Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Reguitstraat

Expand Messages
 • Nico van der Dussen
  Goeie more broeders en susters, Dit is met blydskap dat ek kan rapporteer dat Reguistraat suksesvol gelanseer is by www.reguistraat.za.org Ons het reeds binne
  Message 1 of 3 , Dec 5, 2009
   Goeie more broeders en susters,

   Dit is met blydskap dat ek kan rapporteer dat
   Reguistraat suksesvol gelanseer is by www.reguistraat.za.org

   Ons het reeds binne minder as 24 uur 37 intekenare geregistreer.

   Die webblad is aan die gang en die eerste vier artikels is gepubliseer:
   * Redaksionele Artikel: 21ste Eeue Reformasie
   * Amok by Streeksinode Randvaal
   * Reformasie in Nehemia se tyd
   * Dr Hennie antwoord dr Vorster oor Gen 1-3

   Ons is van plan om die res van die artikels
   (ongeveer 15) so in die volgende week of twee sporadies vry te stel.

   Baie dankie aan elkeen van u wat gehelp het om
   hierdie groot taak 'n sukses te maak.

   Indien u nog artikels wil bydra dan is u welkom.
   Die internet medium maak dit vir ons moontlik om
   nie soseer aan afsnydatums gebonde te wees nie en
   te kan publiseer wanneer ons wil. Dus: Die
   broeders wat nog streeksnuusartikels wil skryf, is meer as welkom.

   U kan u vriende en familie laat weet om in teken
   op Reguitstraat deur 'n epos te stuur na
   ReguitStraat-subscribe@yahoogroups.com<mailto:ReguitStraat-subscribe%40yahoogroups.com>

   Ek hak vir u die Redaksionele artikel hier aan.
   Daarin sit ek uit een wat die rasionaal agter hierdie elektroniese blad is:

   Teen die tyd dat Pretoria vandeesmaand sy pers
   jas verruil het vir �n groen jas, sal dit reeds
   492 jaar gelede wees dat Maartin Luther sy 95
   stellings teen die kerkdeur in Wittenberg
   vasgespyker het en die Protestantse Reformasie begin het.

   Hierdie Reformasie was nie die enigste reformasie
   in die geskiedenis nie. Daar het ook soortgelyke
   reformasies plaasgevind onder Gideon, Asa, Hiskia, Jos�a, Nehem�a en andere.

   As ons na die Reformasies deur die geskiedenis
   kyk, dan is dit opmerklik om te sien dat die
   terugkeer na die Woord van God telkemale die
   sentrale plek ingeneem het. Tydens die Reformasie
   van die 1500�s was dit dan ook een van die
   slagspreuke, naamlik : Sola Scriptura.

   Ons beleef tans weer �n tyd van afval. In Jos�a
   se tyd het hy en die volk hulle bekeer en hul
   samelewing gereformeer toe die wetboek herondek
   is en aan die volk voorgelees is (2 Konings 22).

   In Maartin Luther se tyd het die Rooms- Katolieke
   Kerk die Waarhede van die Woord van God van die
   mense probeer weghou deur vervolging, oorlog,
   moord, leuens en wat nog. Daar het egter �n
   fundamentele verandering plaasgevind wat dit
   makliker vir die Reformatore van die 1500�s
   gemaak het om die Skrifwaarhede onder die
   bevolking te versprei. Dit was die
   Gutenberg-drukkerspers wat dit moontlik gemaak
   het dat die Rooms-Katolieke se monopolie op die
   verspreiding van idees verbreek is. Voorheen is
   hoofsaaklik van handgeskrewe boeke gebruik
   gemaak. Nou kon talle boeke met relatief min
   moeite gedruk word. Die uiteinde was dat die
   Reformatore se idees regoor Europa soos �n veldbrand versprei het.

   In ons tyd is daar �n soortgelyke proses aan die
   gang: Rekenaartegnologie maak dit vandag moontlik
   om duisende boeke elektronies op jou rekenaar te
   stoor, op te roep en te deursoek. Dit beteken dat
   hierdie boeke nou baie meer toeganklik vir die
   bevolking begin word. So het Stillwater Revival
   Books �n rekenaarskyf geproduseer wat in jou
   baadjiesak pas, maar 12,500 Reformatoriese boeke,
   prente en multimedia-stukke bevat
   (http://www.swrb.com/Puritan/calvinism-bookshelf-cds.htm).
   Dit word nou moontlik om �n hele biblioteek in
   jou baadjiesak rond te dra en met die druk van �n
   knoppie daardeur te soek na spesifieke inligting.

   Verder maak die elektroniese publisering van
   inligting op webruimtes dit nou baie goedkoper,
   vinniger en makliker om Reformatoriese artikels
   en gevolglik ook die idees wat daarmee saamgaan,
   te versprei. Rekenaartegnologie is besig om die
   Sekulariste se monopolie wat hulle die afgelope
   eeu op inligting opgebou het, te verbreek. Dit
   word nou moontlik dat die Skrifwaarhede herontdek
   kan word. Dit wat die Kerkvaders en Reformatore
   geglo het, kan daagliks makliker en goedkoper deur gewone mense herontdek word.

   Vanaf Februarie vanjaar het 8 predikante en talle
   ouderlinge en lidmate met mekaar gekoukus oor die
   oprigting van �n Gereformeerde Tydskrif. In
   Reformasiemaand (Oktober) het hulle besluit om �n
   Gereformeerde rekenaartydskrif op te rig. Dit is
   gedoen juis om die Waarhede van die Woord van God
   te bevorder en om artikels die lig te laat sien
   wat Christene in Suid-Afrika sal help om hul
   lewens, hul gesinne, hul kerke en ons land weer
   te laat terugkeer na God se Woord sodat die HERE ons kan se�n.

   Hierdie nuwe elektroniese Gereformeerde Tydskrif
   se naam is Reguitstraat. Dit verwys terug na die
   gebeure in Handelinge 9:11 toe Ananias deur die
   HERE beveel is om na Paulus toe te gaan te
   Reguitstraat om hom die hande op te l� sodat hy
   van sy blindheid genees kon word. Die HERE het
   Paulus met blindheid geslaan as simbool van die
   geestelike onkunde en blindheid waarin hy verkeer
   het. Nou het hy nie net sy sig teruggekry nie,
   maar hy kon ook die Woord van God reg verstaan.
   Hy was nou nie meer die vervolger van God se volk
   nie. Hy het �n bouer geword van God se koninkryk.
   Hy het nuwe lig gesien: nie net met sy fisiese o�
   nie, maar ook met sy geestelike o�. Hy het �n
   nuwe mens geword wat nou anders na die w�reld gekyk het.

   Die doelwit van Reguistraat is om net so ook
   mense se o� oop te maak sodat hulle God se Woord
   reg sal verstaan en die reguit weg sal bewandel
   (Spreuke 15:21, Gal 2:14). Die Belydenisgrondslag
   is die Heilige Skrif soos verwoord in die Drie
   Formuliere van Eenheid en ons teikengehoor is Gereformeerde Afrikaanse gesinne.

   Die Redaksie bestaan uit Ds. Gustav Opperman, Ds.
   Ben Smit, Nico van der Dussen, Francois van
   Deventer (eindredakteur) en Susan Opperman.

   Streeksverteenwoordigers sluit in:

   �OVS: Ds Arie Stavast
   �Dorsland: Ds Neil Prinsloo
   �Bosveld: Ds Sarel Cilliers
   �Platinumland: Ds Slabbert le Cornu
   �Noord-Kaap: Moet nog bevestig word
   �Wes-Kaap: Ds Thinus du Plessis
   �Natal: Ds Hennie de Villiers
   �Transvaal: Ds Petrus Venter
   Ons eerste uitgawe van Reguitstraat fokus op
   Reformasie terug na die Skrif. Sommige van die
   artikels wat in hierdie eerste uitgawe gaan verskyn sluit in:

   �Amok by Streekssinode Randvaal � Ds S le Cornu
   �Reformasie vs Revolusie � Prof L Floor
   �Nehem�a se Reformasie praat met ons : Hy sal ons
   dit laat geluk � Ds G Opperman
   �Die ooreenkomste tussen ons tyd en die Nadere Reformasie � Prof A Neele
   �Die Waldense � Minderheid gelowiges verander die geskiedenis � Jan Kruger
   �Darwinisme, natuurwetenskaplike kennis en die Woord van God � Prof PH Stoker
   �Kom ons rebelleer! � Susan Opperman
   �Die Reformasie en sending-ywer � Alwyn Bezuidenhout
   �Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 7 � Dr Gert Kruger
   �Kohlbrugge oor reformasie � Dr Attie Bogaards

   Hierdie nuwe tydskrif val egter nie net in die
   smaak van die akademici nie. Dit maak ook ruimte
   vir die mense onder ons wat van tuinmaak en
   kosmaak hou. In hierdie uitgawe gee ons in die
   Koskas �n resep deur vir �Peer en perke poeding
   met hawermout� en in Eden word vertel hoe om jou
   eie vrugte in die stadstuin te kweek.

   Indien u gratis wil inteken op hierdie
   e-Tydskrif, kan u net �n e-pos stuur aan:
   mailto://Reguitstraat-subscribe@yahoogroups.com

   Mag hierdie nuwe elektroniese tydskrif �n bydrae
   lewer om �n nuwe Reformasie terug na die Skrif
   aan die gang te sit. Mag dit �n bydrae lewer dat
   ons geslag se o� kan oopgaan en ons lewens, ons
   gesinne, ons kerke en ons land sal terugkeer in
   gehoorsaamheid aan Sy Woord, want �dan sal �k uit
   die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.� (2 Kor 7:14)

   groete

   U broer in Christus

   Francois van Deventer   [Non-text portions of this message have been removed]
  • HJ van Dijk
   Dit is met blydskap dat ek kan rapporteer dat Reguistraat suksesvol gelanseer is by www.reguistraat.za.org www.reguitstraat.za.org werk beter! Groetnis Hennie
   Message 2 of 3 , Dec 5, 2009
    Dit is met blydskap dat ek kan rapporteer dat
    Reguistraat suksesvol gelanseer is by www.reguistraat.za.org

    www.reguitstraat.za.org werk beter!

    Groetnis
    Hennie
   • Nico van der Dussen
    Goeiedag, Die afgelope tyd het Reguitstraat nie vakansie gehou nie - daar is n aantal artikels bygevoeg. Sien http://www.reguitstraat.za.org Van die artikels
    Message 3 of 3 , Jan 18, 2010
     Goeiedag,

     Die afgelope tyd het Reguitstraat nie vakansie gehou nie - daar is 'n aantal artikels bygevoeg.

     Sien http://www.reguitstraat.za.org

     Van die artikels sluit in:

     -GKSA Sinode van Julie 2009 se gebed oor die vrou in die amp in die lig van Artikel 7 NGB

     -Vroue as besittings

     -Hoop vir die toekoms lê in vrees vir die Een Enige God wat ons aan ons kinders moet leer

     -Kom Ons Rebelleer!

     -Die geheim van reformasie: Christus-prediking

     Lekker lees!

     Groete

     Nico vd Dussen
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.