Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

FALTORET DHE MEDRESETË NË QARKUN E JANINES

Expand Messages
 • albertino rakipi
  Ibrahim D. HOXHA FALTORET DHE MEDRESETË NË QARKUN E JANINËS IBRAHIM HOXHA Pasi osmanët e vunë jugun shqiptar nën sundimin e tyre, së pari në Janinë e
  Message 1 of 1 , Apr 2, 2008
   Ibrahim D. HOXHA

   FALTORET DHE MEDRESETË NË QARKUN
   E JANINËS


   IBRAHIM HOXHA


   Pasi osmanët e vunë jugun shqiptar nën
   sundimin e tyre, së pari në Janinë e pastaj, ca nga
   ca, në tërë atë pjesë shqiptare ngritën faltore islame
   dhe institucione përkatëse në gjuhët arabe dhe osmane.
   Nga sa dihet, kjo veprimtari filloi që nga koha kur
   mbretëronte sulltan Bajazidi (rreth viteve 1390-1397).
   Vetëm brenda në kryeqendrën e vilajetit, Janinë,[1]
   ishin ngritur 19 xhami. Ngjitur me xhamitë ishin
   ndërtuar 24 “Oda mësimi” (të ndara, të veçanta), ku
   nxënësit mësonin të lexonin Kuran-i Qerimin. Krahas
   këtyre, kishte edhe disa mesxhide (faltore të vogla),
   namasgjahu (sheshi i faljes së të kremteve të posaçme)
   i ndërtuar nga mirëbërësi Mustafa Efendi (ish-drejtor
   i financës së vilajetit) dhe 5 teqe. Xhamitë
   emërtoheshin me emrat e financuesve përkatës. Të tilla
   xhami, ishin: “Bajrakllë Xhami” – e quajtura edhe
   “Xhamia e Pazarit”- e ngritur nga sulltan Bajazidi,
   ndoshta në vitet 1431-1449, xhamia “Arsllan Pasha”[2]
   e cila kishte 15 shtylla mermeri dhe tri shtylla prej
   guri vendi, (ngritur më 1712 nga ish-valiu i Janinës,
   Arsllan Pashai, i biri i Zylfikar Agait); xhamia
   “Ajshe Hanëm”, engritur nga Ajshe Hanëmi, e bija e
   Haxhi Pashait; xhamia “Xhelali Pasha”, ngritur nga
   Mustafa Efendiu, thesaradministrues i vilajetit;
   xhamia “Lluqe Isuf Aga”; xhamia “Fet-hije” (ndërtuar
   brenda kalasë); xhamia “Valijuddin Pasha”, ngritur nga
   Valijuddin Pashai i Ali p. Tepelenës; xhamia e sheh
   Iljazit, ndërtuar në lagjen Shemseddin; xhamia e sheh
   Musait etj. Dy prej këtyre xhamive i përkisnin
   “Shehlerëve të Mëdhenj” të sektit Nakshibehdi. Në
   Berat Islam Beu e Hasan Roza ngritën xhaminë “El’
   Haxhi-Sinan”. Në Delvinë Sijavush Pashai ngriti
   xhaminë me emrin e vet; abazenjtë ngritën xhaminë në
   lagjen “Varre” (në qendër). Kjo xhami, një arkivë e
   pasur me gjithfarë fletoresh dhe dokumentesh
   dorëshkrim, u prish përdhunisht më 1968-70 nga
   komiteti i partisë së PPSH-së dhe komiteti ekzekutiv i
   rrethit të Sarandës. Me atë rast, u asgjësuan objekte
   dhe dokumente shumë të çmueshme për historinë e
   Shqipërisë. Në Filat u ngritën nga populli: “Xhamia e
   Madhe” në qendër të qytetit dhe “Xhamia e Vogël” – apo
   “Xhamia e Sejkatet”. Në Gjirokastër, Skënduli ngriti
   xhaminë me të njëjtin emër. Në Konicë Husejn Shah Beu
   ngriti xhaminë “Husejn Shah”.

   Në Konispol u ngritën disa xhami: “Xhamia
   e Ali Ksenit” (në qendër), e ngritur nga dalanenjtë;
   “Xhamia e Çuçatit” apo “Xhamia e Medreses”, e ngritur
   nga Alush Agai; “Xhamia e Pashanjet”, që nuk dihet nga
   kush u ngrit; “Xhamia e Shehatit”, e ngritur nga
   karsitët; “Xhamia e Llanxatit”, “Xhamia e Isaranjet,
   “Xhamia e Tushanjet”, “Xhamia e Piratit”. Veç këtyre
   faltoreve, në lagjen Llanxat ishin edhe 3 mekamë shumë
   të bukur dhe një dulbe (tyrbe), ndërtuar tërësisht me
   gurë të gdhendur, të cilët kanë arritur të pacënuar
   deri në vitet 1965-1970. Në Margëllëç, Piri Pashai,
   ngriti xhaminë “Piri Pasha” - në qendër të qytetit. Në
   Paramithi Mehmet aga Proka ngriti në lagjen e
   prronjatëve xhaminë “Prokat”. Në Prevezë u ngritën
   xhami nga Ahmet bej Dinua, një tjetër në kala etj.
   Atje u ngrit edhe një teqe shehlerësh. Në Vlorë
   Mustafa pasha Vlora ngriti Namazgjahun. Këto ishin
   disa nga xhamitë e ngritura nëpër disa nga qytetet e
   jugut, po edhe në qytete të tjerë si edhe në çdo fshat
   u ngritën shumë e shumë xhami. Njëherësh apo më vonë,
   ku aty-këtu, si p.sh në Berat, në Filat, në Konispol e
   gjetiu u ngritën edhe medresetë; në to mësohej
   gramatika, sintaksa, logjika, jurisprundenca islame e
   fet-faje (fikha). S. Hugesi dëshmon, se kur kishte
   shkuar në Janinë (1805-06), kishte gjetur dy “ndërtesa
   të mëdha”, shkolla ku mësohej arabisht e turqisht, pra
   dy medrese. Në Janinë kishte 7 medrese me konvikt
   (internat).[3] Medresetë ishin “të ulëta” (siç ishin
   ato të Filatit, Konispolit etj) dhe “të larta”. Në të
   parat, mësohej 5 vjet, në të dytat 10 vjet; pas
   mbarimit të të ulëtave jepej e drejta për vazhdimin e
   mësimeve në të lartat; (të larta kanë qenë ato të
   Janinës). Për ato, në salnamenë e vitit 1308 H (1892)
   thuhet: “Medresetë e larta të Janinës meritojnë të
   quhen vende rilindjesh të shkencave. Prej profesorëve
   të shquar, studentët marrin mësime shkencore dhe
   fetare. Hirësia e tij, profesor Qamil Efendiu (nga
   Prishtina, shënim i autorit të këtij materiali) u jep
   mësime shkencore dhe ka diplomuar shumë hoxhë, të
   cilët janë të aftë në shkencat moderne dhe fetare”. Në
   të gjashtë shkollat e (medresetë) e atij qyteti,
   kryeqytet vilajeti, mësonin 300 nxënës në vit.[4]

   Është rasti dhe vendi për të vënë në dukje edhe se
   ç’kanë qenë në vetvete medresetë. Gjatë tërë Mesjetës
   e deri vonë kohës së re në vendet islame ndërmjet
   Atlantikut e Paqësorit ato kanë qenë çerdhe
   dijepërhapëse; mësimdhënës ishin bilbilët që i
   cicëruan dhe shtjelluan ato dituri. Medresetë ishin
   qendra të mësimit dhe edukimit, nga dolën udhëheqës të
   shquar shtetërorë, si; Mehmet-Fuat Pashai, Mehmet-Emin
   Ali Pashai, Mitat Pashai dhe udhëheqës të tjerë të çdo
   shkalle që nga kryeministri e poshtë, gjyqtarë me
   emër, si Ahmet-Xhevdet Pashai; dijetarë me emër, si:
   Halil efendi Filibeja, Muhamet Abduh Misiri, Munir
   efendi Shami, Mustafa efendi Vidini, Riza efendi
   Tefiku, Xhemaluddin Afganiu si edhe vetë më të
   mëdhenjtë Bedred-din Samavi, El Farabiu, El Gazaliu,
   Firdeusiu, Hal’laxhi Mansur, Ibn-i Ruzhd, Ibn-i Sinai,
   Muhamet Xhelalud-din el Rumiu, Omar Khajami, Sadiu,
   Shabaheddin Maktul, Shiraziu etj. Ekonomistët,
   financierët, arkitektët e rrallë si arkitekt Sinani
   dhe inxhinierët e tjerë në zë, drejtuesit e famshëm
   ushtarakë, si: Ibrahim Pashai (Sulltan Ibrahi), Sinan
   Pashai, Qypërlinjtë etj. si edhe çdo ushtarak tjetër
   prej më të lartit e deri tek më i ulëti, janë mbrujtur
   dhe pjekur pikërisht nëpër medresetë. Në fund të
   fundit, vetë shkencat e natyrës dhe ato shoqërore
   lindën në mendjet e dijetarëve islamë
   aziatiko-afrikano-europianëve, u përkundën në mendjet
   e tyre dhe u lëvruan e shtjelluan pikërisht prej tyre
   nëpër medresetë.   Medreseja e Konispolit   Quhej Ders Hane (Shtëpi Mësimi). U ndërtua
   “në fillim të përhapjes së islamizmit në Çamëri”[5],
   nga Alush Ali agai, i cili në atë pjesë të fushës së
   Konispolit që quhet Rraha, ndërtoi edhe mullirin e
   quajtur Mulliri i Agait. Grupi i ndërtesave të
   medresesë së Konispolit përbëhej nga: ngrehina e
   mësonjëtores me 11 të ndara, faltorja, myftinia dhe
   godina e sterrës si edhe lëmi ujëmbledhës i saj. Tërë
   këto ngrehina përmblidheshin brenda një muri qarkues
   rreth 3 metër të lartë me tri porta: kryesorja dhe dy
   anësoret. Ndërmjet ndërtesave ishte një shesh me
   përmasa afërsisht 100x80 m. Medreseja e Konispolit
   ishte qendra më e hershme dhe më e madhe mësimore
   islame në Jug të Shqipërisë, pas të parës së Janinës.
   Dokumente të shkruara mbi lashtësinë e kësaj medreseje
   nuk kemi mundur të gjejmë ende. Përmendet vetëm në
   salnamenë (vjetarin) e Janinës të vitit 1319 hixhri
   (1901-1902). Aty thuhet se më 1305 H (1887-1888) në
   Konispol ishte çelur mejtepi (shkolla fillore fetare).
   Mirëpo kjo nuk ishte e njëjtë me medresenë, as nga
   gjuha zyrtare e përdorur aty e as nga niveli i
   përgatitjes. Në medrese gjuhë kryesore ishte
   arabishtja, kurse në mejtep-turqishtja osmanisht; në
   medrese përgatiteshin hoxhallarët e ardhshëm, kurse në
   mejtep nëpunës, arsimtarë etj. Gojëdhënat e njëzëshme
   të disa brezave dëshmojnë pa pikë dyshimi edhe se
   “mejtepi u hap dje; medreseja ish hapur që shumë vite
   përpara se të lehej Muhamet Kuçuku. Edhe aj proto parë
   (në fillim – I.D.H.) në këtë medrese mësoj, ku do
   mësonej gjekët?”.[6] Mbi të gjitha mejtepi, që në
   fillim e deri në fund pati zënë një pjesë të ndërtesës
   së medresesë, sepse ndërtesë tjetër të përshtatshme
   për mësonjëtore në Konispol nuk kishte edhe deri në
   vitet 1955-1956. Medreseja dhe mejtepi vazhduan
   pandërprerje deri më 1913, kur si njëra, edhe tjetra u
   mbyllën nga ushtria dhe pushteti grek, që sundoi atje
   deri më 1917. Në vitin mësimor 1917-1918 një pjesë e
   ndërtesave u zu nga shkolla zyrtare shqipe e sapoçelur
   dhe vazhdoi kështu deri më 1930, kur kaloi e tëra në
   përdorim të shkollës. Medreseja u kalua në ndërtesën e
   myftinisë, dhe pas pak vitesh në xhaminë e lagjes
   Shehat, ku vazhdoi deri më 1940, kur u shkatërrua (si
   edhe shkolla) nga ushtria greke. Grupi i ndërtesave të
   ish-medresesë së dikurshme u rindërtua disi në vitet
   1941-1942, por u shkatërrua përfundimisht në vitet
   1945-1950.

   Sipas gojëdhënave dhe moshës së disa
   ish-nxënësve të hershëm që kanë pasë mësuar atje,
   mendja e do që medreseja të jetë ngritur ndërmjet
   viteve 1700-1720. Për hershmërinë e saj, mund të
   merren si dëshmi edhe hullitë e thella ngjitur me
   njëra-tjetrën në gurët e grykës së sterrës, të
   gërryera nga fërkimi i litarëve që rrëshqisnin gjatë
   ngjitjes dhe zbritjes së kovave ujëqitëse. Mund të
   dëshmohet, gjithashtu, edhe nga pllakat e gurta të
   lëmës dhe të shkallëve të ndërtesës së sterrës si dhe
   ato të mjediseve të tjera, të cilat, duke u shkelur
   vazhdimisht një kohë të gjatë, janë lëmuar aq sa
   vende-vende shkëlqejnë. Në medresenë e Konispolit
   mësonin jo vetëm nxënës çamër, por edhe fqinjarë e
   tejfqinjarë: lebër, skrapallinj etj. Nxënësit
   jo-konispoli për disa vite u strehuan dhe u ushqyen në
   shtëpitë e mirëbërësve: të Dalanenjet, të Takanjet, të
   Bejkanjet, të Kuçukanjet, të Karafìlanjet, të
   Muderrizenjet, të Plakanjet, të Shehanjet (ata të
   Bregut të Koçit dhe ata të Llanxatit), të Karsitet
   (Haxhiabdulanjet), të Kareçanjet e të ndonjë tjetri.
   Vite e vite më pas, kur ndërtesa u zgjatua, talebetë
   (nxënësit) flinin në pjesën e shtuar. Madje, nxënësit
   e skamur pajiseshin prej mirëbërësve edhe me tesha,
   këpucë dhe me mjetet e duhura mësimore. Mësimi
   kryesisht jepej arabisht e, krahas saj, vetvetiu edhe
   shqip. Si lëndë mësimore, përdorej Kur’an-i Qerim dhe
   libra të tjerë lidhur me atë. Një vend të rëndësishëm
   zinin edhe vjershërimet e Muhamet Çamit, hoxhë
   Abdullahut etj. Pas mbarimit të mësimeve në medresenë
   e Konispolit, nxënësi kishte të drejtë të vazhdonte
   mësimet në medresetë e Janinës, madje edhe në
   medresetë e larta turke apo egjiptiane; në ndonjë
   rast, edhe në ato persiane e hindane. Hafëz Mehmet M.
   Alushi (1897-1985) nga Konispoli, në kujtimet e veta
   shkruan: “Kam dëgjuar nga goja e muderrizit, të
   përndershmit Selim efendi Husejn efendi Peqinit
   (1818-1908) se në vitet 1720-1790 drejtor i medresesë
   dhe myfti në Konispol ka qenë i përndritshmi, Haxhi
   Jahjai nga Manastiri. Në vitet 1791-1850 me ato detyra
   ka qenë i përndershmi Husejn efendi Peqini, më parë
   muderriz dhe myfti në Filat”; në vitet 1850-1897 - i
   përndershmi Xhafer efendi Abdiu nga fshati Ninat; në
   vitet 1898-1941 - i përndershmi Mehmet-Emin efendi
   mulla Ago Emin Ramua nga fshati Vrohona. Fillimisht,
   në medrese mësonin 30 talebe, pastaj shpejt arritën në
   107 vetë. Në medresenë e Konispolit mësuan mjaft
   dijedashës e atdhetarë në zë nga Konispoli e fqinjë
   çamë e nga krahina të tjera. Të tillë talebe (nxënës)
   konispolitë, kanë dalë nga Dalanenjtë: Bilal Dalani,
   Mahmut Musa Dalani, Murat Bilal Dalani, Musa Beqir
   Dalani, Mustafa Shuaip Dalani, Qamil Tahir Dalani,
   Remzi Sali Çali (Dalani), Servet Bilal Dalani, Smail
   Tahir Dalani, Shefik Hasef Dalani e Shuaip Mahmut
   Dalani. Nga Goxhenjtë: vëllezërit Muharrem, Muhedin e
   Shaban Xhafer Goxhai. Nga Halilpashajt: Saliko Halil
   Pashua, mulla Abaz Halilpashua, Haxhi Brahim
   Halilpashua dhe Izet mulla Abaz Halilpashua. Nga
   Jahajt: Daut Hasan Jaho, Hajrullah Tahir Jaho, Izet
   Daut Jaho e Muharrem Dush Jaho. Nga Karafilajt: Kaso
   Mehmet Karafili e Mehmet Selim Abaz Karafili. Nga
   Kuçukanjt: Adem Kuçuku, Emin Shaban Kuçuku, Muhamet
   Çami (Muhamet Hamza Kuçuku: 1174-1242
   H./1758~1759-1826~1827), Omer Kuçuku, Shaban Kuçuku
   dhe vëllezërit Veip e Zeqo Kuçuku (stërnipër të
   Muhamet Çamit). Nga Malanjt: Hazbi Malo e Omer Riza
   Malo. Nga Muderrizajt (me prejardhje nga Ninati):
   vëllezërit Fuat, Hasim, Qadhim e Satedin Xhafer
   Muderrizi. Muderrizajt (me prejardhje nga Vrohonai):
   vëllezërit Hajri e Neshet Mehmet-Emin mulla Ago Ramo.
   Nga Plakajt: Ali Plaku, vëllezërit Hajro e Rexho Haqif
   Plaku, Haqif Plaku e Osman Ali Plaku. Nga Shehajt (e
   Bregut të Koçit): vëllezërit Ferhat e Rushit Daut
   Shehu si edhe vëllezërit Haki e Haqif Rushit Shehu.
   Nga Takajt: Alush Ilmaz Taka, Bedul Taka, Muharrem
   Deme Taka, Osman Taka, Resul Osman Taka, Saliko Bej
   Taka e Sulo Haxhi Taka. Nga Zejnajt: vëllezërit Abdul
   e Ramadan Ilmaz Zejno, Ilmaz Hamit Zejno e Jasin Xhelo
   Zejno. Të tjerë konispolitë: Adem Mehmet Sejko, Ahmet
   Emin Xhemaliu (Taqe), Bajram Resul Mane, Fejzo Zejnel
   Mullai, hafëz Mahmut Selim Peqini, hafëz Mehmet
   Muhamet Alushi, haxhi Abdul Kasimi, hoxhë Abdiu, hoxhë
   Abdullahu (1795-1865/1866), Husejn Abdi Brahimi, Jakup
   Ahmet Garbiu, Jasin Kareçi, Mete Fejzo Zejneli,
   Muharrem Abdi Brahimi, Omer ef. Haxhiu (Karsiti),
   Resul Mero Dalle, Rushit Dine Halili (1871-1912), Sami
   Xhafa, Sulo Daut Brezati (a Veizati), Shaban Kasim
   Niso, sheh Tahir Çaze etj. Talebe fqinjarë: Nga
   Ninati: Ismail efendi Zejneli (1865-1922), mulla Fuat
   Rakipi, Osman ef. Rushiti (1765-1842), Qemal Ismail
   ef. Zejneli, Xhafer ef. Abdiu (1822-1897) etj. Nga
   Vërva: Osman Aliu, Sulo Musai etj. Nga Filati: Feim
   Mita e Shemshudin Dauti ndoqën medresenë,
   respektivisht, i pari në vitet 1860-1865 dhe i dyti në
   vitet 1890-1895. Nga Paramithia: Jaho Mato që mësimet
   i kreu përafërsisht në vitet 1900-1905. Talebe
   (nxënës) krahinash të tjera: Nga Fterra (Labëri)
   vëllezërit Feim e Sheme Kurti (përafërsisht në vitet
   1865-1870. Doemos që në atë medrese mbi 200 - vjeçare
   kanë mësuar edhe shumë të tjerë, po mjerisht nuk kemi
   mundur të gjejmë amëzat apo të dhëna të tjera.
   Përfundimisht, mund të them pa u gabuar aspak se
   “ders-haneja” e Konispolit ka qënë jo vetëm një nga
   qendrat e para dijepërhapëse në jugun shqiptar, por
   edhe e para çerdhe ku u përdor shqipja. Vjershat e
   Muhamet Çamit, të hoxhë Abdullahut, të mulla Agos,
   mulla Mahmut Margëllëçit etj. thuheshin përmendsh nga
   nxënësit e saj, mbetën në mendjen dhe në gojën e
   nxënësve vijues deri në ditët tona.[7]

   Veprimtaria e medresesë së Konispolit,
   mjedisi i përshtatshëm i krijuar nga vezir Ali Pashë
   Tepelena dhe nga të huajt pranë Oborrit të tij,
   përgatitën kushte lehtësuese për daljen e shkrimtarëve
   të tjerë shqiptarë; fillimisht ata u morën kryesisht
   me vjershërime shqipe. Sipas gojëdhënave dhe moshës së
   disa ish-nxënësve të hershëm që kanë pasë mësuar aty,
   mendja ta do që ndër ata të cilët lëvruan
   vjershërimin, i pari duket se ka qenë Muhamet Çami, i
   pasuar nga bashkëqytetari i vet, gati bashkëkohës,
   hoxhë Abdullahu, Mahmut Hamiti nga Margëllëçi, Mulla
   Ago Emin Ramua nga Vrohonai etj. Pushtetarëve eprorë
   osmanë vetëm në gjysmën e shekullit XIX u ra ndër mend
   se nuk ishin medresetë ato që i përshtateshin gjendjes
   dhe kohës, po shkollat laike; nga 1845 e mbrapa nëpër
   jugun shqiptar – vetëm në vendbanimet me banorë që
   kishin pranuar islamin - zunë të çelnin disa mejtepe
   (shkolla): kryesisht “Darulfejzi Osmaní”; pastaj
   “iptidaje”- (fillore 3-klasëshe), pak
   “ruzhdije”(qytetëse 3-klasëshe) e, tek-tuk, edhe
   ndonjë “idadije”, (gjimnaz të lartë 7-vjeçar apo të
   ulët 6-vjeçar). Më 1288 H (1871-1872) në Janinë çelën
   një shkollë qytetëse; një tjetër të tillë çelën më
   1293 H (1876) në Prevezë, më 1297 (1879-1880); një në
   Paramithi, më 1303 H (1885-1886); në Voshtinë, më 1316
   H (1898-1899); në - Janinë një për vajza dhe më 1319 H
   (1901-1902) një në Konicë; të pesta për djem. Më 1296
   H (1878-1879) në Janinë çelën një gjimnaz 7-klasësh
   për djem, kurse më 1316 H (1898-1899) një tjetër për
   vajza në Prevezë. Më 1297 H (1879-1880) në Paramithi
   çelën një “Darulfejzi Osmani” (fillore), më 1305 H
   (1887-1888) një në fshatin Karbunar dhe një në
   Konispol. Në vitin 1306 H (1888-1889) shkolla fillore
   çelën në disa vendbanime: në Arpicë, në Grikëhuar, në
   Janinë, Kuç, në Luarat, Margëllëç, Mazrrek, Pargë,
   Volë, Voshtinë dhe një në fshatin Vrohona. Më 1310 H
   (1892-1893) - nga një në fshatrat Lopës e Shalës; më
   1311 H (1893-1894) - një në Filat. Më 1319 H
   (1901-1902) çelën edhe disa fillore të tjera: Në
   Damës, në Konicë, në Lurë, në Paramithi, në Prevezë
   dhe një në Varfan. Më 1320 H (1902-1903) një në Janinë
   dhe një për vajza në Paramithi. Nga sa shihet, tërë
   thesari - në mund të quhet kështu - arsimor vjetor
   laik osmanisht përbëhej nga 175 gjimnazistë dhe 114
   gjimnaziste, përkatësisht me 13 mësues e 2 mësuese;
   prej 209 qytetësesh dhe 172 qytetëseshe, përkatësisht
   me 10 mësues e 7 mësuese; nga 1300 filloristësh dhe 32
   filloristesh, përkatësisht me 32 mësues e 1 mësuese.
   Gjithsej, për qarkun e Janinës dhe atë të Prevezës
   ishin: 2002 nxënës e nxënëse dhe 65 mësues e mësuese.
   Pra, një numër qesharak, ndaj numrit të mësuesve,
   mësueseve dhe të nxënësve e nxënëseve të shkollave
   greke në të dy-ja qarqet në fjalë. Në vendbanimet e
   këtyre dy qarqeve – si kudo gjetkë - shkollat çeleshin
   në përkatësi me besimin fetar të banorëve: në
   vendbanimet ku banorët vazhdonin të mbeteshin ende në
   fenë kristiane ortodokse, shkolla çelej detyrimisht në
   gjuhën greke; për ata që kishin kaluar nga krishterimi
   në islamizëm, shkolla detyrimisht çelej në gjuhën
   osmane.

   Padyshim që as faltoret e as mësimoret
   arabisht e osmanisht nuk i shërbyen aspak çështjes
   kombëtare shqiptare dhe as që u çelën me këtë qëllim;
   por edhe sikur të çeleshin, kjo gjë tanimë ngjante me
   fikun pas së vjeli; pra, kur u çelën ato shkolla, “e
   kishte marrë ferra uratën”. Grekërit, nëpërmjet
   faltoreve dhe shkollave në gjuhë të tyre, shqiptarët e
   krahinave anësore shqiptare, tanimë i kishin
   shndërruar në “grekër”, sepse greqishtja po kultivohej
   tek ata që mbi 1500-1600 vjet para fillimit të
   përdorimit të arabishtes dhe të osmanishtes në
   vendbanimet e pakta ku u pranua islamizmi; besimi
   islam në masë zuri të përhapej nga gjysma e shekullit
   XVII e mbrapa. Kurse, në shqiptarët e krishterë
   greqishtja vazhdoi të mbillej edhe gjatë tërë 500
   vjetëve të sundimit osman. Për më tepër që, edhe në
   disa mësimore, si gjimnazet e Janinës dhe të Prevezës
   ku shumica e nxënësve dhe e nxënëseve ishin shqiptarë
   të besimit islam – e, doemos, edhe plot shqiptarë të
   krishterë ortodoksë - mësimi jepej osmanisht e
   greqisht. Ndërsa për pakicën shqiptare islame në
   faltoret islame dhe në medresetë përdorej arabishtja,
   për shumicën shqiptare të krishterë ortodokse në
   faltoret e shkollat priftpërgatitëse përdorej
   greqishtja; ndërsa për pakicën shqiptare islame në
   mësonjëtoret laike osmane përdorej osmanishtja, në ato
   greke - për shumicën krishterë ortodokse përdorej
   greqishtja. Ndërsa masa e krishterë ortodokse në
   tërësi kryesohej dhe prihej nga një armatë e tërë
   priftërinjsh grekë të të gjitha shkallëve, shqiptarët
   e krishterë s’kishin kurrfarë prijësi të ngjashëm me
   ata të të krishterëve ortodoksë. E njëjta gjë ndodhte
   edhe me shqiptarët islamimë; prijësit e faltoreve,
   medreseve dhe shkollave nuk u flisnin nxënësve shqip
   dhe për çështjen shqiptare, po në gjuhë të huaja dhe
   për çështje të huajsh. Shqiptarëve në tërësi jo vetëm
   që u mungonin prijës dhe institucione shqiptare të
   ngjashme me ato greke, arabe e osmane, por ato edhe u
   ndaloheshin rreptësisht. Një pengesë tjetër tejet e
   vështirë për t’u kapërcyer nga shqiptarët që ndiqnin
   mësimoret islame - medresetë dhe mejtepet- ishin
   gjuhët arabisht e osmanisht që përdoreshin në to.
   Tingujt e harfeve (gërmave) dhe shqiptimi i fjalëve të
   arabishtes e sidomos të osmanishtes e shqiptarit ishin
   mjaft të vështira për veshin dhe gjuhën e shqiptarit;
   edhe më e vështirë ishte mënyra e të shkruarit. Tërë
   këto dhe mungesa e mësonjëtoreve të posaçme shqipe për
   më se 2000 vjet rresht – për më tepër, në kushtet kur
   fqinjëve nuk u mungonin - shqiptarëve u shkaktoi dëme
   fatale dhe hidhërime tejet të hidhëta.   Idadeja e Janinës.   Shkollë e mesme eprore 7-klasëshe, e çelur
   në vitin 1296 H (1878-1879). Fillimisht, të 13
   mësuesit që përbënin trupin mësimor të shkollës, u
   jepnin mësim 175 nxënësve: 169 muslimanë e 7
   jomuslimanë; nga këta, 111 ishin ditorë, 49-me pagesë
   dhe 15-me bursë. Mund të mësonte gjithkush që
   dëshironte, pavarësisht nga besimi fetar a kombësia.
   Po, për shkak të çorroditjes prej zhurmës shurdhuese
   të kr.a-f. si edhe helmit të derdhur nga ata në
   gjykimin gjithësisht të të krishterëve, mjerisht atë
   qendër aq të rëndësishme dijeje e ndiqnin kryesisht
   shqiptarë nga jugu të besimit islam dhe disa djem
   nëpunësish të atjeshëm turq; përjashtim bënin vetëm
   fare pak toskë të krishterë, kryesisht çamër. Kurse
   shumica dërrmuese e shqiptarëve të krishterë
   parapëlqenin dhe ndiqnin mësimet në “Zosime.” Pas
   shpalljes së kushtetutës II osmane, qeveria dhe partia
   “Ittihat ve Terekki” (Bashkim e Përparim) që e
   drejtonte atë qeveri, të ndodhura para kërkesave
   këmbëngulëse të kombësive dhe kombeve që asokohe
   përmblidheshin brenda sulltanatit osman, shpallën:
   “Çdo popull ka të drejtë të çelë shkolla më vete dhe
   të arsimohet në gjuhën e tij amtare”. Shqiptarët, të
   cilëve ndryshe nga tërë të tjerëve, u ishte mohuar e
   ndaluar rreptësisht kjo e drejtë, gjetën rastin për të
   përfituar nga një shpallje e tillë. Menjëherë ata
   ngritën zërin dhe parashtruan kërkesat e veta në
   organet shtetërore përkatëse. Mirëpo, kur pushtetarët
   osmanë dhe partia drejtuese e tyre panë se punët morën
   drejtim të padëshiruar për ata, bënë sikur e harruan
   shpalljen e tyre. Kjo sjellje i zemëroi edhe më keq
   shqiptarët. Ata ngritën gjithandej zërat si vullkan.
   Ndër zëngritësit u dalluan edhe idadijarët e Janinës.
   Në një letër të botuar në fletoren “Lirija”,[8] ndër
   të tjera, thuhej: “Idadijarët na shkruajnë: kaluan dy
   muaj që u dha urdhri që në shkollat e Shqipërisë të
   mësohet shqip. As në idadijetë, as në ruzhdijetë e as
   në iptidajetë s’po jepet ende”.

   Në idadijenë e Janinës mësimet jepeshin
   osmanisht e greqisht. Meqënëse shumica e nxënësve që
   ndiqnin mësimet në atë shkollë ishin shqiptarë, këta,
   të mbështetur edhe nga shoqëria “Bashkimi” e Janinës,
   njëzëri ngulmonin që greqishtja të zëvendësohej me
   shqipen. Përfaqësuesi i asokohshëm i qeverisë
   austro-hungareze në Janinë, dr. Ranzi, në tejshkrimin
   (tanskriptimin) e 13 marsit 1909, njoftonte
   Ehrentalin: “ ... ngulmojnë të kenë më tepër të drejtë
   të kërkojnë çeljen e një kursi për gjuhën shqipe, pasi
   edhe greqishtja është lëndë mësimi e detyruar; ata
   kërkojnë edhe zëvendësimin e greqishtes me shqipen apo
   të paktën mësimin e të dy gjuhëve krahas
   njëra-tjetrës. Mirëpo valiu ndaj shoqërisë
   (“Bashkimi”- I.D.H.) u mjaftua të thoshte se s’mund të
   merrej parasysh kërkesa e saj për heqjen e gjuhës
   greke, e cila këtu po mësohet tash sa vjet. Kurse për
   mësimin e gjuhës shqipe si lëndë e re mësimi - tha ai
   - s’janë caktuar ende mjetet e duhura financiare për
   shpërblimin e mësuesve”. Nuk u pranua nga valiu as
   kërkesa që shqipja të përdorej vetëm për nxënësit
   shqiptarë. Si kundërpërgjigje, zërat e idadijarëve dhe
   të shoqërisë “Bashkimi” në Janinë arritën kulmin. Të
   gjendur përballë kërkesave të njëpasnjëshme
   këmbëngulëse e disi kërcënuese të idadijarëve -të
   mbështetur fuqimisht edhe nga “Bashkimi” i Janinës-
   qeveria osmane lejoi të jepej shqipja nëpër të gjitha
   idadijetë. Me urdhër të Ministrisë së Arsimit,
   drejtoria e arsimit të vilajetit më 1(14).9.1909
   caktoi mësues në idadijenë e Janinës Nuçi Dh. Naçin
   (shih) me 200 grosh në muaj; ky mbajti në ngarkim edhe
   detyrat e deriatëhershme: sekretar i “Bashkimi” dhe
   redaktor i fletores “Zgjim i Shqipërisë".[9] Të
   ndodhur nën trysninë e pandërprerë përditë e më
   kërcënuese të idadijarëve dhe të “Bashkimi” të
   Janinës, pushtetarët osmanë u shtrënguan të emëronin
   në idadije edhe një tjetër mësues shqiptar, Zyhdi
   Efendinë. Në letrën e dërguar nga studenti i asaj
   idadijeje, Sali Filati (Çeka) dhe të botuar në
   fletoren “Korça”,[10] pasi vihej në dukje se ai ishte
   caktuar mësues për letërsi, drejtësi e tregti, për atë
   thuhej: “Z. Zyhdi është një shqiptar i flaktë. Ky zot,
   duke qenë shqiptar i vërtetë, ish marrë me sy të keq
   nga ca të liq”.

   Po në idadijenë e Janinës jepnin mësim
   shqip edhe atdhetarë të tjerë si fjala bie prishtinasi
   Qamil Bala dhe aninasi Qamil Efendiu. Atje morën mësim
   dhe u brumosën më së miri me ndjenja të thella dhe të
   theksuara kombëtare: Qamil Izet Çami, Sali Çeka, Sali
   Nivica, Pertef Pogoni, dr. Hasaf Ajdonati, Qamil Izet
   Sejko, Ferhat Mero Shehu, Mihal Prifti, Resul Osman
   Taka, Tare Haxhiu, Avni Rustemi, dr. Sezai Çomo, Gani
   Çano etj. Këta u dalluan në fusha të ndryshme:
   mjekësi, administratë dhe, më tepër, në organe
   arsimore, deri edhe qëndrore të shtetit shqiptar;
   edukuan breza të tërë mësimdhënësish të çdo shkalle
   dhe lanë gjurmë të thella në pedagogjinë shqiptare.
   Disa nga këta idadijarë dhe bashkënxënësit e
   njëkohshëm të tyre zhvilluan një veprimtari të shquar
   politike dhe arsimore që kur ishin ende nxënës; një
   nga më të zjarrtët, ishte Sali Çeka nga Filati,
   bashkëpunëtor i tëra fletoreve në gjuhën shqipe. Ndër
   ato veprimtari, ishte edhe qortimi i rreptë që i bënë
   kara Rexhepit në faqet e fletores “Zgjim i Shqipërisë”
   “lidhur me abetaren shqip me harfe arabo-osmane, që ai
   shkroi e botoi. Për të ritheksuar qëndrimin e vendosur
   të tyre mbi abecenë dhe shkrimin shqip, 72 nga ata
   nënshkruan një përkujtesë dhe ua dërguan fletoreve
   “Bashkimi i Kombit” (organ zyrtar i shoqërisë qëndrore
   “Bashkimi” në Manastir) dhe “Shqipëtari” (organ zyrtar
   i shoqërisë shqiptare në Stamboll) për ta botuar
   turqisht. Kërkesa e tyre u plotësua. Qortimi i tyre
   ishte aq me vend dhe aq i fuqishëm, sa u pëlqye dhe u
   mbështet nga tërë atdhetarët dhe shtypi shqiptar.
   Shumë atdhetarë, po me anë të shtypit shqiptar, i
   mburrën për guximin e tyre dhe i lëvduan për aftësinë
   e atdhetarinë që treguan. Një prej tyre, ishte edhe
   veprimtari, Hysni Ismail Potomi, i cili nëpërmjet
   letrës së tij me dt. 2(15).12.1909, thoshte se ata
   ishin treguar edhe atdhetarë të zjarrtë, edhe me
   dituri të thella në lëmin e gjuhës dhe të historisë.
   Në veprimtarinë e tyre atdhetare artistike,
   përmblidhet edhe skena(teatri). Më 26.9 (9.X).1909 në
   kinemanë “Ihsanije” -më të madhen e kryeqytetit të
   vilajetit, Janinë - ata, nën drejtimin e Nuçi Naçit
   dhe me pjesëmarrjen e tij (në përfytyrim të Fetahut
   dhe të Zyberit), luajtën dramën e Shemsedin Sami
   Frashërit, “Besa”; pjesëmarrësit ishin të panumërt,
   aqsa, edhe pse ndërtesa ishte më e madhja e qytetit,
   “s’kishte ku të hidhje mollën”.[11] Po sipas tij,
   atdhetaria dhe aftësia artistike e shfaqur prej
   aktorëve amatorë i ndezi flakë të pranishmit. Por edhe
   aftësia e tyre mbi gjuhën shqipe dhe dijet shqiptare
   që u shfaqën sidomos në provimet e zhvilluara më
   27.6(11.7).1910, i lanë gojëhapur të pranishmit të
   pranishmit dhe një numër të madh janinasish. Në
   përfundim të provimeve të krejt lëndëve mësimore,
   idadijarët e vitit të fundit fituan dëftesat e
   pjekurisë, kurse të tjerët - ato të klasave vjetore
   përkatëse. Gati të gjithë maturantët u dërguan për të
   vazhduar studimet e larta nëpër universitete të
   ndryshme. Ndër ata ishin, edhe Ferid Konja nga Janina,
   Fetah Janina, Mihal Margëllëçi (Prifti) nga Kastriza,
   Pertef Pogoni nga Voshtina, Sali Filati etj. Sali
   Çeka, dhe Pertef Pogoni u dërguan në Francë, në
   universitetet e së cilës u diplomuan për pedagogji e
   psikologji. Sali Çeka me rastin e diplomimit, në
   letrën e vet me dt. 28.6(9.7).1910 drejtuar drejtorit
   të fletores “Korça” dhe tërë lëçitësve shqiptarë,
   botuar në po atë fletore nr. 16(36), dt. 8(21).7.1910,
   vinte në dukje vlerën e idadijesë së Janinës si qendër
   e rëndësishme kulturore e kombëtare. Ndër të tjera, ai
   shkruante: “Sot mbarova shkollën idadije të Janinës,
   në të cilën kam 7 vjet që kam shkuar një rrojtje mjaft
   të gjatë, që sot shtërngohem ta qanj me lot nga
   largimi prej saj. Këtë shkollë, këtë shtëpi mësimi në
   Shqipëri të Jugës s’mund ta harronj kurrë, jo se kam
   shkuar gjysmën e jetës time, po nga që ndahem nga kjo
   shtëpi, nga kjo mësimtore e shenjtë që është një
   shkollë shqip. Këtu të gjithë nxënësit janë vërtet
   shqipëtarë, janë djemt’ e Shqipërisë, janë burbuqet e
   të pritmit, të flaktë me ndjenja zemërore kombëtare
   përpara mëmëdheut, Shqipërisë së gjorë. Shkoll’ e
   Janinës është shtëpia kombëtare për djemt’ e
   Shqipërisë. Ikinj pra nga Janina, nga qytet’ i Piros,
   nga kjo fortes’ e Ali Pashait në Toskëri. Janina për
   mua është një mëmëdhe i dytë: më rriti, më bëri kaq;
   kudo që të vete, Epirë s’e kam për të harruar...”

   Vlen të theksohet se idadijenë e Janinës
   në “shtëpi kombëtare për djemtë e Shqipërisë” e
   shndërruan pjesëmarrësit në të dhe atdhetarët janinas,
   pas shumë vjet përpjekjesh e mundimesh të
   gjithëfarshme; atyre kurrë nuk u bëri “tërr” syri e as
   kursyen gjë nga ç’kishin në dorë. Vlen të përmendet,
   gjithashtu, edhe se sa më shumë rriteshin kërkesat
   kombëtare shqiptare dhe sa më i fuqishëm ndihej zëri
   shqiptar, aq më i ashpër bëhej qëndrimi i
   shqipmohuesve. Me të vërtetë që sjellja e ashpër dhe
   qëndrimi mospërfillës i pushtetarëve osmanë ishin bërë
   pengesa të vërteta dhe tejet dëmprurëse, po sjelljet
   dhe qëndrimi i patrikanës së Fanarit, sinodhit grek
   dhe qeverisë greke ishin edhe më djallëzore, më të
   shëmtuara; ishin gjëma të vërteta. Kjo shfaqej në
   aspektin shqiptar e kombëtar; për përshkrimin e tyre,
   s’arrijnë as volume e volume të tëra. Polifemizmi i
   tyre u shfaq edhe në idadijenë e Janinës. Për të
   penguar qoftë edhe sado pak ecurinë e shqipes, duke
   parë se ajo kishte filluar të lulëzonte edhe në
   Janinë, përbindëshat, të urdhëruar nga Patrikana e
   Athina, në vitet 1909-1910 i vunë zjarrin 3 herë
   rresht ndërtesës së idadijesë.[12]
   --------------------------------------------------------------------------------

   [1] Salnameja (vjetari) i vitit 1288 H (1871) i
   vilajetit të Janinës, salnameja e vitit 1308 H (1892)
   fq. 115 dhe salnameja e vitit 1319 H (1903).

   [2] Le Istorie Albanesi – Epoca Terca, Salerno, 1886,
   fq. 34.

   [3] Salnameja e vitit 1288 H. (1871).

   [4] Po aty.

   [5] Llukë Karafili, “Disa Nënprefektura të
   Shqipërisë”.

   [6] Mehmet M. Alushi, Hetem A. Kasimi, Medi Korro,
   Beqo Zejnun Mullai, Xhevahire Brahim Demiri
   Halilpasho, Ahmet Taqe etj.

   [7] Për hollësi të mëtejshme shih: I.D.H., buletinin
   “Qytetërimi Islam”, nr. 1, 1999, fq. 18 dhe “Univers”
   nr. 2, 2002, fq. 129-134), (Skema -Fotografi).

   [8] “Lirija”, nr. 19, Selanik, dt. 6 (19).12.1908, fq.
   2.

   [9] “Zgjim i Shqipërisë", dt. 3(16).9.1909.

   [10] Fletore “Korça” nr. 24, dt. 3(16).12.1909.

   [11] ”Kujtime të ish-nxënësit, Ismet Çano.

   [12] Për lëvizjen arsimore në tërësi dhe atë kombëtare
   në veçanti në jugun shqiptar shih edhe Ibrahim D.
   Hoxha, "Nëpër Udhën e Penës Shqiptare", Tiranë, 1984;
   Ibrahim. D. Hoxha, "Nga jeta kulturore në vitet
   1788-1822", Ibrahim D. Hoxha, "Lëvizja për arsim dhe
   dituri kombëtare gjatë dyqindvjeçarëve të fundit në
   krahinat jugore shqiptare ", fletorja "Drita", Tiranë,
   13.6.1982, “Revista Pedagogjike” nr.1, Tiranë,
   Janar-Mars 1980, fq. 160-171.

   http://www.aiitc.org/universi/FALTORET%20DHE%20MEDRESET%c3%8b%20N%c3%8b%20QARKUN%20E%20JANIN%c3%8bS.html


   _____________________________________________________________________________
   Envoyez avec Yahoo! Mail. Plus de moyens pour rester en contact. http://mail.yahoo.fr
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.