n ngu+o+`i tu. Ngu+o+` tu hy sinh vi` co^ng d-u+'c cu?a chi'nh mi`nh kho^ng ca^`n ai pha?i ghi a^n, nhu+ng xin d-u+`ng ga^y tie^'ng oa'n d-e^? kho?i pha?i nho+' o+n
    
   4. Ma(.c du` d-a~ hu+'a khi na`o sinh hoa.t ha`ng tua^`n ta.i TLBT nga`y  chu? nha^.t d-u+o+.c 100 (mo^.t tra(m) ngu+o+`i tham du+. thi` Tie^.n hie^`n se~ ra d-i no+i kha'c. Nhu+ng gio+` d-a^y tru+o+'c lo`ng ngu+o+`i d-a d-oan, kho^ng nghe lo+`i cha^n tha^.t d-e^? tu, d-e^? su+?a, d-e^? phu.c thie^n ma` la.i sinh lo`ng ganh ti., ghe't bo? cho ne^n xin ta^'t chu+ Huynh, Ty? D-e^. Muo^.i xem d-a^y la` mo^.t co+ ho^.i d-e^? vu+~ng tie^'n tre^n d-u+o`+ng tu. ho.c va` d-o^ d-o+`i. No+i na`o cu~ng co' Thu+o+.ng D-e^' va` no+i na`o cu~ng co' nha^n sanh. Chu'ng ta chi? e cho ta^m d-u+'c va` co^ng phu tu tri` cu?a mi`nh kho^ng co' ma` tho^i !
    
   5. Vie^.c tha`nh la^.p Thie^`n Ta^m Ti.nh Tha^'t ta.i San Jose (nga`y 22 tha'ng 5, 2005 nha(`m Ra(`m tha'ng 4 A^'t Da^.u) la` thu+.c hie^.n su+' ma.ng d-a~ da.y trong tho+`i khai D-a.o (TNHT, 27/5 Bi'nh Da^`n, 4-8-1926)  va` do hoa`n toa`n Bo^` d-e^` ta^m cu?a Hie^`n D-e^. TCL va` su+. du~ng ma?nh tinh ta^'n cu?a chu+ D-a.o hu+~u nha(`m d-i ti`m mo^.t no+i co' su+. bi`nh an d-e^? tu ho.c, tu+. d-o^. va` d-o^. tha  ma` tho^i. Tie^.n hie^`n thu+.c su+. o+? hoa`n ca?nh xa xo^i chi? mong go'p y' va` sa(?n sa`ng ho+.p ta'c ne^'u co' su+. ye^u ca^`u va` tu`y kha? na(ng ta^m d-u+'c cho phe'p.
    
   Ki'nh chu'c chu+ Huynh Ty? D-e^. Muo^.i tha^n ta^m thu+o+`ng an la.c
    
   TS Hue^. Ta'nh 29/6/05
    
   PS: 1. Tie^n Hie^`n d-a~ nha^n d-u+o+.c the^m mo^.t thu`ng d-o^` ca' nha^n do PS Ngo.c Tuye^'t Tie^n d-ia chi? TLBT go+?i d-i, cu+o+'c phi'  $24.31. Ba^'t cu+' ai va`o Pho`ng rie^ng cu?a ngu+o+`i kha'c lu.c la.o kho^ng co' chu+'ng kie^'n cu?a ngu+o+`i d-a.i die^.n, ne^'u tha^'t thoa't hoa.c a'p d-a(.t ca'c va(n kie^.n, ta`i lie^.u gia? tra' d-e^`u tra'i da.o ly' va` pha.m lua^.t pha'p. Xa? ho^.i na`o cho phe'p vie^.c na`y xa?y ra.!?
    
          2. Tie^.n hie^`n d-a~ nha^.n d-u+o+.c la' "Thu+ go+?i Thu+`a Su+? Hue^. Ta'nh Cao Lu+o+ng Thie^.n" d-e^` nga`y 13/5/05 (co' nghia~ la` mo^.t nga`y sau khi Tie^`n hie^`n ro+`i TLBT), va` 2 chi phie^'u TLBT 1319 ($600) va` Don D Dang (D-o^ng) 1141 ($257.35).Kho^ng co' mo^.t lo+`i gia?i thi'ch ve^? 2 checks na`y la` sao ? Tie^`n ba.c la` do ca' nha^n Tie^.n hie^`n nho+` D-o^ng mua computer ta.i sao computer d-a~ hu+'a go+?i tra? la.i ma` kho^ng go+?i tra?, la.i la^'y tie^`n cu?a ba' ta'nh (tru+o+ng mu.c cu?a TLBT) ma` tra?. Ngoa`i ra "la' tho+" ta^'t ca? d-e^`u bi.a da(.t, kho^ng d-u'ng su+. tha^.t. no'i le^n no^.i dung va` hi`nh thu+'c cu?a 2 bu+'c thu+ vie^'t tay tru+o+'c d-o' (bo? d-i d-ie^`u gia? tra' so^' 6). Tie^`n hie^`n se~ co' tho+ phu'c d-a'p tu+`ng pha^`n mo^.t. Ne^'u la` ba^.c chi'nh nha^n qua^n tu+? ye^u ca^`u Ba vi. Cha'nh, Pho' va` Thu+ Ky' TLBT pho^? bie^'n ta^.n tay d-e^'n nhu+~ng ai ma` Qui' vi. d-a~ pho^? bie^'n tho+ na`y, nha(`m mu.c d-i'ch to^n tro.ng quye^`n bie^'t su+. tha^.t cu?a ngu+o+`i d-u+o+.c nha^.n tho+, cu~ng nhu+ ca^`n pho^? bie^'n tre^n Website na`o ma` qui' vi. d-a~ d-a(ng ta?i. Le? co^ng ly' ngoa`i d-o+`i trong cu+?a d-a.o lu'c na`o cu~ng pha?i co'. Kho^ng ai co' quye^`n nhu.c ma. , phi? ba'ng, xuye^n ta.c d-o^.c d-oa'n cho ke? va('ng ma(.t. Tie^.n hie^n sa(?n sa`ng tru+.c die^.n d-o^'i thoa.i cu`ng Ba vi., Cha'nh, Pho', va` Thu+ Ky'  (Ba` Ba?y NTT, Co^ Tu+ Thu+o+ng va` D-o^ng), xin qui' vi. cho bie^'t nga`y gio+` va` d-i.a d-ie^?m ngay ca? ta.i TLBT. Tie^.n hie^`n co' cha('c nhu+~ng nha^n chu+'ng va` ta`i lie^u d-o^'i chu+'ng bo+?i vi` mo.i vie^.c la`m cu?a Tie^.nn hie^`n d-e^`u co' su+. hie^.n die^.n va` chu+'ng gia'm cu?a nhie^`u ngu+o+`i.
   Unicode
    
   Qúa bận biụ vì gia đình về VN, nên không có dịp đóng góp ý kiến trên diễn đàn từ ngày 12 tháng 5 sau khi rời TLBT. Thành thật cáo lổi cùng tất cả mọi thân hửu xa gần.

   Xin thành thật cám ơn chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội xa gần thăm hỏi, liên lạc, khuyến khích trong thời gian này. Và đăc biệt một số Hiền hữu thay măt Dòng Tu Nữ Phái đã gởi biếu Tiện hiền $110 để chúc mừng " Father's Day". Nghĩa đồng Thầy, đồng đạo không lấy gì tả cho hết được (Tiện hiền sẽ dùng tiền này vào việc công đức chung)

   Hiền muội Ngọc Lan đã trở về Mỹ vào đúng chương trình dự định ngày 28/6/05 sau một tháng 10 ngày về VN lo việc nhà mặc dù HT Ngọc Tuyết Tiên gởi nhắn lời tận VN yêu cầu HM Ngọc Lan ở lại thêm 1 tháng nữa . Không biết lý do gì ? Có nghĩa là TS Huệ Tánh phải trì hoản viếc hiến thân hành đạo thêm một tháng (?). Thế mà trong thơ mới nhận ký tên bởi ba người Chánh. Phó và Thư Ký TLBT, lấy cái lòng thường tình nhi nữ của mình mà gán ép cho Ngọc Lan " dày dò tâm tư, trăm nhớ ngàn thương phu quân hành đạo ở xa" rôì làm màu "xin lổi" xin phải. Kẻ đã bước vào đại thừa có khác, đấu còn có cái "tình cảm cải lương" này (Xin xem lá thơ phản ảnh của HM Ngọc Lan sẽ gởi theo sau)

   Từ khi còn ở VN HM Ngọc Lan đã yêu cầu Tiện hiền sắp xếp phế đời hành đạo bất cứ nơi nào có lời yêu cầu chánh thức ngay sau ngày 28/6. Tuy nhiên giờ khắc VN và miền đông Hoa Kỳ cách nhau 12 giờ HM Ngọc Lan cần tịnh dưỡng ít nhứt một tuần, hay mươi ngày. Ngoài ra HD NQM (Đông) và hai vi. Chánh Phó TLBT đã huỷ bỏ Khóa Tu Hạ chí từ 2/7 đến 9/7 mà không màn thông báo cho Tiên hiền, người chịu trách nhiệm trong 4 điểm (chớ không phải 3 diểm) mà Quí vì này đã yêu cầu khi mời Tiên hiền và HM Ngọc Lan qua lưu trú hành đạo tại TLBT.

   Trung tuần tháng 4, 2005 sau khi HD NQM (Đông) rêu rao đòi hỏi Tiền hiền (không có bất cứ phiên họp bàn chung nào với Tiện hiền) phải đóng tiền 1 phòng $ 400 và điện nước $100. Nhiều Huynh Tỷ đã quá bất bình đề nghị Tiện Hiền rời TLBT ngay tức khắc. Trước thái độ ra mặt "chủ nhà" của gia đình HĐ Đông và xem người khác là khách (ở không đóng tiền) theo điều 6 của thư viết tay của TLBT gởi TS Huệ Tánh, mặc dù chuà, thất là của các Đấng thiêng liêng và của bá tánh nhân sanh. Để danh chánh ngôn thuận bởi vì không ai biết về Lá Thờ mời lưu Trú hành đạo này, cho nên lá thơ này mới được in và phổ biến thế thôi .

   Trong cái bá đạo vô liêm sĩ chủ trương "giết lầm, hơn tha lầm" hoặc " thà phụ người chớ đừng để người phụ mình". Người tu thì lại khác " thà để người phụ mình chớ mình không phụ người". Website TLBT, một website tôn giáo, với chủ trương của HD NQM Đông gần đây đã bỏ đi cái đạo đức "thuần chơn vô ngã" để phổ biến bài vở chính trị. Tuy nhiên việc làm xét đóan và kết án lén lút người khác trong khi người đó vắng mặt, không có nhân chứng, không có biện hộ, thật là tệ hai vô luật pháp, vô đạo đức hơn xã hội độc ác vô thần
    
   Điều số  6 trong thơ viết tay của Ba vị TLBT đã giả dối vì vậy nên bị bỏ đi trong lá "Thư gởi..." gần đây. Một diều đã giả dối thì mọi diều khác đều giả dối àp đặt vô đạo đức mà thôi.
   Mặc dù trong thời gian ngắn (6, 7 tháng) nhờ tâm đức của người tu, và với sự đồng tâm hợp sức của mọi người sinh khí của TLBT đã khởi sắc về mọi măt tài chánh, cơ sở xây cất, sinh hoạt hành đạo và giáo lý hàng tuần, chương trình phước thiên, phổ tế và tâm pháp trên đà phát triển. Tuy nhiên đối diện với thái dô của những người tự cho mình là "chủ" chùa TLBT đầy lòng đố kỵ, lo sợ cho chức vi và quyền lời cũng như cái qúa khứ sai quấy của Ba vị này, Tiên hiện buộc lòng có sự xác đinh rỏ ràng trên con đường lập thân hành đạo của mình như sau
   1. Không chấp nhân Website TLBT là thuần tuý đạo đức. Cho nên yêu cầu HĐ NQM (Đông) xóa bỏ tất cả những văn thơ bài vở, thông báo của Tiện hiền đã lưu giữ trên Website này từ trước đến nay
    
   2. Chương trình của Tiện hiền kêu gọi lập Dòng tu Nam phái, Nữ phái, xây dựng Tu viện, Chủng học viên tại TLBT, cũng như các Khoá Tu, các chương trình sống tu đạo đức, thiền định tâm pháp sẽ không còn diển tiến tại TLBT ngay từ hôm nay
   3. Trước sư hy sinh trọn vẹn vì cơ đạo tại TLBT của Tiện hiền trong thời gian qua Yêu cầu HĐ NQM (Đông) và Quí vị liên hệ châm dứt mọi hành động phỉ báng dặt diều giả dối từ việc tình cảm, đến việc hành đạo, thậm chí còn đem cả Nghị Quyết 35, 36 để làm trò chụp mủ lên người tu. Ngườ tu hy sinh vì công đức của chính mình không cần ai phải ghi ân, nhưng xin đừng gây tiếng oán để khỏi phải nhớ ơn

   4. Mặc dù đã hứa khi nào sinh hoạt hàng tuần tại TLBT ngày chủ nhật được 100 (một trăm) người tham dự thì Tiện hiền sẽ ra đi nơi khác. Nhưng giờ đây trước lòng người đa đoan, không nghe lời chân thật để tu, để sửa, để phục thiên mà lại sinh lòng ganh tị, ghét bỏ cho nên xin tất cả chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội xem đây là một cơ hội để vững tiến trên đường tụ học và đô đời. Nơi nào cũng có Thượng Đế và nơi nào cũng có nhân sanh. Chúng ta chỉ e cho tâm đức và công phu tu trì của mình không có mà thôi !
    
   5. Việc thành lập Thiền Tâm Tịnh Thất tại San Jose (ngày 22 tháng 5, 2005 nhằm Rằm tháng 4 Ất Dậu) là thực hiện sứ mạng đã dạy trong thời khai Đạo (TNHT, 27/5 Bính Dần, 4-8-1926)  và do hoàn toàn Bồ đề tâm của Hiền Đệ TCL và sự dũng mảnh tinh tấn của chư Đạo hữu nhằm đi tìm một nơi có sự bình an để tu học, tự độ và độ tha  mà thôi. Tiện hiền thực sự ở hoàn cảnh xa xôi chỉ mong góp ý và sẳn sàng hợp tác nếu có sự yêu cầu và tùy khả năng tâm đức cho phép.

   Kính chúc chư Huynh Tỷ Đệ Muội thân tâm thường an lạc
    
   TS Huệ Tánh 29/6/05
   PS: 1. Tiên Hiền đã nhân được thêm một thùng đồ cá nhân do PS Ngọc Tuyết Tiên đia chi? TLBT gởi đi, cước phí $24.31. Bất cứ ai vào Phòng riêng của người khác lục lạo không có chứng kiến của ngư&#

   (Message over 64 KB, truncated)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.