Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH THỨ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG MẮC BỆNH TÂM TH ẦN TRẦM CẢM QUẪN CHÍ ĐÃ ĐI THEO “VIÊN ĐẠI TÁ THUYẾT KHÁCH PHE TRỤ C MA QUỶ” TRẦN ĐĂNG THANH ! TƯỚNG VỊNH HỒN PHÁCH TIÊU TÁN LÊN TIẾNG ĐUỔI MỸ “Nếu như các ông làm đ úng những gì đã nói thì tôi hoan ngh ênh, còn nếu không các ông sẽ buộc phải rời khỏi khu vực như năm 1975 rời khỏi Việt Nam.”

Expand Messages
 • DIEM PHAN DINH
  Kính mời quý vị quan tâm đọc tiếp Thư Ngỏ 854 của Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam   ... ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ... CHÍ
  Message 1 of 1 , Jan 1, 2013
  • 0 Attachment
   Kính mời quý vị quan tâm đọc tiếp Thư Ngỏ 854 của Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam
    
    
   Kính gửi : HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
    
   THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH THỨ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG MẮC BỆNH TÂM THẦN TRẦM CẢM QUẪN CHÍ ĐÃ ĐI THEO “VIÊN ĐẠI TÁ THUYẾT KHÁCH PHE TRỤC MA QUỶ” TRẦN ĐĂNG THANH ! TƯỚNG VỊNH HỒN PHÁCH TIÊU TÁN LÊN TIẾNG ĐUỔI MỸ “Nếu như các ông làm đúng những gì đã nói thì tôi hoan nghênh, còn nếu không các ông sẽ buộc phải rời khỏi khu vực như năm 1975 rời khỏi Việt Nam.”
      
   VĨNH BIỆT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
    
    
   Kính mời quý vị mở attachments đọc Thư Ngỏ 854 và xin đọc lui lại 853, 852 ...
   Trân trọng


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.