Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

BBC LUÂN ĐÔN ĐƯA LÊN THỐNG KÊ : QU ỐC DÂN VIỆT NAM ÙA ĐI SĂN TÌM TIN S ỐT “NGƯỜI HÙNG NGUYỄN BÁ THANH M ỘT NGỰA MỘT ĐAO RA BẮC HÀ CHÉM Đ ỒNG CHÍ X VÀ ĐỒNG BỌN NÔ DỊCH TRI ỀU CỐNG BẮC KINH ! CỨU NƯỚC TRỪ GIAN TIỀN TRẢM HẬU TẤU ! GIẾT MỘT TƯỚNG BẮC PHƯƠNG TRĂM TƯỚNG NỘI GIAN ĐỀU SỢ ! NIỀM ƯỚC VỌNG C ỦA TOÀN DÂN ĐẶT TRÊN ĐÔI VAI 5 THƯ ỚC RỘNG CỦA NGƯỜI HÙNG NGUYỄN BÁ THANH RA ĐÔNG ĐÔNG TĨNH SANG ĐOÀI ĐO ÀI TAN ! XIN ƠN TRÊN PHÙ HỘ NGƯỜI H ÙNG ANH - TOÀN DÂN VIỆT NAM CẦU MONG T ỔNG ĐÀN THE KNIGHTS OF MALTA LUÂN ĐÔN MAU LẸ ĐẾN THU HỒI BÚA LIỀM, XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỐT XÁC CHẾT HỒ CHÍ MINH ĐEM ĐI KHỎI NƯỚC VIỆT NAM !

Expand Messages
 • DIEM PHAN DINH
  Kính mời quý vị quan tâm đọc tiếp Thư Ngỏ 916 của Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam   ... Email để chuyển tải thư đến quý
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2013
  • 0 Attachment
   Kính mời quý vị quan tâm đọc tiếp Thư Ngỏ 916 của Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam
    
   N.B. : Chúng tôi đã mở 17 địa chỉ Email để chuyển tải thư đến quý vị ! Nhưng Công an mạng của Hà Nội luôn phá nát hộp thư của chúng tôi ! Mỗi lần gửi thư đi là một cuộc phấn đấu nhiều cam go mất rất nhiều thì giờ ! Vậy mà thư đến quý vị khi có khi không ngoài ý muốn của chúng tôi ! Xin thông cảm và nếu có thể xin giúp đỡ chúng tôi . Trân trọng
    
    
   Kính gửi : HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
    
                                                               
   “ Signs and symbols rule the world, not words nor laws.”
    
   BBC LUÂN ĐÔN ĐƯA LÊN THỐNG KÊ : QUỐC DÂN VIỆT NAM ÙA ĐI SĂN TÌM TIN SỐT “NGƯỜI HÙNG NGUYỄN BÁ THANH MỘT NGỰA MỘT ĐAO RA BẮC HÀ CHÉM ĐỒNG CHÍ X VÀ ĐỒNG BỌN NÔ DỊCH TRIỀU CỐNG BẮC KINH ! CỨU NƯỚC TRỪ GIAN TIỀN TRẢM HẬU TẤU ! GIẾT MỘT TƯỚNG BẮC PHƯƠNG TRĂM TƯỚNG NỘI GIAN ĐỀU  SỢ ! NIỀM ƯỚC VỌNG CỦA TOÀN DÂN ĐẶT TRÊN ĐÔI VAI 5 THƯỚC RỘNG CỦA NGƯỜI HÙNG NGUYỄN BÁ THANH RA ĐÔNG ĐÔNG TĨNH SANG ĐOÀI ĐOÀI TAN ! XIN ƠN TRÊN PHÙ HỘ NGƯỜI HÙNG ANH  
    
   TOÀN DÂN VIỆT NAM CẦU MONG TỔNG ĐÀN THE KNIGHTS OF MALTA LUÂN ĐÔN MAU LẸ ĐẾN THU HỒI BÚA LIỀM, XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỐT XÁC CHẾT HỒ CHÍ MINH ĐEM ĐI KHỎI NƯỚC VIỆT NAM !
    
    
   Kính mời quý vị mở attachments đọc Thư Ngỏ 916 và xin đọc lui lại  ...
   Trân trọng


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.