Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Nje cope Cameri ne Firence

Expand Messages
 • albertinobe
  Nje cope Cameri ne Firence (Agim Xhemalit , Kryetar i shoqates cameria ne Firence te Italise Me fut vella Ne cerdhen me te re te Flamurit! Ma ngrohe krahun e
  Message 1 of 35 , Apr 28, 2008
   Nje cope Cameri ne Firence
   (Agim Xhemalit , Kryetar i shoqates cameria ne Firence te Italise

   Me fut vella
   Ne cerdhen me te re te Flamurit!
   Ma ngrohe krahun e vargut
   qe djellin me drite e kerkon
   Atje , ne Firence
   ku preken kalate flete guri
   Paska nje Cameri te dyte
   qe rilind ne syte e tu te ngrohte
   2
   Paska atje
   Nje cerdhe te re dashurie Came
   Ku keshtjellat maten
   Me shekuj fytyre repte
   Rilind mes vargut urimi
   dhe te flladitin aq embel fllade
   Nje valle gjoks burri
   Gjalun si flake e madhe ta ndez
   I thuaj Dantes te heshte
   Para ferrit te Camerise martire
   Kur pushket
   Ne gjokse nenash e nder ullishta mbillnin vdekje
   Me tej , i thuaj
   se kurre s'thahet fare e Kujteses ne vite
   E Enderra e Rikthimit
   asnjehere nuk gjene prehje
   E fjalen me fjalen
   ti veme prane si Ura te kaltera detesh
   E syte tane te bukur
   t'u ngjajne agimeve qe neser presim
   E Kurre te mos themi :
   U lodhem "ne hapat qe hedhim neteve "
   Nga supet e lodhur
   Ylberet e Atdheut fitimtare le te zbresim..


   --- In cameria@yahoogroups.com, "albertinobe" <albertinobe@...> wrote:
   >
   >
   >
   >
   >
   > BEKRIU
   >
   >
   > Bismil-lah, zura të nis, Bejtetë dua t'i flas shqip
   >
   > për qitapet do bashlladis, dhe i nisa me një tertip,
   > dica bejte di të ujdis, zhdo bekriu bëra nijet.
   > ja Rab, amë hidajet! me zëmërë bëra nijet.
   >
   > Perëndija si urdhëroi, Pa digjo ti, more bekri,
   > pejgamberi na e dëftoi që pin verë, pin dhe raki,
   > dhe hoxha im si ma këndoi, Perëndija jote të di
   > kundr' asaj e bi rivajet. që je në besë hijanet.
   >
   > Allahu e bëri bejan, Ndose vera, ndo rakija
   > kush pin verë e ka dushman, harram janë që të dija,
   > e dëftoi brënda në Kuran, s'ishtë razi Perëndija
   > themelosurë me ajet. t'i pinjë turku për lezet.
   >
   > Allahu e dha haberrë Vera ishtë zati murdar,
   > në Kuran kush e sa herë, turkunë e bën gjunahqar,
   > turku të mos pinjë verë, s'ishtë fajde, veçë zarar,
   > nd'ishtë që kërkon selamet. ndo në dunja, ndo n'ahiret.
   >
   > Vera edhe mish prej derri Se ti kur pin verë, dehej,
   > edhe nexhaset prej njeri, kur shkon, posi derri ngrehej,
   > kundrë na u dha haberi, së lige gëzonej, lehej,
   > m'e ligë ishtë vera, në piet. për hiç gjë njerinë e vret.
   >
   > Vera një edhe kumari, Ti bekri, mos u bën gafil,
   > putetë dhe lotozari, se ishtë haram me delil,
   > gjithë do t'i djegë zjarri, kush pin verë e bën rezil
   > kush i punon q'i bën adet. Allahu dej në kijamet.
   >
   >
   > Silloisu e bën figan, E ti, bekri, verën e pin
   > Perëndisë kërkoi derman, dhe me golë flet se ç'arrin,
   > që të bëri turk me iman. vetëhesë i bëneni hain,
   > Ku e gjen të tilë dovlet? q'e kllet në të tile ezijet.
   >
   > Kur pin verë, të del frika, Pin verë, bënej sarhosh,
   > hidhej mbi gjithë të liga, zhdo së lige i thua "hosh",
   > atëherë të ra pika ngaha dini it bije bosh,
   > e ti nuk' e ke për haxhet! nat' e ditë mbi masijet.
   >
   > Ki bekriu djal' i mihanesë Vjen shejtani e të gënjen,
   > që punon hata në besë, e pin verën me lagjen,
   > shum' i varfërë do vdesë, jargëtë të venë si qen,
   > pun' e ti s'i ka beriqet. kur lëpihej edhe bërtet.
   >
   > Po që dehej, gjumi të merr, Kur vë këmbënë mbi këmbë,
   > bije, shtrihej si nonjë derr, qelqin' e rrëmben me dhëmbë,
   > vjen shejtani e të përmjerr, frima të qelbetë kërmë,
   > hej melun, gjidi xhenabet! dike pirë atë nexhaset.
   >
   > Heq festenë e vë mbi si, Meleqëtë binë ferjat,
   > thua: "U bëçë tirjaqi, vallë çish thotë ki murtat,
   > do pimë një pikë raki, kuranit s'i ka itikat,
   > të na ketë buka lezet". ja Allah, epi një musibet!
   >
   > Meleqetë i helmove, Ki bekriu kur të vdesë,
   > shejtanëtë i gëzove, mihanexhiut do t'i thërresë,
   > xhehenemit ju afrove, t'i sjellë qelqin e mihanesë,
   > u nise ta biç zijaret. s'kujtonetë për shehadet.
   >
   > Me të shpejtë vjen shejtani, I thotë: "Mbëlidh fiqirrë,
   > gëzonetë dindushmani, se të kam verë të mirë,
   > i qepetë prej imani, mos të vjen qejf për të pirë,
   > me hilera e bën davet. të të shkonjë aj hararet".
   > Pa ngreu si ke adetnë, Dhe bekriu kur e digjon,
   > ta piç taze musallënë, verë të pinjë kërkon,
   > po bën inqar Muhammednë, meadhemall-llah pa iman shkon,
   > thuaj: "Zoti s'ishtë vërtetë!" në xhehnem vete për ebed.
   >
   > Tani, në ka mënd në krije, Ti bekri, mos u bën fudull,
   > verë kurrë do mos pijë, po me tovbe bënu meshgul,
   > tovbe halis do të bijë, isht' umidh që t'e bën kabull
   > Allahu t'e bën magfiret. Allahu që është xhumerd.
   >
   > Ti, bekri, mos rri në shubhe Se kur të të vinj' exheli,
   > se iman' e ke në tehluqe, do të dridheç posi teli,
   > po me të shpejtë bën tovbe, vera do bënetë beli,
   > sot për sot që je me shëndet. tovbeja të vjen me zahmet.
   >
   > Se vera bënetë sebep Allahu t'e bëri harram,
   > që të merr Zoti në gazep, mënd në krije të dha tamam,
   > po hiq dorë e mos ju qep, ti nat' e ditë pin mudam,
   > se s'të lë të veç në xhenet! dehej, bënej, ja Allah, medet!
   >
   > Gjezdis nëpër panairë Një turk që pin ashtu meshhur,
   > dhe konushtis me qafirë, kam frikë se ishtë kaur,
   > ku të gjeç verë të mirë, se me kaurë bën huzur,
   > atë ke për bash zijafet. turkunë s'e ka ragbet.
   >
   > Kur të jetë i tili zëndik, Mahalla edhe gjitonë
   > që e pin verën me shirk, emër turk të mos t'i thonë,
   > kush ishtë turk edhe sadik, në mos e lëftë zakonë,
   > atit nuk' i bën muhabet. mos i venë në zijaret!
   >
   > Gjithë ta dini bekrinë, Turqërinë e zë iqrah,
   > që pin verën e rakinë, dike punuarë gjunah,
   > në qafirë e ka sinë, z'bën tovbe të bënetë islah,
   > se m'ata ishtë një rufet. as që kurrë s'bën ibadet!
   > Bekritë pinë, dehenë, Në këtë trapezi të rrimë,
   > me qafirë mbëlidhenë, miqësisht ahengj të bimë,
   > shoq me shoq hertisenë: këtë verë do të pimë,
   > "Verën e pifç me shëndet! në vuxhut të n'apë kuvvet!"
   >
   > Qirasinë shoqi-shojnë, Dale-dale u bin vera,
   > miqësinë e dëftojnë, i prish mënt, u ep të tjera,
   > zënë këngën' e këndojnë egërsonenë si derra,
   > me terbije, me marifet. këcenjënë posi soldet.
   >
   > Me të tilë miq në dunja Kërkojnë fai të mira
   > mos konushtis, se gjen bela që të jenë të kërpira,
   > edhe të tilë në sofra flasënë qafirësira,
   > Zoti mos na bëftë kismet! thonë mëndija ç'u pret.
   >
   > Perëndija s'e sheh xhais, Nd'atë mexhlis kush të rrinjë,
   > me gazep meleqët' i nis, në të madh gazep do hinjë,
   > për një të tilinë mexhlis, prej Allahut, le ta dinjë,
   > gjithënjë u dërgon lanet. s'ka razillëk, veç àdavet.
   >
   > Natë, ditë i pa sheriat, Mal' e fushatë
   > dridhenë,
   > verën' e bëre tabiat, gjithë t'apënë lanetnë,
   > pejgamberi s't'ep shefat, që bëre inqar ajetnë,
   > se s'punon si turk në umet. prej gjunahut bije tërmet.
   >
   > Gur e drunjë më s'qëndrojnë, T'ep lanet dheu e qielli,
   > nat' e ditë hiç s'pushojnë, t'ep bela hën' e dielli,
   > ti, bekri, të mallëkojnë, vetëtima së kthielli
   > prej Allahut kanë ixhazet. mbi krije vjen e të pëlset!
   >
   > Lumëratë që po shkojnë Sa jaradisma që janë,
   > dhe kronjetë që pikojnë, prej Allahut izën kanë,
   > detëratë që gjëmojnë, gjithë t'apënë belanë,
   > ti, bekri, t'apënë lanet! asnjë nukë t'ep rahmet.
   > Barërat që mbihenë, Ti s'të vjen meleq në derë,
   > gjithë t'apënë lanet t'apënë lanet ngaherë
   > dhe sa të gjalla gjëndenë dhe buka që pin me verë,
   > në stere, bërnda në det. ndo pse isht edhe nimet.
   >
   > Pemëtë që binë hije, Retë që shtienë shinë,
   > t'apënë lanet mbi krije, lutenë në Perëndinë:
   > u largove prej Turqije "Bekriut epi rrupinë,
   > i pagusël, i pateharet. ja Allah, me qemal-i kudret!"
   >
   > Dhe mbi krehe që të rrinë Bekriu nukë merr haber,
   > di qeramen qatibë vera i duketë sheqer,
   > të madhe rixha të binë: se ç'punon, ja ngrinë defter,
   > "Mos bën gjunah me iradet!" për xhehenem ja binë huxhxhet.
   >
   > Në mahsher do jetë surgjun, As e shihni që në dunja
   > gjithë do t'i thonë "melun", që çehren' e turkut s'e ka,
   > ki àjni posi majmun veç rrobat bëjnë ixhra
   > do të dalë në një suret. që i mban në turk-
   > kijafet!
   >
   > Ndo ta blenjë, ndo ta shesë, Kush punonetë me verë,
   > në gjunah të madh ka pjesë, kështu ta ketë haberrë,
   > në mos beson, le të piesë do të qelbi një mahsherrë,
   > ulemanë ehli-sunnet. alemi do marrënë ibret.
   >
   > Dej në mahsherr, nd'atë ditë, "Ja Rab", do thonë alemi,
   > kur të dalënë bekritë, "Këtë vrromë as xhehenemi,
   > do qelbinë xhehenemlitë, me këtë azap që kemi,
   > që do të binë shiqajet. s'e heqëmë këtë siklet".
   >
   > Vjen një zë prej Perëndije: Shohënë dhe zebanitë,
   > "Hall' i asaj qelburije rrëmbenjënë bukaitë
   > vjen prej vere, prej rakije që të shtijejnë bekritë,
   > që i pitën ata murtet". t'u binë azap me
   > shiddet.
   > Dhe shejtani do të flasë: Bekritë, kur të digjojnë,
   > "Dua bekrit' e dunjasë, hapënë sitë, vështojnë,
   > të rrinë në këtë dërrasë, shejtanë e mallkojnë
   > të pinë ngaha ki sherbet." që i fton nd'atë zijafet.
   >
   > Dhe shejtani thotë: "Zh'doni, Ku janë ato musallëra
   > me gazep që më vështoni? që pinjëm nëpër mihanëra?
   > Miqt' e mi, mos më marroni, Tani kshu na zuri hera,
   > që u keshë kaqë muddet! po eni të bimë gajret!"
   >
   > Dhe bekritë atëherë Tani çish do të durojmë?
   > umidh' e kanë të prerë: Gjithënjë nukë qëndrojmë:
   > "Në dunja që pinjëm verë, këtë zahmet zh'do t'e shkojmë
   > nuk' e keshëm për kasavet. natë, ditë me ukubet?
   >
   > Në këtë zjarr që digjemi, Kush ishtë turk me të drejtë,
   > ku të vemi të lutemi? ngaha vera të ruhetë,
   > Perëndisë zh'do t'i themi se vera sebep bënetë
   > që më irz në faqe s'na mbet!" që të shpije në dalalet.
   >
   > Ju, bekri, kur t'i digjoni, Se këto fjalë që thaçë,
   > këto bejte t'i kujtoni, në qitap shkruar i paçë,
   > në daçi mos i harroni, shqip mananë ua dhaçë,
   > që të gjëndeni në gaflet! në daçi amëni rahmet!
   >
   > Në më shafçinë bekritë, Gjene ju, bekri, në pifçi,
   > që të zënë kanositë, me tovbe në mos u kthefçi,
   > u plaçinë të di sitë, ngaha Perëndi e gjeçi,
   > se u kurrë s'u bi minnet! mua në më bëfçi gibet!
   >
   > Për riza të Perëndisë Kundrë erdhi zemaneja,
   > dhe me anë të sherisë iktiza bën meseleja,
   > thaçë bejtet e rakisë, një mij' e diqind seneja
   > nuk' i fola për husumet. edhe tridhjet' e nëndë vjet.
   > Iptida hëna muharrem, Ndonjë fjalë ndë lathita
   > bejtet' i shkrova me kalem, në këto bejte që qita,
   > gjithë bekrit' i bëra zem, belqinda në mos e dita,
   > me të mira m'u bëftë uxhret! Allahu bëftë merhamet!
   >
   > Bejtet' i fola me sheriat,
   > saqë munda, paçë takat,
   > jam dhe brënda konispolit,
   > emërin' e kam Muhamet.
   >
   > --- In cameria@yahoogroups.com, "albertinobe" <albertinobe@> wrote:
   > >
   > > Poezi çame kushtuar shtypjes së revoltës greke nga muslimanët
   > > shqiptarë në 1827
   > >
   > > Elif – Allah ifadeja
   > > Erth sahati i Perëndisë
   > > Sihariqi e myzhdeja
   > > Nusreti ju dha Turqisë
   > >
   > > Ba – Bajraku i shehadetit
   > > Hipi majë minaresë
   > > Dha ezan sterës së detit
   > > U ngrit rajaja e Moresë
   > >
   > > Ta – tërë kaurristani
   > > Ju vërsul turqërisë
   > > Pa fetva dha Shejh Islami
   > > `Vini karshillëk frëngjisë'
   > >
   > > Tha – tha vetë Perëndia
   > > Umeti i Muhametit
   > > Umin e ka te Turqia
   > > Pa shubhe isht' i xhenetit
   > >
   > > Xhim – xheneti isht' sahi
   > > Me sehire, me të mira
   > > Xhehënemi isht' i zi
   > > E me shumë adhapërira
   > >
   > > Ha – habere dha meleku
   > > Qafirët u ngren e thanë:
   > > Turqërinë do ta humbim
   > > E Muhamet Mustafanë
   > >
   > > Hi – hise hiç mos ti lëmë
   > > Këtë e do kriqëria
   > > Vendinë e saj të zëmë
   > > Që të bimë etërira
   > >
   > > Dal – dolli vetë sadrazemi
   > > E bujurdisi halinë
   > > Bes' e islamit ku jeni
   > > Me kaurrë çish do bimë?
   > >
   > > Dhal – dha Allahu basiret
   > > U mbloth bes' e Muhametit
   > > Jyrysh bënë mbi qafirët
   > > I shporrë steres' e detit
   > >
   > > Ra – ra qafiri në gajle
   > > Vallë çish tertip do bimë
   > > Ku do gjejm' nonjë rafe
   > > Që të shpëtojmë zoinë?
   > >
   > > Za – zun' e bijën shiqajet
   > > Nëpër puta, nëpër drunjë
   > > Mos shohjën ndonjë fajde
   > > Po asnjë s'u riu në punë
   > >
   > > Sin – sinor' e prishi kaurri
   > > Me hilera, musibete
   > > Huxhum bëri nga frëngjia
   > > Që të zi stere e dete
   > >
   > > Shin – shum'karavë, shum' asqerë
   > > Hidet që mori qufari
   > > pa u derth që nga Misiri
   > > Ibrahim Pasha Opari
   > >
   > > Sat – sa qereme ke Allah
   > > Turku pres që ti dinjë
   > > Kauri vetë u ngre
   > > Kish me vet'he frëngjinë
   > >
   > > Dat – dajandisi turqëria
   > > E vuri në zap kaurrë
   > > Ç'pandehu palo frëngjia
   > > T'i bën turqërisë dhunë?
   > >
   > > Ti – të math huxhum bëri
   > > Kalas ju vërtit qafiri
   > > Ju vesh posi mizë lisi
   > > Në këllëç i shkoj veziri
   > >
   > > Dhi – dhan e muarr kaurria
   > > T'i shpëton kordhës islamit
   > > Isht hak' e muslimanisë
   > > Të mësojmë fatihanë
   > >
   > > Vaf – vanë frënqt' dikue klarë
   > > Kokë varur në kaurrkrali
   > > Të lerosur, të pëgërë
   > > Thanë: Zhdo na vejë halli?!
   > >
   > > He – hoqëm ezijete shumë
   > > Nga ordhi e padishahut
   > > Na bëri për det' e lumë
   > > Kan' uratën e Allahut
   > >
   > > Lamelif – lamë shumë shehitë
   > > Nëpër tabije, në kalara
   > > Palla u grriu mëlshitë
   > > S'kemi takat për belara
   > >
   > > Je – Ju keshët plot mehanira
   > > Top' e kumbara të shumë
   > > Çish më thoni marrëzira
   > > Vini më bini në glunjë!
   > >
   > >
   > > --- In cameria@yahoogroups.com, "albertinobe" <albertinobe@>
   wrote:
   > > >
   > > > NE PESE-PUSE KALA
   > > >
   > > >
   > > > Ne Pese-Puse Kala
   > > > dolli palo Jorgua
   > > > Kostandini shkeli krijne
   > > > te ben pashken ne Janine
   > > > Riza beu-tha-do ndroj dine
   > > > do bij bajram ne Athine
   > > > Janine, e zeza Janine
   > > > del e shih asqere qe vijne
   > > > Mahmut beu me dhjet mile
   > > > Moj Janine,o moj Janine
   > > > veqil keshe Sheh Aline
   > > > kajmekami me katine
   > > > radhazi telit i bijne
   > > > Mecove,e zeza Mecove
   > > > shume u mbajte,pra tu hodhe
   > > > shqipetaret perpara shkojne
   > > > me jatagane ne dore
   > > > Valle kush e beri fora?
   > > > Selam Hasani nga Vlora
   > > > pika gjak i kullon kordha.
   > > >
   > > >
   > > > Shenim ; Kjo kenge eshte mare ne Grikehuar-Igumenice dhe i
   eshte
   > > > permbajtur
   > > > fjale per fjale origjinalit te saj cam.
   > > >
   > > >
   > > > --- In cameria@yahoogroups.com, "albertinobe" <albertinobe@>
   > wrote:
   > > > >
   > > > > KU DESHEM DJEPET DUAM DHE VARRET
   > > > >
   > > > > SHKRUAN : ABEDIN RAKIPI
   > > > >
   > > > >
   > > > > Varret e atyre qe na dhane gjakun e kuq
   > > > > Dhe djepet e foshnjave lyer me gjak,
   > > > > Kokat pa trupa dhe trupat pa koke
   > > > > Qe kerkojne varre te prehen ne paqe.
   > > > > Qerret e mbushura me te pameshirshem
   > > > > Qe shembin djepet,
   > > > > Qe mbjedhin kufoma ne token çame,
   > > > > Qe rrembejne bijat e reja dhe pasi i perdhunojne
   > > > > Ja presin duart dhe i hedhin para shtepise se nenes,
   > > > > Qe ta tmerrojne zemren e nenes se shkrete.
   > > > > Dhe kur babai merr pushken te ringjalli
   > > > > Nderin e bijes se tij dhe te tokes çame,
   > > > > Ata i zene pusi dhe e vrasin pabesisht.
   > > > > Kur nena varros baba e bije me nje dore,
   > > > > Dhe me doren tjeter tund djepin e foshnjes jetim,
   > > > > lotet dhe ankthi i saj i gezonin greket e urryer.
   > > > > Foshnja ne djep ulerinte nga tmerri
   > > > > Se djepin e foshnjes nga varri i babait
   > > > > E ndanin veç lotet e nenes,
   > > > > ku deshem djepet duam dhe varret.
   > > > > Te embla ishin djepet si qumeshti i nenave tona,
   > > > > Se ato ishin keshtjella muslimanesh
   > > > > Qe u fusnin tmerrin e friken barbareve greke.
   > > > > Nje ankth me gryen zemren o Zot,
   > > > > Valle ku i kane gjetur lotet nenat tona
   > > > > Per te qare gjithe ato tmerre ?
   > > > > Dhe varret e shenjta qe jane shtepi martiresh
   > > > > Qe prehin eshtrat e atyre qe na hapen syte,
   > > > > Ato varre qe tani i kemi aq larg dhe smund ti shohim
   > > > > Ku deshem djepet duam dhe varret.
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > >
   > > > > --- In cameria@yahoogroups.com, albertino rakipi
   <albertinobe@>
   > > > > wrote:
   > > > > >
   > > > > > Joana selam moter degjo nuk je e detyruar ti perkthesh
   > > > > > nga anglishtja mund ta besh edhe direkt nga shqipja qe
   > > > > > eshte me e lehte sepse dua qe ne cdo shtet te
   > > > > > rendesishem te europes te shperndahet dokumentacioni
   > > > > > dhe sidomos ne itali qe historikisht ka qene pro
   > > > > > çamerise sepse dua qe keta eurodeputetet italiane ti
   > > > > > shtyjme qe te hapin debatin ne parlament ketu ne
   > > > > > bruxelles. Une e shtypa dje letren e gjithe
   > > > > > eurodeputeteve dhe ishalla do i shkruajme se shpejti
   > > > > > po duhet dokumentacioni.
   > > > > >
   > > > > > Me respekt dhe selam abedini
   > > > > > --- angel 2503 <ngl2503@> a écrit :
   > > > > >
   > > > > > > alejkum selam vella!
   > > > > > > Me italishten nuk kam probleme por ta perkthej nga
   > > > > > > anglishtja me duhet pak kohe.Gjithsesi do mundohem.
   > > > > > >
   > > > > > > albertinobe <albertinobe@> wrote:
   > > > > > > Joana selam moter
   > > > > > >
   > > > > > > Te drejtohem ty se e di qe ti di mire italisht per
   > > > > > > te te pyetur nqs
   > > > > > > ke mundesi te fillosh perkthimin e dokumentacionit
   > > > > > > te ceshtjes çame
   > > > > > > ne italisht.Une personalisht do ta filloj ne
   > > > > > > frengjisht. A ka çame te
   > > > > > > tjere qe mund ta bejne ne gjuhe te tjera ? Mendoj se
   > > > > > > ky eshte hapi i
   > > > > > > pare qe duhet te bejme. Kam diskutuar edhe me vella
   > > > > > > Agimin dhe po
   > > > > > > deshi zoti vitin qe vjen duam te organizojme nje
   > > > > > > takim me
   > > > > > > eurodeputete ne 27 qershor ketu ne bruxelles duke
   > > > > > > ftuar drejtuesit e
   > > > > > > ceshtjes çame nga shqiperia si tahir muhedinin etj.
   > > > > > > Nqs na ndihmoni dot jepni kontributin tuaj
   > > > > > >
   > > > > > > me respekt abedini
   > > > > > > --- In cameria@yahoogroups.com, angel 2503
   > > > > > > <ngl2503@> wrote:
   > > > > > > >
   > > > > > > > Mund te organizohet nje film mbi çamerine por ajo
   > > > > > > qe mendoj qe do
   > > > > > > ishte me e shpejte eshte te krijohet nje Dokumentar
   > > > > > > mbi çamerine mbi
   > > > > > > baza historike duke bere nje kronologji te historise
   > > > > > > sone nga fillimi
   > > > > > > deri ne fund.Kjo eshte nje mundesi qe çeshtja jone
   > > > > > > te ndihet ane e
   > > > > > > mbane botes.te perkthehet ne gjuhet kryesore.Eshte
   > > > > > > shume i nevojshme
   > > > > > > sensibilizimi masiv i çameve,shqipetareve dhe
   > > > > > > vendeve te botes.
   > > > > > > >
   > > > > > > > albertinobe <albertinobe@> wrote: Lym vella
   > > > > > > eshte ide
   > > > > > > gjeniale dhe shume efikase qe do te shtynte
   > > > > > > > artistet shqiptare qe te relizojne vepra te
   > > > > > > verteta arti rreth
   > > > > > > > gjenocidit çam bile une pervec piktures do te
   > > > > > > shtoja edhe poezine
   > > > > > > dhe
   > > > > > > > dramaturgjine.
   > > > > > > > --- In cameria@yahoogroups.com, lym dylyri
   > > > > > > <heshtja@> wrote:
   > > > > > > > >
   > > > > > > > > Mendoj se ne qytetet ku ka shumice came Shoqata
   > > > > > > te organizoje
   > > > > > > neper
   > > > > > > > shkolla expozita me pikturat e nxenesve rreth
   > > > > > > pershkrimit te
   > > > > > > > tragjedise Came,fituesve tu jepen dicka si
   > > > > > > motivacion.Pikturat me
   > > > > > > te
   > > > > > > > mira te mblidhen ne PDI ose ne Shoqate per
   > > > > > > expozita te ndryshme dhe
   > > > > > > > te sherbej si inkurajim te artisteve te medhej
   > > > > > > Shqiptar.
   > > > > > > > >
   > > > > > > > >
   > > > > > > > >
   > > > > > > > > ----- Original Message ----
   > > > > > > > > From: angel 2503 <ngl2503@>
   > > > > > > > > To: cameria@yahoogroups.com
   > > > > > > > > Sent: Thursday, 24 April, 2008 12:03:31 AM
   > > > > > > > > Subject: Re: [cameria] PROGRAM QE NA IMPONON
   > > > > > > KOHA!
   > > > > > > > >
   > > > > > > > >
   > > > > > > > > Mjetet dhe mundesite qe ne çamet posedojme sot
   > > > > > > per te deshmuar
   > > > > > > dhe
   > > > > > > > luftuar per çeshtjen tone sublime jane te
   > > > > > > shumta.Ajo qe duhet te
   > > > > > > > bejme eshte sensibilizimi masiv i çdo çami dhe
   > > > > > > informimi i tij
   > > > > > > mbi
   > > > > > > > identitetin dhe historine e çamerise.Sot me shume
   > > > > > > se kurre çami
   > > > > > > > duhet te jete i bashkuar,vetem keshtu jehona e
   > > > > > > çamerise do te
   > > > > > > > depertoj nen arenen nderkombetare. Ju folet per
   > > > > > > projekte,eshte ajo
   > > > > > > qe
   > > > > > > > duhet te bejme,te krijojme strategjira te
   > > > > > > perbashketa dhe efikaçe!
   > > > > > > > >
   > > > > > > > > lym dylyri <heshtja@yahoo. com> wrote:
   > > > > > > > > te tilla projekte duhen te nisen dhe inkurajohen
   > > > > > > sa do te vogla
   > > > > > > te
   > > > > > > > duhen.n qofe se duhente holla kerkohen per
   > > > > > > projekte konkrete
   > > > > > > > >
   > > > > > > > >
   > > > > > > > > ----- Original Message ----
   > > > > > > > > From: angel 2503 <ngl2503@yahoo. com>
   > > > > > > > > To: cameria@yahoogroups .com; FORUMI
   > > > > > > <albitalia-muslims@
   > > > > > > > yahoogroups. com>; albertino rakipi <albertinobe@
   > > > > > > yahoo.fr>
   > > > > > > > > Sent: Tuesday, 22 April, 2008 1:29:39 PM
   > > > > > > > > Subject: [cameria] PROGRAM QE NA IMPONON KOHA!
   > > > > > > > >
   > > > > > > > >
   > > > > > > > >
   > > > > > > > Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
   > > > > > > Â Â Â Â Â Â Â Â Â
   > > > > > > Â
   > > > > > > > Â Â Â Â Â Â PROGRAM QE NA IMPONON KOHA!
   > > > > > > > > Â
   > > > > > > > > Intuita e nje poeti shpesh eshte aq eholle,sa
   > > > > > > ajo mund te
   > > > > > > hulumtoje
   > > > > > > > ne pak kohe,te verteta te tilla,qe shume
   > > > > > > historiane njeheresh
   > > > > > > s'mund
   > > > > > > > ti deshifrojne per vite te tera.E kur behet fjale
   > > > > > > per gjeni
   > > > > > > > intuita,pothuaj s'gabon....
   > > > > > > > > E nis me emrin e Xhorxh Bajronit,poetit te
   > > > > > > shquar anglez,shkrimin
   > > > > > > > tim,per faktin qe ky gjeni,ky mbrojtes i madh i
   > > > > > > lirise se
   > > > > > > > Greqise,dinte te ndante si viset dhe virtytet e
   > > > > > > shqipetareve dhe
   > > > > > > > grekerve.Ne nje shkrim te tijin ky njohes i mire i
   > > > > > > Safos tek pa
   > > > > > > viset
   > > > > > > > ku rronin"Te rreptet bij te Shqipes" i mahnitur
   > > > > > > tha:
   > > > > > > > > -Ne bregdetin e Camerise gjithçka qe gjendet
   > > > > > > atje eshte e
   > > > > > > > bukur,por ne shekuj ka munguar pena e shkrimtareve
   > > > > > > qe ta bejne te
   > > > > > > > njohur.
   > > > > > > > > E pra,ne nje nga keto vende piktoreske,ne nje
   > > > > > > pllaje me nje
   > > > > > > > qyteterim autokton...e theksoj,ne mijera vjet
   > > > > > > autokton,se vetem ky
   > > > > > > > eshte "delikti" i qytetareve te ketij qyteti
   > > > > > > turistik,ku ne oren 15
   > > > > > > > te mbasdites te 27 qershorit te vitit 1944 u luajt
   > > > > > > akti i fundit i
   > > > > > > > nje tragjedie te peshtire makaber,te projektuar
   > > > > > > per dhjetera vite
   > > > > > > me
   > > > > > > > ralle.Ekzekutoret ishin ushtarake profesioniste,
   > > > > > > te urdheruar dhe
   > > > > > > te
   > > > > > > > marre me pas ne mbrojtje te shtetit grek.
   > > > > > > > > Krimi i tyre.....?Me vjen peshtire tek e
   > > > > > > rrefej....
   > > > > > > > > Shqyerje barqesh grash shtatezena,djegie
   > > > > > > femijesh motake,vrasje
   > > > > > > > pleqsh,plakash, perdhunime vajzash,grash gjysme te
   > > > > > > vdekura!
   > > > > > > > > E pra kjo ndodhi...e perseris ne qytetin e bukur
   > > > > > > çam,Paramithi
   > > > > > > 18
   > > > > > > > km ne lindje te detit Jon dhe 40 km ne jugperendim
   > > > > > > te Janines.
   > > > > > > > > Llahtaria e menxyres u perhape menjehere neper
   > > > > > > te gjitha trevat
   > > > > > > > çame e kudo.Cuditerisht u mpine veshet e konsujve
   > > > > > > te huaj te
   > > > > > > > Janines,qofshin keta dhe te forcave aleate qe
   > > > > > > ndodheshin aty
   > > > > > > > rrotull.Burrat çam te inkuadruar ne forcat e
   > > > > > > EAM-it dhe te
   > > > > > > Ushtrise
   > > > > > > > Nacional-Clirimtare Shqipetare s'arriten te
   > > > > > > ndalnin masakren.Ajo u
   > > > > > > > shtri ne gjithe Camerine.Dhe ndodhi ajo qe u
   > > > > > > fabrikua ne "shpellat"
   > > > > > > e
   > > > > > > > Vorioepirit helene.
   > > > > > > > > Numri i viktimave te masakruara ne te gjithe
   > > > > > > Camerine shkoi ne
   > > > > > > 1900
   > > > > > > > vete dhe nje popullsi prej afro 30.000 vetesh,e
   > > > > > > linçuar,u
   > > > > > > shperngul
   > > > > > > > me dhune nga trojet amtare.Eshte per te shenuar se
   > > > > > > oficeret
   > > > > > > > kriminele,tek fshikullonin me kamzhik çamet ne
   > > > > > > ikje u çirreshin:
   > > > > > > > > -Ikni....pas do te na keni....Dhe
   > > > > > > vertete....pothuajs e pas i
   > > > > > > > kishin.Diktatura Komuniste si t'ua kishte degjuar
   > > > > > > fjalen zervisteve
   > > > > > > i
   > > > > > > > persekutoi çamet kaq djallezisht saqe vellezerit
   > > > > > > tane çame te
   > > > > > >
   > > > > > === message truncated ===
   > > > > >
   > > > > >
   > > > > > __________________________________________________
   > > > > > Do You Yahoo!?
   > > > > > En finir avec le spam? Yahoo! Mail vous offre la meilleure
   > > > > protection possible contre les messages non sollicités
   > > > > > http://mail.yahoo.fr Yahoo! Mail
   > > > > >
   > > > >
   > > >
   > >
   >
  • lym dylyri
   Per film jemi perpjekur dhe dicka eshte bere megjithese jo profesionale.Pengesa kryesore eshte qeveria Greke,pasi te gjitha filmimet qe jan bere, jan bere nen
   Message 35 of 35 , Apr 29, 2008

    Per film jemi perpjekur dhe dicka eshte bere megjithese jo profesionale.Pengesa kryesore eshte qeveria Greke,pasi te gjitha filmimet qe jan bere, jan bere nen survejim te shtetit policoro-ekstremisto fetar Grek. Megjithese dhe ajo ehste shume domethenese ne qofte se e shfytezojme ne maksimum.Gjithashtu mendoj qe opinioni Shqiptar lartesohet dhe pastrohet nga ndikimet dhe influencat e Grekofoneve shqipfoles ne qofte se veme ne levizje edhe elemente dhe grupime qe jane dashamires te ceshtjes Came.

    Duhet shfrytezuar edhe rasti qe njerzit jan te indinjuar me provokacionet Greke ne Himar.Opinioni Shqiptar duhet zgjuar nga gjumi se athere ne behemi edhe me te forte ,prandaj mendoj qe te tilla programe te thjeshta vene ne levizje  shume gjera, duke qene ne te njeten kohe frymezuse dhe gjithperfshirese per te gjithe Shqiptaret, pa llogaritur ruajtjen e ndjenjes se atdhedashurise per Camerine  tek femijet ,dhe formimin e tyre si patriot  dhe musliman.    ----- Original Message ----
    From: angel 2503 <ngl2503@...>
    To: cameria@yahoogroups.com
    Sent: Sunday, 27 April, 2008 4:41:08 PM
    Subject: Re: [cameria] Re: PROGRAM QE NA IMPONON KOHA!

    Mund te organizohet nje film mbi çamerine por ajo qe mendoj qe do ishte me e shpejte eshte te krijohet nje Dokumentar mbi çamerine mbi baza historike duke bere nje kronologji te historise sone nga fillimi deri ne fund.Kjo eshte nje mundesi qe çeshtja jone te ndihet ane e mbane botes.te perkthehet ne gjuhet kryesore.Eshte shume i nevojshme sensibilizimi masiv i çameve,shqipetareve dhe vendeve te botes.

    albertinobe <albertinobe@ yahoo.fr> wrote:

    Lym vella eshte ide gjeniale dhe shume efikase qe do te shtynte
    artistet shqiptare qe te relizojne vepra te verteta arti rreth
    gjenocidit çam bile une pervec piktures do te shtoja edhe poezine dhe
    dramaturgjine.
    --- In cameria@yahoogroups .com, lym dylyri <heshtja@... > wrote:
    >
    > Mendoj se ne qytetet ku ka shumice came Shoqata te organizoje neper
    shkolla expozita me pikturat e nxenesve rreth pershkrimit te
    tragjedise Came,fituesve tu jepen dicka si motivacion.Pikturat me te
    mira te mblidhen ne PDI ose ne Shoqate per expozita te ndryshme dhe
    te sherbej si inkurajim te artisteve te medhej Shqiptar.
    >
    >
    >
    > ----- Original Message ----
    > From: angel 2503 <ngl2503@... >
    > To: cameria@yahoogroups .com
    > Sent: Thursday, 24 April, 2008 12:03:31 AM
    > Subject: Re: [cameria] PROGRAM QE NA IMPONON KOHA!
    >
    >
    > Mjetet dhe mundesite qe ne çamet posedojme sot per te deshmuar dhe
    luftuar per çeshtjen tone sublime jane te shumta.Ajo qe duhet te
    bejme eshte sensibilizimi masiv i çdo çami dhe informimi i tij mbi
    identitetin dhe historine e çamerise.Sot me shume se kurre çami
    duhet te jete i bashkuar,vetem keshtu jehona e çamerise do te
    depertoj nen arenen nderkombetare. Ju folet per projekte,eshte ajo qe
    duhet te bejme,te krijojme strategjira te perbashketa dhe efikaçe!
    >
    > lym dylyri <heshtja@yahoo. com> wrote:
    > te tilla projekte duhen te nisen dhe inkurajohen sa do te vogla te
    duhen.n qofe se duhente holla kerkohen per projekte konkrete
    >
    >
    > ----- Original Message ----
    > From: angel 2503 <ngl2503@yahoo. com>
    > To: cameria@yahoogroups .com; FORUMI <albitalia-muslims@
    yahoogroups. com>; albertino rakipi <albertinobe@ yahoo.fr>
    > Sent: Tuesday, 22 April, 2008 1:29:39 PM
    > Subject: [cameria] PROGRAM QE NA IMPONON KOHA!
    >
    >
    >
                                       
           PROGRAM QE NA IMPONON KOHA!
    >  
    > Intuita e nje poeti shpesh eshte aq eholle,sa ajo mund te hulumtoje
    ne pak kohe,te verteta te tilla,qe shume historiane njeheresh s'mund
    ti deshifrojne per vite te tera.E kur behet fjale per gjeni
    intuita,pothuaj s'gabon....
    > E nis me emrin e Xhorxh Bajronit,poetit te shquar anglez,shkrimin
    tim,per faktin qe ky gjeni,ky mbrojtes i madh i lirise se
    Greqise,dinte te ndante si viset dhe virtytet e shqipetareve dhe
    grekerve.Ne nje shkrim te tijin ky njohes i mire i Safos tek pa viset
    ku rronin"Te rreptet bij te Shqipes" i mahnitur tha:
    > -Ne bregdetin e Camerise gjithçka qe gjendet atje eshte e
    bukur,por ne shekuj ka munguar pena e shkrimtareve qe ta bejne te
    njohur.
    > E pra,ne nje nga keto vende piktoreske,ne nje pllaje me nje
    qyteterim autokton...e theksoj,ne mijera vjet autokton,se vetem ky
    eshte "delikti" i qytetareve te ketij qyteti turistik,ku ne oren 15
    te mbasdites te 27 qershorit te vitit 1944 u luajt akti i fundit i
    nje tragjedie te peshtire makaber,te projektuar per dhjetera vite me
    ralle.Ekzekutoret ishin ushtarake profesioniste, te urdheruar dhe te
    marre me pas ne mbrojtje te shtetit grek.
    > Krimi i tyre.....?Me vjen peshtire tek e rrefej....
    > Shqyerje barqesh grash shtatezena,djegie femijesh motake,vrasje
    pleqsh,plakash, perdhunime vajzash,grash gjysme te vdekura!
    > E pra kjo ndodhi...e perseris ne qytetin e bukur çam,Paramithi 18
    km ne lindje te detit Jon dhe 40 km ne jugperendim te Janines.
    > Llahtaria e menxyres u perhape menjehere neper te gjitha trevat
    çame e kudo.Cuditerisht u mpine veshet e konsujve te huaj te
    Janines,qofshin keta dhe te forcave aleate qe ndodheshin aty
    rrotull.Burrat çam te inkuadruar ne forcat e EAM-it dhe te Ushtrise
    Nacional-Clirimtare Shqipetare s'arriten te ndalnin masakren.Ajo u
    shtri ne gjithe Camerine.Dhe ndodhi ajo qe u fabrikua ne "shpellat" e
    Vorioepirit helene.
    > Numri i viktimave te masakruara ne te gjithe Camerine shkoi ne 1900
    vete dhe nje popullsi prej afro 30.000 vetesh,e linçuar,u shperngul
    me dhune nga trojet amtare.Eshte per te shenuar se oficeret
    kriminele,tek fshikullonin me kamzhik çamet ne ikje u çirreshin:
    > -Ikni....pas do te na keni....Dhe vertete....pothuajs e pas i
    kishin.Diktatura Komuniste si t'ua kishte degjuar fjalen zervisteve i
    persekutoi çamet kaq djallezisht saqe vellezerit tane çame te ketij
    kufirit(treves se Konispolit)per ti shpetuar persekutimit filluan ta
    mohonin te qenit çam.
    > E bera kete pershkrim fotografik te gjemes,jo per te theksuar se
    asgje nuk harrohet  se gjithçka eshte sikur te kishte ndodhur
    dje...por per te theksuar se çdo krim ka nje fund dhe çdo dhimbje
    gjithashtu.
    > Para 13 vjetesh ne nje artikull te gazetes "Cameria" te
    titulluar "Ne Fier-nje Cameri e vogel",kam shkruar se,kur me pyeten
    plakat çame"Aman,o bir!-Kur do vemi,he do e shofim
    Camerine?".Realitet i i asaj kohe me ka detyruar te psheretij,se
    kthimi s'ishte i aferm me kuptimin e fjales "neser"
    > Sot,edhe pse realiteti eshte po ai i 13-viteve,perjashto
    publicitetin qe i eshte bere çeshtjes çame,besoj se zgjidhja e
    çeshtjes çame eshte ne duart tona dhe me e afert se kurre.
    > Por si do te riatdhesohen çamet,kur ne çdo dite qe kolon
    zaptonjesit e tokave te çameve nxjerrin nje mije pengesa te reja?!Jo
    me kot e nisa kete shkrim me fjalet e Bajronit,te cilat po i
    citoj:"Ne bregdetin e Camerise gjithçkas qe gjendet atje eshte e
    bukur por ne shekuj ka munguar pena e shkrimtarit qe ta bej te
    njohur".
    > "Pena e shkrimtarit" simbolizon vlagen e dashurise qe flet,qe thur
    vargje,i kendon ato per vete,por me shume ti degjojne te tjeret.E pra
    Cameria eshte sfide e dashurise se bijve te saj ne mijera vjet,nga
    njera ane,dhe te zaptonjesve te saj nga ana tjeter.Te mos harrojme se
    keta zaptonjes te mrekulluar nga begatia e Camerise,asnjehere s'do
    lejojne t'u ik nga duart.
    > Ja pse dashuria jone per Camerine duhet te jete e afte te bind te
    tjeret.Dhe kurdohere duhet te na udheheq gjykimi universal i botes te
    qyteteruar qe çdo dite e me shume konturohet pro paqes.Paqja me
    shume do te mbreteroj ne ballkan me kthimin e çameve ne çameri dhe
    qeveria greke atehere do te fshij nga vetja ate imazh primitiv qe po
    le ne opinionin e botes te qyteteruar me injorimin e çeshtjes
    çame.Pervoja e ketyre 16viteve ne demokraci na ka ndergjegjesuar se
    jemi veçanerisht ne çamet;here te gjithe bashke;here secili veç e
    veç,qe do çelim rrugen e afert te riatdhesimit.
    > Te ndergjegjesuar me dhimbje,dhe nga mosmiratimi i Rezolutes
    çame nga Parlamenti Shqipetar me 20 Mars 2006,ne çamet e kuptojme
    brishtesine e klases politike shqipetare.
    > Klasa politike shqipetare edhe pse aleate natyrale e ceshtjes çame
    nuk eshte momentalisht ,e zonja per nje zgjidhje te afert te
    çeshtjes çame.
    > Edhe pse,domosdoshmerish t,çamet e persekutuar, theksoj çamet e
    persekutuar nga zervistet dhe nga diktatura,duhet te kene;ne masen qe
    i takon sipas numrit te popullsise;perfaqes uesit e vet ne
    parlamentin shqipetar;prapesepr api proporcionalisht fuqine e
    Parlamentit te sotem do kene.
    > Fatmiresisht, sot çamet ne shqiperi perbejne nje popullsi prej
    afro 300.000 vetesh.Po aq jane dhe ne Turqi.Me mijera çam jane ne
    Amerike,te cilet perbejne nje komunitet te fuqishem,ekonomikis
    ht.Zeri i tyre ndihet me vemendje dhe nga shume personalitete te
    politikes Amerikane.Gjate ketyre 16viteve te demokracise shume çame
    kane emigruar ne shume vende te Europes.Te vemendshem karshi
    zhvillimit te madh intelektual qe po merr bota,çami i kudondodhur i
    ka kushtuar gjithçka arsimimit te bijeve te tij.Sot jane me mijera
    kuadro çame qe jane diplomuar e vazhdojne te diplomohen ne
    Universitetet e Shqiperise,Italise, Greqise,Turqise, Gjermanise,
    Frances,Anglise, Amerikes, Kanadase, Austalise.
    > Keta intelektuale çam inxhinier,juriste, piktore,skulptor
    e,poete,gazetare ,konkurrojne me veprat e tyre denjesisht ne
    kryeqytetet me ne ze botes.E nese ne nje nga galerite me ne xe te
    Parisit,punuar me mjeshteri nga nje skulptore çam,do te paraqitesh
    busti i nje nene çame te çare kanibalisht me bajonete,ku foshnja
    theresh,pa pare driten e diellit,francezi i ngjethur do te klithte:
    > -Jo,kjo nuk falet!Kudo ku te kete ndodhur!
    > Nese ne nje nga galerite e Londres,do te paraqiteshin vajza
    çame,gjysme te vdekura tek perdhunoseshin shtazerisht nga kriminelet
    zerviste,anglezi dinjitoz do ta ngreje deri ne eksklamacion perbuzien
    me fjalet:
    > -Turp per racen qe i polli!
    > Nese ne nje teater te New-Yorkut do te luhesh tragjedia çame,e
    vene ne skene dhe e lujtur nga aktore çam ku femija motak shqitesh
    nga gjiri i nenes çame e flakesh ne prush ngsa zervisti
    sadist,atehere Amerikani i ndjeshem do  mermeriste:
    > -Si mundet,ky Aushviç te na kete shpetuar pa gjykuar?!!!
    > Nese,nga gazetaret çame,do te mundesohesh publikimi ne stacionet
    presticioze te Europes e Veçanerisht amerikane,te jetes te shume
    familjesh çame,qe edhe sot pas 63vjetesh jetojne ne varferi,pothuaj
    si refugjate,kur per 63vjet,pasurine e tyre te lakmueshme nga te
    gjithe e shfrytezojne te tjeret;amerikani i skandalizuar do ta shifte
    me sy tjeter qendrimin indiferent te kujtdo ndaj ceshtjes çame.
    > Nese ato qindra avokate çam,te dale nga universitetet me me ze te
    Europes,s'do mjaftoheshin vetem me dergimin e çeshtjes çame ne
    gjykaten e Hages,por do gjenin edhe shtigje qe ato,me mire se te
    tjeret e dine;atehere zaptonjesit e pronave te çameve do nisnin te
    paguanin haraçin.
    > Pra,lypet qe kjo armate intelektualesh te talentuar,investimi me i
    shtrenjte i çamit ne keto 63 vjet,qe nga shperngulja e
    dhunshme,duhet te motivohet duke u inkurajuar nga e gjithe popullsia
    çame,nga biznesmenet qe ata intelektualet te mundesojne
    qe,mundi,djersa, gjaku i te pareve tane,ajo pasuri perrallore,qe do
    tna bente te lumtur,te gezohesh prape nga çamet.Per arritjen e ketij
    qellimi duhet te na ndergjegjesoj e te na nxise e perseris,ajo fryme
    universale e dashurise per jeten qe rrezaton "Statuja e Lirise"
    > Vertet kjo s'eshte e lehte,por per ne çamet,zgjidhja e çeshtjes
    sone,perveç dinjitetit eshte edhe mireqenie dhe begati.Ja pse
    s'duhet humbur asbje minute kohe,ja pse çdo lloj
    sakrifice,çiltersish t cilido çam,te mundesoj ate qe i permbledh te
    dyja njekohesisht. Si integrimin e Shqiperise ne Europe dhe kthimin e
    Camit ne trojat e te pareve.
    > marre nga libri "Cameria sfide pro paqes" Kadri Ali.
    > sjelle nga Joana Ali
    >
    > ____________ _________ _________ __
    > Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile.
    Try it now.
    >
    > ____________ _________ _________ __
    > Sent from Yahoo! Mail.
    > A Smarter Email.
    >
    > ____________ _________ _________ __
    > Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile.
    Try it now.
    >
    >
    > ____________ _________ _________ _________ _________ _________ _
    > Sent from Yahoo! Mail.
    > A Smarter Email http://uk.docs. yahoo.com/ nowyoucan. html
    >    Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile. Try it now.    Sent from Yahoo! Mail.
    A Smarter Email.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.