Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

QUỐC DÂN VIỆT NAM MẤT 1300 TRIỆU CON BÒ RỒI ! BÂY GIỜ LÀM CHUỒNG NHỐT AI ĐÂY HẢ ÔNG NGUYỄN BÁ THANH NGƯỜ I HÙNG VUỐT ĐUÔI BÒ ? ÔNG MUỐN BIẾ T ĐÀN BÒ CHẠY ĐI ĐÂU ÔNG PHẢI HỎ I BỘ TÀI CHÁNH MỸ, BỘ TÀI CHÁNH NGA , BỘ TÀI CHÁNH ANH VÀ NHẤT LÀ HỎI N GÂN HÀNG NHÀ ROTHSCHILDS LÀ ĐƯỢC BI ẾT ĐÚNG NGAY ĐỊA CHỈ ĐÀN BÒ ! NH ƯNG DỄ DÀNG HƠN CẢ LÀ ÔNG ĐI VAN L ẠY THẦY PHÙ THỦY TÀI CHÁNH GEORGE SO ROS XIN CHỈ ĐIỂM ĐÀN BÒ VÀ CẢ LŨ ĂN TRỘM BÒ ! ĐAN BÒ “CỐNG PHẨM” ĐÃ VƯỢT BIÊN ĐI VỀ HƯỚNG BẮC K INH RỒI “ÔNG THANH VUỐT ĐUÔI BÒ ƠI !” - TOÀN DÂN VIỆT NAM CẦU MONG TỔ NG ĐÀN THE KNIGHTS OF MALTA LUÂN ĐÔN MAU LẸ ĐẾN THU HỒI BÚA LIỀM, XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỐT XÁC CHẾT HỒ CHÍ MINH ĐEM ĐI KHỎI NƯỚC VIỆT NAM !

Expand Messages
 • DIEM PHAN DINH
  Kính mời quý vị quan tâm đọc tiếp Thư Ngỏ 917 của Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam   N.B.: Chúng tôi đã mở 17 địa chỉ
  Message 1 of 1 , Feb 2, 2013
  • 0 Attachment
   Kính mời quý vị quan tâm đọc tiếp Thư Ngỏ 917 của Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam
    
   N.B. : Chúng tôi đã mở 17 địa chỉ Email để chuyển tải thư đến quý vị ! Nhưng Công an mạng của Hà Nội luôn phá nát hộp thư của chúng tôi ! Mỗi lần gửi thư đi là một cuộc phấn đấu nhiều cam go mất rất nhiều thì giờ ! Vậy mà thư đến quý vị khi có khi không ngoài ý muốn của chúng tôi ! Xin thông cảm và nếu có thể xin giúp đỡ chúng tôi . Trân trọng
    
    
   Kính gửi : HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
    
                                                               
   “ Signs and symbols rule the world, not words nor laws.”
    
   QUỐC DÂN VIỆT NAM MẤT 1300 TRIỆU CON BÒ RỒI ! BÂY GIỜ LÀM CHUỒNG NHỐT AI ĐÂY HẢ ÔNG NGUYỄN BÁ THANH NGƯỜI HÙNG VUỐT ĐUÔI BÒ ? ÔNG MUỐN BIẾT ĐÀN BÒ CHẠY ĐI ĐÂU ÔNG PHẢI HỎI BỘ TÀI CHÁNH MỸ, BỘ TÀI CHÁNH NGA, BỘ TÀI CHÁNH ANH VÀ NHẤT LÀ HỎI NGÂN HÀNG NHÀ ROTHSCHILDS LÀ ĐƯỢC BIẾT ĐÚNG NGAY ĐỊA CHỈ ĐÀN BÒ ! NHƯNG DỄ DÀNG HƠN CẢ LÀ ÔNG ĐI VAN LẠY THẦY PHÙ THỦY TÀI CHÁNH GEORGE SOROS XIN CHỈ ĐIỂM ĐÀN BÒ VÀ CẢ LŨ ĂN TRỘM BÒ ! ĐAN BÒ “CỐNG PHẨM” ĐÃ VƯỢT BIÊN ĐI VỀ HƯỚNG BẮC KINH RỒI “ÔNG THANH VUỐT ĐUÔI BÒ ƠI !  
    
   TOÀN DÂN VIỆT NAM CẦU MONG TỔNG ĐÀN THE KNIGHTS OF MALTA LUÂN ĐÔN MAU LẸ ĐẾN THU HỒI BÚA LIỀM, XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỐT XÁC CHẾT HỒ CHÍ MINH ĐEM ĐI KHỎI NƯỚC VIỆT NAM !
    
    
   Kính mời quý vị mở attachments đọc Thư Ngỏ 917 và xin đọc lui lại 916, 915  ...
   Trân trọng
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.