Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [calvyn] Regeringstye van Israelitiese konings

Expand Messages
 • Neels Malan
  Dankie, prof Paul, vir die interessante gegewens. Neels M ... From: calvyn@yahoogroups.com [mailto:calvyn@yahoogroups.com] On Behalf Of Paul Kruger Sent: 03
  Message 1 of 3 , Dec 31, 2010
   Dankie, prof Paul, vir die interessante gegewens.

   Neels M

   -----Original Message-----
   From: calvyn@yahoogroups.com [mailto:calvyn@yahoogroups.com] On Behalf Of
   Paul Kruger
   Sent: 03 December 2010 15:13
   To: Calvyn
   Subject: Re: [calvyn] Regeringstye van Israelitiese konings

   Ekskuus dat ek nou eers antwoord.

   Die nuwere bronne wat jonger datums voorstel, gaan gewoonlik van
   bepaalde Skrifkritiese aannames uit, terwyl die ouer bronne die
   regeringsjare in die Bybel op gesigswaarde aanvaar. Laasgenoemde is
   egter nie sonder probleme nie, omdat dit nie altyd duidelik is wanneer
   iemand koning was en wanneer iemand vir hom as minderjarige of ou
   koning, as regent opgetree het nie (bv. toe Ussia melaats was). Verder
   word ook inklusief gereken volgens Bybelse jaartelling, sodat 'n jaar
   tweekeer getel kan word as daar in 'n jaar 'n troonsopvolging was - dis
   die laaste jaar van koning A én die eerste jaar van koning B. Voor die
   instelling van die koningskap en veral die regeringsjare van Dawid,
   begin datums onsekerder raak, maar daarna behoort daar redelike
   eenstemmigheid te wees indien die Bybel as primêre bron aanvaar word.
   Snoek (Heilige Geschiedenis) gee by elke koning datums aan, wat 'n
   redelike riglyn is. Bimson en Kane se IVP Bible Atlas gee 'n bruikbare
   tydlyn. Die datums van Hill & Walton (A Survey of the Old Testament) gee
   datums aan wat nuttig gebruik kan word. Dit alles gesê, gebeur dit nog
   dat daar soms onsekerheid is oor die presiese datum van sommige
   gebeutenisse. Prof Rassie Smit, vroeër van Semitiese Tale aan die PU vir
   CHO, se doktorsproefskrif het juis gehandel oor die datum van die
   verwoesting van Jerusalem. Was dit nou in 587 of 586? Die sinkronisering
   van die absolute dateringsmetode (soveel jaar v.C.) en die relatiewe
   daterings (soveelste jaar van koning XYZ van Israel, Juda of watter volk
   ook al) is 'n heel gekompliseerde studie.

   Groete

   P
   Vrywaringsklousule / Disclaimer:
   http://www.nwu.ac.za/it/gov-man/disclaimer.html

   >>> Jan Stander <janstander5@...> 2010-11-09 19:18 nm >>>
   Ek is op die oomblik besig met *n kursus wat deur die
   Hugenote-Bybelinstituut aangebied word, en die Israelitiese koningkryk
   [beide die verenigde koninkryk, en die Noord- en Suidryk] word
   bestudeer.
   Wat my opgeval het is die *onsekerheid* oor die regeringstye van die
   konings.   In die geval van Salomo word daar bv tye aangedui soos 1015-975 v.C.
   [A
   Dictionary of the Holy Bible [Rand & Robinson], 1859], 1015-975 v.C.
   [Morrish
   Bible Dictionary, 1899], 973-933 v.C. [Colliers Encyclopedia, 1985],
   971-931
   v.C. [Wikipedia Internetensiklopedie], 965-925 [Christelike
   Kernensiklopedie, 2008] en 961-922 [Encarta 2005-ensiklopedie].   Die twee 19de-eeuse bronne stem ooreen wat hul berekening van Salomo
   se
   regeringstyd betref * alhoewel die nuwer bron moontlik bloot die ouer
   een
   aanhaal. Die nuwer bronne verskil almal van mekaar * alhoewel slegs
   met
   sowat 12 jaar ten opsigte van die datum waarop sy bewind begin het.
   Daar is
   egter 'n verskil van 42 tot 54 jaar tussen die 19de-eeuse berekenings
   en die
   20ste/21ste-eeuse berekenings.   Nou wonder ek hoekom daar so *n groot verskil is tussen die 19de-eeuse
   berekenings en die 20ste/21ste-eeuse berekenings. Is daar enige
   gesaghebbende stel berekenings wat algemeen aanvaar word?   Jan


   --
   Avoid loud and aggressive persons,
   they are vexations to the spirit.


   [Non-text portions of this message have been removed]   ------------------------------------

   Yahoo! Groups Links

   [Non-text portions of this message have been removed]   ------------------------------------

   Yahoo! Groups Links   No virus found in this incoming message.
   Checked by AVG - www.avg.com
   Version: 8.5.449 / Virus Database: 271.1.1/3337 - Release Date: 12/24/10
   23:59:00
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.