Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [calvyn] Genesis 'n Mite?

Expand Messages
 • Jan Stander
  Jan Stander :- Henry, hierdie tipe tirade is die hoofrede waarom ek glad nie meer aan besprekings oor kreasionisme v. evolusionisme deelneem nie - op geen
  Message 1 of 18 , Mar 1, 2011
  • 0 Attachment
   Jan Stander :-

   Henry, hierdie tipe tirade is die hoofrede waarom ek glad nie meer aan
   besprekings oor kreasionisme v. evolusionisme deelneem nie - op geen forum
   nie. Kan dit wees dat jy werklik glo dat die stringe beledigings wat jy na
   evolusioniste slinger hulle sal oortuig dat jy reg en hulle verkeerd is?

   In hierdie argumente is daar nie regtig enige verskil tussen die krasheid
   van die "Christene" en die "heidene" se redenasies en aanvalle op mekaar
   nie, Henry - dit sal dalk beter werk om Spreuke 15:1 toe te pas. Soos dit
   nou staan is die kreasioniste en die evolusioniste wedersyds onoortuigbaar -
   en die manier waarop die argument tussen hulle gevoer word is grootliks
   hiervoor verantwoordelik.

   Vrede vir jou!

   Jan   2011/3/1 <Henryjackman@...>

   >
   >
   > Geliefdes, genade en vrede.
   >
   > Vergewe my, ek volg nie al die korrespondensie nie, en het die slegte
   > gewoonte
   > om sommer uit n ander invalspoort iets te se.
   > Dit gaan om die stryd teen die liberaliste met hulle stupid argumente dat
   > Genesis n miter is en dat die woord van God is nie maar mense woore oor God
   > en al sulke wolhaarstories.
   > Hierdie liberaliste walg my en ek word naar as ek aan hulle kranksinnige
   > uitsprake dink.
   > As Jesus en Paulus en Moses hier was sou hulle hulle verseker honde, varke,
   >
   > slange en roofsugtige wolwe genoem het.
   >


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Henryjackman@cfl.rr.com
   Geliefdes, Jan Stander en Calvyneposvriende, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek vertrou ek deel die geloof met n kind
   Message 2 of 18 , Mar 2, 2011
   • 0 Attachment
    Geliefdes, Jan Stander en Calvyneposvriende, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus.

    Ek vertrou ek deel die geloof met n kind van die Here as ek reageer op jou skrywe.
    My skrywe is niks anders as die Evangelie se bestraffing en waarskuwing wat na dwaalleraars toe gekom het nie, dat hulle op die oordeelsdag geen verontskuldiging het nie . (Die Heilige skrywe van die Heilige apostel Paulus aan die Romeine. Romeine1).
    Ongelukkig het die heiligeid van God uit ons evangeliese woordeskat verdwyn, dis hoekom daar so n ‘cheap’ genade is en God nie gevrees word nie.
    Daarmeesaam hangende het geregtigheid van God deur die geloof alleen ook gesink, en niemand vrees die reverdige toorn en oordeel en strafgerigte van God nie, wat reeds bewys word deur die sinnelose liberalisme en evolusionisme, en deur ons skepper God se skeppinswerke ook onder n –isme te plaas, is ‘outrages.’

    My 'vocabulary' ken nie die woorde tirade-isme, stringe beledigings-isme, narsisssitiese -krasissisme nie.

    Die Kerk moet bestraf, vermaan, bersispe en aanspreek, nie in n selfaangestelde regtersposisie nie, maar as ‘fruit inspectors.’ Maar nou word die Kerk, soos die slang n rivier agter die vrou aanstuur, weggevoer deur die vuil, besoedelde heidense, godslasteraars se vuil stroom van kontemporere suigkrag. Die ware Kerk is bo dit alles verhewe. Ons is in die wereld, maar nie van die wereld nie.

    Sien jy wat ek bedoel, as jy alles onder -isme wil plaas moet jy die lewende God ook as onder n lewende-isme, Godsisme plaas.
    Verstaan jy?
    Ek wil nie naastenby die liberal-isme en evolusion-isme en enige ander –isme of -siste oortuig nie, want dit is strukture en gevalle sondaars wat van die grondlegging van die wereld, van die sondeval af, al daar is. Tensy God deur ons bestraffing, ons getuienis en gebede tog n verworpenene (reprobate of n opstandeling (apostate) deur die genade van die Evangelie wil red.

    Die meeste van die soort aanhangers is verworpe-niste en opstandeling-iste (hulle vrugte wys dit). Sien jy hoe belagliken gevaarlik is dit om die Skepper van hemel en aarde en Sy uitverkore, geliefde gelowiges, Sy heilige kinders, Sy werkers en hulle geloof in Sy skeppingswerke onder in n -isme te wil plaas? Dis laster, beledigings en krasse uitsprake wat hulle slinger teenoor so n lieflike Skepper wat daar is om geniet te word. Nou loop die (afgedwaalde, godsdienstige krimminal-istiese-) wereld ook blindelings saam met al die heidene en ateiste agter al die vervloekte -ismes aan. Ongelukkig wat hulle nie wil weet nie, en nie kan weet nie, en nie sal verstaan nie, is dat die ‘beledigende’ en ‘krasse’ oordele en strafgerigte van God nou en op die oordeelsdag baie erger sal wees as wat hulle droom of wat hulle nie in hulle wildste nagmerries kan voorstel nie. Daar's net een -isme en een –iste wat reg is en dit is die Calvinisme, Calviniste soos die Puriteinse suiwer leer.

    Jy's n wyse man as jy weier om aan sulke lae, vuilskottelgoedwater-ismes deel te neem. Al die ware uitverkorenes distansieer hulle daarvan en ek bid dat hulle die Skepper van hemel en aarde meer wil besing, prys, liefhe, aanbid, bewonder en in algehele oorgawe aan Hom, Sy Koninkryk en geregtigheid en Sy kinders vurig te soek, lief he en dien, en selfs gewillig is om nie net vir Jesus se opstanding en beloftes van Sy aankoms te getuig nie, maar ook daarvoor wil sterwe, wat wel binne ons leeftyd konkreet kan realiseer soos in die kerkgeskiedenis dikwels gebeur het en tans op sekere plekke wel gebeur.

    Hoor jy ons sugkreet as ek begeer dat ons soos Maarten Luther eerder 3-4 ure elke dag voor Sy groot majesteit en verhewenheid op ons kniee sal wees in ons binnekamers?
    Die Psalms wys dat die Heilige Gees die gelaat van die aarde nuut maak. Wie laat die somer, herfs, winter, lengte met sy vrugte, kleure, sneeu en soos ryp soos as strooi, en die lieflike lentebloeisels, klanke en geure uitspruit en voortkom? Dis nie n Heilige Gees-isme nie, dis die Skepper Gees, die Gees van YAHWEH, wat die lewendmakende en lewendgewende Gees is.

    Onder watter definisie wil ons die groot God en Saligmaker, die Skepper van lewe, wat Sy prerogatief en onmededeelbare eienskappe is, plaas , en nou wil ons Hom onder n
    –isme verkleineer?

    Lief vir julle en bid dat die groot God en Vader van ons Here Jesus Christuis aan al julle behoeftes voorsien na die rykdom van Sy ondeurgrondelike uitverkiesende genade.

    Henry en Marieta Jackman.

    --
    To me life is Christ and death gain

    ---- Jan Stander <janstander5@...> wrote:
    > Jan Stander :-
    >
    > Henry, hierdie tipe tirade is die hoofrede waarom ek glad nie meer aan
    > besprekings oor kreasionisme v. evolusionisme deelneem nie - op geen forum
    > nie. Kan dit wees dat jy werklik glo dat die stringe beledigings wat jy na
    > evolusioniste slinger hulle sal oortuig dat jy reg en hulle verkeerd is?
    >
    > In hierdie argumente is daar nie regtig enige verskil tussen die krasheid
    > van die "Christene" en die "heidene" se redenasies en aanvalle op mekaar
    > nie, Henry - dit sal dalk beter werk om Spreuke 15:1 toe te pas. Soos dit
    > nou staan is die kreasioniste en die evolusioniste wedersyds onoortuigbaar -
    > en die manier waarop die argument tussen hulle gevoer word is grootliks
    > hiervoor verantwoordelik.
    >
    > Vrede vir jou!
    >
    > Jan
    >
    >
    >
    > 2011/3/1 <Henryjackman@...>
    >
    > >
    > >
    > > Geliefdes, genade en vrede.
    > >
    > > Vergewe my, ek volg nie al die korrespondensie nie, en het die slegte
    > > gewoonte
    > > om sommer uit n ander invalspoort iets te se.
    > > Dit gaan om die stryd teen die liberaliste met hulle stupid argumente dat
    > > Genesis n miter is en dat die woord van God is nie maar mense woore oor God
    > > en al sulke wolhaarstories.
    > > Hierdie liberaliste walg my en ek word naar as ek aan hulle kranksinnige
    > > uitsprake dink.
    > > As Jesus en Paulus en Moses hier was sou hulle hulle verseker honde, varke,
    > >
    > > slange en roofsugtige wolwe genoem het.
    > >
    >
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.