Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [calvyn] Waarom daal die lidmaatgetalle in die susterskerke ? < Pro Regno

Expand Messages
 • Pieter van der Dussen
  Barend, Ek dink dat hierdie ongelukkig die wese van die saak is: Kerke het onbedoeld ontwikkel tot selfdienende institute wat nie werklik na die geloofslewe
  Message 1 of 31 , May 20, 2011
   Barend,

   Ek dink dat hierdie ongelukkig die wese van die saak is: Kerke het onbedoeld ontwikkel tot selfdienende institute wat nie werklik na die geloofslewe (wat gemeenskapslewe insluit) van lidmate omsien nie. Daar word dus gespeel op die kognitiewe deel van geloof (kennis) om 'n soort tronk van skuldgevoelens te skep in die naam van suiwer leer ensovoorts terwyl die emosionele deel van die geloof (vertroue = kinderlikheid) verwaarloos word. Ek is van mening dat predikante maar soms 'n "swak" preek mag lewer wat bloot net die gemeente herinner dat ons gered is! Die predikant is tog *herder* en leraar en hoef nie net te leer vanaf die preekstoel nie?

   Baie mense verlaat die tradisionele kerke en sluit by ander aan waar die emosionele aard dalk weer oorspeel word, maar hy 'n geloofstuiste vind. Gaan die tradisionele kerke hierdie verskuiwing kan hanteer en hand in eie boesem kan steek hieroor?

   Dus, as ek jou vraag uit my perspektief kan antwoord: Ek ken persoonlik baie wat die "kerk" verlaat het maar nie die geloof nie. Hulle verlang selfs terug na die suiwer leer, maar kan hulle nie meer op 'n gemeenskapsvlak met die "kerk" vereenselwig nie.

   Laastens miskien 'n stoute opmerking: Dit wil my voorkom of Afrikaners baie meer emosioneel as die streng beredeneerde Nederlanders optree - ook wat kerklike sake betref. Die nederlandse tradisie van discuseren (ek hoop dis die spelling :)) werk dus nie lekker in Afrikaanse kerke nie - ook nie tydens preke nie. Is dit verkeerd van Afrikaners om so te wees? Ek glo nie... Ek glo ook nogal dat ons weersomstandighede baie met die verskil te make het.

   Groete
   Pieter (jnr)

   From: calvyn@yahoogroups.com [mailto:calvyn@yahoogroups.com] On Behalf Of Barend Wesseloo
   Sent: 19 May 2011 10:43 AM
   To: calvyn@yahoogroups.com
   Subject: Re: [calvyn] Waarom daal die lidmaatgetalle in die susterskerke ? < Pro Regno   Ek wil graag die volgende vra. Die antwoord gaan nie uit statistiek gekry kan word nie, omdat daar nie data daarvoor is nie. So ek vra dit meer as 'n retoriese vraag. Die vraag vra ek vir al die kerke, want dit is nie net 'n Gereformeerde Kerk probleem nie.

   Verlaat die lidmate die kerk of verlaat hulle die geloof?

   Barend Wesseloo
   ----- Original Message -----
   From: Slabbert Le Cornu
   To: Slabbert Le Cornu
   Sent: Monday, May 16, 2011 6:09 PM
   Subject: [calvyn] Waarom daal die lidmaatgetalle in die susterskerke ? < Pro Regno

   "En, wat van die feit dat die GKSA in 2003 (en die NGK en NHK voor dit) die Messias-ontkennende Cloete omdigting aanvaar het, is dit nie dalk die Here se oordeel omdat ons nie in ons vertaling en beryming(omdigting) sy Seun wil erken en besing nie, dat ons kerke nou so leegloop ?"

   Sien hier: http://bit.ly/mCKbjX

   Groete
   Slabbert

   [Non-text portions of this message have been removed]

   [Non-text portions of this message have been removed]   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Slabbert Le Cornu
   Ek wil net graag van die geleentheid gebriuk om die nuutste skinderstorie rondom ons die nek in te slaan. Want dit wil voorkom asof ons die nuuste sepie in
   Message 31 of 31 , Jun 23, 2011
    "Ek wil net graag van die geleentheid gebriuk om die nuutste skinderstorie rondom ons die nek in te slaan. Want dit wil voorkom asof ons die nuuste sepie in die Moot klassis geword het. Net jammer almal praat van ons maar niemand doen die moeite, behalwe een, om self met my te kom praat nie."

    Beste Barend,

    Ek weet glad nie wat met jou gebeur het in die Moot nie, en het ook nog nooit met jou daaroor gepraat nie. Ter wille van die gesprek, kan jy asb vir my jou objektiewe redes gee waarom jy besluit het om jou plaaslike gereformeerde gemeente te verlaat. As daar persoonlike sake was, los dit maar uit, net die Skriftuurlike redes waarom jy dit gedoen het, asook hoekom jy jou nie kan voeg by 'n ander gereformeerde gemeente nie.

    Dankie.

    Groete
    Slabbert Le Cornu
    http://proregno.wordpress.com/


    From: Barend Wesseloo
    Sent: Friday, June 17, 2011 9:20 AM
    To: calvyn@yahoogroups.com
    Subject: Re: [calvyn] Waarom daal die lidmaatgetalle in die susterskerke ? < Pro Regno    Ek wil net graag van die geleentheid gebriuk om die nuutste skinderstorie rondom ons die nek in te slaan. Want dit wil voorkom asof ons die nuuste sepie in die Moot klassis geword het. Net jammer almal praat van ons maar niemand doen die moeite, behalwe een, om self met my te kom praat nie.

    Ons het NIE by die ISRAELVISIE teologie aangsluit NIE. Enige een wat dit verkondig of impliseer wil my diskrediteer, sodat almal eerder moet wegbly as om te probeer uitvind hoekom.

    Ek glo nogsteeds ons Messias het vir elkeen gesterf ongag, ras, kleur, nasie of taal. En dat ons, die blanke Afrinaker, beslis nie Israel in die verstrooiing is nie of deel is van die verlore 10 stamme is nie.

    Ek hoop ek het dit nou duidelik gestel.

    Barend Wesseloo

    ----- Original Message -----
    From: Barend Wesseloo
    To: calvyn@yahoogroups.com
    Sent: Tuesday, June 14, 2011 10:41 PM
    Subject: Re: [calvyn] Waarom daal die lidmaatgetalle in die susterskerke ? < Pro Regno

    Ek gaan Nicolaas en Christiaan saam probeer beantwoord.

    Ek is al van baie beskuldig maar om te wil beweer ek is nou ook skuldig aan
    kerkskeuring omdat ek gemeenskap op gese het is bietjie rof. Hoeveel
    denominasies is daar nie al reeds nie. Watter een van al die denominasies is
    dan die ware een. Die Gereformeerdes glo en verkondig dat hulle die waare
    kerk is en die NG kerk se dit ook en hulle altwee haal dan die NGB Art. 29
    aan om dit te bewys.
    Die ander rowwe stelling wat gemaak word is dat as jy buite die kerk is, is
    jy nou-nou by Spannenberg. Spanneberg het sy dwaalleer binne in die kerk
    begin en ek weet van baie Spannenbergers wat binne in die kerk is en dit
    sluit die GKSA in.

    Ek se dit weer ons maak van die kerk iets wat hy nie veronderstel is om te
    wees nie. Die vraag is wat is kerk? As kerk die instansie is waaraan ons so
    graag vashou dan is daar 'n teestelling tussen kerk en geloof. As kerk die
    vergadering van gelowiges is ongeag watter denominasie dan is daar geen
    teenstelling nie.

    Dit is korrek dat ons ons moet afsny van dit wat vals is en aansluit by dit
    wat waar is. Dit se omtrent elke denominasie en daarom moet jy by sy kerk
    aansluit want hy is die ware een. As jy uitree waarom moet jy by 'n ander
    kerk aansluit. Hoekom kan jy nie by 'n ander vergadering of gemeente
    aansluit nie. Ons is nie besig om die liggaam te verskeur nie, jammer om dit
    te se maar die liggaam is al reeds so verskeur en dit sluit weereens die
    GKSA in.

    Wie het ooit gese die ampte kan slegs binne die kerk funksioneer. Kan die
    ampte nie funksioneer in 'n gemeente wat uit 3 of 4 huisgesinne bestaan nie,
    of die boesman gemeente in die bos. Hoeveel gemeentes funksioneer sonder
    predikant waar daar nie gepreek word nie. Ek wil beweer dat ons eerder
    lidmate vir ons kerk wil werf as wat ons werklik die evangelie wil
    verkondig. Want as die persoon tot bekering kom en hy sluit hom aan by 'n
    ander kerk, dan het ek gefaal in my sending, omdat hy volgens my nie by die
    ware kerk aangesluit het nie. Hy glo dus nie heeltemal korrek nie, en is dan
    nogsteeds op die verkeerde pad, want my kerk is die enigste een wat waar is.
    Pasop dat jy dalk nie die verkeerde een is nie.

    Net vir interessantheid as jy Ef 4: l1 lees wil die voorkom asof daar ook
    ander dienste was nie net ouderlinge en diakens nie "En Hy het gegee sommige
    as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en
    leraars"

    Die Woord en Gees werk saam daaroor verskil ek nie. Maar Gees en Kerk kan
    slegs deur die Woord saamwerk, mits die Woord suiwer verkondig word.
    Weereens watter denominasie verkondig die woord suiwer, elkeen glo sy kerk
    doen dit, want as sy kerk dit nie doen nie dan is daar nie die Gees van
    Waarheid nie maar 'n gees van valsheid. 'n Tuisgemeente wat hom onder die
    Woord stel sal ook deur die Gees gely word, reg of verkeerd, so ook die
    lidmaat as individu. Die Gees het nie die kerk nodig om my of jou te lei
    nie.

    Volgens Art 28 van die NGB moet ons ons by 'n vergadering van gelowiges
    aansluit. En dat daar buite die vergadering geen saligheid is nie. Ek stem
    saam buite die vergadering van gelowiges is daar geen saligheid nie. Van
    wanneer af is die Kerk die enigste vergadering en dan watter een. Die skrif
    se duidelik in Mat. 18:20 Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar
    is Ek in hul midde. So waar twee of drie vergader in Sy Naam, daar is dan 'n
    vergadering van gelowiges, 'n gemeente, liggaam van Christus, en vir die wat
    van Kerk hou, ja kerk ook.

    Die NGB gaan voort "almal is verplig om daarby aan te sluit en hulle daarmee
    te verenig om die eenheid van die kerk te bewaar deur hulle almal - as lede
    van een en dieselfde liggaam - aan sy
    leer en tug te onderwerp, die nek onder die juk van Jesus Christus te buig "
    Aan te sluit by die vergadering van gelowiges ja beslis by 'n kerk as
    instansie nie noodwendig nie. Ek vra my af watter eenheid moet bewaar word.
    Die "drie susters kerke" en Vrije GK belei almal dieselfde, maar waar is die
    eenheid wat hulle moet bewaar? Wie is lede van dieselfde liggaam. Is dit al
    die gelowiges of net die gelowiges wat lid is van 'n kerk, of net die
    gelowiges van die GKSA. As ek Nicolaas en Christiaan reg verstaan is ek nie
    deel van die liggaam nie, want ek behoort aan geen kerk nie, of verstaan ek
    julle moontlik verkeerd. Is die Roomskatoliek deel van die liggaam omdat hy
    ten minste 'n lidmaatskap kaart van 'n kerk dra, al is daardie kerk vals. Of
    Is dit net lidmate van ware kerke wat liggaam is? Wat van die NG lidmaat, sy
    kerk is ook vals anders moes die GKSA lidmate by die NG kerk aangsluit het.
    Of is half vals meer aanvaarbaar as kerk los? Is die valse gelowige wat wel
    lid is van die kerk meer liggaam van Christus as wat ek is?

    Die NGB se "en hulle by dié vergadering aan te sluit, waar God dit ook al
    gevestig het," Waar vestig God 'n vergadering? Net in 'n kerk gebou of ook
    in 'n huis, onder 'n boom, of enige plek waar Hy wil.

    Ek wil net hiermee 'n ligte waarskuwing rig aan die wat dink buite die kerk
    is daar nie saligheid nie. Pasop dat julle nie eendag wakker word en julle
    self buite die kerk bevind nie. Want dan het jy moeilikheid.

    Vir elkeen wat op die poslys is wat buite die kerk is of wat binne is maar
    nie meer binne wil wees nie. Kontak my gerus, my deur is oop en my e-pos
    adres ook.

    Barend Wesseloo

    ----- Original Message -----
    From: "Christiaan Jooste" <joosteci@...>
    To: <calvyn@yahoogroups.com>
    Sent: Friday, June 10, 2011 1:18 PM
    Subject: Re: [calvyn] Waarom daal die lidmaatgetalle in die susterskerke ? <
    Pro Regno

    Broeders

    Ek het nou net van die kantlyn die gesprek oor die kerk, geloof en hoekom
    lidmaat getalle daal dopgehou. Tog dink ek daar is 'n paar sake wat ons met
    mekaar moet uitklaar.
    1. Ek stem saam met Nicolaas dat die teëstelling tussen kerk en geloof 'n
    valse teestelling is. Gaan lees maar wat skryf Spoelstra oor die gebruik van
    die term. Ek dink die water word nog meer vertroebel met die speling tussen
    die woorde gemeente en kerk. Asof die een nie die ander is of veronderstel
    nie. Gemeente het sy oorsprong in die Griekse volksvergadering en kan daarom
    ook maklik afgeskryf word as onChristelik. Ons moet ook darem in ag neem dat
    die gebruik van hierdie terme al oor eeue vasgelê is en wat daarmee bedoel
    word oor eeue heen getoets en uitgeklaar is. Ek is maar versigtig om hier op
    'n poslys terwyl ek nie alle wysheid in pag het nie om sulke term net
    sito-sito as onskriftuurlik af te maak.
    2. volgens die belydenis is dit duidelik en ook Skrifbegrond dat ons die
    roeping het om af te sny en aan te sluit. Ons moet ons van die valse kerk
    afsny en by die ware kerk aansluit dit is so eenvoudig. Ons kan nie net
    uittree sonder heenkome nie, want dan is ons besig om die liuggaam te
    verskeur.
    3. In die kerk/gemeente moet die ampte funksioneer, die sakramente moet
    bedien word en die Woord moet onder die toesig van ouderlinge gepredik word.
    Op hierdie manier word die hoofskap van Christus bedien. Gaan lees maar weer
    Ef 4 oor die eenheid van die liggaam. Eiewillige uittrede uit die kerk bring
    hierdie dinge waardeur die geloof in ons harte gewerk word en versterk word
    in die gedrang. Ja by tye is dit moeilik en is daar daadwerklike verskil,
    maar vooprdat die verskille nie uitgeklaar is en daar geen oplossing
    moontlik is nie kan ons nie sommer net uittree nie.
    4. Dan naturlik die kwessie tussen Gees en Woord. Onhou dis 'n onlosmaaklike
    eenheid. Die Gees lei ons deur die Woord, nie op 'n basis van wat ons voel
    is reg en verkeerd nie. Wanneer die kerk van die Woord afdwaal moet daarop
    gewys word, maar ons moet ook weet en onthou dat die Gees sy werk in die
    kerk deur die Woord doen. Gaan lees maar die verklarings van die 12 artikels
    soos in die HK Son 20-22.

    Die kerk word vandag op baie fronte aangeval en ja selfs van binne, maar
    laat ons nie deelneem aan die aanval op die kerk nie, maar juis ons
    verlustig in die wonder daarvan. As ons dit nie doen nie is ons nou-nou by
    Spangenberg.

    Groete

    2011/6/9 Barend Wesseloo <wesrek@...>

    >
    >
    > Nicolaas
    >
    > Ek sal binnekort behoorlik op jou stelling antwoord. Moet asseblief nie
    > woorde in my mond plaas om te dink ek het iets bedoel nie. Ek het die kerk
    > as instansie verlaat, nie net die gereformeerde kerk nie. Dit sluit op die
    > huidige stadium alle kerkverbande in. Ons behoort aan geen kerk nie en
    > vergader saam met 'n ander gesin as dan 'n tuisgemeente. As oor tyd dit
    > vir
    > ons duidelik word dat ons by 'n instansie, wat homself kerk noem, moet
    > aansluit want dit is wat ons Vader wil he. Dan sal ons elkeen beoordeel
    > volgens die Woord. As die Gereformeerde Kerk dan die kerk is sal ons weer
    > daar aansluit.
    >
    > Barend
    >
    > ----- Original Message -----
    > From: Roets, Nicolaas
    > To: calvyn@yahoogroups.com
    > Sent: Wednesday, June 08, 2011 7:21 AM
    > Subject: RE: [calvyn] Waarom daal die lidmaatgetalle in die susterskerke ?
    > < Pro Regno
    >
    > Wat ek probeer aantoon is dat jou oorspronklike vraag nie geldig is nie -
    > dit probeer geloof en kerk teenoor mekaar stel (die belydenisskrifte ken
    > die
    > term kerk uit die Bybel).
    >
    > Ons weet daar is huigelaars in die kerk. Maar dit maak dit nie die valse
    > kerk nie.
    >
    > Ek vermoed dus dat jy eerder bedoel jou kerkverband het in so mate
    > gedeformeer dat jy nie meer daaraan kan behoort nie, dis nie ware kerk
    > nie.
    >
    > Daar is ook nie gemeentes in jou kerkverband waarby jy kan aansluit wat
    > genoegsaam die kenmerke van die ware kerk vertoon nie. Daarom het jy die
    > kerk(verband) verlaat.
    >
    > From: calvyn@yahoogroups.com [mailto:calvyn@yahoogroups.com] On Behalf Of
    > Roets, Nicolaas
    > Sent: 07 June 2011 8:49 AM
    > To: calvyn@yahoogroups.com
    > Subject: RE: [calvyn] Waarom daal die lidmaatgetalle in die susterskerke ?
    > < Pro Regno
    >
    > Br Barend,
    >
    > Jy skryf: "Uit jou vraag kan ek ook aflei jy glo ook die stelling. Buite
    > die kerk is daar geen verlossing nie. Die stelling is totaal Rooms en na
    > my
    > mening ook onskriftuurlik."
    >
    > Die NGB leer: Ons glo - aangesien hierdie heilige vergadering 'n
    > versameling is van hulle wat verlos word en daarbuite geen saligheid is
    > nie
    > - dat niemand, wat sy stand en status ook al is, hom in selftevredenheid
    > van
    > hierdie vergadering afsydig mag hou nie; inteendeel, almal is verplig om
    > daarby aan te sluit en hulle daarmee te verenig om die eenheid van die
    > kerk
    > te bewaar deur hulle almal - as lede van een en dieselfde liggaam - aan sy
    > leer en tug te onderwerp, die nek onder die juk van Jesus Christus te buig
    > en volgens die gawes wat God aan elkeen gegee het, die broers in die opbou
    > van hulle geloof te dien. En om dit beter te kan doen, is dit volgens die
    > Woord van God die plig van alle gelowiges om hufle af te skei van hulle
    > wat
    > nie aan die kerk behoort nie, en hulle by dié vergadering aan te sluit,
    > waar
    > God dit ook al gevestig het, selfs al sou regerings en wette van
    > regeerders
    > daarteen wees en daarvoor die dood- of lyfstraf oplê. Daarom handel almal
    > wat hulle van hierdie ware kerk afskei of nie daarby aansluit nie, in
    > stryd
    > met die bevel van God.
    >
    > BW: "Die woord kerk kom nie eers in die Bybel voor nie."
    >
    > NR: Baie ander geloofswaarhede ook nie, bv Drie-eenheid.
    >
    > Nicolaas Roets
    > Tel: +27 12 431 1363
    > Mobile: +27 82 449 2414
    > Fax: +27 12 431 1301
    >
    > From: calvyn@yahoogroups.com <mailto:calvyn%40yahoogroups.com> [mailto:
    > calvyn@yahoogroups.com <mailto:calvyn%40yahoogroups.com> ] On Behalf Of
    > Barend Wesseloo
    > Sent: 03 June 2011 10:33 AM
    > To: calvyn@yahoogroups.com <mailto:calvyn%40yahoogroups.com>
    > Subject: Re: [calvyn] Waarom daal die lidmaatgetalle in die susterskerke ?
    > < Pro Regno
    >
    > Nicolaas
    >
    > O ja beslis. Ons het dit gedoen.
    >
    > Uit jou vraag kan ek ook aflei jy glo ook die stelling. Buite die kerk is
    > daar geen verlossing nie. Die stelling is totaal Rooms en na my mening ook
    > onskriftuurlik. Die woord kerk kom nie eers in die Bybel voor nie. Dit is
    > gemeente. Wanneer is jy 'n gemeente? Ek is bewus daarvan dat daar baie
    > gelowiges is in die Moslemlande wat nog Moskee toe gaan uit vrees vir
    > hulle
    >
    > lewe. Hulle behoort aan geen kerk nie, as hulle gelukkig is kom hulle as
    > gelowiges so af en toe bymekaar, dus tuisgemeentes. Is hulle deel van die
    > gemeenskap van gelowiges dus ook die "kerk" van Christus sy bruid. Of is
    > hulle uitgesluit net omdat hulle nie aan 'n instansie wat homself kerk
    > noem
    >
    > behoort nie.
    >
    > Barend
    >
    > ----- Original Message -----
    > From: "Roets, Nicolaas" <nicolaas.roets@... <mailto:
    > nicolaas.roets%40kpmg.co.za> <mailto:nicolaas.roets%40kpmg.co.za> >
    > To: <calvyn@yahoogroups.com <mailto:calvyn%40yahoogroups.com> <mailto:
    > calvyn%40yahoogroups.com> >
    > Sent: Saturday, May 21, 2011 7:21 AM
    > Subject: RE: [calvyn] Waarom daal die lidmaatgetalle in die susterskerke ?
    > <
    > Pro Regno
    >
    > Broeder Barend,
    >
    > Is dit moontlik om die kerk te verlaat en terselftertyd in die geloof
    > bly?
    >
    > From: calvyn@yahoogroups.com <mailto:calvyn%40yahoogroups.com> <mailto:
    > calvyn%40yahoogroups.com> [mailto:calvyn@yahoogroups.com <mailto:
    > calvyn%40yahoogroups.com> <mailto:calvyn%40yahoogroups.com> ] On Behalf
    > Of Barend Wesseloo
    > Sent: 19 May 2011 10:43 AM
    > To: calvyn@yahoogroups.com <mailto:calvyn%40yahoogroups.com> <mailto:
    > calvyn%40yahoogroups.com>
    > Subject: Re: [calvyn] Waarom daal die lidmaatgetalle in die susterskerke
    > ? < Pro Regno
    >
    > Ek wil graag die volgende vra. Die antwoord gaan nie uit statistiek
    > gekry kan word nie, omdat daar nie data daarvoor is nie. So ek vra dit
    > meer as 'n retoriese vraag. Die vraag vra ek vir al die kerke, want dit
    > is nie net 'n Gereformeerde Kerk probleem nie.
    >
    > Verlaat die lidmate die kerk of verlaat hulle die geloof?
    >
    > Barend Wesseloo
    > ----- Original Message -----
    > From: Slabbert Le Cornu
    > To: Slabbert Le Cornu
    > Sent: Monday, May 16, 2011 6:09 PM
    > Subject: [calvyn] Waarom daal die lidmaatgetalle in die susterskerke ? <
    > Pro Regno
    >
    > "En, wat van die feit dat die GKSA in 2003 (en die NGK en NHK voor dit)
    > die Messias-ontkennende Cloete omdigting aanvaar het, is dit nie dalk
    > die Here se oordeel omdat ons nie in ons vertaling en
    > beryming(omdigting) sy Seun wil erken en besing nie, dat ons kerke nou
    > so leegloop ?"
    >
    > Sien hier: http://bit.ly/mCKbjX
    >
    > Groete
    > Slabbert
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    > The information in this e-mail is confidential and may be legally
    > privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail
    > by anyone else is unauthorized. If you have received this communication in
    > error, please address with the subject heading "Received in error," send
    > to
    >
    > the
    > sender, then delete the e-mail and destroy any copies of it. If you are
    > not
    >
    > the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any
    > action
    >
    > taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be
    > unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to
    > the
    > terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement
    > letter. Opinions, conclusions and other information in this e-mail and any
    > attachments that do not relate to the official business of the firm are
    > neither
    > given nor endorsed by it.
    >
    > KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or error-free,
    > as information could be intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed,
    > arrive late or incomplete, or contain viruses.
    >
    > This email is being sent out by KPMG International Cooperative ("KPMG
    > International") on behalf of the local KPMG member firm providing services
    > to you.
    > KPMG International Cooperative ("KPMG International") is a
    > Swiss cooperative that serves as a coordinating entity for a network of
    > independent firms operating under the KPMG name. KPMG International
    > Cooperative ("KPMG International")
    > provides no services to clients.
    > Each member firm of KPMG International Cooperative ("KPMG International")
    > is
    > a legally distinct and separate entity and each describes itself as such.
    > Information about the structure and jurisdiction of your local KPMG member
    > firm can be obtained from your KPMG representative.
    >
    > This footnote also confirms that this e-mail message has been swept by
    > AntiVirus software.
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    > ------------------------------------
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    > The information in this e-mail is confidential and may be legally
    > privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail
    > by anyone else is unauthorized. If you have received this communication in
    > error, please address with the subject heading "Received in error," send
    > to
    > the
    > sender, then delete the e-mail and destroy any copies of it. If you are
    > not
    > the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any
    > action
    > taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be
    > unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to
    > the
    > terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement
    > letter. Opinions, conclusions and other information in this e-mail and any
    > attachments that do not relate to the official business of the firm are
    > neither
    > given nor endorsed by it.
    >
    > KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or error-free,
    > as information could be intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed,
    > arrive late or incomplete, or contain viruses.
    >
    > This email is being sent out by KPMG International Cooperative ("KPMG
    > International") on behalf of the local KPMG member firm providing services
    > to you.
    > KPMG International Cooperative ("KPMG International") is a
    > Swiss cooperative that serves as a coordinating entity for a network of
    > independent firms operating under the KPMG name. KPMG International
    > Cooperative ("KPMG International")
    > provides no services to clients.
    > Each member firm of KPMG International Cooperative ("KPMG International")
    > is a legally distinct and separate entity and each describes itself as
    > such.
    > Information about the structure and jurisdiction of your local KPMG member
    > firm can be obtained from your KPMG representative.
    >
    > This footnote also confirms that this e-mail message has been swept by
    > AntiVirus software.
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    > The information in this e-mail is confidential and may be legally
    > privileged. It is intended solely for the addressee. Access to this e-mail
    > by anyone else is unauthorized. If you have received this communication in
    > error, please address with the subject heading "Received in error," send
    > to
    > the
    > sender, then delete the e-mail and destroy any copies of it. If you are
    > not
    > the intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any
    > action
    > taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be
    > unlawful. Any opinions or advice contained in this e-mail are subject to
    > the
    > terms and conditions expressed in the governing KPMG client engagement
    > letter. Opinions, conclusions and other information in this e-mail and any
    > attachments that do not relate to the official business of the firm are
    > neither
    > given nor endorsed by it.
    >
    > KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure or error-free,
    > as information could be intercepted, corrupted, amended, lost, destroyed,
    > arrive late or incomplete, or contain viruses.
    >
    > This email is being sent out by KPMG International Cooperative ("KPMG
    > International") on behalf of the local KPMG member firm providing services
    > to you.
    > KPMG International Cooperative ("KPMG International") is a
    > Swiss cooperative that serves as a coordinating entity for a network of
    > independent firms operating under the KPMG name. KPMG International
    > Cooperative ("KPMG International")
    > provides no services to clients.
    > Each member firm of KPMG International Cooperative ("KPMG International")
    > is a legally distinct and separate entity and each describes itself as
    > such.
    > Information about the structure and jurisdiction of your local KPMG member
    > firm can be obtained from your KPMG representative.
    >
    > This footnote also confirms that this e-mail message has been swept by
    > AntiVirus software.
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    >

    --
    Christiaan & Irma Jooste
    Geref. Kerk Wonderboompoort
    Posbus 16246
    Pretoria-Noord
    0116
    Tel: 012 546 4915
    Sel: 0842454038

    [Non-text portions of this message have been removed]

    ------------------------------------

    Yahoo! Groups Links

    --
    This message has been scanned for viruses and
    dangerous content by Pinpoint, and is
    believed to be clean.

    [Non-text portions of this message have been removed]

    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.