Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Shën Kozmai, profeti antishqiptar

Expand Messages
 • albertino rakipi
  Shën Kozmai, profeti antishqiptar Sipas tij, duhej braktisur shqipja e duhej mësuar të flitej e shkruhej vetëm greqisht *NGA SHERIF DELVINA* Në vitet
  Message 1 of 1 , Apr 7, 2008
   Shën Kozmai, profeti antishqiptar

   Sipas tij, duhej braktisur shqipja e duhej mësuar të
   flitej e shkruhej vetëm
   greqisht

   *NGA SHERIF DELVINA*

   Në vitet 1768-1774 dhe 1775-1779, Patrikana Ekumenike
   dërgoi në vendin tonë
   Kozma Etolianin (1714-1779), i cili kishte kryer
   studimet në Malin e
   Shenjtë, Athos. Klerikët grekë, para se të vinin në
   vendin tonë, shpesh
   mësonin se si t'i kryenin shërbesat fetare në
   manastiret e atij mali.
   Misioni i Kozma Etolianit ishte sa delikat, aq edhe i
   rëndësishëm. Ai vinte
   në Shqipërinë e Jugut për të realizuar qëllimin që të
   krishterët ortodoksë
   shqiptarë t'i kthente në grekë. Kozma Etoliani
   predikoi në Shqipërinë e
   Poshtme (Epir), Thesali, Maqedoni etj. Ai kërkonte që
   në Shqipërinë e Jugut
   të përbuzej dhe të braktisej shqipja dhe në vend të
   saj të flitej dhe të
   shkruhej vetëm greqisht.

   N.Tomadakis, profesor në Universitetin e Athinës,
   thekson: "Misionari i
   madh, Kozma Etoliani, punoi për fuqizimin e fesë së
   krishterë dhe për
   përparimin e arsimit në territorin e Vorio Epirit, ai
   ra martir për epirotët
   e veriut dhe për kombin tonë". Është për të vënë në
   dukje se historiani
   K.Amantos, anëtar i Akademisë së Athinës dhe profesor
   i Universitetit,
   pohon: "Legjendari Kozma Etoliani punoi më shumë se
   kushdo për krishtërimin
   dhe shkollat… Ai qe ndër dëshmorët e parë që ra për
   helenizmin e të
   krishterëve të Epirit të Veriut". Po ashtu, në librin
   "Vendet greke në
   histori, Epirus, analizë dhe histori greke", me botues
   të përgjithshëm
   anëtarin e Akademisë së Athinës, M.B. Sakelariou,
   Athinë, 1997, fq. 317,
   pohohet: "Përmes punës së tij, Kozma Etoliani dëshmoi
   vetëm se ishte zëri më
   autentik i kombit grek gjatë periudhës së pushtimit
   osman". Këtë "shenjtor"
   akademiku në fjalë e quan "martir të kauzës së kombit
   të tij grek, një nga
   figurat më të ndritura, i cili punoi me të gjitha
   forcat e tij për
   përgatitjen e rilindjes së kombit grek".

   Vasil Krapsiti në "Historia e Paramithise", kapitulli
   III, flet për
   veprimtarinë e Shën Kozmait. Ky historian grek i
   ditëve tona, në faqen 37 të
   këtij libri, Shën Kozmanë e quan "shpëtimtar të etnisë
   greke në hapësirën e
   Thesprotisë". Ndërmjet të tjerash, ai na thotë: "Ky
   apostull i krishtërimit,
   kudo që shkonte në Epir vendoste kryqe dhe ishte
   luftëtar i flaktë i fesë së
   krishterë dhe i helenizmit". Sipas këtij autori,
   merita më e madhe e tij
   ishte hapja e shkollave greke. Kështu, "Shën Kozma
   Etoliani 'zgjonte'
   ndërgjegjen etnike të helenëve të skllavëruar, duke
   ngritur shkëmbinj
   rezistence për grekët".

   Po e citojmë këtë autor, i cili na përmend fjalët e
   Shën Kozmait të thëna në
   mbledhjen e Shën Donatos (Paramithi): "Le t'i
   shmangemi, vëllezërit e mi,
   mendjemadhësisë, që është krijesa e parë e shejtanit
   dhe rruga që të çon në
   katastrofë, prandaj duhet të jeni kokulur; kokultësia
   është rruga e
   engjëjve, ajo të çon në parajsë".

   Suliotët u tronditën kur dëgjuan këto fjalë të tij,
   madje disa u egërsuan.
   Atëherë Kozmai u tha: "Më vjen keq për ju, për
   kryelartësinë që kini". Dhe
   duke shkundur këpucët, vazhdoi me këto fjalë të
   ashpra: "Këmba ime këtu nuk
   do të shkelë herë tjetër. Nëse nuk i lini këto që
   bëni, do të shpërbëheni".

   Më vonë, duke parë armët e suliotëve të varura nëpër
   pemë, Kozma Etoliani u
   tha atyre me mllef e cinizëm: "Kjo kokëfortësi që keni
   do t'ju marrë në
   qafë. Në ato degë që ju sot varni jataganët, do të
   vijë një ditë që jevgjit
   të varin sazet e tyre".

   Autori i "Historisë së Paramithisë" shkruan edhe se
   "puna e Shën Kozmait me
   Sulin ishte një detyrë e pastër dhe etnike. Ai u
   përpoq që t'i bindte
   suliotët të largoheshin nga çdo veprim i armatosur".
   Mirëpo suliotët nuk e
   dëgjuan Kozmain. Ata luftuan e nuk i braktisën
   traditat e tyre, ndaj dhe
   fituan pavdekësinë.

   Suliotët ishin shqiptarë dhe nuk ishin etni greke.
   Hobhausi na thotë se
   suliotët i zhvillonin luftërat sipas mënyrës
   shqiptare. Po kështu edhe Liku
   e quante Sulin vend shqiptar, ndërsa Pukëvili ndarjen
   e suliotëve në fara e
   quante zakon mbarëshqiptar. "Në Sul, çështjet
   gjyqësore, na thotë Liku,
   rregulloheshin në atë mënyrë si në të gjithë
   Shqipërinë". Suliotët ishin të
   krishterë. Dihet se Foto Xhavella qe vëllam me Ismail
   Pronjën e Paramithisë,
   kurse Marko Boçari shkroi një fjalor me qëllim që
   shqiptarët të mësonin
   greqisht. Edhe Napolon Bonaparti u detyrua t'ia heqë
   komandantin grek
   regjimentit shqiptar në shërbim të Francës, në të
   cilin pjesa dërrmuese
   ishin suliotë, sepse ata nuk pranonin të kishin në
   krye të tyre komandant
   grek.

   Lind pyetja: Cili është krishtërimi i Shën Kozmait?

   Më së pari do të bëjmë të ditur kuptimin e fjalës "i
   shenjtë". Shenjtor
   shpallet një person që i qëndron besnik i mësimeve të
   Krishtit dhe kishës së
   Tij, që kanonizohet si i tillë nga një kishë lokale
   ose universale. I
   shenjtë është besniku i kishës ortodokse, i denjë për
   nderim dhe format e
   kultit lejohen për atë që shpallet i shenjtë.
   Shenjtorit i bënin një sërë
   nderesh si për shembull: i kujtohet emri në lutjet, me
   emrin e tij mund të
   emërohen kisha, mund t'i ekspozohet trupi në altar.
   Ai, gjithashtu, mund të
   deklarohet një shenjt mbrojtës i një qyteti ose i një
   vendi.

   Shën Kozmai predikoi në shumë vende të Shqipërisë, që
   nga Suli e gjer në
   Krujë. Më poshtë po botojmë një faksimil të marrë nga
   dorëshkrimet e tij dhe
   të botuar nga Georges Freris, marrë nga "Pasqyrë
   historike e letërsisë",
   revista "Agora", Janinë, 1984, fq.20
   (A.Konstantokopulos, Ellenike glosa sta
   Balkania, Janinë 1988, fq.35).


   Kështu foli Shën Kozmai:

   " ...Fëmijët tuaj të mësojnë greqisht..."


   "Dërgoni fëmijët tuaj të mësojnë greqisht për arsye se
   kisha jonë është
   greke. Dhe ti, vëllai im, po nuk mësove greqisht, nuk
   mund të kuptosh ato që
   thotë kisha jonë. Më mirë, vëllai im, të kesh shkollë
   greke në vendin tënd
   se sa të kesh burime dhe lumenj. Cilido i krishterë,
   burrë apo grua, që më
   premton se brenda në shtëpi nuk do flasë shqip, le të
   ngrihet në këmbë dhe
   të ma thotë këtu. Unë do t'i marr atij të gjitha
   mëkatet në qafën time, që
   nga dita e lindjes së tij deri më sot, do t'i porosit
   të gjithë të
   krishterët që t'i flasin dhe do t'i shlyej të gjitha
   mëkatet. Ai nuk do ta
   gjente këtë rast sikur të jepte para me mijëra".
   (Predikimi 7 drejtuar
   shqiptarëve të Epirit)

   Këtu shihet qartë se Shën Kozmai i ftonte shqiptarët
   dhe sidomos fëmijët dhe
   të rinjtë shqiptarë ortodoksë, që të mësonin greqisht,
   sepse kisha
   ortodokse, sipas tij, është greke dhe ajo nuk mund të
   bëhej kurrë shqiptare.

   Sa në kundërshtim bien këto fjalë të tij me Jezu
   Krishtin, i cili i çoi
   apostujt e tij që të predikonin doktrinën fetare të
   krishterë në popujt e
   ndryshëm të globit, por në asnjë mënyrë që këta popuj
   të ktheheshin në
   grekë. Jezu Krishti u pat thënë apostujve: "Shkoni e
   bëni dishepuj nga të
   gjithë popujt, duke i pagëzuar në emër të Atit e të
   Birit e të Shpirtit të
   Shenjtë dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat
   që unë ju kam
   urdhëruar!" (Mateus 28:19)

   Krishtërimi i Shën Kozmait nuk ishte krishtërimi i
   Jezu Krishtit, por një
   krishtërim i sajuar nga Patrikana e Stambollit, një
   krishtërim krejtësisht i
   veçantë, aspak ndërkombëtar dhe qiellor, pra, larg
   atij që ka predikuar
   Krishti. Ky lloj antikrishtërimi, që flet në emër të
   krishtërimit, ka për
   Ungjill shovinizmin grek.

   Shën Kozmai na thotë se "raca shqiptare është greke".
   Me këto fjalë Shën
   Kozmai gënjen përsëri. Ja një përgjigje shkencore që e
   hedh poshtë këtë
   sajesë shoviniste: antropologu me famë botërore,
   Pitardi, në librin e tij
   "Historia e racave njerëzore", kur flet për racën tonë
   thotë: "Është e
   vështirë të gjesh një popull ku tiparet antropologjike
   të jenë më të qarta",
   ndërkohë që për Greqinë ai pohon po në këtë libër se
   "ajo është pasqyrë e
   popujve të Ballkanit". Këtë gjykim të Pitardit mbi
   racën shqiptare e
   pranojnë shumë antropologë të tjerë, që kanë bërë
   matje mbi të gjallë e mbi
   të vdekur në Greqi e Shqipëri.

   Ky "shenjtor" theksonte me të madhe se "atë shqiptar
   që nuk do të fliste
   shqip në Shqipërinë e Jugut do ta bënte të lumtur sa
   të ishte zot i mijëra
   parave".

   Është pra Shën Kozmai ai që, megjithëse "shenjtor", na
   thotë këto gjepura.
   Ai i këshillon të krishterët që të mos preferojnë
   pazaret e çifutëve. Shpesh
   herë Kozma Etoliani na bën të qeshim me fjalët e tij.
   Po japim një nga
   thëniet e tij:

   "Mos pini raki të prodhuar në fabrikat e Evropës.
   Sepse në atë raki çifutët
   lajnë të vdekurit e tyre që t'ju ndotin juve. Çifutët
   janë pogromet e
   antikrishtit". "Mos blini te çifutët". Parulla të
   tilla të çmendura
   antisemite do të konkurronin edhe nazizmin e Hitlerit
   të viteve '30-të, kur
   në vitrinat e dyqaneve të çifutëve skuadrat e SS-ve
   shkruanin "Kauft nicht
   bei Juden" (Mos blini te çifutët). Por "i shenjti"
   Kozma nuk u ndal këtu në
   çmendurinë e tij antisemite. Ai është i vetmi prift,
   që në mënyrë të hapur
   ka nxitur pogromet antiçifute.

   Shën Kozmai, më 22 gusht 1777, vizitoi Beratin dhe
   atje i këshilloi
   beratasit që të bëjnë pazar të shtunën (sepse çifutët
   atë ditë e kanë
   pushim) dhe askush prej tyre, vijoi shenjtori i Vorio
   Epirit, të mos bëjë
   pazar të dielën te çifutët. Kështu që Shën Kozmai, për
   shkak të urrejtjes
   ndaj çifutëve, arriti t'u ndërrojë beratasve edhe
   ditën e pazarit.

   Në Samarinë pjesa më e madhe e popullsisë ishte
   vllahe. Ai u fliste vllehve
   kundër gjuhës së tyre. Shën Kozmai u thoshte atyre se
   "Perëndia e
   konsideronte veten të fyer kur dëgjonte lutje ose
   lavde në gjuhën vllahe. Që
   Perëndia të dëgjojë lutjen e besimtarëve ortodoksë,
   ata duhet t'i bëjnë ato
   në greqisht", thoshte ky predikues shoven. Le të
   shohim ç'thotë më tej Kozma
   Etoliani për gjuhën vllahe, citojmë: "Perëndia kur
   flet me engjëjt, flet në
   gjuhën greke dhe kur i shfryn djallit, përdor gjuhën
   vllahe" (arkivi qendror
   i shtetit rumun).

   Absurditete të tilla njihen plot te Shën Kozmai.
   Njerëzit vdesin,
   eksperienca e marrë në shkollë ruhet e transmetohet
   brez pas brezi. Shën
   Kozmai kërkonte që të transmetoheshin brez pas brezi
   vetëm mësimet e marra
   në shkollat greke. Sipas tij, duhej që shqiptari i
   Shqipërisë jugore ta
   ndjente veten grek medoemos. Një nga historianët më me
   zë të Greqisë së
   sotme, Dr.Vakalopullos, në "Historinë e helenizmit të
   ri" vëllimi 4, fq.442,
   shprehet kështu për Kozma Etolianin: "Ai ktheu rrymën
   e ngjarjeve dhe vulosi
   me kristianizmin e tij dukuritë shoqërore dhe
   kombëtare (greke - Sh. D.),
   veçanërisht në Shqipërinë jugore dhe Epir". Me të
   drejtë rilindësit tanë
   lëshuan thirrjen patetike: "Jashtë gjuha greke nga
   shkollat tona, nga kishat
   tona". Revista "La nazione albanese", viti 1897, nr.
   9, fq .4, shkruan për
   figurën dhe detyrën e priftit këto fjalë: "Prifti
   duhet të jetë sjellës i
   vërtetë i qytetërimit dhe i progresit me ligjin e tij
   të dashurisë. Këtu, në
   Shqipëri, në shumicën e rasteve, ai i shërben
   prindvrasjes, ai është despot
   dhe më tiran se vetë pushtuesi. Ai, me armën tejet të
   fuqishme të fesë, në
   vend që të ndriçojë masat me gjuhën e shenjtë dhe me
   dashuri për atdheun,
   është kthyer në një skllav që i shërben injorancës dhe
   paragjykimeve. Ai
   është bërë një instrument i verbër i një politike
   antipatriotike. Prifti
   është një dhelpër greke, që emrin e atdheut e ka
   zëvendësuar me atë të
   Greqisë. Prifti imponohet dhe sundon. Edhe pushkët
   vrasëse kanë zënë vend në
   kishë, kështu që është reformuar kulti i Jezu
   Krishtit". (sqarim:
   artikullshkruesi në këtë artikull e ka fjalën për
   priftërinjtë grekë në
   Shqipërinë e Jugut - Sh. D.).

   Në predikën e parë, Shën Kozmai thekson: "Të gjitha
   fetë e botës janë
   mashtruese, vetëm feja ortodokse është pa të meta dhe
   e shenjtë" (Predikimi
   1). Të vjen keq kur merr vesh se kryepeshkopi
   Janullatos është anëtar nderi
   i shoqatës "Miqtë e Shën Kozmait" dhe se ky "shenjtor"
   bën pjesë në
   kalendarin e Kishës Ortodokse Autoqefale të
   Shqipërisë. Vlen të mbahet mend
   dhe të mos harrohet shprehja e antishqiptarit të
   tërbuar Sebastianos,
   ish-mitropolit i Drinopolit, i cili e quan Shën
   Kozmain "dishepull të
   vërtetë të Krishtit" (!) Sot në Shqipëri ndërtohen
   kisha dhe për fat të keq,
   ndonjë kishe i vihet emri i Shën Kozmait, këtij
   antishqiptari të tërbuar.
   Ndërkaq Faik Konica vazhdon të thërrasë nga varri: "Ka
   15 vjet që po bërtas:
   Mend, mend, mend! Kjo mospasje e mendjes na bëri lodër
   të grekëve".


   Për Vasil Krapsitin, Shën Kozmai ishte luftëtar i
   helenizmit. Po kështu dhe
   për historianët e tjerë grekë, që kanë nostalgji dhe
   kërkojnë të rikthejnë
   Perandorinë Bizantine.

   Duke studiuar veprimtarinë e gjithanshme të tij,
   kushdo del me përfundimin:
   nëse shenjtorët janë simbole të dashurisë e të
   humanizmit, Kozma Etolianin
   nuk e lidh asgjë me ta, sepse ky klerik grek ishte
   thjesht një emisar
   politik i shovinizmit grek dhe erdhi në Shqipëri për
   të mbjellë përçarjen
   dhe urrejtjen midis shqiptarëve dhe për të helenizuar
   totalisht ortodoksët
   shqiptarë.

   Për "shenjtërinë" e Shën Kozmait, me të drejtë prof.
   Pëllumb Xhufi shkruan:
   "Me gjithë meritat e tij të padyshimta në favor të
   'helenizmit', kisha greke
   u kujtua mjaft vonë për shenjtërimin e Kozma Etolit,
   gjë që ndodhi në fund
   të viteve '20-të të shekullit XX. Pasi kishin dështuar
   për ta marrë të
   ashtuquajturin Vorio-Epir me luftë, apo me marifete
   politike, qarqet
   nacional-klerike greke vendosën të shpallin 'luftën e
   shenjtë' për
   Vorio-Epirin nën flamurin e Shën Kozmait".

   Është për të theksuar se akademiku Kristo Frashëri,
   për "shenjtorin" e
   lartpërmendur shkruan: "Kozma Etoliani nuk ishte vetëm
   një misionar i
   ortodoksisë fanariote, por siç e pranojnë historianët
   e sotëm grekë, mbi të
   gjitha një flamurtar i flaktë i helenizmit". (Gazeta
   "Korrieri" Nr. 292, 8
   Dhjetor 2004).

   Për manastirin e Shën Kozmait në Kolkondas, historiani
   Pëllumb Xhufi është i
   mendimit se manastiri i tij në Kolkondas, i një
   antishqiptari të tillë, u
   ndërtua nga Ali Pashë Tepelena. Po kështu, prof. Xhufi
   na bën të ditur:
   "Mjafton që rajatë të rrinin urtë dhe t'u paguanin
   detyrimet feudalëve,
   sepse Shën Kozmai nuk ua kursente ndihmën me
   predikimet e tij. Nga një
   logjikë e tillë dritëshkurtër nuk shpëtoi dot as Ali
   Pashë Tepelena". ("Dita
   informacion", gusht 1996).

   Gazeta "Ngjallja", organ i Kishës Ortodokse Autoqefale
   të Shqipërisë, në
   numrin e saj 8 (163), të gushtit 2006, në një artikull
   kushtuar Shën
   Kozmait, midis të tjerash citon: "... prania e tij në
   jetën e përditshme të
   besimtarëve nëpërmjet lutjeve që i drejtohen shenjtit,
   rrëfimit të "bëmave"
   e profecive të tij e deri tek emri i bekuar Kozma, që
   mbajnë qindra e qindra
   vetë të të gjitha moshave". I bëjmë të ditur
   artikullshkruesit se vëllezërit
   tanë ortodoksë nuk kanë të pranishëm në jetën e
   përditshme Shën Kozmanë,
   flamurin e flaktë të helenizmit, pasi emri Kozma ka
   ekzistuar qindra vjet
   para të vinte Kozma Etoliani, siç është rasti i
   shenjtorëve të nderuar,
   vëllezërve Kozma dhe Damiani, të martirizuar në vitin
   287, në kohën e
   Perandorit Dioklecian në qytetin Çiri të Antiokisë.
   Për nder të tyre
   arbëreshët e Italisë emëruan Komunën San Cosmo
   Albanese (Shën Kozma
   Shqiptari). Duke rendur pas asaj logjike të zymtë,
   nxjerrim si përfundim që
   s'ekziston asnjë lidhje ndërmjet Josif Stalinit dhe
   Shën Josifit dhe çdo
   Josifi tjetër që gjendet në botë.

   Shën Kozmai është pararendës i helenizmit. Kjo është
   treguar qartë në letrën
   që "i shenjti" i dërgoi vëllait të tij, Hrisantosit,
   pak muaj para
   "martirizimit të tij", ku numëronte shkollat që ai
   vetë kishte ngritur dhe
   thoshte: "Unë kam parë 30 provinca dhe kam ngritur
   dhjetë shkolla greke e
   200 të tjera për arsimin fillor, ...". Dhe pjesa më e
   madhe e këtyre
   shkollave ishin në "Epirin e Veriut". Ishin të gjitha
   shkolla greke dhe një
   fakt i tillë e bën Kozma Etolianin padyshim një
   pararendës të helenizmit,
   por jo aspak një promotor të arsimit tonë kombëtar,
   siç është shprehur
   badjava ndonjë adhurues shqiptar i tij.

   E shohim të arsyeshme të shpjegojmë termin "helenizëm"
   për t'ua bërë të
   qartë lexuesve. Për këtë po citojmë Svoronosin:
   "Helenizmi është tërësia e
   grekëve të ndërgjegjësuar" (N. Svoronos "Historia e
   Greqisë së Re", shtypi
   Universitar i Francës, Paris 1964"). Sipas
   enciklopedisë së madhe greke,
   "Pirsu", vëll.11, fq.167, te zëri "Helenizëm" thuhet:
   "Helenizëm është
   prania kudo e grekëve, e racës dhe e jetës së tyre
   gjatë gjithë epokave";
   kurse G. S. Frangulis, në veprën e tij "Helenizmi
   kundër Lindjes dhe
   Perëndimit" pohon: "Helenizmi kishtar është po aq i
   lavdishëm sa ai etnik".
   Ai krijoi helenizmin modern, i cili prej më shumë se
   një shekulli rivendikon
   restaurimin kombëtar dhe lirinë e tij".


   SHERBIMET SEKRETE TE VENEDIKUT

   Sun Çu, me traktatin "Arti i luftës", vepër e shkruar
   dymijë e pesëqind vjet
   më parë, ushtroi një ndikim të madh në politikanët dhe
   ushtarakët e Lindjes
   dhe më vonë të Perëndimit. Në këtë vepër, autori i
   sipërpërmendur, rolin e
   spiunëve në kohë lufte e paraqet kështu: "Në fakt,
   spiunët janë elementi më
   i rëndësishëm në luftë, sepse prej tyre varet suksesi
   i veprimeve ushtarake,
   shkathtësia e lëvizjeve të ushtrisë" (Sun Çu, "Arti i
   luftës" nën kujdesin e
   Aleksandër Kornelit, Napoli 1988, f.135).

   Tomson dhe Padovek pohojnë: "Spiunazhi dhe korrupsioni
   kanë luajtur në
   historinë e botës një rol tejet më të rëndësishëm se
   sa besohet në
   përgjithësi", ndërsa Alem thekson: "Spiunazhi nuk e
   ndryshon rrënjësisht
   rrjedhën e historisë, por ndodh që ndërron thellësisht
   ngjarjet". (I. P.
   Alem, "Spiunazh dhe kundërspiunazh", ESI, Napoli 1984
   (botime franceze,
   shtypi universitar i Francës, Paris, 1980, f. 12-13).

   Duhet vënë në dukje se veshja e klerikut, siç thekson
   Bely, favorizon
   anonimatin dhe fshin origjinën shoqërore dhe
   gjeografike të tij. Citojmë dy
   paragrafë të marrë nga libri "Shërbimet e fshehta të
   Venedikut", ku flitet
   për Kozma Etolianin:

   "Xhovani Momiti, thënë ndryshe Palatino, një
   ish-berber nga Napoli, pasi
   kaloi pak kohë në Moskë, Petersburg dhe Vjenë, arriti
   të bëhet agjent sekret
   i admiralit rus, Orlov. Ai kërkon t'i bindë
   nënshtetasit venedikas për
   kryengritje dhe organizon emigrimin e gjashtëqind
   familjeve venedikase për
   t'u vendosur në Akuilea. Agjentë të ndryshëm sekretë
   venedikas, midis të
   cilëve vetë Xhakomo Kazanova, e ndjekin deri më 9
   qershor 1777, ditë në të
   cilën proveditori i përgjithshëm i detit porosit
   oficerin Franko Xonxa që
   t'i shkaktojë vdekjen në atë mënyrë që ajo të duket e
   rastësishme. Mendohet
   se do ta gjejë në ishullin e Qefalonisë gjatë
   predikimeve të misionarit grek
   Kozma, që do t'i flasë si Mesia i ri një turme prej
   pesëmbëdhjetëmijë
   fanatikësh që e ndjekin nga fshati në fshat. Projekti
   është edhe më
   ambicioz: të eliminojë në një kohë dhe këtë havale,
   "profet fals", që bredh
   duke nxitur nënshtetasit grekë të shpërngulen në
   Akuiela, por qoftë
   Palatini, edhe Kozmai, dyshojnë se ndiqen nga agjentët
   sekretë venedikas dhe
   ndërmjet viteve 1777 dhe 1779 u shpëtojnë atentateve
   të ndryshme". (Paolo
   Preto, "I servizi segreti di Venezia", Milano, 2004,
   fq.341).

   Vijojmë më tej: "Në marsin e vitit 1779, fanatiku
   klerik Kozma predikoi si
   një Mesia i ri kreu mrekulli dhe shpërndau një
   broshurë në greqisht mbi
   privilegjet që u jepeshin nga Maria Tereza atyre që
   emigronin në trojet
   austriake" (Paolo Preto, vep. E cituar).

   Duhet vënë në dukje se këto shpërngulje bëheshin në
   favor të Rusisë. Më 1788
   na bëhet e ditur se në të njëjtin libër procedohet
   arqimandriti i
   Pastroviçit, Sava Xhiubisa, dhe bashkëpunëtorët e tij
   për mashtrim të
   nënshtetasve venedikas në favor të Rusisë.


   Vlen të përmendet se Shën Kozmai, si më parë ashtu
   edhe në vitin 1775, ishte
   i pajisur me ferman të Sulltan Hamidit I. Po ashtu,
   edhe Sinodi i Shenjtë e
   kishte zgjedhur inspektor të Përgjithshëm të shkollave
   greke. Ai ishte
   lidhur edhe me Rusinë, armike tradicionale e vendit
   tonë, e cila në atë kohë
   donte të krijonte perandorinë bizantine. Po kështu,
   Katerina II, careshë e
   Rusisë, i mësonte nipit të saj gjuhën greke. Shën
   Kozmai, së bashku me
   spiunin e rusëve, Palatino, punonin për Rusinë.
   Ndërkohë, atentatet e
   Republikës së Shën Markut kundër jetës së tyre
   vijonin. Venediku e ka
   quajtur havale dhe fals shenjtor Kozma Etolianin,
   ndërsa akademiku grek,
   Sakelariu, e quan "një nga figurat më të ndritura, që
   punoi për përgatitjen
   e rilindjes greke", ("Epirus, 4000 years of greek
   history and civilisation",
   Athens 1997). Shën Kozmai në të vërtetë punoi për
   helenizimin e Shqipërisë
   së Jugut, duke filluar që nga Kruja dhe Kavaja (e cila
   për të qe greke).
   Pikësynimi i Shën Kozmait përkonte me dëshirat e
   Katerinës II të Rusisë
   (1729-1796) e quajtur nga Volteri "Semiramizi i
   Veriut". Te kjo perandoreshë
   mbizotëronte ëndrra e saj e përhershme e pushtimit të
   ish-Perandorisë
   Bizantine (Perandorisë Osmane). Ajo përkrahej nga
   favoriti i saj i
   mëparshëm, Orlovi, dhe më pas nga Patëmkini
   (1739-1791), reformues i
   ushtrisë dhe krijues i flotës ruse të Detit të Zi.
   Citojmë një dokument të
   asaj kohe: "Më 4 korrik 1780, Jozefi II i shkruante
   Maria Terezës që nga
   Shën Petersburgu, rreth një vit pas vrasjes së Kozma
   Etolianit: "Për sa u
   përket turqve, është më se e sigurt që ajo (Katerina
   II. - Sh. D.) do me çdo
   kusht që projekti i rimëkëmbjes së Perandorisë së
   Lindjes të realizohet. Ky
   projekt kthehet dhe rikthehet në kokën e saj, sepse i
   ka pushtuar trurin.
   Këtë vendim kjo careshë e ngroh dhe e ringroh për ta
   çelur përherë në
   shpirtin e saj. Ajo, në çdo çast shfaq zgjidhje për
   ndarjen e Turqisë"
   (Arneth. Josef II und Katherina von Russland, Vien
   1869, Nr.1558, f.263).

   Kozma Etoliani është i lidhur me Xhovani Momitin, i
   lidhur me Rusët dhe që
   të dy kanë veprim të përbashkët, siç dëshmohet në
   fq.34 dhe 50 të librit
   "Shërbimet sekrete të Venedikut". Ai u shërben në të
   njëjtën kohë të dy
   aleatëve të asaj kohe, Rusisë dhe Austrisë, që donin
   t'i rimëkëmbin
   republikat e vjetra greke dhe më vonë këto dy
   perandori nënshkruan dhe një
   traktat. Me të drejtë, studiuesi Pëllumb Xhufi, Shën
   Kozmain e quan
   antishqiptar. Duke qenë i tillë, këshilli bashkiak i
   Tiranës, përpara se ta
   zgjidhte A. Janullatosin qytetar nderi të Tiranës,
   duhej t'i kërkonte atij
   që të mohonte e të dënonte veprimtarinë e
   antishqiptarit Shën Kozma, si
   kusht për dhënien e titullit "qytetar nderi i
   Tiranës", propozuar nga
   kryebashkiaku Edi Rama, sepse Kozma Etoliani kërkonte
   që popullsia e Epirit
   (Shqipëria e Poshtme) të kthehej nga shqiptare në
   greke. Enciklopedia e
   madhe greke, "Pirsos", vëll. II, fq. 915 shkruan:
   "Kozma Etoliani ra dëshmor
   më 24 gusht 1779", por dyshimet për vrasjen e tij bien
   mbi Republikën e Shën
   Markut, e cila shumë herë zhdukte dokumentet, pasi
   vriste kundërshtarët e
   saj".

   Në kontekstin e veprimtarisë së madhe antishqiptare të
   këtij prelati të
   kishës greke, është i padrejtë edhe organizimi në
   vendin tonë i kampingjeve
   të 24 gushtit për nder të Shën Kozmait, apostullit të
   helenizmit. Vlen të
   përmendet se 24 gushti i vitit 1996, në të cilin u
   mblodhën me joshje alla
   greke të rinj ortodoksë nga mjaft qytete, që nga
   Saranda deri në Shkodër, në
   një kamping afër kishës së Shën Kozmait në Kolkondas,
   ishin ftuar edhe të
   rinj nga Greqia. Ftesat ishin dërguar deri në Finlandë
   nga kisha ortodokse
   dhe At Kalevi. "Këto kampingje ortodokse, thekson
   Janullatosi në fjalimin e
   tij, janë punishte shpirtërore" (kupto: punishte
   shpirtërore për të
   shkatërruar kombin shqiptar, Sh.D.). Ndërkaq, gazeta
   "Ngjallja" i mban iso
   kur shkruan në gusht të vitit 1996, "mbi gjithçka
   kumbon fuqishëm
   falënderimi për Perëndinë, në Shenjtërinë Hyjlindëse
   Mari dhe 'Shën'
   Kozmain.

   Duhen vënë në dukje fjalët e ish-Metropolitit të
   Drinopolisit, Sebastianos,
   për Shën Kozmanë, i cili ndërmjet të tjerash thotë:
   "Kisha dhe kombi ynë po
   nderojnë sot kujtimin e Shën Kozmait të Etolisë, sepse
   ai ishte jo vetëm një
   misionar, por edhe apostull kombëtar (i Greqisë)."


   ÇFARE REKOMANDON A. JANULLATOSI PER KUSHTETUTEN E
   BE-së?


   Vlen të theksohet se Felipe Fernandez Armesto,
   profesor i fakultetit të
   historisë moderne në Universitetin e Oksfordit, në
   librin e tij "Udhëzuesi i
   popujve të Evropës", Londër, 1994, shkruan: "Grekët
   janë veçanërisht të
   ngarkuar nga pengesa e një trashëgimie kulturore që
   për shekuj është parë si
   kulmi i arritjes njerëzore. Progonopleksia (mania e
   stërgjyshërve) dhe
   arkeolatria (respekt i tepruar për lashtësinë) janë
   elemente kyçe në
   identitetin modern grek. Kërkimi për një identitet
   specifik grek dhe
   marrëdhënia e së tashmes me të kaluarën janë një temë
   e përbashkët në
   letërsi. Në fund të fundit, Greqia është i vetmi vend
   ku greqishtja, e
   vetmja gjuhë, dhe grekët, i vetmi popull, mund të
   cilësohen nga mbiemri
   modern".

   Ne, shqiptarët, nuk duhet të harrojmë deklaratën e
   ish-kryeministrit të
   Greqisë, Georges Papandreu, bërë në parlamentin grek
   më 12 qershor 1960:
   "Atë që të gjitha qeveritë greke duhet të dinë, është
   se çështja e
   vorio-epirit ekziston dhe se ajo që është penguar
   gjatë këtyre viteve është
   vetëmohimi ynë për plotësimin e kësaj kërkese të
   shenjtë. Pretendimet tona
   për Epirin e Veriut janë të shenjta dhe të patundura".
   Nuk duhet harruar se
   i biri i tij, Andrea Papandreu, nuk e hodhi poshtë
   testamentin e të atit,
   por mbajti gjendjen e luftës me Shqipërinë. Gjatë një
   interviste për
   revistën "Stern", ai pat deklaruar: "Greqia duhet të
   dalë nga NATO-ja jo
   vetëm ushtarakisht, por dhe politikisht... Ajo nuk
   duhet të futet as në TP,
   për sa kohë që Tregu i Përbashkët ose BE kontrollohet
   nga shumëkombëshet
   amerikane... Sa për qeverinë gjermane, ajo është
   zëdhënëse e politikës së
   Uashingtonit në TP dhe në Evropë". Ne do të presim,
   por duhet ta dimë se
   kështu do të veprojë edhe nipi i tij, që kërkon të
   vijë në pushtet, sepse
   patjetër nuk mund të mohojë gjyshin. Kurse K.
   Micotaqis, me prejardhje
   dinastike nga soji i nënës dhe i babait, ka thënë se
   gjuha greke flitet në
   Epirin e Veriut (Shqipëria e sotme e Jugut) që në
   kohën e Homerit (Deklaratë
   e Kryeministrit Micotaqis për minoritetin grek në
   Shqipëri, Athinë, 11
   korrik 1993). Elementi dinastik në politikën e grekëve
   është tepër i
   fuqishëm. Zakonisht në Greqi sundon gjenealogjia
   politike. Edhe Kryeministri
   i sotëm grek është nip i Konstandin Karamanlisit, i
   cili ka qenë dy herë
   Kryeministër dhe dy herë President i shtetit grek.
   Lidhjet e ngushta
   familjare janë karakteristike për shoqërinë greke.

   Ish-kryeministri ynë, Fatos Nano, ka thënë që prapa
   tij vjen historia, se
   rruga e Shqipërisë për në Evropë kalon nga Greqia,
   ndërsa më 11 shtator 1998
   F. Nano që nga Lisbona, ku merrte pjesë në një
   mbledhje ndërkombëtare,
   deklaroi në një konferencë shtypi se kryeqyteti i
   Kosovës është Beogradi
   (lajm nga ATSH).

   Ai, për figurën e Kryepeshkopit Janullatos pohon: "Unë
   nuk mund të mendoj që
   të ketë ndonjë njeri, i cili të ketë kontribuar më
   shumë për rilindjen e
   Shqipërisë si komb i lirë evropian". (Fq.4, 27 korrik
   2003, "Parade
   magazine" USA). Ndërsa, ky i fundit është deklaruar
   kundër ndërhyrjes së
   NATO-s në Kosovë, A. Janullatosi kërkon që Bashkimi
   Evropian të jetë një
   bashkim politik i krishterë, ku sigurisht të mos marrë
   pjesë vendi ynë, që
   shumicën e popullsisë e ka të fesë islame. Urrejtjen
   për fenë islame A.
   Janullatos e ka shprehur në intervistën që i ka dhënë
   Fred A. Reed, të cilën
   ky e ka botuar në librin e tij "Salonica Terminus"
   (Talonbooks, 1996). Midis
   të tjerash, A. Janullatos në këtë intervistë thotë:
   "Njerëzit në Perëndim
   duhet ta kuptojnë se Islamizmi është në thelb një fe
   politike." (No comment!
   - Sh. D.). Citojmë këtu, me këtë rast, disa "bëma të
   lavdishme" të
   kryepeshkopit grek të Kishës Ortodokse Autoqefale të
   Shqipërisë, A.
   Janullatos, të cilat janë dhurata helm të Patrikanës
   për Shqipërinë, por në
   të vërtetë, të Greqisë. Gazeta greke "Kathimerini",
   botim anglisht, njofton
   se "ditën e martë të muajit maj 2003, kryepeshkopi
   Janullatos, (titulli
   zyrtar) kryepeshkop i Kishës Autoqefale të Shqipërisë,
   shkoi në Stamboll dhe
   takoi kryepeshkopin e Kishës Ortodokse Greke dhe
   patrikun Vartolomeo, për
   t'u rekomanduar që Kushtetuta e Bashkimit Evropian të
   shpallë Bashkimin
   Evropian si bashkim politik të krishterë. Gazeta e
   sipërpërmendur tregoi
   gjithashtu një fotografi të të tre liderëve
   ortodoksë-grekë. Në fotografi të
   bie në sy patriku Ekumenik Vartolomeo, që deklaroi në
   fillim të viteve
   nëntëdhjetë se "vuajtjet e popullit serb bëjnë thirrje
   për simpati
   universale mes popujve ortodoksë, pasi serbët tani po
   përballojnë sulme nga
   forca të errëta në shumë drejtime".

   Do të ishte e drejtë që këshilli bashkiak i Tiranës,
   para se t'i jepte
   titullin e nderit kryepeshkopit Janullatos, duhej të
   kërkonte nga ky që t'i
   rekomandonte Kushtetutës së BE-së që ta shpallte BE-në
   bashkim politik të
   krishterë, mysliman, çifut etj.

   Ky solidaritet klerikësh të lartë grekë është në
   kundërshtim me traktatin e
   Lozanës, ku thuhet shprehimisht: "Patrikana e
   Stambollit është një
   institucion i zakonshëm turk dhe subjekt i ligjeve
   turke", kurse A.
   Janullatosi, duke u udhëhequr nga paragjykime raciste
   dhe fetare, dëshiron
   që të lerë pa hyrë në BE Turqinë, Shqipërinë, Bosnjën
   dhe kërkon të mbahet
   qëndrim racist ndaj besimeve të tjera. Kjo kërkesë e
   A. Janullatosit është
   hedhur poshtë dhjetëra vjet më parë nga Lidhja e
   Kombeve dhe për këtë le të
   citojmë buletinin e Lidhjes së Kombeve, "Minoritetet
   Kombëtare", numri 5-6,
   nëntor-dhjetor 1933, ku thuhet: "Karli V kërkoi të
   krijojë unitetin e
   Evropës mbi bazën e krishtërimit dhe për këtë fakt ai
   u bë i padrejtë dhe
   mizor ndaj dy feve, islame dhe çifute". Ne besojmë se
   Lidhja e Kombeve është
   një manifestim në mbretërinë e institucioneve, një
   unitet organik dhe i
   ndërgjegjshëm i njerëzimit në tërë rruzullin
   tokësor...".

   Janullatosi, jo vetëm që ka uzurpuar Kishën Ortodokse
   Autoqefale të
   Shqipërisë, por ka lënë edhe trashëgimtarë froni. Për
   këtë flasin faktet.
   Kur u organizua Sinodi i KOASH-it, "kryepeshkopi ynë
   dorëzoi më 19 korrik
   1998 peshkop në Berat, peshkopin grek Injatios, kurse
   peshkopin shqiptar,
   Joanin, e dorëzoi më 20 korrik 1998. Kjo radhitje
   është e qëllimshme, sepse,
   sipas kanoneve të kishës ortodokse, pasardhës i
   kryepeshkopit do të jetë ai
   që ka marrë titullin i parë në atë vend, pra peshkopi
   grek, Injatios.

   Gazeta Shqip
   --
   _____________________________________________________________________________
   Envoyez avec Yahoo! Mail. Une boite mail plus intelligente http://mail.yahoo.fr
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.