Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [calvyn] Lee OZ -- ou S.A. vlae

Expand Messages
 • Francois van Deventer
  Dr Lee, om weer terug te kom oor die vlag kwessie en of ons die ou-RSA vlag onder aan ons e-mails moet sit. Wel, soos ek reeds vermeld het is die ouRSA vlag
  Message 1 of 3 , Apr 3, 2000
  • 0 Attachment
   Dr Lee,

   om weer terug te kom oor die vlag kwessie en of ons die ou-RSA vlag onder
   aan ons e-mails moet sit. Wel,
   soos ek reeds vermeld het is die ouRSA vlag nie werklik die simbool van
   Afrikaners nie. Ek stem met u saam
   dat die vierkleur nie die vrystaters en die ouens in natal verteenwoordig
   nie. Dus moet mens dalk na iets anders
   kyk. Ek hou van u voorstel om na die voortrekkervlag te kyk, of miskien moet
   mens self 'n kombinasie maak tussen
   die vrystaatse en ZAR en natal vlae. Ek weet dat die vrystaters en die ZAR's
   onder die strydvlag saam geveg het.
   Die strydvlag was 'n vierkleur met die verskil dat die rooi baan vervang is
   met 'n oranje baan.

   Hoe voel u oor hierdie voorstelle?

   O'ja ek kon nie 'n link na die voortrekkervlag oopgemaak kry nie.

   Groete
   Francois

   Oorspronklike boodskap van francois:

   Dr Lee,

   Persoonlik is ek liewer vir die ou ZAR vlag. Die hele kwessie van die
   Suid-Afrikaanse situasie is geweldig kompleks.
   Aan die een kant stem ek saam dat daar eenheid is tussen alle gelowiges.
   Maar daar is ook verskeidenheid. Dus is
   dit waar dat mens Amerikaanse (Suid-Amerkinakers / Dixies) kry, Australiers
   en Engelse ens ens. Maar in 1910 toe
   Suid-Afrika 'n Unie geword het, het die Afrikaners se land(e) ophou bestaan.
   Vanaf 1910 tot 1994 het Suid-Afrika
   bestaan as 'n land wat semmi-christelik was. In 1948 het die nasionale party
   oorgeneem en gepoog om suid-afrika
   baie meer christelik te maak (u sal u herinner dat in 1948 die bybel vir die
   eerste keer in engelse staatsskole ingebring is).
   Verder het afrikaners ook probeer om state tot stand te bring vir die
   verskillende volkgroepe in suid-afrika en die
   koloniale grense wat getrek is ongedaan te maak. Ongelukkig is ook foute
   gemaak waarvan ek dink een van die ernstigstes
   was dat sosialistiese idees aangehang is. Die vraag is as die Afrikaners nou
   regtig sinvol die stryd wil stry op staatkundige gebied,
   moet die afrikaner dit doen as 'n minderheidsgroep in Suid-Afrika, of moet
   hy se^ dat hy 'n volksgroep op sy eie is en
   geregtig is op 'n eie land netsoos die Russe, of Engelse of Taiwanese, of
   Japanese of Duitsers. Indien mens op hierdie
   vraag sou antwoord dat die Afrikaner as minderheidgroep in SA dit moet doen,
   dan kan mens ook se^ dat grense soos
   ons dit vandag ken tussen verskillende lande, slegs kunsmatig is en dat mens
   dan maklik die hele asie" in een land kan saamgooi,
   of die hele europa of die hele twee Amerikas. Hierdie is baie moeilike vrae
   wat een of ander tyd wel beantwoord sal moet word.

   Om terug te kom na die vlagkwessie. Dus sal ek dan eerder vir Afrikaners wou
   voorstel dat mens die ou ZAR vlag gebruik. Verder
   moet mens dalk ook dink itv om alle gelowiges saam te bind in die hele
   wereld onder 'n ander vlag. In hierdie verband hou ek
   nogal van die Christen vlag ('n wit vlag met 'n pers blok in die linker
   boonste hoek met 'n rooi kruis.) Ek sluit dit in ter illustrasie.

   Hoe dink u oor die kwessie van die eenheid en verskeidenheid tussen
   verskillende Christenvolke en hoe moet mens hierdie hele
   storie sien met die kolonies (Brittanje, Frankryk, Italike, Duitsland ens)
   wat willekeurig grense vasgestel het?. So kry mens bv. dat
   die Owamboes in drie verskillende lande woon nl Angola, Namibie" en
   Botswana. Dieselfde geld vir die Koerde (Irak, Iran, en Turkey - dink ek).

   Moet Chrsitenvolke eendag probeer om hierdie willekeurige grensvassteller
   ongedaan maak? Hoe moet mens die verhoudings tussen
   verskillende volke sien? Hier kom dan die kwessie van immigrasie ook in,
   want 'n volk sal nie graag wil toe laat dat hy verswelg word deur
   'n klomp mense wat na jou land toe wil kom slegs omdat jy 'n produktiewe
   land is nie. (Dit sal dan neerkom op 'n parasietiese verhouding)

   Ek sal graag wil hoor hoe u oor hierdie sake dink.

   groete
   francois


   ---- Original Message -----
   From: Dr Francis Nigel Lee <francisnigellee@...>
   To: Braam Scheepers <bscheepers@...>; Francois van Deventer
   <fvandeventer@...>; Oom Bosman (E-mail) <ebosman@...>
   Sent: Sunday, March 26, 2000 2:38 AM
   Subject: Bestendiging v.d. ou RSA vlag op e-pos briewe


   > bs---- Original Message -----
   > From: Dr Francis Nigel Lee <francisnigellee@...>
   > To: Larno Meyer <Larnom@...>
   > Sent: Sunday, March 26, 2000 10:35 AM
   >
   > Wat dink u daarvan om 'n ou S.A. vlag voor te berei met 'n
   > opskrif daaraan soortgelyk aan die aangehegde vlag v.d.
   > Suiderlinge in die C.S.A. (V.S.A.) vanaf 1859-1864?!
   >
   >
   >   ----------------------------------------------------------------------------
   ----
  • cl@carstenlinke.de
   Geagte lede Ek wou nie eintlik by n debat oor vlae op hierdie poslys betrokke geraak het nie, maar wil tog vinnig iets bydra ten einde misverstand te probeer
   Message 2 of 3 , Apr 3, 2000
   • 0 Attachment
    Geagte lede

    Ek wou nie eintlik by 'n debat oor vlae op hierdie poslys betrokke geraak het
    nie, maar wil tog vinnig iets bydra ten einde misverstand te probeer voorkom.

    Die Strydvlag van ouds is die genoemde Vierkleur met 'n *bykomende* oranje
    baan *onder* die Vierkleur. Dis hoekom dié vlag tydens die oorlog ook as
    "Vijfkleur" bekend gestaan het.

    Die Vierkleur waarop die rooi baan met 'n oranje een *vervang* is, behoort 'n
    nuwe model uit die ons tyd te wees. 'n Paar jaar gelede is daar op 'n
    vlaeposlys inligting versprei, waarvolgens hierdie vlag deur die intussen
    verdwene AVF by die SA Heraldiese Instituut as sogenaamde "Vryheidsvlag"
    geregistreer is.

    Groete
    Carsten
    _______________________________________________________________
    Carsten Linke - cl@... - http://www.carstenlinke.de


    >>> "bouwe.vandereems@..." 03.04.00 16.27 >>>
    Op grond van die lg. opmerkings ondersteun ek Francois se voorstel vir die
    vierkleur met 'n oranje baan, aangesien dit 'n uitdrukking is van die
    Afrikaner se vryheidsstrewe sowel as hy Calvinistiese geloof, onder die
    voorwaarde dat die Afrikaner se vryheidsstrewe 'n uitvloeisel is van sy
    Calvinistiese geloof, aangesien ons vrygekoop is deur Christus is en daarom
    ook vry wil wees van heidense onderdrukkers, sodat ons God reg kan dien.

    - Bouwe van der Eems

    -----Original Message-----
    From: Leonard van der Dussen [mailto:lvddussen@...] Sent: Monday,
    April 03, 2000 2:34 PM
    To: calvyn@egroups.com Subject: RE: [calvyn] Lee OZ -- ou S.A. vlae [...]
    Die oorlogsvlag (vryheidsoorloë) was op 'n stadium die vierkleur met oranje
    baan pleks van rooi (ek dink dit was om die Vrystaat te akkommodeer). Na my
    mening voldoen dit aan die eenvoudige uitdrukking van Afrikanervryheid en
    protestantse geloof (wat grootliks tot ons volksvorming bygedra het, né mnr
    Marais, du Preez, du Plessis ens).


    > From: Francois van Deventer [mailto:fvandeventer@...] > Sent:
    Monday, April 03, 2000 1:45 PM
    > To: calvyn@egroups.com; Rudi Schwartz; George Logan; Braam Scheepers;
    > carsten.linke@... > Subject: Re: [calvyn] Lee OZ -- ou S.A. vlae > > Dr Lee,
    [...]
    > Die strydvlag was 'n vierkleur met die verskil dat die rooi baan vervang
    is
    > met 'n oranje baan.
    > > Hoe voel u oor hierdie voorstelle?
    > > O'ja ek kon nie 'n link na die voortrekkervlag oopgemaak kry nie.
    > > Groete
    > Francois

    *****************************************************
    CARSTEN LINKE
    DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
    Kaiserleistrasse 29-35
    D-63067 Offenbach
    Telephone: +49-69-8054-0
    Internet Address: carsten.linke@...
    Home Page: http://www.dfs.de
    *****************************************************
    -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
    Version: PGPsdk version 1.1.1 (C) 1997 Pretty Good Privacy, Inc.

    mQENAzdUykEFtgEIAL6jo5/LO0AhvjwtDJh8ly3Wr0DGfXmT3G9T94f9TiEtJkxj
    GKd6vi8tWJXogvJXKkkWB07xlihLKQSvOeNBJ5cF7mfpUe5t3ElnLIxVszgPXVmP
    noa8bU3pQFlKYC1W1irDWAeniNQkDJogb7JZoUmObTwVwuYracddjTcVRfzsCSoT
    d2+bJIILMw8SfbEpk3PRBxeQtCRagF/rfHHOAlg505CuO84TvmhDvBj4Wc6qBVA2
    sybu5OLlQkvT+Ty3Yu+ma5YB4d4MC3ZSecb3pEL2I2v7QqtmH2Gb6yB/VqmDseP8
    CtlFfFe84j05fvLZW0jolNdHMeM2thMDA8TProUABRG0IERldXRzY2hlIEZsdWdz
    aWNoZXJ1bmcgPEBkZnMuZGU+iQEVAwUQN1TKQbYTAwPEz66FAQH19gf9F/KUuu7j
    il1Dsd8oV7e6qtCdcTlvRTpolM/UElvWfDm0Fnn6/t9W/1tW76eYRqEL7RxOErQc
    mww9fmaCLVq2k+Z6WGsRNULXJGeK2RbD8WbIySrxjkUXLu0k7BlOMXusE3ECazhJ
    0VgLfHLeLqMuXOdMzbZBIZyI/rqA2eexD+2j7gAoUblihPo12IJ6DiJ6uW7jbKkX
    RmWATEH/UrQljUG80XDH7edAuw2CBxQxs8BkC0UVgZ8PVLMyUzX2V/Tc2r6jzlBI
    y74ps4uKeed1oYn70eA1q8X5peS+V+890wJ4nIQ/HjAVUEM+MnQe/EvDgmUh/9uk
    EymPiiWzXcWFSw==
    =hs1p
    -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
   • Leonard van der Dussen
    Dankie vir die opheldering. Daar is n illustrasie in kleur op n baie ou boek wat in (dink ek) my pa se besit is - ek wil nou graag gaan seker maak hoe
    Message 3 of 3 , Apr 3, 2000
    • 0 Attachment
     Dankie vir die opheldering. Daar is 'n illustrasie in kleur op 'n baie
     ou boek wat in (dink ek) my pa se besit is - ek wil nou graag gaan
     seker maak hoe daardie vlag lyk, want dit het beslis die groen
     vertikale en minstens een oranje baan. My geheue moes my begewe
     het, want dit is die een waarvan ek onthou asof die rooi deur die
     oranje vervang is.

     Hoe dit ook al sy, ek stem vir die vyfkleur, veral in die lig van
     afgelope jare in SA waar dit nodig geword het om die oranje baan
     by die Afrikanerstrewe te bring om aan te dui dat ons nie van die
     verlooptes se woeste vryheidsdrange praat nie, maar van die
     protestantse roepingbewuste vryheidsdrang.

     Groete
     Leonard


     To: calvyn@egroups.com
     Date sent: Mon, 3 Apr 2000 17:49:16 +0200
     From: cl@...
     Send reply to: calvyn@egroups.com
     Subject: RE: [calvyn] Lee OZ -- ou S.A. vlae

     > Geagte lede
     >
     > Ek wou nie eintlik by 'n debat oor vlae op hierdie poslys betrokke geraak het
     > nie, maar wil tog vinnig iets bydra ten einde misverstand te probeer voorkom.
     >
     > Die Strydvlag van ouds is die genoemde Vierkleur met 'n *bykomende* oranje
     > baan *onder* die Vierkleur. Dis hoekom dié vlag tydens die oorlog ook as
     > "Vijfkleur" bekend gestaan het.
     >
     > Die Vierkleur waarop die rooi baan met 'n oranje een *vervang* is, behoort 'n
     > nuwe model uit die ons tyd te wees. 'n Paar jaar gelede is daar op 'n
     > vlaeposlys inligting versprei, waarvolgens hierdie vlag deur die intussen
     > verdwene AVF by die SA Heraldiese Instituut as sogenaamde "Vryheidsvlag"
     > geregistreer is.
     >
     > Groete
     > Carsten
     > _______________________________________________________________
     > Carsten Linke - cl@... - http://www.carstenlinke.de
     >
     >
     > >>> "bouwe.vandereems@..." 03.04.00 16.27 >>>
     > Op grond van die lg. opmerkings ondersteun ek Francois se voorstel vir die
     > vierkleur met 'n oranje baan, aangesien dit 'n uitdrukking is van die
     > Afrikaner se vryheidsstrewe sowel as hy Calvinistiese geloof, onder die
     > voorwaarde dat die Afrikaner se vryheidsstrewe 'n uitvloeisel is van sy
     > Calvinistiese geloof, aangesien ons vrygekoop is deur Christus is en daarom
     > ook vry wil wees van heidense onderdrukkers, sodat ons God reg kan dien.
     >
     > - Bouwe van der Eems
     >
     > -----Original Message-----
     > From: Leonard van der Dussen [mailto:lvddussen@...] Sent: Monday,
     > April 03, 2000 2:34 PM
     > To: calvyn@egroups.com Subject: RE: [calvyn] Lee OZ -- ou S.A. vlae [...]
     > Die oorlogsvlag (vryheidsoorloë) was op 'n stadium die vierkleur met oranje
     > baan pleks van rooi (ek dink dit was om die Vrystaat te akkommodeer). Na my
     > mening voldoen dit aan die eenvoudige uitdrukking van Afrikanervryheid en
     > protestantse geloof (wat grootliks tot ons volksvorming bygedra het, né mnr
     > Marais, du Preez, du Plessis ens).
     >
     >
     > > From: Francois van Deventer [mailto:fvandeventer@...] > Sent:
     > Monday, April 03, 2000 1:45 PM
     > > To: calvyn@egroups.com; Rudi Schwartz; George Logan; Braam Scheepers;
     > > carsten.linke@... > Subject: Re: [calvyn] Lee OZ -- ou S.A. vlae > > Dr Lee,
     > [...]
     > > Die strydvlag was 'n vierkleur met die verskil dat die rooi baan vervang
     > is
     > > met 'n oranje baan.
     > > > Hoe voel u oor hierdie voorstelle?
     > > > O'ja ek kon nie 'n link na die voortrekkervlag oopgemaak kry nie.
     > > > Groete
     > > Francois
     >
     >     *****************************************************
     > CARSTEN LINKE
     > DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
     > Kaiserleistrasse 29-35
     > D-63067 Offenbach
     > Telephone: +49-69-8054-0
     > Internet Address: carsten.linke@...
     > Home Page: http://www.dfs.de
     > *****************************************************
     > -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
     > Version: PGPsdk version 1.1.1 (C) 1997 Pretty Good Privacy, Inc.
     >
     > mQENAzdUykEFtgEIAL6jo5/LO0AhvjwtDJh8ly3Wr0DGfXmT3G9T94f9TiEtJkxj
     > GKd6vi8tWJXogvJXKkkWB07xlihLKQSvOeNBJ5cF7mfpUe5t3ElnLIxVszgPXVmP
     > noa8bU3pQFlKYC1W1irDWAeniNQkDJogb7JZoUmObTwVwuYracddjTcVRfzsCSoT
     > d2+bJIILMw8SfbEpk3PRBxeQtCRagF/rfHHOAlg505CuO84TvmhDvBj4Wc6qBVA2
     > sybu5OLlQkvT+Ty3Yu+ma5YB4d4MC3ZSecb3pEL2I2v7QqtmH2Gb6yB/VqmDseP8
     > CtlFfFe84j05fvLZW0jolNdHMeM2thMDA8TProUABRG0IERldXRzY2hlIEZsdWdz
     > aWNoZXJ1bmcgPEBkZnMuZGU+iQEVAwUQN1TKQbYTAwPEz66FAQH19gf9F/KUuu7j
     > il1Dsd8oV7e6qtCdcTlvRTpolM/UElvWfDm0Fnn6/t9W/1tW76eYRqEL7RxOErQc
     > mww9fmaCLVq2k+Z6WGsRNULXJGeK2RbD8WbIySrxjkUXLu0k7BlOMXusE3ECazhJ
     > 0VgLfHLeLqMuXOdMzbZBIZyI/rqA2eexD+2j7gAoUblihPo12IJ6DiJ6uW7jbKkX
     > RmWATEH/UrQljUG80XDH7edAuw2CBxQxs8BkC0UVgZ8PVLMyUzX2V/Tc2r6jzlBI
     > y74ps4uKeed1oYn70eA1q8X5peS+V+890wJ4nIQ/HjAVUEM+MnQe/EvDgmUh/9uk
     > EymPiiWzXcWFSw==
     > =hs1p
     > -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
     >
     >
     > ------------------------------------------------------------------------
     > Play Games, Have Fun, Win a Trip - at pogo.com! What's the best game
     > you have ever played? Chances are it's at pogo.com. Visit today and
     > enter our $25,000 Games for Everyone sweepstakes! Refer your friends
     > & earn extra entries!
     > http://click.egroups.com/1/1470/6/_/58460/_/954776967/
     > ------------------------------------------------------------------------
     >
     >
     Visit the Project Demo at vddb.co.za
     ___________________________________________________
     VDDB Tel. +27 12 663-2710
     Posbus 13488 Faks +27 12 663-2808
     CLUBVIEW
     Republiek van Suid-Afrika
     0014
     E-Pos: lvddussen@...
     Botswana cell phone +267 72-100-962
     ___________________________________________________
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.