Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Openbare vakansiedae

Expand Messages
 • Slabbert Le Cornu
  Hier is my skrywe oor die saak op my blog: Godsdienstige feesdae in die nuwe nie-Christelike SA Hier is die inleiding: Daar is nou heelwat voorleggings aan
  Message 1 of 1 , Jun 27, 2012
   Hier is my skrywe oor die saak op my blog:

   Godsdienstige feesdae in die nuwe nie-Christelike SA

   Hier is die inleiding:

   "Daar is nou heelwat voorleggings aan die ANC regering en parlement aangaande openbare vakansiedae, vir alternatiewe godsdienstige feesdae en/of om ander godsdienstige dae soos Goeie Vrydag en Kersfees te vervang en/of af te skaf.

   Ek plaas die GKSA se voorlegging aangaande die saak deur die Deputate Owerheid eerste, en daarna my bydrae oor die kwessie van feesdae in kerk en samelewing. My artikel is 'n paar jaar gelede geskrywe, spesifiek oor Kersfees, en veral aan die einde van die artikel, vanaf 'Die reformasie van die kerkorde' afdeling maak ek 'n paar toepassings oor die huidige debat, veral of dit so belangrik is om die godsdienstige feesdae buiten die Here se rusdag, nog vandag te onderhou kerklik en/of as publieke vakansiedae.

   Dit is vir my oor die algemeen vreemd dat kerke en groepe wat met die oorgang van 'n Christelike staatsidee (hoe onvolmaak ookal in die verlede) voor 1994 na die 'post-Christelike nuwe SA', dus: na 'n nie-Christelike (en on-Christelike) staatsidee (humanisme met die menseregte-idee), nou 'n groot pleitdooi doen vir die behoud van godsdienstige feesdae soos Goeie Vrydag en Kersfees, dit:

   - terwyl die standpunt van 'n Christelike staat (soos ons nog bely in NGB art.36?) lankal prysgegee is en saam met dit vanselfsprekend die heiliging van die NT Sabbat, die 1ste dag van die week, die Here se rusdag vir die mens (nie net vir gelowiges nie, sien Mark.2:27,28, 'n bevestiging/handhawing van Gen.2:1-4), en

   - dat met die GKSA se omhelsing van die 'neutrale staatsidee' deur die nuwe demokraties humanistiese menseregte bedeling, die voorstaanders en stemmers daarvoor (sedert die 1992 referendum en daarna) juis mos geweet het wat sou volg - dat onder andere die Christelike godsdienstige feesdae sal moet gaan, soos die res van die Christelike beskawingsidee.

   Hier onder in my artikel wys ek verder daarop dat vanuit Skriftuurlike, konfessionele, historiese, kerkordelike oorwegings ons die roomse/heidense feesdae maar kan begrawe en laat gaan.

   (so tong-in-die-kies byvoeging: ons Afrikaners is die laaste mense om te kla oor te min of nie genoeg vakansie/rus/godsdienstige dae nie ... ons het 'n volle 52 dae jaarliks om ons nasionale godsdiens, Rugabus, te be-oefen!) "

   Sien die res van die artikel hier: http://wp.me/pM9VW-Gi

   Groete
   Slabbert Le Cornu
   http://proregno.com/

   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.